Cinsel İftira Atmanın Cezası Nedir?

Cinsel iftira suçundan bahsedebilmek için failin, soruşturma başlatılmasını sağlamak üzere cinsel iftira mağdurlarına hukuka aykırı bir fiil işlemesi söz konusu olmalıdır. İftira suçunun konusu hukuka aykırı fiil oluşturması ile oluşur. Bu fiilin suç oluşturması şartı aranmaz.

Cinsel iftira suçunda failinin, suçlandığı fiil gerçekte hiç işlenmemiş olabilir. Aynı zamanda işlenmiş olmasının yanı sıra kendisine suç işlemiş kişi tarafından işlenmemiş de olabilir. Aynı şekilde kendisine suçlama bulunulan kişi tarafından hukuka aykırı bir fiil işlenmiş olduğunda; iftira suçunun faili, bu fiilin karşılığında suç işleyen kişiye verilecek yaptırımı ağırlaştıracak bazı davranışlarda da bulunmuş olabilir. Bu tip durumlarda da iftira suçunun oluştuğundan bahsedilebilir.

Cinsel iftira suçunda kanunlar dava zamanaşımı süresini 8 yıl olarak belirlemiştir. Bu suç işlendiği zaman suçun işlendiği bölgedeki Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılır. İftira suçlarının basit ve nitelikli olmasına göre verilen ceza sürelerinde farklılıklar olur.

Cinsel iftira suçu nitelikli olan bir suçtur. İftira suçunda basit hal durumu varsa verilen cezalar 1 ila 4 yıl aralığında hapis cezasıdır. Sanığın delilleri yalan olması ile mahkemeyi yanıltması durumunda ise suça yönelik ceza belirlenirken yarı oranda artış gösterir.

Kendisine iftira atılan kişi uğradığı iftira sebebi ile tutuklandığı zaman, gözaltına alındığında ve suçsuz olduğu fark edilirse, iftirayı atan kişiye verilecek ceza yarı oranda artırılır. İftira suçu ile karşı karşıya kalan kişinin müebbet hapis cezası alması durumunda cinsel iftira suçunu işleyen kişi 20 ila 30 yıl aralığında hapsi cezası alır.

Cinsel İftira Suçu Şikâyete Tabi midir? Hangi Mahkeme Görevlidir?

Cinsel iftira suçu şikâyete tabi olmayan suçlardan biridir. Masum olmasına karşın hukuka aykırı bir eylemle suçlanan ya da kendisi suç işlememiş olmasına karşın suçta kimliği kullanılmış olan kişiler hakkında savcılık bilgi sahibi olduğunda, şikâyet olmasına bakılmaksızın soruşturma başlatılır. Aynı zamanda iftira suçunun mağduru ilerleyen süreçte şikâyetinden vazgeçse bile yargılaması devam eder. Sanığın iftira suçu işlediği anlaşılırsa ceza alır.

İftira suçu, olayın üzerinden 8 yıl geçmesi ile zamanaşımına uğrar. Savcılık olayın üzerinden 8 yıl geçmediği sürece soruşturma başlatabilir. İftira suçunda suçun işlendiği yerdeki asliye ceza mahkemesi görevlidir.

Cinsel İftira Atmanın Cezası Nedir?

İftira suçunda en basit hal söz konusu ise bir yıl ila dört yıl arasında hapis cezası verilir. Sanık, yalan deliller ile iftira suçunu işlerse cezası yarı oranında artar. Haksız suçlama ile karşılaşan kişi hakkında atılan iftiradan kaynaklı gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmış olabilir. Bu durumda bu kişinin cezası yine yarı oranında artar.

Haksız suçlama ile karşılaşan kişi iftira sebebi ile gözaltına alınır ta da tutuklama ile karşılaşırsa, iftira atan kişi iftira suçundan cezalandırılır. Aynı zamanda kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan da ceza hükmedilir.

İftira suçunun mağduru, müebbet hapis cezası aldığında, iftira suçunu işleyen kişi 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası alır. Buna ek olarak, iftira atılan mağdur, müebbet dışında bir hapis cezasına mahkûm edilirse, iftira eden mağdurun mahkûm olduğu cezanın 2/3’ü kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Cinsel İftira Mağdurunun Hukuki Hakları Nelerdir?

Cinsel iftira mağduru suçun işlendiği yerde yer alan Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunabilir. Bunun yanında kendisi hakkında iftira atan kişiye karşı maddi ve manevi tazminat davası da açma hakkı vardır.

Cinsel iftira mağduru, maddi tazminat davası ile iftiradan kaynaklı malvarlığında yaşanan eksilmenin maddi olarak giderilmesini talep edebilir. Manevi tazminat davasında ise iftiraya uğrayan kişi, bu eylemden kaynaklı yaşadığı üzüntünün neden olduğu manevi zararların giderilmesini talep edebilir.

Bir kişi kendisine atılan iftira sebebi ile tutuklanmış ve tutuklanma nedeniyle işini kaybetmiş ve eşinden ayrılmış olabilir. Böyle bir durumda iftira suçu mağduru işini kaybetmesi sebebi ile iftira atan kişiden maddi tazminat talep edebilir. Özellikle boşanma gibi yaşanan ailevi problemlerin sebep olduğu üzüntü sebebi ile manevi tazminat davası da açabilir.

Ceza hukuku konusu olan cinsel iftira suçunda, alanında uzman bir avukattan yardım almanız, özellikle dava dilekçesi aşamasında öneme sahiptir. Ceza hukuku avukatı süreçle ilgili sizi detaylı olarak bilgilendirir.

Cinsel İftira Mağdurlarına Ödenecek Tazminat Miktarı Nedir?

Mahkeme tarafından iftira davası için manevi tazminat miktarı belirlenir. Bu miktar belirlenirken bir takım kriterler göz önünde bulundurulur. Kişinin mali durumu, yaşanan manevi zararın boyutu, olay tarihinden kaynaklı paranın satın alma gücü ve olayın kendine hasa özellikleri iftira tazminat davası miktarı açısından mahkeme tarafından değerlendirilir.

Aynı zamanda mahkeme tarafından iftira tazminat davası miktarına karar verilirken dikkat edilen en önemli detaylardan biri de tazminat ödeyecek kişiyi fakirleştirmemesi, iftiraya uğrayan kişiyi de zenginleştirmeyecek bir tutar belirlenmesidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Cinsel iftira suçunda hangi mahkemeye başvuru yapılır?

Cinsel iftira suçu ile ilgili Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açılır. Mağdur maddi ve manevi tazminat davası açıp hukuki haklarından yararlanabilir.

Mağdurun cinsel iftira suçunda hangi hukuki haklara sahiptir?

Cinsel iftira suçuna uğrayan kişilerin, savcılığa şikâyette bulunması gerekir. Savcılık bu durumda soruşturma başlatır ve davayı açar. Cinsel iftira suçu mağduru maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Cinsel iftira suçunda dava zamanaşımı süresi nedir?

Cinsel iftira suçunda mağdur savcılığa başvurabilir. Cinsel iftira suçu için dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Cinsel iftira suçunda avukat şart mı?

Cinsel iftira suçu oldukça karmaşık süreçlerden oluşan bir davadır. Bu davanın daha sağlıklı şekilde takip edilebilmesi, dava başvuru dilekçesinin usullere uygun hazırlanması için bir ceza hukuku avukatı ile görüşmenizde yarar vardır.

Call Now Button