Görevi Yaptırmamak İçin Direnme (Mukavemet) Suçu ve Cezası

Görevi yaptırmama suçu, kamu görevlisinin görevini engellemeye yönelik bir fiil oluşması durumunda kanunlarca verilen cezadır. Bu suçun varlığından bahsedebilmek için görev başında ve görevini yapmakta olan bir kamu görevlisine karşı suçun işlenmesi gerekir. Görevi yaptırmamak için direnme suçunun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi durumunda belirlenen ceza, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasıdır.

Suç ile ilgili, kişinin kendisini bile tanıyamayacak hale gelmesi ya da birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda, verilecek ceza üçte biri oranında artar. Suçun, bir silah ya da suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçlerden yararlanılması ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçu sonucuna göre ağırlaşmış hallerinin varlığı söz konusu olduğunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme, cebir ya da tehdidin varlığı aranan suç halleri içinde yer alır.

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunda (Mukavemette) Kamu Görevlisi Kimdir?

Kanunlarda belirtilen kamu görevlileri, özel hukuktan farklıdır. Kamu görevlilerinin Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenlenmiş olan kurallara göre, kamu görevlileri tek tek belirtilmiştir. Bu bağlamda bu görevi yaptırmamak için direnme suçu “Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi,…” bu kişilere karşı işlendiğinde geçerli olur.

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunun (Mukavemetin) Unsurları Nelerdir?

Görevi yaptırmamak için direnme suçu bir kişiye özgü belirlenmiş bir suç değildir. Dolayısı ile suçun faili kamuda görevli herkes olabilir. Fail, kamu görevlisinin sadece kendisine değil, üçüncü kişi adına yapılan kamusal faaliyet çalışmalarında da görevi yaptırmamak için direnme suçu ile yargılanabilir.

Bu suçun varlığından bahsedebilmek için suçun mağduru kamu görevlisi olması şartı aranır. Kamu görevlisi olan kişi adına değil, kamu görevlisinin kamusal görevini yerine getirmesi aşaması söz konusu olmalıdır. Örnek olarak;  ailesi ile yemeğe çıkan avukata karşı işlenen bir suç, görevi yaptırmamak için direnme suçu olarak değerlendirilmez. Hakim, her olayın durumuna ve niteliğine göre değerlendirmelerini yapar. Görevi yaptırmamak için direnme suçunun işleyip işlenmediği mağdurun durumu ve engel olunan faaliyete göre değerlendirilir.

Görevi yaptırmamak için direnme suçu, kamusal faaliyetin yapılmasının engellenmesi neticesinde ortaya çıkar. Bir hırsızlığa şahit olan kişi, hırsızın kaçmasına engel olmak için peşinden gider ve başka bir kişi kovalamayı engellerse görevi yaptırmamak için direnme suçunu işlemiş olur.

Görevi yaptırmamak için direnme suçu, kamu görevlisine karşı kamusal faaliyete engel olmak maksadı taşıması durumunda suç niteliğindedir.. Ancak, mağdura yönelik cebir ve tehdit kullanılması gerektiği noktası unutulmamalıdır. Mağdura yönelik cebir ve tehdit uygulanması, suçun oluşumu için önemli kanun unsurlarından biridir. Cebir ve tehdit kişiye görevini yaptırmamak üzere direnme suçu niteliğini taşımalıdır.

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunda (Mukavemette) Ceza Nedir?

Görevi yaptırmamak için direnme cezası altı aydan üç yıla kadar hapis cezası olarak uygulanır. Suç bazı özel haller dışında adli para cezası olarak öngörülmemiştir. Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi halinde ise ceza, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası hükmedilir.

Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak hale getirmesi ya da birden fazla kişi ile beraber işlenmesi halinde ceza üçte bir oranında artırılır. Suçun silah ya da suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güç aracılığı ile işlenmesi durumunda ceza yarı oranında artırılır.

Ancak, adli para cezasına ilişkin şartların varlığı söz konusu olması halinde mahkeme tarafından adli para cezası hükmedilebilir. Bu durum bir yıl ya da altında olan hapis cezası için geçerlidir. Görevi yaptırmamak için direnmede adli para cezası hükmü verilebilir. Adli para cezasının ödenmemesi durumunda ise para cezası hapis cezasına çevrilir.

Suçun yaptırımı olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ise belli şartlar dahlinde verilen bir karardır. İki yıl ve iki yılın altında olan hapis cezası ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Bu davalarda başvurudan sonuçlanan kadar kusursuz bir takip için Ceza hukuku avukatı ile çalışmakta yarar vardır.

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunun (Mukavemetin) Ağırlaştırıcı Nedenleri Nelerdir?

Suçun daha kolay işlenmesi halinde ağırlaştırıcı sebepler ortaya çıkar ve fail, daha ağır bir ceza alır. Görevi yaptırmamak için direnme, yargı görevi yapan kişilere karşı işlendiği zaman yaptırım, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası olarak verilir. Yargı görevi yapan kişiler; adli, idari ve askeri mahkemelerin üyeleri ve hakimleri, Cumhuriyet savcısı ve avukatlarıdır.

Görevi yaptırmamak için direnme suçu kasti olarak işlenen bir suç olduğu için fail, kamusal faaliyeti bilir ve isteyerek engel olması ile söz konusu suçu işler.

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunda Uzlaşma Nasıl Olur?

Görevi yaptırmamak için direnmede uzlaşma; soruşturma aşamasında savcılık, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından uzlaşma bürosuna dosya göndermesi ile taraflar arasındaki anlaşma ile yapılır. Ancak, işlenen her suç uzlaşmaya tabi değildir. Uzlaşmaya tabi olan suçlar kanlarca belirlenmiştir. Görevi yaptırmak için direnme suçu uzlaşmaya tabi bir suç olarak değerlendirilmez.

Yargılamanın herhangi bir aşamasında tarafların uzlaşması ve kendi aralarında haricen anlaşması halinde yargılama sürecine herhangi bir etkisi olmaz. Taraflar uzlaşıyor olsa bile yargılama devam eder.

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunda Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Ceza kanunu uyarınca kamu görevlisi olarak tanımlanan kişilere karşı işlenen suçun şikayete bağlılık durumu düzenlenmemiştir. Buna göre suçun işlenmesi durumunda savcılık re’sen soruşturma başlatır. Zaman aşımı süreleri ceza hukukunda düzenlenen genel hükümler uygulanır. Bu hüküm için zamanaşımı süresi 8 yıl olarak hükmedilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Görevi yaptırmamak için direnme suçu ve cezası nedir?

Kamu görevlisinin, görevini yapması sırasında kamu faaliyetini engellemek için cebre veya tehdide başvurulması durumunda, görevi yaptırmamak için direnme (mukavemet) suçu ortaya çıkar. Söz konusu suçun failine altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Görevi yaptırmamak için direnme suçunda zamanaşımı süresi nedir?

Görevi yaptırmamak için direnme suçu  8 yıllık dava zamanaşımı süresine sahiptir.

Görevi yaptırmamak için direnme suçunda avukat şart mı?

Görevi yaptırmamak için direnme suçunda birçok önemli detay olması sebebi ile alanında uzman ceza hukuku avukatı ile çalışmak gerekir.

Call Now Button