Hafif Darpın Cezası Nedir?

Hafif darp, basit yaralama suçu kapsamında değerlendirilir. Basit yaralama suçu cezası Türk Ceza Kanunu’na göre; “kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”  Hafif darp sonucu, basit tıbbi müdahale ile giderilen suçlarda ceza oranı düşer.

Hafif Darp Nedir?

Hafif darp, bir kişiyi kasten hafif bir şekilde darp etmek, basit yaralama kanunu kapsamında kanunlarda değerlendirmeye alır. Birine bilerek, hayati risk taşımayan bir zarar vermek, hafif darp olarak değerlendirilen durumlardan biridir. Darptan alınan cezalar basit yaralama cezasıdır. Basit yaralama olayında sonuca bakarak, yaralamanın niteliğine karar verilir. Başka bir ifade ile basit yaralama Türk Ceza Kanunları kapsamında yaralamanın ölçüsüne göre sınıflandırılır. Kasten yaralama fillinde mağdur olan kişide basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif darp söz konusu ceza miktarı düşer. Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyen yaralama söz konusu ise ceza miktarı artar. Tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olmak için ceza hukuku avukatı bilgisine başvurulabilir.

Hafif Darp, Basit Yaralama Suçu Nedir?

Basit yaralama suçu bir kişiyi kasten yaralama ile ilgili olan suç kapsamındadır. Basit yaralama konularına kanunlarda açıkça yer verilmiştir. Somut olaya göre basit yaralama suçunun ölçüsüne bakılır ve hangi türe girdiği belirlenir.

 • Basit yaralama suçunun temel şekli (TCK m. 86/1)
 • Basit yaralama suçunun daha az cezayı gerektiren nitelikli hali (TCK m. 86/2)
 • Basit yaralama suçunun daha fazla cezayı gerektiren nitelikli hali (TCK m. 86/3)

Basit yaralamadan yargılanan kişinin, mahkemeden ne sonuç alacağının cevabı için öncelikle işlenen suçun niteliğine bakılır.

Basit Yaralama Suçu Cezası Nedir?

Basit yaralama cezasının ne kadar olduğunu anlayabilmek için somut olayın kapsamına bakılır. Suçun niteliğine göre 3 farklı şekilde ceza miktarı ortaya çıkar. Suçun işlenmesi ile meydana gelen netice basit yaralama cezası miktarına etki eder.

 • Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralama suçunda 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
 • Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek yaralama suçunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
 • Basit yaralama suçunun nitelikli hallerinden biri işlenirse ceza ½ oranında artırılır
 • Basit yaralama suçu canavarca hisle işlenirse ceza 1 kat arttırılır.

Basit Yaralama Adli Para Cezası

Kasten adam yaralama suçunun mağdurda yarattığı etkiye göre basit tıbbi müdahale ile giderilebiliyorsa, hafif darptan bahsedilebilir ve fail hakkında 4 aydan 1 seneye kadar hapis veya adli para cezasına karar verilir.

Kanunda öngörülen basit yaralama adli para cezasıgün para cezası” niteliğindedir. Bu adli para cezası, hapis cezasına seçenek yaptırım şeklinde öngörülür.

Cezanın belirlenmesinde ilk olarak gün sayısına bakılır. Her gün için ayrı ayrı belirlenecek para cezası miktarı 20 TL ila 100 TL arasındadır. Hâkim, sanığın sosyal ve ekonomik durumunu göz önünde bulundurur. Buna göre belirlenen bu aralıkta bir miktara karar verir. Adli para cezası, gün başına belirlenen para miktarı ile gün sayısının çarpılması sonucu adli para cezasının hesaplanmasıdır.

Mağdurun Vücudunda Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilecek Yaralanma Olup Olmadığı Nasıl Belirlenir?

Kasten yaralama suçu kapsamında suç konusu, davranışın insan bedeninde gerçekleştiği söz konusu ise “basit tıbbi müdahale ile giderilebilme” ölçütünün belirlenmesi teknik bir konudur. Dolayısı ile kurumlarının görüşüne, bilgisine başvurulur. Ceza yasasına göre “basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte bir etki olmalı” şeklinde daha soyut bir düzenleme ile ayrıntıları uygulamaya bırakılmıştır. Bu anlamda fiilin hafif darp gibi basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek bir etkisinin olup olmadığının tespiti Adli Tıp Şube Müdürlüklerinden alınacak rapor ile tespit edilir.

Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilecek Yaralanmalar Nelerdir?

Hafif darp sonucu basit yaralama olup olmadığını tespit etmek için hekimler genel olarak; Adli Tıp Kurumunun “Türk Ceza Kanununda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli̇ Tıp Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇” adlı kılavuzu kapsamında bir inceleme ve değerlendirme yapar. Buna göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilir olan yaralanmalar şu şekildedir.

 • Tüm vücut alanına göre yüzey alanı yaklaşık olarak; yüz bölgesinde %5, vücudun diğer bölgelerinde %10’a kadar olan abrazyon (sıyrık, çizik) ve kontüzyonlar (ezik)
 • Yüz bölgesinde 5 cm, vücudun diğer bölgelerinde tek lezyon olarak 10 cm, toplam 20 cm’e kadar cilt-cilt altını ilgilendiren yaralanmalar
 • 1.derece yanık
 • 2. derece: yüzey alanı %10’dan az (5 yaş altı çocuklarda %5’ten az)
 • Glasgow Koma Skoru: 14–15 Olay sonrası ilk gözlemde uyanık, Belirlenmiş 5 dakikadan kısa süren geçici bilinç kaybı, Travma sonrası 24 saatten kısa amnezi,
 • Dış kulak yolu yaralanması
 • Kulak kepçesinde kıkırdak dokuyu içermeyen kısmi lezyonlar
 • Göz kapağı/çevresinde ekimoz (korarma, kızarma) /hematom (kan birikmesi, oturması), yüzeysel laserasyonlar
 • Konjonktivada subkonjonktival kanama gibi görme bozukluğu yapmayan, şekil ve fonksiyonu bozmayan yaralanmalar
 • Korneada perforasyona yol açmayan basit lezyonlar ( abrazyon / kontüzyon )
 • Dilde basit yaralanma
 • Mukoza yaralanması
 • Skrotumda yüzeyel lezyonlar (yara) ve ekimozlar (morarma)
 • Kontüzyon (ezilme) ve burkulmalar

Basit yaralama Adli Tıp Kurumunun ilgili kılavuzunda altı çizilen bu durumlarla sınırlı değildir. Somut duruma göre yeni inceleme ve değerlendirmeler yapılır.

Sıkça Sorulan Sorular

Basit yaralama suçunda zamanaşımı nedir?

Kasten yaralama zamanaşımı süresi suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıl olarak belirlenmiştir. Söz konusu süre zarfında dava açılmaz ya da açılan davada hüküm kurulamazsa, zamanaşımı söz konusu olur ve dava düşer.

Basit yaralama suçunda görevli mahkeme hangisidir?

Basit yaralama suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi olarak belirlenmiştir. Söz konusu suçun işlendiği yerdeki asliye ceza mahkemesi aracılığı ile yargılama gerçekleştirilir.

Hafif darp cezalarında avukat şart mı?

Hafif darp davalarında Ankara ceza hukuku avukatı yardımı almakta yarar vardır. Böylece süreç eksiksiz olarak takip edilebilir.

Call Now Button