Bahis Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu 157-158. Maddeleri bahis dolandırıcılığı suçu için uygulanacak yaptırımları belirler. Bahis dolandırıcılığı suçu çeşitli biçimlerde işlenebilen bir suç tipidir. Kaçak bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, illegal bahis kavramları bu suç tipinde en sık kullanılanlar arasındadır.

Bahis oynama siteleri yasa dışı nitelikte ise bu siteler üzerinden bahis oynamak suçtur. Futbol ve diğer spor müsabakalarında müşterek bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun maddesi 7258 sayı ile yürürlüktedir.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye’de geçerli olan bahis veya şans oyunları oynatma yetkisini veren ilgili mercidir. Bahis oyunları oynatacak olan sabit ya da sanal bayi izinlerini bu merci vermektedir. Ruhsatı olmayanlar bahis oynattığı takdirde kanun gereği cezalandırılmaktadır.

Bahis dolandırıcılığı suçu sebebiyle mağdur olan kişiler, dolandırıcılık suçunda tecrübe sahibi bir ceza avukatı yardımına başvurduğu takdirde telafisi güç hak ve menfaat kayıplarını asgari düzeye indirebilir ve bu sayede müspet sonuca kısa sürede ulaşabilir.

Yasa Dışı Bahis Oynamak Suç mudur?

Yasa dışı bahsi oynamak kabahat olarak kabul edilen bir davranıştır. Yasa dışı bahis oynayan kişi kabahatler kanunu kapsamında yaptırıma maruz kalacağından idari para cezası ile cezalandırılmaktadır. Bahis ya da şans oyunu oynayanlar için kanun uyarınca uygulanacak yaptırımlar ceza hukuku açısından değil idari para cezası uygulanmak sureti ile yerine getirilir.

Yasadışı Bahis Nedir?

Yasadışı bahis ruhsat sahibi olmadan oynatılan kaçak bahistir. Spor müsabakalarında şans oyunları ve bahis, hukuka aykırı olarak oynatıldığında cezalandırılır. Bu kapsamda tüm sporları ilgilendiren ve yasadışı bahis ve şans oyunları oynatılması durumunda başvurulan kanun maddesi 7258 sayılıdır.

7258 sayılı kanunun 5. Maddesi kapsamında da yurt içinde veya yurt dışında kaçak bahis ya da şans oyunu oynatılması, oynanması için yer ve imkan temin edilmesi cezalandırılır. Bu kanuna göre kaçak bahis teşkil eden fiiller aşağıdaki gibidir:

 • Müşterek ya da sabit ihtimalli bahis oynatma suçu.
 • Kaçak bahis oynanmasına yer ve imkan temin etme suçu.
 • Yurt dışında oynatılan her tür şans oyunu ya da bahis için Türkiye’de oynanmasına olanak yaratma suçu.
 • Reklam vererek veya başka yollardan kişileri yasadışı bahis oynamaya teşvik etme suçu.
 • Kaçak bahis oynama kabahati.

Kaçak Bahis Oynatma Suçu ve Cezası

Kaçak bahis oynatmak suçtur. 7258 sayılı kanun uyarınca spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis veya sabit ihtimalli bahis ya da şans oyunları ruhsat olmadan oynatıldığında suç işlenmiş olur. Fail bu eylemleri bizzat düzenleyerek gerçekleştirebilir ya da sürece herhangi bir fiille dahil olabilir.

Kaçak bahis oynatan kişinin menfaat temin etmesi gerekli değildir. Bu eylemi yapmış olması suçun oluşumu için yeterlidir. Bu suç genel kastla işlenmektedir. Yasa dışı bahis oynatma suçunda 3-5 yıl aralığında hapis cezası uygulanabilmektedir. Bu yaptırıma ek olarak 10.000 güne kadar para cezası da verilir.

Kaçak Bahis Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama Suçu

Kaçak bahis oynatmanın suç olmasına ilaveten kaçak bahis oynanmasına yer ve imkan sağlama suçu da yaptırıma tabidir. Fail, yasadışı bahis ve şans oyunları oynanması için yer ve imkan sağladığında bu suç işlenmiş olur.

Yasadışı bahis ve şans oyunlarının oynanması için gerekli fiziksel ortamın oluşturulması ve oynayabilmek için gerekli alt yapının temin edilmesi durumunda suç işlenmiş olur. Suç araştırılırken de çeşitli bulgular dikkate alınır. Suçun ispatlanması için gerekli olan bu bulgulardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Yasadışı bahis sitelerine ne oranda bağlanıldığı.
 • Yasadışı bahis sitelerine erişim sayısı.
 • Düzenlenmiş olan kupon miktarı.
 • Oluşturulan listeler.

Yasadışı bahis oynanması için yer ve imkan temin etme suçunda 3-5 yıl aralığında hapis cezası verilir. Ayrıca 10.000 güne kadar da adli para cezası uygulanmaktadır.

Yasadışı Bahis Suçu Parasının Nakline Aracılık Edilmesi

Yasadışı bahis suçu parasının nakline aracılık eden kişi 3-5 yıl aralığında hapis cezası ve 5000 güne kadar da adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Para nakli fiziksel yollarla olabilir. Bunun yanı sıra finans kuruluşu ya da banka üzerinden ya da sanal değerler kullanılarak da kaçak bahis parası nakledilebilir. Yasadışı bahis veya şans oyunları ile elde edilmiş olan para haricindeki mal varlığı değerleri nakledildiğinde suç oluşmamaktadır.

Reklam Verilerek ya da Başka Yollardan Yasadışı Bahis Oynamaya Teşvik Etme

Reklam verilerek ya da başka yollardan yasadışı bahis oynamaya teşvik etme genellikle internet kanalı üzerinden yapılmaktadır. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan teşvikler de bu kapsamda cezalandırılır.

Serbest hareketli suçlar arasında kabul edilen bu suç, herhangi bir şekilde reklam verilmesi durumunda gerçekleşmiş olur. Suç işleyen kişi 1-3 yıl aralığında cezalandırılmaktadır. 3000 güne kadar da adli para cezası faile uygulanır.

Bahis Dolandırıcılığı Suçu

İnternet dolandırıcılığı suçu dijital ortamlarda işlenir. Bahis dolandırıcılığı suçu da bu suç gibi internet kanalı üzerinden çeşitli sosyal medya hesapları kullanılarak işlenebilir. Instagram dolandırıcılığı veya Facebook dolandırıcılığı suçu gibi çeşitli ortamlarda işlenebilen bahis dolandırıcılığı suçu, mağdurların kandırılmak sureti ile paralarını almak için planlanır.

Sosyal medya üzerinden işlenen bahis dolandırıcılığı suçunda fail ya da failler çeşitli yolları kullanır. Ücretsiz kupon hediye etme, tüyo vermek sureti ile kullanıcının güvenini kazanma yolu ile bu suç işlenir. Mağdur önce para kazanmış gibi gösterilir ve ardından da kendisinden bu paranın vergi, harç gibi ödemeleri alındıktan sonra hesabına yatacağı belirtilir.

Mağdur yüksek miktarda para kazandığını düşündüğünden kendisinden talep edilen vergi ve benzeri ödemeleri karşı tarafa yapar. Ödeme yapıldıktan sonra mağdur parasını alamaz ve kendisinden talep edilen ek ödemelerle sürekli sıkıştırılır.

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası TCK 157-158

Dolandırıcılık suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu 157-158 uyarınca cezalandırılmaktadır. Basit şekli ile dolandırıcılık suçu cezası TCK 157’de yer alırken nitelikli dolandırıcılık suçu için TCK 158’e göre hareket edilmektedir.

Fail, dolandırıcılık suçu işlerken hileli davranışlar sergilemek sureti ile bir kimseyi aldatarak kendisi ya da başkası yararına menfaat temin etme amacı güder. Bu durumda faile 1-5 yıl aralığında hapis cezası öngörülür.

Nitelikli dolandırıcılık söz konusu ise faile verilen cezada artışa gidilir. Bu suçu nitelikli hale getiren çok sayıda davranış bulunur. Dini inanç ve duyguların istismarı, kişinin içinde bulunduğu tehlikeli bir durumdan yararlanılması, kişinin algılama kabiliyetinin zayıf olmasından istifade edilmesi gibi yollarla suç nitelikli hale gelebilmektedir.

Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Failin hileli nitelikteki davranışları ile bir kimseyi kandırması ve mağdurun ya da bir başkasının zararına yol açmak sureti ile kendisi ya da bir başkasına menfaat temin etmesi dolandırıcılık suçunu oluşturur. Suç basit hali ile ve nitelikli hali ile TCK 157-158 hükümleri uyarınca cezalandırılmaktadır.

Fail, belirli dini, mesleki, sosyal koşulları, teknolojik araçları ya da kamu kurum ve kuruluşlarının sağlayacağı olanakları kullanırsa suç nitelikli olarak işlenmiş kabul edilir. Bu durumda daha fazla ceza uygulanır. Dolandırıcılık suçunda haksız bir çıkar sağlanır. Bu suçun takibi şikayete bağlı değildir ve savcılık olayı haber alır almaz delilleri araştırır ve soruşturma başlatır.

Yeterli suç şüphesi oluşturacak delil elde etiğinde de savcılık makamı iddia makamı olarak bir iddianame hazırlar, kamu adına harekete geçer ve kamu davasını açar. Dolandırıcılık suçunda şikayet süresi bulunmaz. Bu suçun en basit hali ile işlendiği durumlarda dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Basit Dolandırıcılık Suçu Nasıl İşlenir?

Türk Ceza Kanunu 157 uyarınca cezalandırılan basit dolandırıcılık suçu hileli davranışlar sergilenerek mağdurun zararına failin veya başkasının yararına haksız menfaat temin etmek sureti ile işlenir. Failin sergileyeceği hileli hareketler sebebi ile mağdurun yargılama kabiliyeti zayıflar. Mağdur bu hareketlerin doğruluğunu denetleme olanağını kaybeder.

Basit dolandırıcılık suçunda fail, hileli hareket sergilerken bu hareketi karmaşıklaştıracak araçlardan yararlanmaz.  Failin kendi yetenekleri doğrultusunda basit bir şekilde işleyeceği bu suç basit dolandırıcılık olarak tanımlanır.

Basit dolandırıcılık uzlaşma kapsamında yer alan bir suç tipidir. Soruşturma veya kovuşturma aşamasında basit dolandırıcılık suçunda uzlaştırma prosedürleri uygulanabilir.

Uzlaşma öncelikle uygulanması gereken prosedürlerden oluşur ve taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığında soruşturma ve yargılamaya devam edilmelidir. Nitelikli dolandırıcılık suçu için uzlaşma prosedürleri uygulanmamaktadır. Basit dolandırıcılık suçunda 1-5 yıl aralığında hapis ve 5000 güne kadar da adli para cezası uygulanmaktadır.

Dolandırıcılık Suçu Şartları

Serbest hareketli suçlar arasında yer alan dolandırıcılık suçu çeşitli biçimlerde işlenebilmektedir. Dolandırıcılık suçu üç şartın oluşması durumunda ortaya çıkar. Hileli bir hareket fail tarafından sergilenmelidir.

Dolandırıcılık suçunda görülen hileli hareketin mağdura zarar verme amacı ile sergilenmesi gerekir. Bu suçta hileli davranışın mağdurun yargılama yetkisini ortadan kaldırması gerekir. Bu sebeple de ustaca sergilenmiş bir yalan olmalıdır.

Hileli davranış ise mağduru aldatabilme özelliğine sahip olmalıdır. Davranışın hile teşkil edip etmediğinin anlaşılması ise somut olaya bağlı olarak inceleme yapılması ile mümkündür. Dolandırıcılık suçunda üçüncü şart ise zararın ortaya çıkmış olmasıdır.

Suç teşkil eden fiilin bir zarara sebebiyet vermesi gerekir. Fail, kendi yararına ya da bir başkasının menfaatine haksız fayda sağlama amacında olmalı bu davranışı ile de mağdura zarar vermelidir. Fail, bile isteye bu davranışları sergilemiş olmalıdır.

Mağdura verilmiş olan zarar ile failin eylemi arasında da illiyet bağının olması gerekir. Dolandırıcılık suçu neticesinde ortaya çıkacak olan zararın niteliği ekonomiyle ilgili olmasıdır. Bu sebeple belirleneceği zaman objektif ölçüler dikkate alınır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Nitelikli dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu 158 kapsamında yer alan bir suç tipidir. Fail, dolandırma amacı ile mağdura karşı hileli hareketler sergilerken ikna amacı ile birtakım araçlardan yararlanır. Nitelikli dolandırıcılık suçu işlenirken yararlanılabilecek hileli hareketlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Din istismarı.
 • Kişinin zor durumda olmasından istifade edilmesi.
 • Kişinin algılama kabiliyetindeki zayıflıktan yararlanılması.
 • Kamu kuruluşlarının yanı sıra kurumlarının araç olarak kullanılması.
 • Basın- yayın kuruluşlarının sağlayacağı kolaylıklardan istifade edilmesi.
 • Bilişim sistemleri, banka ya da kredi kurumlarının araç edilmesi.
 • Ticari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Sigorta bedeli alınarak işlenmesi.
 • Serbest meslek sahibi olan kişinin mesleğine karşı oluşmuş güveni kötüye kullanması.

Dolandırıcılık Suçunda Hangi Cezalar Verilir?

Dolandırıcılık suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Bu suç basit şekli ile ve nitelikli hali ile farklı yaptırımlara tabidir. Basit dolandırıcılık suçunda TCK 157 hükümleri uygulanır. Nitelikli dolandırıcılık suçunda ise TCK 158 uyarınca hareket edilmektedir.

Basit dolandırıcılık suçu için öngörülen hapis cezası 1-5 yıl aralığında olurken 5000 güne kadar da adli para cezası uygulanır. Faile hapis cezası ve adli para cezası aynı anda verilmektedir. Para cezasının miktarını ise meydana gelen zararın büyüklüğü belirlemektedir.

Nitelikli dolandırıcılık suçunda önceden 2-7 yıl aralığında hapis cezası verilirken kanunda yapılan değişiklik uyarınca 3-10 yıl aralığında değişen sürelerde hapis cezası öngörülür. 5000 güne kadar da adli para cezası hapis cezasına ilaveten uygulanır.

Bazı durumlarda nitelikli dolandırıcılık suçu için belirlenen cezanın alt sınırı 4 yıldan az olamamaktadır. Adli para cezası miktarının da suç sebebi ile elde edilecek menfaatin iki katından az olamamasının koşulu aşağıdaki gibidir:

Fail, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına hareket ederken aşağıdaki şartlar oluşmuş ise;

 • Bilişim sistemlerinin kullanılması,
 • Banka ya da kredi kurumunun araç olarak kullanılması,
 • Sigorta bedeli alınarak,
 • Failin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması,
 • Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle.

Nitelikli dolandırıcılık suçunda Ağır Ceza Mahkemesi görevlidir. Ağır Ceza Mahkemeleri en ağır yaptırımların uygulandığı mahkemelerdir. Kişi özgürlüğünü uzun süre kısıtlayabilecek hapis cezaları bu mahkemelerde yapılan yargılamalar sonucunda verilebilmektedir.

Din İstismarı ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Din istismarı ve nitelikli dolandırıcılık suçu işlendiği takdirde din bir aldatma aracı haline dönüştürülür. Fail, dini kullanmak sureti ile dini duyguları ve inancı suistimal ederek haksız bir menfaat temin eder.

Fail haksız menfaati kendisi için ya da bir başkası adına temin edebilir. Dinin kullanılması sureti ile işlenecek dolandırıcılık suçu nitelikli suç kapsamında kabul edildiğinden dolayı verilen cezalar artar.

Kişinin İçinde Bulunduğu Zor Şartlardan ve Tehlikeli Durumdan Yararlanılarak İşlenen Dolandırıcılık Suçu

Kişi zor bir durumda ise veya tehlike altında bulunduğunda fail, kendi adına ya da bir başkası için hileli davranışlarla mağduru aldatma yoluna giderek haksız bir menfaat sağlamak istediğinde suç işlemiş olur.

Bu şekilde suç işlenmesi durumunda suçun nitelikli hale gelmesi sebebi ile verilecek cezada artışa gidilmesi söz konusu olmaktadır.

Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanılarak İşlenen Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık suçunda verilen cezada artışa gidilmektedir. Mağdur algılama yeteneğini çeşitli sebeplerle kaybetmiş olabilir.

Akıl zayıflığı, yaşlılık durumu, sarhoşluk hali, akıl hastalığı gibi sebeplerle kişi algılama yeteneğini kaybetmiş ise ve buna istinaden dolandırıcılık suçuna maruz kalarak mağduriyet yaşarsa faile verilen ceza nitelikli dolandırıcılık şeklinde olur ve basit dolandırıcılığa oranla daha fazla cezayı kapsar.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Araç Yapılması Sureti ile Nitelikli Dolandırıcılık

Kamu kurumunun araç olarak kullanılması dolandırıcılık suçunu nitelikli hale getirmektedir. Bu durumda verilen ceza artar. Sendikalar, siyasi partiler, vakıflar ya da dernekler kullanılmak sureti ile haksız bir menfaat temin edildiğinde nitelikli dolandırıcılık şartları oluşur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık 

Dolandırıcılık suçunun sonucunda kamu kurum ve kuruluşları zarar görürse kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmiş olur. Suçun neticesi itibarı ile kamunun zarar görmesi TCK 158/1-e hükümleri uyarınca cezalandırılır.

Bu suçun oluşabilmesi içinse kamu kurum ve kuruluşlarının mal varlığına zarar verme amacı ile hareket edilmelidir. Kişi hakkı olmadığı halde bir kamu kurumundan para alabilir ya da borcunu ödemeyebilir. Bu tür bir durum ortaya çıktığında suç nitelikli hale gelmektedir.

Bilişim Sistemleri Kullanılarak Nitelikli Dolandırıcılık

Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası basit dolandırıcılığa kıyasla daha ağırdır. Bilişim sistemleri günümüzde her tür faaliyetin yapıldığı mecraların yer aldığı sistemlerdir. Bu platformda web siteleri, sosyal medya mecraları, e-posta uygulamaları, mesajlaşma uygulamaları gibi çok sayıda unsur bulunur.

Kullanıcılar bu ortamlarda internet olduğu sürece aktif olarak gezinebilir, bilgi paylaşımı, ticari faaliyetler, iletişim kurma gibi çok sayıda faaliyeti eş zamanlı olarak yapabilir. Bilişim sistemleri eş zamanlı, zaman ve mekana bağlı olmadan kesintisiz olarak iletişim halinde olmaya imkan tanımaktadır.

Bu özelliği sebebi ile de dolandırıcılık suçlarının işlenebilmesi için uygun bir zemine sahiptir. TCK 158/1-f maddesi kapsamında bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçu için öngörülen cezalar belirlenir.

Bilgisayar, tablet, mobil telefonlar üzerinden internetin olduğu her ortamda bilişim sistemleri kullanılabilir. Fail, bilişim sistemlerine girmek sureti ile örneğin sosyal medya hesapları üzerinden mağduru aldatmaya yönelik hileli davranışlar sergilediğinde ve kendisi ya da bir başkası için haksız bir menfaat temin etmek üzere bu davranışları sergilerse bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmiş olur.

Banka ve Kredi Kurumunun Araç Olarak Kullanılması ve Nitelikli Dolandırıcılık

Banka ya da kredi kurumu araç olarak kullanılarak dolandırıcılık suçu işlenmesi suçun nitelikli hal almasına yol açar. Devlet bankası ya da özel bankalar üzerinden bu suç işlenebilir. Suçun bu şekilde cezalandırılabilmesi için bankanın doğrudan araç olarak kullanılması zorunludur.

Fail, aldatma eylemini gerçekleştirdikten sonra bankayı bir ödeme aracı olarak kullanmış ise nitelikli dolandırıcılık suçu oluşmaz. Başka bir kimseye ait kredi veya banka kartı kullanılarak haksız kazanç elde edilmesi banka ya da kredi kartının izinsiz kullanımı suçunu oluşturur.

Basın Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanılarak Yapılan Nitelikli Dolandırıcılık

Basın yayın araçları kullanılmak sureti ile yapılan dolandırıcılık nitelikli dolandırıcılık kapsamında cezalandırılır. Basın ve yayın yolu ile nitelikli dolandırıcılık suçu işlenirken her tür kitle iletişim aracı kullanılabilir. Bireysel iletişim araçları bu kapsama dahil değildir.

Radyo, TV, gazete, internet en sık kullanılan kitle iletişim araçları arasında yer almaktadır. Basın ve yayın araçları kullanılarak hileli davranışlar sergilendiğinde toplumun yönlendirilmesi ve kandırılması kolaylaşmaktadır. Suç bu yolla işlenirse nitelikli hal almasında basın yayın araçlarının suçun icrasını kolaylaştırabilme özelliği rol oynar.

Dolandırıcılık Suçunda Ceza Artışı

Dolandırıcılık suçunda ceza artışı söz konusu olduğunda suçun üç ya da daha fazla kişi tarafından işlenmiş olması gerekir. Buna ilaveten suç işlemek için oluşturulmuş bir örgüt faaliyeti etrafında işlenen dolandırıcılık suçu için de ceza artışı uygulanır.

Üç ya da daha fazla kişinin birlikte basit dolandırıcılık suçunu işlemesi durumunda verilen ceza yarı nispette artarken bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenecek dolandırıcılık suçu için öngörülecek ceza bir kat artacaktır.

Ayrıca nitelikli dolandırıcılık suçu üç veya daha fazla kişinin birlikte işlemesi sonucunda oluşmuş ise ceza alt sınırı 6 yıldan az olamamaktadır. Nitelikli dolandırıcılık suçu suç işlemek amacı ile kurulmuş bir örgüt faaliyeti kapsamında işlendiğinde cezanın alt sınırının 8 yıldan az olmadığı durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebep olacak şekilde bilişim sistemleri kullanıldığında, banka veya kredi kurumu araç olarak kullanılırsa, sigorta bedeli alınarak, kişinin kendini kamu görevlisi olarak tanıtması ya da kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahsetmesi sureti ile.

Dolandırıcılık Suçunun Özellikleri Nelerdir?

Dolandırıcılık suçu soruşturma ve kovuşturma yapılacağı zaman şikayet koşulu aranmaz. Bu suç şikayete tabi suçlar arasında olmadığından savcılık olayı haber aldığında kendiliğinden yani re’sen harekete geçer.

Suça istinaden toplanacak deliller yeterli suç şüphesinin varlığına işaret ettiğinde savcılık iddianame hazırlar ve kamu davası açar. Kamu davası açılmasının sebebi bu suçun kamuda yaratacağı olumsuz etkidir ve suç sebebi ile toplumun zarar görmesidir.

Kamunun haklarını savcılık iddia makamı sıfatına haiz olarak devletin temsilcisi görevi ile korur. Bunun için de dava sonuçlanana kadar davayı takip eder. Ceza davalarında şikayetten vaz geçilmesi davanın düşmesine yol açmayacağından kamu davası görülmeye devam eder.

Dolandırıcılık suçu sebebi ile uzlaşma hükümleri uygulanır. Uzlaşma prosedürleri uygulanacağı zaman fail, mağdur veya suçtan zarar gören bir uzlaştırmacı vasıtası ile bir araya getirilerek anlaşma sağlamaları için çalışılır.

Dolandırıcılık suçu korunan hukuki değer bakımından bireyin mülkiyet hakkıdır. Dolandırıcılık suçunun konusu taşınır veya taşınmaz ekonomik değere sahip her tür mal olabilir.

Dolandırıcılık Suçu Unsurları Nelerdir?

Dolandırıcılık suçu unsurları içinde yer alan maddi unsur; fail, mağdur ve suçun konusudur. Bu suçun faili herkes olabilir. Malvarlığı değeri zarar gören gerçek kişiler suçun mağduru olabilir. Hileli hareketle aldatılan kişi ile malvarlığı değerlerinde zarar ortaya çıkan kişinin aynı olması gerekmemektedir.

Dolandırıcılık suçu konusu mağduru zarara uğratan bunun yanı sıra faile ya da bir başkasına haksız menfaat elde etmeye yarayan hukuka aykırı şekilde gerçekleşen ekonomik yarardır. Dolandırıcılık suçu manevi unsurları ise suçun genel kastla işlenebilir olmasıdır. Fail, suçu bile isteye işlemiş olmalıdır. Bu suçta özel kast aranmamaktadır. Suç olası kastla da işlenebilme özelliğine sahiptir.

Dolandırıcılık Suçu Özel Görünüş Biçimleri

Dolandırıcılık suçu özel görünüş biçimleri bakımından suça teşebbüs söz konusu olduğunda bu suç için suça teşebbüs mümkün olan bir fiildir. Fail, aldatma maksadı ile mağdura karşı hileli davranışlar sergilediğinde suça teşebbüs de mümkün hale gelmektedir.

Dolandırıcılık suçu her şekilde iştirak edilebilecek bir suç tipidir. Dolandırıcılık suçunda iştirak iradesinin gerçekleşmiş olması için failin hileli davranışlar sergileyerek bunun sonucunda mağdurun aldatılması sureti ile zarara uğrayacağını ve kendisi ya da bir başkası için haksız menfaat elde edeceğini bilmesi gerekir.

Dolandırıcılık Suçu Görevli ve Yetkili Mahkeme

Dolandırıcılık suçu görevli ve yetkili mahkemede yargılaması yapılan suçlar arasındadır. Suç nerede işlenmiş ise oradaki yer mahkemesi dolandırıcılık suçuna bakmakla yetkilidir. Nitelikli dolandırıcılık suçlarına Ağır Ceza Mahkemesi bakar.

Dolandırıcılık Suçu Ceza Ertelemesi, Adli Para Cezası, HAGB

Dolandırıcılık suçu ceza ertelemesi uygulanabilir. Ceza ertelemesi, dolandırıcılık suçu sebebi ile hükmedilen cezanın cezaevinde infazından şartlı olarak vaz geçilmesi anlamına gelir. Sanık bir denetim süresine tabi olur ve iyi halli olması durumunda cezası infaz edilmiş olur.

Belirli koşulların sağlanması durumunda dolandırıcılık suçu için adli para cezasına çevirme uygulanabilir. Adli para cezası tek başına veya hapis cezası ile uygulanabilen bir yaptırımdır. Basit dolandırıcılık suçu için geçerli olan belli koşulların varlığı durumunda verilecek ceza adli para cezasına çevrilebilmektedir.

Dolandırıcılık suçu HAGB kararı uygulanabilen bir suçtur. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması anlamına gelen HAGB kararı verildiğinde sanık hakkında hükmolunan ceza belirli bir denetim süresine tabi olmak koşulu ile ve bu süre zarfında bazı şartların yerine getirilmesi durumunda sonuç doğurmaz. Dava düşer. Basit dolandırıcılık suçunda ve nitelikli dolandırıcılık suçunda şartların olması halinde HAGB kararı verilebilir.

Dolandırıcılık Suçu Etkin Pişmanlık

Dolandırıcılık suçu etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilir. Dolandırıcılık suçu soruşturma aşamasında ise fail için uygulanacak etkin pişmanlık ceza indirimi öngörülen cezanın 2/3 oranında indirilmesi şeklinde olur.

Kovuşturma aşamasına geçilmiş ise mağdurun zararı hüküm verilmeden evvel giderildiği takdirde 1/2 oranında ceza indirimi uygulanır. Zararın giderilmesi iki şekilde olabilir. Fail, mağdura vermiş olduğu zararı aynen giderebileceği gibi bedelini ödeyerek de zararı telafi edebilir.

Dolandırıcılık suçu azmettirme ya da yardım etme söz konusu ise etkin pişmanlık hükümlerinden suça azmettiren ya da yardım eden de yararlanabilmektedir.

Bahis Dolandırıcılığı Suçu Hakkında Yargıtay Kararları

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 24.05.2017 tarihli karar:

“Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmü sanık ve katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü;

1-Katılanın temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Katılanın yokluğunda 05.12.2012 tarihinde verilen hükmün katılana 02.01.2013 tarihinde usulüne uygun şekilde tebliğ edildiği, katılanın ise hükmü 5320 sayılı kanun 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 310/1-2 maddesindeki 1 haftalık süre geçtikten sonra 11.01.2013 tarihinde temyiz ettiği anlaşılmakla, katılanın temyiz talebinin 1412 sayılı CMUK’un 317. maddesi gereğince süre yönünden REDDİNE,

2-Sanığın temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanık ile katılanın olay döneminde sevgili oldukları ve birlikte yasal olmayan internet siteleri üzerinden bahis oynadıkları, sanığın sonrasında katılandan para almak maksadı ile internet üzerinden farklı hesap adreslerinden kendi ismini gizleyerek farklı isimlerle katılana, “şikayetçinin çalıştığı Lider Kurye firmasına ait düzenlenmiş ellerinde senetler bulunduğu, bu senetleri piyasada kullanacaklarından bahisle ve yine yurt dışı sitelerde yasadışı bahis oynadıkları, bu nedenle Savcılığa şikayet edileceği, milyarlarca lira ceza ödeyecekleri, MASAK’a şikayette bulunulacağı şeklinde tehditlerle bahis oynadıkları için şikayet edeceklerini, gerekli paraları yatırmazlarsa erkek arkadaşının hayatının tehlikeye gireceği’’ yönünde mailler yollayarak katılanın toplam 96250TL cep hesap yolu ile bankadan para göndermesini sağladığı, sanığın gönderilen bu paraları bankadan kendisinin çektiği, bu yolla katılanı dolandırdığı yönünde mahkemenin kabulünde isabetsizlik bulunmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın atılı suçu işlemediği, katılandan aldığı paraların arkadaşlık ilişkisi çerçevesinde ve rızası dahilinde aldığına ilişkin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi, Ancak;

Dosyaya intikal eden Garanti Bankası cep bankacılık kayıtlarına göre, 08/01/2009 tarihinde şikayet dilekçesi veren katılanın, 03/01/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında sanığa aynı yöntemle farklı zamanlarda toplam 96.250 TL para gönderdiği, bunun dışında ise katılanın sanığa başka para gönderdiğine dair başkaca delil bulunmadığı, bu kapsamda menfaat miktarının 96.250TL olarak kabulü ile hüküm kurulması gerekirken menfaat miktarının yanlış kabulü ile sanığa 130.000TL menfaat elde ettiği düşünülerek bu miktar esas alınarak fazla ceza tayini,

Yasaya aykırı görüldüğünden, sanığın temyiz itirazlarının bu nedenle kabulü ile hükmün CMUK’nın 321.maddesi gereğince BOZULMASI; ancak, yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı Kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hüküm fıkrasından adli para cezasına ilişkin sırasıyla “13500 gün”, “1687gün” “14062 gün” ve “281.240 TL” adli para cezası terimlerinin tamamen çıkartılarak yerine sırasıyla “9625 gün”, “12031 gün”, “10025 gün” ve “ 200.500 TL” adli para cezası ibaresinin eklenmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 24.05.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

Sıkça Sorulan Sorular

 • Bahis Dolandırıcılığı Suçu Cezası Nedir?

Bahis dolandırıcılığı suçunda Türk Ceza Kanunu’nun 157 ve 158. Maddeleri kapsamında ceza verilir. Basit hali ile işlenmiş bir suç için öngörülen ceza 3-5 yıl aralığında hapis ve adli para cezası olurken suç nitelikli olarak işlenmiş ise cezada artışa gidilir.

 • Bahis Dolandırıcılığı Suçu Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanabilir mi?

Dolandırıcılık suçu için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilmektedir. Buna ilaveten HAGB kararı da geçerlidir. Ceza ertelemesi dolandırıcılık suçunda geçerlidir.

 • Dolandırıcılık Suçu Adli Para Cezasına Çevrilebilir mi?

Dolandırıcılık suçu basit hali ile işlenmiş ise ve koşullar oluştuğunda verilen ceza adli para cezasına çevrilebilir.

Call Now Button