Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma, bir kişinin ölmeden önce yaşarken destek verdiği kişilerin, aldığı desteğin ölüm sebebi ile kesilmesi sonucunda, destek alanların uğradıkları zararı ifade eden tazminat şeklidir. Destekten yoksun kalma tazminatında, ölen kişinin destek verdiği kişilerin yaşamlarının ölüm sebebi ile kötüleşmemesi için kabul edilen bir çeşit maddi tazminat davasıdır.

Hak sahipleri, bu maddi tazminat davası ile farklı bir dava açmaya gerek kalmaksızın manevi tazminat davası da açma hakkına sahiptir. Söz konusu tazminatın amacı, ölen kişinin hayattayken destek verdiği kişilerin hayatlarını aynen sürdürebilmeleri için sosyal ve ekonomik bağlarına ölüm öncesi gibi devam etmelerini sağlamaktır. Bu konuda aklınıza takılan tüm soruları sormak için bir tazminat hukuku avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasını Kimler Açar?

Destekten yoksun kalma tazminatı davası bir maddi tazminat davası çeşidi olması sebebi ile maddi tazminatı talep etmek için ölen kişiden yaşarken maddi destek alınması şartı aranır. Hayattayken destek alınmayan kişiden ölümü sebebi ile maddi tazminat talep edilmesi mümkün değildir.

Destekten yoksun kalma tazminatı davası şu kişiler tarafından açılabilir.

Ölen Kişinin Destek Yaptığı Herkes

Ölen kişiden yaşarken destek alan herkes, destekten yoksun kalma sebebi ile tazminat davası açma hakkına sahiptir. Ölen kişiden hayattayken destek alan kişi ya da kişiler; ölenin nişanlısı, amcası, dayısı gibi yakın bir akrabası olabilir. Ölenle hiçbir akrabalığı olmayan bir arkadaşı da destek alıyor olabilir. Örnek olarak; ölen kişinin hayattayken destek verdiği kız arkadaşı destekten yoksun kalması nedeni ile tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Ancak, bu kategoride değerlendirilen kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı için dava açabilmesinde ölen kişiden yaşarken destek aldığını ispatı talep edilir.

Eş, Çocuk, Anne ve Baba

Bazı kişilerin hayattayken birbirine destek olduğu konusunda hukuki bir karine vardır. Yargıtay içtihatları kapsamında, sosyal yaşamın normal akışına göre anne ve baba çocuklarına, çocuklar anne ve babalarına, eşler ise birbirlerine hayattayken destek verebilir. Uygulamada gelişen hukuki karineye göre, bu kişilerin hayattayken birbirlerine destekte bulunmaları kabul edildiği için tazminat davasında destek olup olmadıklarını ispatlanmalarına gerek kalmaz.

Ancak, davalı taraf elinde olan delillerle ispatta bulunabilir. Bu kişilerin birbirine yaşamdayken destek olmadığını ispatlamak isteyen davalı, maddi tazminat davası sebebi ile hükmedilen destekten yoksun kalma tazminatı ödemekten kurtulabilir. Örnek olarak; çocukları ile hiçbir zaman ilgilenmeyen, çocukları ile aynı evde yaşam sürmeyen ve hiçbir destek vermeyen baba, çocuklarından biri trafik kazasında vefat ettiğinde destekten yoksun kalma tazminatı talep edemez.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İçin Hangi Mahkemede Dava Açılır?

Kural olarak, ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde dava açılır. Birden fazla davalı söz konusu ise maddi ve manevi tazminat davası davalılardan birinin ikametgahı olan yer mahkemesinde açılabilir. Davalı bir şirket veya vakıf gibi bir kurum olduğunda ise maddi tazminat davası, davalının işyeri merkezinin bulunduğu yerde açılabileceği gibi işlemi yapan şubenin bulunduğu yerde de açılabilir.

Destekten yoksun kalma tazminatı davasında yetkili mahkeme seçeneklerini artıran birden fazla neden vardır. Destekten yoksun kalma tazminatı davası başlıca şu sebeplerle açılabilir:

  • Ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası,
  • Ölümlü iş kazası nedeniyle maddi tazminat davası,
  • Kasten veya taksirle adam öldürme suçu nedeniyle maddi tazminat davası.

Belirtilen maddi tazminat davası çeşitleri usullere göre destekten yoksun kalma tazminatı davasının “haksız fiillerden” kaynaklanan farklı şekilleridir. Haksız fiillerden kaynaklanan bu tür maddi tazminat davaları, davalının ikametgahı, şirket adresi ya da işlemi yapan şubede açılabileceği gibi başka mahkemelerde de açılması söz konusudur.

Yukarıda sırlanan haksız fiillerden doğan ölüm halinde davacı, davalının ikametgahında tazminat davası açma hakkına sahiptir. Şu mahkemelerden birinde de maddi- manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir.

  • Haksız fiilin işlendiği yer mahkemesi,
  • Zararın meydana geldiği yer mahkemesi,
  • Zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası Açma Süresi ve Zamanaşımı

Destekten yoksun kalma tazminatı talebi başvurunda zamanaşımı süresi, zararın ve tazminat yükümlüsü tespitinden itibaren 2 yıldır. Haksız fiillerde kişinin yaşadığı zarar her zaman olay anında ortaya çıkmaz. Örnek olarak; bir iş kazası, trafik kazası ya da doktor hatası sebebi ile ölüm durumunda, ölen kişiye zarar veren eylem sebebi ile yıllarca tedavi gördükten sonra olay nedeniyle vefat söz konusu olabilir. Bu durumda destekten yoksun kalma tazminatı sebebi ile zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi ölüm tarihi olarak belirlenir.

Tazminat yükümlüsü ya da zararın sonradan öğrenilmesi durumunda bile, her durumda destekten yoksun kalma sebebi ile maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı 1O yıl sonunda zamanaşımına uğrar. Destekten yoksun kalma tazminatına konu olan fiil aynı zamanda suç teşkil eden bir fiil olması halinde, suç için öngörülen ceza zamanaşımı süresi içinde tazminat davası açma haklı saklıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Destekten yoksun kalma tazminatı nedir?

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin vefatı öncesi yapmış olduğu destekten ölüm sebebi ile mahrum kalma karşısında açılan tazminat davasıdır.

Destekten yoksun kalma tazminatını kimler açabilir.

Destekten yoksun kalma tazminatını ölen kişiden, hayatta olduğu sürede destek alan herkes açabilir. Bazı durumlarda yetkililerce ispat talep edilir.

Destekten yoksun kalma tazminatı davası için avukat şart mı?

Destekten yoksun kalma tazminatı birçok detay ve ispat gerektiren bir dava olarak açılması gerekebilir. Bu dava başvurusunda ve dava sürecinde herhangi bir hak kaybı yaşamamak için alanında uzman bir tazminat hukuku avukatından destek almanızda yarar vardır.

Call Now Button