Bitcoin Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası

Bitcoin dolandırıcılığı suçu ve cezası belirlenirken TCK 158 uyarınca hareket edilir. Türk Ceza Kanunu’nun 157. Ve 158. Maddeleri dolandırıcılık suçuna ilişkindir. TCK 157 basit dolandırıcılık suçu söz konusu olduğunda geçerli olurken TCK 158 nitelikli dolandırıcılık suçunda devreye girmektedir.

Dolandırıcılık suçu çeşitli biçimlerde işlenebilen bir suçtur. Basit dolandırıcılık suçu ile nitelikli dolandırıcılık suçuna verilen cezalar arasında fark vardır. Nitelikli dolandırıcılık suçunda verilen hapis cezası daha fazladır. Dolandırıcılık suçunun bilişim sistemleri üzerinden işlenmesi suçu nitelikli hale getiren koşullardan yalnızca biridir.

Bitcoin adı verilen kripto paralar sanal ortamda kullanılmaktadır. Sanal ortamda işlem yapılması için bilişim sistemlerine ihtiyaç vardır. Dolandırıcılık suçunun bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesi de suçu nitelikli hale getiren bir durumdur. Bu sebeple de Bitcoin dolandırıcılığı için nitelikli dolandırıcılık hükümleri uyarınca hareket edilmektedir.

Bitcoin dolandırıcılığı dolayısıyla failler hakkında oldukça ağır cezalar, mağdurlar içinse ciddi maddi kayıplar söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu suça dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda ceza avukatı desteği almak faydalı olacaktır.

Bitcoin Nedir?

Nakit paraya alternatif olarak ortaya çıkan ve sanal nitelikte olan Bitcoin blockchain teknolojisi kullanılarak dijital ortamda piyasaya sürülen bir çeşit kripto para birimidir. Yüksek getirili bir kripto para olan Bitcoin 2011 yılında ortaya çıkmıştır.

İlk üretilen kripto para birimi olan Bitcoin günümüzde de kripto paralar içerisinde en çok kazandırandır. Bir değişimi aracı olarak kullanılabilen kripto paralara karşı yoğun biçimde talep olduğu görülmektedir.

Bitcoin Dolandırıcılığı Suçu Nedir?

Bitcoin dolandırıcılığı çeşitli biçimlerde yapılabilir. Nakit para gibi geçerli olmayan Bitcoin sanal ortamda aktarılır. Kimden kime aktarıldığının anlaşılması zor olan bu kripto para biriminin çeşitli sistemler üzerinden dolandırıcılar tarafından kullanılabilmesi oldukça kolaydır.

Hayali platformalar üzerinden yapılabileceği gibi sahte web adresleri üzerinden de bu tür bir dolandırıcılık uygun zemin bulur. Sosyal medya platformları üzerinden ya da virüsler kullanılarak da Bitcoin dolandırıcılığı yapılabilmektedir.

Bitcoin dolandırıcılığı için bilişim sistemleri üzerinden çeşitli işlemler yapılması söz konusudur. Bu suç işlenirken mağdur maddi olarak zarara uğratılır ve fail de kendi yararına ya da bir başkası adına maddi menfaat temin eder. Hileli hareketler sergilenerek yapılan dolandırıcılık suçunda karşı tarafı aldatma amacı ile hareket edilir.

Bitcoin Dolandırıcılığı Çeşitleri Nelerdir?

Bitcoin dolandırıcılığı çeşitleri genellikle sanal ortamlarda yapılır. Bilişim sistemleri kullanılarak yapılması sebebi ile de nitelikli dolandırıcılık kapsamında Bitcoin dolandırıcılığı da yer almaktadır. Sanal bir para birimi olması ve nakit para gibi fiziksel olarak bulunmaması nedeni ile Bitcoin’in bir hesaptan başka bir hesaba aktarımı sırasında net olarak saptanabilmesi oldukça zordur.

Bitcoin dolandırıcılığı çeşitleri için verilebilecek bazı örnekler ise aşağıdaki gibidir:

 • Sahte site kurmak sureti ile Bitcoin dolandırıcılığı yapılabilir. Bu sitede önce küçük satışlar yapılarak katılımcıların güveni kazanıldıktan sonra da yüklü satışlar yapılır. Kripto paraya yatırım yapan kişi, yüklü miktarda parasının karşılığını nakde çeviremez. Sahte site üzerinden alım yaptığı için de karşısında bir muhatap bulamaz.
 • Hayali platformlar üzerinden yapılan Bitcoin satışları da dolandırıcıların kullandığı yöntemlerden biridir. Bitcoin karşılığı satış yaptığını söyleyen web siteleri üzerinden de dolandırıcılık yapılabilmektedir.
 • Kişi alışveriş yaparken ödemeyi elindeki Bitcoini ile yapar fakat satın aldığı ürün gerçek olmaz. Bu yöntemle de alıcı dolandırılmış olur. Kişilerin bilgisayarlarına gönderilen virüsler aracılığı ile bilgileri ele geçirildikten sonra hesapları boşaltılabilir. Bu yöntemle de bir çeşit Bitcoin dolandırıcılığı yapılabilmektedir.
 • Sosyal medya platformları üzerinden reklam yaparak kullanıcıların güvenini kazanan dolandırıcılar çeşitli kazançlar konusunda vaatte bulunabilir. Bu sayede de kişilerin Bitcoinleri kandırılarak ellerinden alınabilmektedir.

Bitcoin Dolandırıcılığı Sebepleri

Bitcoin sanal bir kripto paradır. İlk çıktığı günden bu yana da yatırımcısına yüksek kazançlar sağlaması bakımından kripto paralar arasında en dikkat çekendir. Dijital ortamda birçok işlemin yapılabilir olması kripto paraların gün geçtikçe daha fazla ilgi görmesine olanak tanımaktadır.

Bitcoin’in sağladığı kazancın yanı sıra nakitle değiştirilebilir bir kripto para birimi olması onu daha cazip kılmaktadır. Kripto para piyasalarında yapılan işlemler söz konusu olduğunda bu alanda yasal alt yapının tam olarak oturmamış olması da Bitcoin dolandırıcılığının yaygın olarak yapılmasında etkendir.

Türkiye’de Bitcoin henüz yasal değildir. Bitcoin dolandırıcılığına maruz kalan kimseler için suçun işleniş biçimine bağlı olarak nitelikli dolandırıcılık ya da bilişim suçları kapsamında hareket edilebilir. Verilecek ceza da bu açıdan değerlendirilir.

Bitcoin Dolandırıcılığı Cezası

Bitcoin dolandırıcılığı cezası genellikle nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilmektedir. Nitelikli dolandırıcılık suçunda Ağır Ceza Mahkemesi yargılama yapar. Bu tür suçlarda somut olaya göre hareket edilirken 3-10 yıl aralığında değişen sürelerde hapis cezası verilebilmektedir.

Dolandırıcılık suçunda savcılık kendiliğinden soruşturma başlatma yetkisine sahiptir. Bu sebeple de olayı haber alır almaz soruşturma başlatabilir. Yeterli suç şüphesi oluşturacak delil bulduğunda da iddianame hazırlayarak kamu davası açar. Şikayetten ver geçilmesi kamu davasının düşmesine sebep olmaz ve savcılık dava sonuçlanıncaya dek davaya taraf olmaya devam eder.

Bitcoin Dolandırıcılığında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Ağır Ceza Mahkemesi Bitcoin dolandırıcılığı için yargılama yapma yetkisine sahip olan mahkemedir. Bitcoin dolandırıcılığı nitelikli dolandırıcılık kapsamında yer alan bir suçtur. Dolandırıcılık suçu hileli hareketler sergileyerek işlenir.

Fail kendi yararına ya da bir başkasına menfaat temin etmek için mağduru hileli hareketlerle kandırdığında ve mağdurun zararına yol açtığında dolandırıcılık suçunu işlemiş olur. Bu suçta oluşan zarar ekonomik zarardır.

TCK 157-158 Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Dolandırıcılık suçu TCK 157’de düzenlenmiştir. Suçun basit hali ile işlendiği durumlarda hangi cezaların verileceği bu kanun maddesi uyarınca belirlenir. Fail, hileli davranışları ile mağduru ekonomik zarara uğrattığında bu zarardan kendisi için ya da bir başkası adına menfaat temin ederse dolandırıcılık suçunu işlemiş olur.

Dolandırıcılık suçu için verilecek ceza ise 1 yıl ila 5 yıl arasında değişen sürede hapis ve 5000 güne kadar da adli para cezası olmaktadır. Dolandırıcılık suçu nitelikli olarak işlenmiş ise verilecek ceza 3-10 yıl aralığında hapis olacaktır.

TCK 158 nitelikli dolandırıcılıkla ilgili kanun maddesidir. Dolandırıcılık suçunu nitelikli hale getiren çok sayıda etmen olabilir. Dini duyguların suiistimali, kişinin akıl zayıflığından istifade edilmesi ya da bilişim sistemlerinin kullanılması gibi çeşitli sebepler dolandırıcılık suçunu nitelikli hale getirebilmektedir.

Bitcoin dolandırıcılığı suçu nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilecek bir suç tipidir. Bu sebeple de verilecek cezalar ağırdır. Nitelikli dolandırıcılık suçunda uzlaşma prosedürleri geçerli olmadığı gibi verilen hapsi cezaları da 3-10 yıl arasında değişen sürelerde olur.

Dolandırıcılık Suçunun Şartları

Dolandırıcılık suçu şartlarından biri hileli hareketler sergilemektir. Fail, hileli hareketleri ile mağdurun yargılama yetkisini ortadan kaldırırken kendisi ya da bir başkası yarına mağdurun zararına olacak şekilde hareket eder. Oluşan zarar ise ekonomik zarardır.

Fail, dolandırıcılık suçunu işlerken ustaca yalan söyler. Hileli davranışın özelliğinin mağduru aldatabilecek nitelikte olması beklenir. Fail, hileli davranışları bile isteye gerçekleştirmiş olmalıdır. Mağdur bir zarar görmeli ve bu zararla failin eylemi arasında da bir illiyet bağı oluşmalıdır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Nasıl İşlenir?

Dolandırıcılık suçu basit ve nitelikli olarak işlenebilen bir suç tipidir. Fail dolandırıcılık suçunu işlerken bazı araçları kullanırsa suç nitelikli hale gelmektedir. Kişinin zor durumundan yararlanılması, banka veya kredi kurumlarının kullanılması, bilişim sistemlerinin kullanılması dolandırıcılık suçunu nitelikli hale getirebilmektedir.

Dolandırıcılık suçunun nitelikli hale gelmesine etken olan araçlar ve sebepler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Dini inancın ve duyguların suiistimali.
 • Kişinin zorda olmasından istifade edilmesi.
 • Bir kimsenin algılama yeteneğinin zayıflamasından yararlanılması.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının araç edilmesi.
 • Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması.
 • Kredi kurumları ya da bankaların araç olarak kullanılması.
 • Basın-yayın kuruluşlarının sağlayacağı kolaylıklardan yararlanılması.
 • Sigorta bedeli alınmak sureti ile hareket edilmesi.
 • Serbest meslek sahiplerinin bu mesleğin sağlayacağı güven duygusunu kullanması.

Dolandırıcılık Suçuna Verilen Cezalar Nelerdir?

Dolandırıcılık suçu için verilecek ceza hapis cezası ve adli para cezası olmaktadır. Suç basit hali ile işlendiğinde 1 yıl ile 5 yıl arasında değişecek sürelerde hapis ve 5000 güne kadar da adli para cezası uygulanmaktadır.

Nitelikli dolandırıcılık suçunda ise 3-10 yıl aralığında değişen sürelerde hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası öngörülür. Dolandırıcılık suçunda ceza alt sınırının 4 yıldan az olamayacağı durumlar da söz konusudur.

Fail, kamu kurum ve kuruluşlarına zarar verecek nitelikte hareket ederse ceza alt sınırı 4 yıldan az olamamaktadır. Failin kamu görevlisi gibi davranması ya da kamu görevlileri ile ilişiği varmış gibi yansıtması durumunda da aynı şartlar geçerli olur. Dolandırıcılık nitelikli şekilde işlenmiş ise Ağır Ceza Mahkemesi yargılamanın yapılacağı mahkemedir.

Bilişim Sistemleri Üzerinden Nitelikli Dolandırıcılık

Bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık suçu işlenmesi durumunda suç nitelikli hale gelmektedir. Dolandırıcılık suçunu nitelikli hale getiren durumlardan biri de bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılmasıdır.

Bilişim sistemleri tanımlaması bilgisayar, tablet ya da mobil telefon gibi cihazlar üzerinden internet kanalı ile sisteme girilmesini ifade eder. Bilişim sistemlerinde çeşitli uygulamalar üzerinden hareket edilebilir.

Sosyal medya platformları, e-posta gönderileri, mesajlaşma uygulamaları, web adresleri bilişim sistemleri üzerinde kullanılır. Bu kanallar üzerinden yapılan her tür dolandırıcılık nitelikli olarak yapılmış şekilde yargılaması yapılır.

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin konu hakkında vermiş olduğu 9.9.2024 tarihli kararı şu şekildedir:

“Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanık hakkında mağdur …’a yönelik nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın itirazen Trabzon Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilerek itirazın reddine karar verildiği anlaşılmakla, sanık hakkında bilişim sistemine girme ve şikayetçi …’a yönelik nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet kararlarları ile sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesinde;

1-Sanık hakkında bilişim sistemine girme suçundan verilen temyiz isteminin incelenmesinde;

Sanık hakkında hükmolunan cezanın miktar ve türüne göre hükmün 21.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 5219 Sayılı Kanunun 3-B maddesi ile değişik 1412 Sayılı CMUK’nın 305/1.maddesi gereğince hüküm tarihine göre, temyizi mümkün olmadığından sanığın bu suçtan kurulan hükme yönelik temyiz isteğinin aynı kanunun 317.maddesi gereğince REDDİNE,

2-Sanık hakkında şikayetçi …’a yönelik nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet kararının temyiz incelemesinde;

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için;

Failin bir kimseyi,kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp,onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı,sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.

Bilişim sistemlerinin,banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu, TCK’nın 158/1-f maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin gerekçesinde de;“Dolandırıcılık suçunun, bilişim sistemlerinin,banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi de,birinci fıkranın (f) bendinde bu suçun bir nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir. Bilişim sistemlerinin,banka veya kredi kurumlarının,özellikle bu kurum ve kuruluşları temsil edenlerin,kurum ve kuruluşları adına hareket eden kişilerin, başkalarını kolaylıkla aldatabilmeleri bir güven kurumu olan bu kuruma güvenin sarsılması bu kurumların araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu, nitelikli hâl saymıştır.

Bilişim sisteminin aldatılmasından söz edilemeyeceği için, ancak bu sistemin araç olarak kullanılarak bir insanın aldatılması yani dolandırılması halinde bu bendin uygulanması mümkündür. Aksi halde yani sisteme girilerek bir kişi aldatılmayıp sistemden yararlanılarak çıkar sağlanmışsa bilişim suçu veya bilişim sistemi kullanılmak suretiyle hırsızlık suçunun oluşması söz konusu olacaktır.

Bilişim sisteminden maksat,verileri toplayıp,yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tâbi tutma olanağını veren manyetik sistemlerdir. Günümüzde bilişim sistemleri ile sesli-görüntülü haberleşme, elektronik imzanın kabulü,yeni ticari ilişkiler,internet bankacılığı hizmeti ile para transferleri ve bunlar gibi pek çok yenilik toplumsal hayata girmiş, bilişim gerek iş gerekse günlük hayatta vazgeçilemeyecek kadar önemli bir noktaya ulaşmış, bilişim teknolojileri daha hızlı ve ucuz bir nitelik arz etmesi nedeniyle,klasik yöntemlere nazaran daha fazla tercih edilir duruma gelmiştir. Bu sistemlerin güvenle kullanılması, aynı anda hızlı ve kolayca birçok kişi tarafından ulaşılması ve diğer taraftaki failin kontrol imkanını azaltması nedeniyle nitelikli hal sayılmıştır.

Banka ya da kredi kurumlarının araç olarak kullanıldığından söz edilebilmesi için,dolandırıcılık fiili gerçekleştirilirken bankaların olağan faaliyetlerinden ya da bu faaliyeti yürüten sujelerden hileli araçlar kullanılarak yararlanılması veya banka ve kredi kurumlarının olağan faaliyetleri nedeniyle üretmiş oldukları maddi varlıkların suçta araç olarak kullanılarak haksız çıkarın elde edilmesi gerekir. Bankaların,ödeme aracı olarak kullanılması halinde bu fıkra uygulanamayacaktır.

Somut olayda; “sanık …’nin …’nin şikayetçi …’a elektronik posta gönderip onlardan cep telefonu kontörü istendiği, şikayetçinin bu elektronik postanın …’den geldiğini sanarak sanığa kontör şifresi gönderdiği, iddia olunan olayda; sanık hakkında aynı eylemle ilgili olarak Pazar (Rize) Cumhuriyet Başsavcılığınca 15.06.2011 tarihli iddianame ile açılan kamu davasının Pazar Asliye Ceza Mahkemesi’nin 17.01.2012 tarih, 2011/291 esas, 2012/25 sayılı görevsizlik kararıyla dosyanın Rİze Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği, bahsi geçen iddianamede sanık … Yüceli’nin Nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme, sanık …’nin ise Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarından cezalandırılması istenilmiş olduğu anlaşılmakla, Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2012/59 sayılı dava dosyasıyla bu dosyanın birleştirilerek delillerin birlikte değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Bitcoin Dolandırıcılığı ve Nitelikli Dolandırıcılık

Bitcoin sanal bir paradır. Kripto paraların arasında en çok bilinen olan Bitcoin aynı zamanda çok kazandırması ile de dikkat çekmektedir. Sanal bir kripto para olduğu için fiziki para gibi değildir. Bununla birlikte Bitcoin ile alışveriş yapılabilme imkanı da bazı uygulamalar sayesinde mümkündür.

Türkiye’de Bitcoin henüz yasal değildir. Bununla birlikte sanal mecralarda Bitcoin çeşitli biçimlerde ödeme aracı olarak kullanılabilmektedir. Kripto paralarla ilgili olarak yapılan yasal düzenlemelerin henüz yeterli bir alt yapıya sahip olmaması nedeni ile bazı hukuki açıklarla karşılaşılması kaçınılmaz olmaktadır.

Bitcoin dolandırıcılığı yapılırken bilişim sistemleri kullanılır. Dolandırıcılık suçunda bilişim sistemlerinin kullanılması suçu nitelikli hale getirdiğinden Bitcoin dolandırıcılığı için de nitelikli hallerden söz edilmesi gerekir.

Dolandırıcılık Suçunda Adli Para Cezası ve HAGB Kararları

Bitcoin dolandırıcılığı söz konusu olduğunda somut olaya göre hareket edilmesi gerekir. Bu kapsamda da mağdur olan kişilerin ellerindeki tüm bilgi ve belgeleri paylaşmaları uygun olur. Nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilen Bitcoin dolandırıcılığı için verilecek cezalar da değişkenlik gösterebilir.

Basit dolandırıcılık suçunda koşullar varsa adli para cezasına çevrilme mümkün olurken nitelikli dolandırıcılık suçunda bu mümkün değildir. HAGB kararı ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıdır ve her iki suç türünde de şartlar sağlanmış ise bu karar verilebilmektedir.

Dolandırıcılık Suçunda Ceza Ertelemesi ve Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık hükümleri uyarınca fail, mağdurun zararını gidermelidir. Etkin pişmanlık hükümleri uygulandığında soruşturma aşamasında iken ceza 2/3 oranında inebilir. Kovuşturma aşamasına geçilmiş ise ve mağdurun zararı giderildiğinde ceza indirimi 1/2 oranında uygulanabilmektedir. Etkin pişmanlık hükümlerinden suça azmettiren ya da yardım eden de yararlanabilir.

Dolandırıcılık suçunda ceza ertelemesi uygulanabilmektedir. Ceza ertelemesi uygulandığında sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının cezaevinde çekilmesinden koşullu olarak vaz geçilir. Sanık cezasını sosyal hayatın içindeyken çeker ve denetim süresine tabi olur.

Dolandırıcılık Suçu Soruşturma ve Kovuşturma

Dolandırıcılık suçu soruşturma ve kovuşturma yapılması gerekli olduğunda şikayet koşulu aranmayan bir suç türüdür. Bu suç işlendiğinde savcılık kendiliğinden harekete geçerek soruşturma başlatabilir.

Savcılık kamunun temsilcisi sıfatı ile hareket ederken bazı suçlar sebebi ile toplumun zarara görmesi istenmez. Topluma zarar verme niteliğine sahip olan suçlar ceza davası kapsamında olduğundan kamu davası açılır.

Kamu davalarını savcılık makamı iddia makamı sıfatı ile açar. Nitelikli dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu 158 uyarınca cezalandırılır. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması yapılan nitelikli dolandırıcılık suçunda verilen hapis cezaları 3-10 yıl aralığında değişen sürelerde hapis cezası olur.

Dolandırıcılık suçu işlenirken fail, hileli davranışları ile mağduru kandırma amacı güder. Bunun için de ustaca söylenmiş yalanlara başvurur. Mağduru maddi açıdan zarara uğratılırken fail de kendi yararına ya da bir başkasının menfaatine olmak üzere fayda elde eder.

Dolandırıcılık suçunda soruşturmanın yanı sıra kovuşturma da şikayete tabi değildir. Savcılığın re ’sen soruşturma ya da kovuşturma yapması mümkündür. Mağdur ya da müşteki şikayetten vaz geçmiş olsa dahi kamu davası açıldığında dava sonuçlanana kadar devam eder. Savcılık da dava sonuna kadar davaya müdahil olur.

Dolandırıcılık Suçu Unsurları

Dolandırıcılık suçu unsurları maddi ve manevi unsur olarak ayrılır. Maddi unsurlar; fail, mağdur ve suçun konusudur. Dolandırıcılık suçunda fail herkes olabilmektedir. Mağdur ise malvarlığı değeri zarar gören gerçek kişiler olabilir.

Fail ile kendisine fayda sağlayan kişi aynı kişi olmak zorunda değildir. Aldatılan kişi ile malvarlığı değerinde azalma olan kişi de aynı kişi olmak zorunda değildir. Bazı vakalarda bu kişiler birbirinden farklı kimseler olabilir.

Suçun konusuna bakıldığında ise failin kendisi veya bir başkası için maddi menfaat temin etmesi anlaşılır. Suçun konusu malvarlığına yönelik herhangi bir değer olabilmektedir. Suçun manevi unsuruna bakıldığında da genel kastla işlenebilen bir suç olduğu görülür.

Fail, hileli davranışlar sergilerken kendisi ya da bir başkası yararına ve mağdur zararına maddi bir menfaat elde eder. Bu eylemleri yaparken de bile isteye hareket ediyor olmalıdır. Özel kast aranmayan dolandırıcılık suçunda olası kastla işlenebilme söz konusudur.

Dolandırıcılık Suçu Özel Görünüş Biçimleri

Dolandırıcılık suçu özel görünüş biçimleri bakımından suç teşebbüse elverişli bir suç tipidir. Fail, suçu işlerken aldatma amacı ile hareket eder. Aldatmaya yönelik davranışlarda bulunmuş olmak aldatmayı başlatırken suça teşebbüsü de mümkün kılar.

Failin aldatma hareketlerine başlaması ile çıkar sağlamadan önce yakalanması durumunda teşebbüsten söz edilebilir. Bu suça iştirakten söz edileceği zaman da her şekli ile bu durum mümkün olur. Failler arasında iştirak iradesinin olması yeterlidir.

İştirak iradesi ise suça katılan kişinin hileli davranışlar neticesinde mağdurun zarara uğratılacağını biliyor olmasıdır. Dolandırıcılık suçunda koşulların oluşması durumunda zincirleme suç oluşumu mümkün hale gelmektedir.

Zincirleme suç oluşabilmesi için dolandırıcılık fiili aynı mağdura karşı birden fazla kez işlenmiş olmalıdır. Basit dolandırıcılık suçunda Asliye Ceza Mahkemesi görevlidir. Nitelikli dolandırıcılık suçu için TCK 158 uyarınca Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama yapılır. Dolandırıcılık suçu için yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesi olur.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Bitcoin Dolandırıcılığı Suçu Nedir?

Sanal bir kripto para birimi olan Bitcoin üzerinden failin veya bir başkasının yararına mağdurun zararına olacak şekilde maddi menfaat elde edilmesi Bitcoin dolandırıcılığı suçunu oluşturur.

 • Bitcoin Dolandırıcılığı Suçu Nasıl İşlenir?

Bitcoin dolandırıcılığı suçu işlenirken bilişim sistemleri kullanılır. Bu durum dolandırıcılık suçunu nitelikli hale getirir. Nitelikli dolandırıcılık suçunda verilen cezada artış olur. Sahte sitelerden, hayali platformlardan Bitcoin dolandırıcılığı suçu işlenebilir. Sisteme virüs göndererek de bu suç işlenebilmektedir.

 • Bitcoin Dolandırıcılığı Suçu Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Bitcoin dolandırıcılığı suçunda görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Call Now Button