Basit Yaralamadan Yargılanıyorum Mahkemede Ne Sonuç Çıkar?

Mağdurun vücuduna sağlığını ya da algılama yeteneğini bozan, vücuduna zarar veren, her çeşit eylem kasten yaralama suçunun konusudur. Yaralama; tekme, tokat, yumruk, iteleme, kulak çekme, vurma, bıçaklama gibi pek çok şekilde gerçekleşebilir. Yargıtay kararlarında da yaralama eyleminin çok çeşitli yollarla gerçekleştirilebileceği görülür.

Basit yaralama suçu ve cezası, Türk Ceza Kanunu’nda “vücut dokunulmazlığına karşı suçlar” kısmında düzenlenmiştir. 

Basit yaralamadan yargılanıyorsanız, somut olayın hangi kapsamda olduğuna bakılır. Suçun niteliğine bağlı olarak, 3 farklı ceza miktarı ile karşılaşabilirsiniz. Bunlar; 

 • Basit bir tıbbi müdahale ile giderilen yaralama suçlarında 4 ay ila 1 yıl arasında kadar hapis cezası,
 • Basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyen yaralama suçlarında 1 yıl ila 3 yıl arasında hapis cezası,
 • Basit yaralama suçunun nitelikli hallerinden biri söz konusu ise ceza ½ oranında artar.
 • Basit yaralama suçu canavarca duygularla işlenmişse, ceza 1 kat artar.

Basit Yaralama Nedir?

İlgili hukuk kanunlarında bir kişiyi kasten yaralama, basit yaralama olarak yer alır. Bir kişiye zarar vermek isteği ile dövme basit yaralama olarak değerlendirilir. Darp sebebi ile alınan cezalar da basit yaralama kapsamında değerlendirilir. Basit yaralama olayında sonuca bakılıp yaralamanın niteliği anlaşılır. Basit yaralama, kanunlar kapsamında yaralamanın büyüklüğüne göre sınıflandırılır. Kasten yaralamada kişi basit tıbbi müdahaleyle iyileşiyorsa, bıraktığı etki hafifse daha az ceza alır. Basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek boyutta bir yaralanma söz konusu ise daha fazla ceza verilir. 

Basit Yaralama Suçu Nedir?

Basit yaralama suçu bir kişiyi kasten yaralama sonucu işlenen suçlar kapsamında yer alır. Basit yaralama kanunlarda açık bir şekilde belirtilmiştir. Somut olay kapsamında basit yaralama suçunun ağırlığına bakılır. Böylece hangi türde bir suç olduğu anlaşılır.

 • Basit yaralama suçunun temel şekli,
 • Basit yaralama suçunun daha az cezayı gerektiren nitelikli hali,
 • Basit yaralama suçunun daha fazla cezayı gerektiren nitelikli hali,

Basit yaralamadan yargılanıyorum mahkemeden çıkacak sonuç ne olur gibi bir soruya cevap arıyorsanız, öncelikle işlenen suçun niteliğine bakılacağını bilmeniz gerekir.

Basit Yaralamada Fail Nedir?

Basit yaralama suçu niteliğine göre özgü bir suç değildir. Dolayısı ile bu suçun failinin herkes olma ihtimali vardır. Ancak, nitelikli hallerin bazıları belli vasıflara sahip kişiler tarafından işlenir. Bu haller altsoy, üstsoy, eş, kardeş ve kamu görevlisi tarafından işlenen suçlardır.

Basit Yaralamada Mağdur Nedir?

Basit yaralama suçu mağduru; vücuduna acı verilen, sağlığı ya da algılama yeteneği bozulan kişi ya da kişilerdir. Bu suç ancak, hayatta olan kişilere karşı işlenen bir suçtur. Ölen kişilere karşı işlenmesi durumunda ise kişilerin hatırasına hakaret suçu söz konusu olabilir.

Basit Yaralama Suçunda Kast Ne Demek?

Basit yaralama suçu, kasten işlenen suçlar içinde yer alır. Failin davranışının bir bütün olarak değerlendirilmesi ile kastının belirlenmesi gerekir. Kast, esasen failin iç dünyası ile ilişkilidir. Her somut olayda değişiklik gösterebilir. Dolayısı ile basit yaralama, ispat hukukuna konudur.

Yargıtay basit yaralamada kastın varlığına şu hallerde karar verir.

 • Fail ve mağdur arasına olay öncesine dayalı bir husumet
 • Olayda kullanılan vasıtanın elverişliliği
 • Mağdurdaki darbe sayısı ve şiddeti
 • Darbelerin bulunduğu bölge
 • Failin fiiline son verme nedeni
 • Olay sonrası mağdura yönelik davranışlar

Basit Yaralama Şikâyete Tabi Bir Suç Mudur?

Basit tıbbi müdahaleler ile giderilen yaralamalar şikâyete tabi suçlardır. Söz konusu suçun yargılamaya konu olması için basit yaralama anından itibaren 6 ay içinde şikâyet edilmesi şartı aranır. Ancak, basit yaralama suçunun nitelikli halinde şikâyet edilmesine bakılmaz.

Basit yaralamada şikâyetten vazgeçme yalnız, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralamalar açısından olumlu sonuç doğurabilir. Ceza hukuku konusu olan basit yaralama, bir avukat aracılığı ile takip edilmelidir. Ceza avukatı hem dilekçe ile başvuru aşamasında hem dava sürecinin takibinde en doğru şekilde sizi yönlendirir.

Basit Yaralamada Şikayetinden Vazgeçmenin Dosyaya Etkisi Var Mıdır?

Basit yaralamada şikayetten vazgeçilmesi durumunda, savcılık aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir. Mahkememe aşamasında bu durum basit yaralamada şikayetten vazgeçilmesi halinde olur ve ceza davası düşer.

Basit tıbbi müdahale ile giderilebilen durumlarda, mağdurun failin kim olduğunu öğrenmesinden sonraki 6 ay içinde şikayet hakkından yararlanması gerekir. Bu süre içinde başvuru yapmazsa, bu olayla ilgili olarak bir daha şikayet hakkından yararlanamaz.

Basit Yaralamada Savunma Nasıl Olur?

Şüpheli ya da sanık, somut olay ile ilgili ve mantıklı bir şekilde yapılacak basit yaralama halinde, savunma onun beraat kararı almasını sağlayabilir. Kişi ile ilgili meşru müdafaa ya da haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına katkı sağlayabilir.

Bu sebeple basit yaralama söz konusu olduğunda savunma esnasında dosya kapsamında yer alan tüm deliller ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmelidir. Lehe olabilecek tüm deliller açık bir şekilde adli makamlar nezdinde incelenmelidir.

Basit Yaralama Suçunda Zamanaşımı Süresi Nedir?

Kasten yaralama suçuna dair öngörülen zamanaşımı süresi suçun işlendiği tarihten sonra 8 yıl olarak belirlenmiştir. Söz konusu süre zarfında dava açılmaz ya da açılan davada hüküm olmaz ise dava, zamanaşımının dolması sebebi ile düşer.

Basit Yaralama Suçunda Görevli Mahkeme Hangisidir?

Basit yaralama suçunda asliye ceza mahkemesi görevlidir. Yargılama, suçun işlendiği yerdeki yetkili asliye ceza mahkemesi tarafından yapılır.

Sıkça Sorulan Sorular

Basit yaralama suçu nedir?

Basit yaralama suçunda bir kişinin kasten yaralanması söz konusudur.

Basit yaralama suçunda zamanaşımı süresi nedir?

Basit yaralama suçu ile ilgili belirlenen zamanaşımı süresi suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıldır.

Basit yaralama suçunda avukat şart mı?

Basit yaralama suçu ile ilgili dava sürecinde ceza hukuku avukatı ile çalışmak, sürecin daha doğru takip edilmesi için önemlidir.

Call Now Button