Fuhuşta Yakalanmanın Cezası

Fuhuş suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Topluma Karşı Suçlar kategorisinde ele alınır. Ahlaka Karşı Suçlar başlığı altında değerlendirilen bir suçtur. Para karşılığı bir ya da birden fazla kişi ile cinsel ilişkiye girme fuhuş suçu olarak belirlenmiştir. Kasten işlenen suçlar kategorisinde olan fuhuş suçunda cinsiyetin herhangi bir önemi bulunmaz. Burada failin kadın ya da erkek olabilir.

Fuhuş suçunda ceza düzeyleri nitelikli ya da basit hallere göre birbirinden farklıdır. Fuhuş suçu ile ilgili düzenlemeleri TCK belirlemiştir ve ilgili mahkemelerce cezalar belirlenir.

Fuhuş Suçu Nedir?

Türk Ceza Kanunu’na göre fuhuş suçu; bir kişinin para karşılığında bir başka kişi ya da kişilerle cinsel ilişkiye girmesi olarak açıklanır. Bu suçta; ar ve haya duygusu, korunan hukuki değerdir. Aynı zamanda fuhuş ile ilgili farklı tanımlamalar da vardır.

 • Para karşılığı cinsel ilişkiye girmek ve bu süreçte haz duygusu yaşamamak,
 • Cinsel ilişki sonucu kazanç elde etmek,
 • Para karşılığı olması sebebi ile herhangi bir seçim unsurunun olmaması,
 • Süreklilik arz etmesi,

Fuhuş suçunun kapsamının net olarak belirlenmesi için aldığı tanımlar, bu şekildedir. Fuhuş suçundan bahsedebilmek için çok farklı olaylar ön plandadır. Bu olayların gerçekleştirilme şekillerine göre benzer suçlar da bulunur. Bu suçlar Türk Ceza Kanunu’nca belirlenmiş ve uygulamaya konmuştur.

Fuhuş Suçu Kapsamındaki Suçlar Nelerdir?

TCK tarafından fuhuş suçu kapsamında olan bazı suçlar bulunur. Bunlar TCK’nin 227/1 ile 227/2 maddelerinde yer alır. Suçların her birinin tanımı farklıdır. Ceza düzeyleri de birbirinden farklıdır. Bu cezalar ise şu şekildedir.

 • Fuhuş suçunda çocuğun olması,
 • Kişinin fuhşa teşvik edilmesi,
 • Fuhşun gerçekleştirilmesi için faile yardım amacı ile yer temin edilmesi,
 • Suçun işlenmesinin kolaylaştırılması,
 • Kişiyi tehdit ve zor kullanma aynı zamanda zor durumda kalmasından faydalanma maksadı ile fuhşa yöneltilmesi,
 • Fuhuş suçunun gerçekleştirilmesi için aracılıkta bulunmak, TCK tarafından fuhuş suçu kapsamında değerlendirilir.

Fuhuş suçu farklı şekillerde meydana gelebilir. Bu sebeple suçun diğer suçlarda olduğu gibi basit ve nitelikli hallerinden bahsedilir. Suçun nitelikli halleri ağır ceza hukuku konusudur. Fuhuş suçu ve cezası ile ilgili tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olmak için ceza hukuku avukatı ile görüşmenizde yarar var.

Fuhuş Suçunun Nitelikli Halleri

Fuhuş suçunda da diğer suçlarda olduğu gibi belli nitelikli haller bulunur. Bu nitelikli hallerin gerçekleşmesi halinde failin alacağı ceza ağırlaşır.

 • Kişinin rızasının olup olmadığı, (kişinin rızası varsa basit hal, kişinin rızası yoksa nitelikli hal oluşmaktadır)
 • Fuhşun çocuklar ile gerçekleştirilmesi, (çocuk fuhuş suçunda rızanın olup olmadığı aranmamaktadır)
 • Cebir ve tehdit kullanılarak kişinin fuhşa yönelmesinin sağlanması ve
 • Kişinin zor durumda kalmasından yararlanılarak fuhşa yöneltilmesi, fuhuş suçunun nitelikli hallerini oluşturmaktadır.
 • Fuhuş suçu için kişilere aracılık yapmak, teşvik etmek ve fuhşun gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak, basit haller arasında yer almaktadır. Basit ve nitelikli hallerin cezası birbirinden farklıdır.

Fuhuş Suçunun Şartları Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu, her suçun şartlarını belirtmiştir. Buna göre de ayrı ayrı sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırma kapsamında suçun işlenip işlenmediğine karar verilir. Fuhuş suçunda da bu duruma uygun hareket edilir. Bu kapsamda işlenen suçun fuhuş suçu sayılması için bazı eylemlerden bir ya da biden fazlasının gerçekleşmiş olması gerekir. Bunlar;

 • Fuhuş suçunu işleyecek olan kişiler için yer temin edilmesi,
 • Suç işlemek niyetinde olmayan kişilerin fuhşa yönlendirilmesi,
 • Kişilerin fuhuş suçunu işlemek için aracılıkla bir araya getirilmesi,
 • Kişi ya da kişilerin fuhuş yapması için ihtiyaç duyacakları tüm şartların sağlanması,
 • Fuhuşun kolaylaştırılması ve olanakların ortaya konulması, bu suç kapsamındadır.
 • Bu eylemlerin gerçekleştirilmesi, fuhuş suçu kapsamında değerlendirilir.

Fuhuş Suçunun Cezası

Fuhuş suçu cezası, basit ve nitelikli hallere göre değişir.

Fuhuş Suçunun Basit Hali: Fuhşa teşvikte bulunma, eylemi kolay hale getirme ve yer temin etme, basit haller arasında sıralanabilir. Bu hallerin gerçekleşmesi ile suçun faili, 2 yıl ila 4 yıl arasında hapis ve 3000 güne kadar adli para cezası alır.

Çocukla Fuhuş Suçu: Çocukla fuhuş suçunu kolay hale getiren, bu suça aracılık yapan ve yer temin eden kişiler 4 ila 10 yıl arasında hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası alır.

Fuhuş Suçunun Nitelikli Hali: Zor kullanma, kişinin zor durumda olmasını kullanma ya da tehditle gerçekleştirilen fuhuş suçunun işlenmesi halinde kişiye verilecek ceza, 2 katına çıkar.

Suçun Örgütlü Şekilde İşlenmesi Hali: Fuhuş suçu, belirli bir örgüt faaliyeti kapsamında işlenmişse bu durumda kişiye verilecek ceza yarım kat artar.

Fuhuş suçunu işleyen kişilerin, suçu işleme şekillerine göre cezaları değişir.

Fuhuş Suçunun Ağırlaştırıcı Sebepleri Nelerdir?

Fuhuş cebir, tehdit ya da mağdurun çaresizliğinden yararlanma sureti ile fuhuş yaptıran, sevk eden kişi hakkında verilecek olan ceza yarı oranında artar. Fuhuş suçunun eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacaktır. Fuhuş suçunun örgüt olarak işlenmesi durumunda ceza yarı oranında artar.

Fuhuş Suçu Şikayeti Nasıl Yapılır?

Suçun şikayete tabi olması durumunda, suçun kovuşturulması şikayete bağlı olur. Ancak fuhuş suçu şikayete tabi olmaz. Bu sebeple şikayet olmasa dahi dosyanın soruşturması devam eder.

Fuhuş Suçunda Uzlaşma

Fuhuş suçunun uzlaşma kapsamına girmesi ile dosya soruşturma aşamasında savcılık tarafından, kovuşturma aşamasında ise mahkeme tarafından uzlaşma bürosuna gönderilir. Tarafların anlaşması durumunda ise uzlaşma sebebi ile dosya sona erer. Ancak, çok istisnai bir durum dışında fuhuş suçu, uzlaşmaya tabi olan suçlar içinde yer almaz.

Sıkça Sorulan Sorular

Fuhuş suçunda zamanaşımı nedir?

Fuhuş suçun işlendiği tarihten itibaren dava açılmamış ya da açılmışsa bu süre içinde sonuçlanmamış ise zamanaşımının dolması sebebi ile sona erer.

Fuhuş suçunda görevli mahkeme nedir?

Fuhuş suçunda görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde olan asliye ceza mahkemesinde görülür.

Fuhşu suçu davasında avukat şart mı?

Fuhuş suçu gibi ceza davalarından bir avukat ile çalışmak gerekir. Fuhuş suçunda alanında uzman bir ceza hukuku avukatı ile görüşmelisiniz.

Call Now Button