Ehliyetsiz Motor Sürmenin Cezası Ne Kadar? (2023)

Ehliyetsiz araç kullanmak ve ehliyetsiz olarak trafiğe çıkmak, sürücü ve diğer araç sahipleri için oldukça büyük tehlike arz eden bir durumdur. Bu sebeple binek araba ve motor sürücülerinin ehliyet kontrolleri disiplinli bir şekilde yapılmalıdır. Ehliyetsiz motor kullanma cezasının 2023 yılında ne kadar olduğu, kullanıcılar tarafından sıklıkla araştırılır. 2023 ehliyetsiz motor sürme cezası, 8.190 TL’dir. Bu cezanın erken ödenmesi, ödeme indirimi yapılmasını sağlar. Bu durumda ise tutar 6.142,5 TL’dir.

Ehliyetsiz motor kullanma cezası e- devlet üzerinden sorgulanabilir. Kişisel hesaplar kısmında sürücü için belirlenen para cezalarına yer verilir.

Ehliyetsiz Motor Kullanmanın Cezası Nedir?

Ehliyetsiz motor kullanma cezası her yıl yetkililerce güncellenir. Ehliyetsiz araç kullanmak ile ilgili verilen ceza tutarları, sürücünün şartları göz önünde bulundurularak belirlenir. Buna göre ehliyetsiz bir sürücü motosikletin sahibiyse aldığı ceza miktarı ile motosikletin sahibi değilse aldığı ceza miktarı birbirinden farklıdır. Ayrıca motosiklet sahibi olup ehliyeti de olmasına rağmen, trafik kontrolleri sırasında üzerinde taşımayan sürücülere de farklı cezalar uygulanır.

2023 Ehliyetsiz Motor Sürme Cezası

Ehliyetsiz motosiklet sürmek için verilen cezalarda sürücünün aracın sahibi olup olmadığına bakılır. Sürücü motorun sahibi değilse normal cezanın 2 kat fazlası ceza öder. Aynı zamanda sürücünün yanı sıra, araç sahibine de trafik cezası kesilir. 2023 yılı için belirlenen ehliyetsiz motor kullanmanın cezası, sürücülerden erken ödeme indirimleriyle de tahsil edilebilir.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Taksitlendirilebilir Mi?

Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması söz konusu olabilir. Böyle durumlarda trafik para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi gerekir. Geri kalan caza tutarı ise bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi söz konusu olduğunda, idarî para cezasının kalan tutarının tamamı tahsil edilir.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

Trafik cezaları ile ilgili itirazlar kanunlar ile desteklenmiş haklardır. Ehliyetsiz araç kullanma ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalanma cezası için yapılan itirazlar belirli süre zarfında Sulh Ceza Hakimliği’de olmalıdır. Bu başvuru dilekçe ile gerçekleştirilir. Ceza hukuku kapsamında yargılana başvurularda, ceza hukuku avukatı görüşü alınabilir.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası için itiraz süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. Yasal süre içinde dilekçe ile başvuru yapılır. Bu süre içinde itiraz edilmeyen başvurular kesinleşir. Ehliyetsiz olarak motor kullanarak yakalanma cezası ya da ehliyetsiz araç kullanma cezası kesinleşen sürücü cezayı ödemekle yükümlüdür.

İtiraz dilekçesinin doğru şekilde hazırlanması oldukça önemlidir. Dilekçenin içeriğine ve yazılan cümlelere dikkat edilmesi gerekir. Sulh Ceza Hakimliğine teslim edilmesi gereken dilekçeyi hazırlamak için Ankara ceza avukatı ile görüşülmesinde yarar vardır.

Ancak, ehliyetsiz araç kullanma cezasında ek yaptırımlar uygulanabilir. Bu durumunda süreç farklı ilerler. Ek yaptırım iptal davalarında 15 günlük süreyi aşmadan İdare Mahkemesi’ne başvuru yapılır.

Ehliyetsiz Araç Kullanması Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği 

Yasal süre aşılmadan doğru ve dikkatli şekilde hazırlanan, gereksiz verilen cezaların iptalini sağlayan dilekçeler, yetkili makamlarca değerlendirilir. Hukuki bir yardım alınarak yazılan dilekçelerde, tüm detaylar eksiksiz olarak hazırlanır. Ehliyetsiz motor ya da ehliyetsiz araba kullanma cezalarına itiraz için; ceza tutanağının tebliğ tarihinden itibaren Sulh Ceza Hakimliği’ne iptal için başvuru dilekçesi ile yapılır. Dilekçe içeriği ve usulü güçlüyse, süreç lehinize sonuçlanır.

Ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz için hazırlanan dilekçe üzerinde bulunması gereken bilgiler şu şekildedir.

  • Ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz edenin; adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası,
  • Varsa; vekilinin adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adresi ve telefon numarası,
  • Cezayı yazan Emniyet Müdürlüğü,
  • Ceza tutanağının seri numarası ve sıra numarası,
  • Tutanağın tebliğ tarihi,
  • Tutanağın konusu ve ehliyetsiz araç kullanma cezası miktarı olmalıdır.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası İptali

Karayolları Trafik Kanunu’nun Sürücü belgesi alma zorunluluğu başlıklı maddesi gereğince “Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.” Buna göre;

Sürücü belgesi olmayan kişiler,

  • Mahkeme ya da Cumhuriyet savcılıkları tarafından ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbir olarak geri alınanların,
  • Sürücü belgesi iptal edilenlerin, araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde, bu kişilere 8190 Türk Lirası idari para cezası(2024 yılı için) verilir.

Aynı zamanda aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibi de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir.

Ehliyetsiz şekilde araç kullanma cezası alan kişi kendine cezasının tebliğ edilmesinden sonraki 15 gün içinde ehliyetsiz araç kullanma cezası iptali için sulh ceza hakimliğine itiraz dilekçesi ile başvuru yapabilir. İtiraz ancak, idari para cezası ile sınırlıysa dilekçe ile sonuç elde edilebilir. Ancak, idari para cezası dışında başka ceza da söz konusu ise bu durumda idare mahkemesine iptal davası açılması gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

2023 yılında ehliyetsiz motor sürme cezası nedir?

Ehliyetsiz motor sürmek için verilen cezalarda sürücünün aracın sahibi olup olmadığı alacağı cza miktarını değiştirir. Sürücü aracın sahibi değilse normal cezanın 2 katı ceza ödemesi gerekir. Araç sahibine de trafik cezası alır. Her yıl tarik cezası tutarları güncellenir.

Ehliyetsiz motor sürme cezası iptal edilir mi?

Ehliyetsiz araç kullanma cezasına 15 gün içerisinde itiraz yapılabilir. Yasal süre içinde dilekçe ile yapılan başvurular, yetkililerce değerlendirilir.

Ehliyetsiz motor sürme cezası için avukat şart mı?

Ehliyetsiz motor sürme cezası için yapacağınız başvurularda bir avukattan yardım alabilirsiniz. Ehliyetsiz motor sürme cezası ile ilgili tüm haklarınızdan haberdar olmak ve itiraz başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak hazırlanması için ceza hukuku avukatı ile görüşebilirsiniz.

Call Now Button