Darp Raporu Nedir? Darp Raporu Nasıl Alınır?

Darp raporu; ceza hukukunda yaralama suçu sonucu kişinin vücudunda iz, yara ve ezilme gibi sorunların ortaya çıkması halinde yaralanma durumunu ortaya koyan rapordur. Bu rapor kişinin maruz kaldığı fiziki saldırının bedensel anlamda oluşturduğu sonucu gösteren bir tıbbi sağlık raporudur. Başka bir ifade ile darp raporu; birisi tarafından bedensel olarak zarar veren fiillere maruz kaldığını iddia eden kişinin darp izlerinin bulunup bulunmadığını belgeleyen yazıdır. Darp raporu almak iç işin vurma, dövme, yaralama gibi bir fiile maruz kalan kişinin hastane, polis, jandarma ya da savcılığa başvuruda bulunması gerekir.

Darp Raporu Nedir?

Darp, Arapça bir kelimedir. Sözcük anlamı olarak “vurma, çarpma, vuruş” gibi anlamlar ifade eder. Darp, ceza hukukunda kasten vurma sonucu, kişinin vücudunda iz, hasar, ezilme gibi yani yaralanma kabul edilen durumların meydana gelmesini ifade eder. “Darp Raporu” da bu durumların ispati niteliğindedir. Tıbben kişinin maruz kaldığı fiziki saldırının bedensel olarak, oluşturduğu sonucu belirleyen sağlık raporudur.

Darp Raporu almak için kolluk kuvvetlerine başvuru yapılmalıdır. Kişinin kendisi adli rapor düzenlemeye yetkili kamu bünyesinde olan ya da özel bir sağlık kuruluşuna başvuru yaptıktan sonra rapor alabilir. Adli bir konu için rapor almak üzere başvuru yapılan sağlık kuruluşu durumu hemen kolluk birimlerine bildirmelidir. Aynı zamanda bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Darp Raporu Nasıl Alınır?

Darp raporu almak için herhangi bir hastane, polis, jandarma ya da savcılığa başvuru yapmak gerekir. Darp raporu almak için darp sebebi ile vücutta izler bulunmalıdır. Hastaneye başvuru ile darp raporu almak için mağdurun muayene edilmesi gerekir. Bu muayene sırasında kişinin darp edilip edilmediğine dair tespit yapılır ve adli rapor verilir. Bunun yanında hastane doktorları polise bilgi verir. Mağdurun ifadesi de alınır. Mağdur kendi isterse şikayetçi olur. Dilerse şikayetçi olmaksızın tutanak da tutturabilir.

Mağdur darp raporunu alabilmek için polis, jandarma ya da savcılığa başvuru yapabilir. Mağdurun adli muayene olması için derhal hastaneye sevki yapılır. Hastanede yapılan muayenenin neticesine göre darp izi olup olmadığını gösteren adli rapor alınır. Mağdur kendisini darp eden kişiden şikayetçi olabilir. Darp eden kişinin ise, şikayet olmasa da re’sen suç takibi yapılır.

Darp Raporu Nasıl İspatlanır?

Darp Raporu’nda yer alan tespitler, belirtilen tarihte bir yaralama fiilinin işlendiğine dair emare ve gösterge olarak kabul edilir. Tüm bu bilgiler suça dair bir şüphe ortaya çıkarır. Aynı zamanda bu tespitlerin, iddia eden kişi tarafından işlendiğine dair diğer ispat araçlarına da ihtiyacı bulunur. Darp raporu’na giren tespitler; fail olduğu iddia edilen kişi tarafından kişinin yaşadıklarını gösteren tanık beyanları, kamera ve fotoğraf kaydı ve ses kaydını içeren bilgiler ispata delil olur.

Darp Raporu’nda yer alan bilgiler, fail tarafından işlendiği iddia edilen suç davranışının gerçekleştiğini ortaya koyar. Aynı zamanda kamu görevlileri tarafından olayı ortaya koyan tutanak gibi evraklar dercedilen bilgiler de ispat aracı olarak görev alır. Darp raporu alırken herhangi bir detayın atlanmaması için ceza hukuku avukatı ile işlemlerin takip edilmesi tavsiye edilir.

Darp Raporunun Süresi Var Mıdır?

Darp Raporu bir tespit raporu olması sebebi ile düzenlendiği tarihte kişinin bedeninde yer alan yaralanmaları ortaya çıkarma niteliğindedir. Buna göre düzenlendiği tarih kapsamında bir veri olarak kabul edilir. Delil niteliği taşıyan darp raporunun geçerlilik süresi hukukumuzda öngörülmemiştir. Ancak, TCK’da belli suçlar açısından şikayet süresi öngörülmüştür.

Kanun hükümlerine göre kovuşturulması şikayete bağlı olan suç ile ilgili yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmazsa, soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Bu süre, şikayet hakkına sahip olan kişinin failin kim olduğunu öğrendiği an itibari ile başlar. Şikayet, şikayette bulunan kişi için sonuç doğuran bir eylemdir. Aile arasında yaşanan ve kadınla erkek arasında işlenen darp ve yaralama suçlarında 6 ay içinde şikayet etme kuralı bulunmaz.

Darp Raporu Kaç Gün İçinde Alınmalıdır?

Darp raporunun kaç gün içinde alınması gerektiğine dair kanunlar bir kural belirlemiştir. Darp raporu darptan oluşan izler yok olmadığı müddetçe, ne kadar süre geçerse geçsin talep edilebilir.  Ancak, darp raporu ne kadar erken alınırsa izler o kadar yoğun bir şekilde rapora geçirilir. Bu sebeple darp olayı ile aynı gün rapor alınması tavsiye edilir.

Darp Raporu Ne İşe Yarar?

Darp raporu ile gerçekleşmiş olan kasten yaralama olayından ne kadar görüldüğünü ispatlayan ve suçu kanıtlayan bir delil ortaya çıkmış olur. Çok küçük de olsa tüm kızarıklık, yara, çizik, morluk ve şişlikler için rapor alabilirsiniz. Özellikle ceza davalarında ve boşanma davalarında darp raporu karşı tarafın kusurunu ispatlamada delil niteliğindedir. Darp raporu ile birlikte fotoğraf çekilmesi, darp olayına ilişkin tanıkların beyanlarının alınması suçu ispatlayabilmek için fayda sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Darp raporu nasıl alınır?

Darp raporu; kamuya ait hastane ve sağlık muayenesi yapmaya ve rapor hazırlamaya yetkili adli tıp birimlerinden alınabilir. Adli rapor niteliğini taşıyacak raporu hazırlayabilen özel kişilere ait sağlık kuruluşlarından da darp raporu alınabilir.

Darp raporunun geçerlilik süresi ne kadar?

Darp raporunun geçerli olması için kanunlarda bir süre belirlenmemiştir. Darp raporu her zaman geçerli kabul edilir. Ancak, kasten yaralamada ceza davası için darp raporu alınmasından itibaren 6 aylık süre içinde şikayette bulunulması gerekir. Eşler arasında darp söz konuşu ise şikayet için zamanaşımı süresi bulunmaz.

Darp raporu alırken avukat şart mı?

Darp raporu alırken avukat şart değildir ancak, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için ceza hukuku avukatı bilgisinden ve tecrübesinden yararlanmakta fayda var.

Call Now Button