Ankara Yağma (Gasp) Suçu Davasına Bakan Avukat

Ankara yağma (gasp) suçu davası avukatı, başkasına ait bir malın cebir veya tehdit kullanarak alınması sonucu ortaya çıkan suçlarla ilgilenmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda yağma suçu, m. 148 ve m. 150’de ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Failin, mağdurun malvarlığına karşı gerçekleştirmiş olduğu haksız bir fiil olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca failin, bir maldan faydalanmak maksadıyla cebir ve tehdit kullanarak malı kendisine vermeye mecbur bırakmasıdır. 

Mağdur konumunda olan kişiyi karşı koyamayacağı bir duruma sokmaktadır. Cebir ve tehdit kullanmasından dolayı bir suç unsuru ortaya çıkmaktadır. Yağma suçu, bir başkasının malının, rızası olmaksızın yararlanabilmek adına tehdit veya cebir kullanarak alınması olarak geçmektedir. Bu alanda yağma suçundan etkilenmiş olan mağdurun hakları, Ankara yağma (gasp) suçu davası avukatı tarafından savunulmaktadır.

Ankara Yağma (Gasp) Suçu Davası Avukatı Nedir ve Ne İş Yapar?

Ankara yağma (gasp) suçu davası avukatı, mağdur konumunda veya suçun faili olan kişilerin hukuki haklarını korumaktadır. Özellikle yağma suçundan yargılanması aşamasında kişilerin muhakkak uzman bir avukat desteği alması önerilmektedir. Ankara yağma (gasp) suçu avukatı, davalarda sanık müdafi ve mağdur vekili olarak hukuki destek sağlamaktadır. 

Yağma suçu, bir kişinin elindeki malı almak maksadıyla, mağdura yönelik cebir ve tehdit kullanarak vücut bütünlüğüne saldırıda bulunması ve mağdura borç yükleyebilecek bir senedi vermeye veya alınmasına karşı çıkmamaya zorlama olmak üzere iki şekilde işlenebilmektedir. Yağma (gasp) suçunun faili olan kişi için ciddi miktarda parasal sonuçları ve uzun süreli hapis cezası gibi yaptırımları bulunmaktadır. Bu sebeple suçların hafifletilmesi ve hukuki hakların korunması için, Ankara yağma (gasp) suçu davası avukatı ile çalışmakta yarar bulunmaktadır. 

Ankara Yağma (Gasp) Suçu Davalarına Hangi Avukat Bakar?

Ankara yağma (gasp) suçu davası avukatı, yağma suçu konusunda uzmanlaşmış kişidir. Yağma (gasp) suçunda görevli ve yetkili olan mahkeme ağır ceza mahkemeleridir. Yağma suçları özgürlüğü kısıtlayıcı ağır ceza yaptırımlarını içerdiği için iyi bir savunulmaya ihtiyaç duymaktadır. 

Almış olduğu davalar sebebiyle ceza hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar yoğunluklu olarak yağma ve gasp suçu davalarına bakmaktadır. Mağdur olan tarafın zararlarının giderilmesi konusunda Ankara uzman yağma (gasp) suçu davası avukatı desteğine ihtiyaç duymaktadır. Ceza ve ağır ceza davalarında uzman ve deneyimli olan avukatlar, uzmanlığı ve deneyimi gereği bu alanda görülen davalara bakmaktadır. 

Yağma (Gasp) Suçu Nasıl Bir Suçtur?

Yağma suçu, fail olan tarafın mağdur olan tarafa cebir veya tehdit kullanmak suretiyle, mağdur tarafa ait olan malın kendisine yarar sağlamak amacıyla zorla alıkoymasına denmektedir. Bu alandaki kanun maddeleri kapsamında görülen fail veya mağdurların savunmasını gerçekleştiren avukat, Ankara yağma (gasp) suçu davası avukatı olmaktadır. 

Yağma suçları; basit yağma suçu, birden fazla kişi tarafından yağma suçunun işlenmesi, suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla işlenen yağma suçu, nitelikli yağma suçu, hırsızlık suçunun yağmaya dönüşmesi ve yağma suçunda malın değerinin az olması durumu dava türleri ile görülmektedir. 

Ankara Yağma (Gasp) Suçu Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Yağma suçu, ceza hukuku alanına girmektedir. Dolayısıyla bu suçlar Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmektedir. Ankara uzman yağma (gasp) suçu davası avukatı, mağdur olan tarafın veya suçun faili olan kişinin haklarını savunmaktadır. Alanında uzman ve deneyimli olan avukattan yardım alınması son derece önemlidir. Bunun sebebi ise Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davaların sonucu ağır ceza yaptırımları olmasıdır. 

Avukat Görkem Demircan Yağma (Gasp) Suçu Dava Avukatlığı Hizmetini Nasıl Verir?

Ankara yağma (gasp) suçu davası avukatı Görkem Demircan, yağma ve gasp suçlarına ilişkin görülen davalarda müvekkilini temsil etmektedir. Müvekkillerin hakları en iyi şekilde korunarak, savunma stratejileri de her müvekkile göre oluşturulmaktadır. Müşteki mağdur sıfatıyla savunulması alınan müvekkilin, yaşamış olduğu maddi ve manevi zararların tazmini konusunda da çaba harcanmaktadır. 

Ankara Avukat Görkem Demircan, soruşturma ve kovuşturma süreçlerini yakından takip etmektedir. Böylelikle yeterli kanıtların toplanması aşamasında da müvekkilinin lehine olacak şekilde yardımcı olmaktadır. 

Yağma Suçunun Unsurları Nelerdir?

Yağma suçunun oluşması konusunda bazı unsurların bulunmuş olması gerekmektedir. Suçun unsurları, yaşanan olay üzerinde dikkatli biçimde incelenerek hangi suçun oluştuğu tespit edilmektedir. Yapılan tespit sonucu İddia ve savunma hazırlanması aşaması gerçekleşmektedir. Yağma suçundan görülen davalar için Ankara en iyi yağma (gasp) suçu davası avukatı desteğinden faydalanmakta yarar bulunmaktadır. 

Cebir veya tehdit unsurunun bulunması, mağdurun irade özgürlüğünü doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple kendi iradesiyle karar almasını engelleyen nitelikte araç olarak bilinmektedir. Cebir aracı, kişiye karşı fiziki güç kullanılmasını ifade etmektedir. Failin, malın sahibi olan kişiyi malı teslim etmeye zorlaması sonucu yağma suçunu oluşturmaktadır. Tehdit ise kullanılan araç veya şekli bakımından önem taşımamaktadır.

Ankara Yağma (Gasp) Suçu Avukatı Hizmeti

Yağma suçuna bakan avukatlar, aslında Ankara ceza avukatı oldukları için yaralama, dolandırıcılık, kasten insan öldürme gibi ağır ceza davalarını da bakmaktadır. Mağdur konumunda olan müvekkil için suçun niteliğine göre failin hak etmiş oldu cezayı alabilmesi adına mücadele etmektedir. Mağdurun maddi ve manevi zararlarının tazmini konusunda da gerekli işlemleri yapmaktadır. 

Sanık ya da şüpheli konumunda olan müvekkillerinin haklarını koruyarak, savunmalarını yapmaktadır. Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde yanlarında olan Ankara yağma (gasp) suçu davası avukatı, infaz hükmü kesinleştiği durumlarda cezaevlerinde ziyaretlerde bulunmaktadır.

Ankara Yağma (Gasp) Suçu Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yağma (gasp) suçu, ceza ve ağır ceza davaları kapsamında değerlendirilmektedir. Bu suçlardan kaynaklı görülen davalar ise Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmektedir. Fail konumunda olan müvekkillerin soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ki süreçte Ankara yağma (gasp) suçu davası avukatı yanlarında olmaktadır. 

Ankara Yağma (Gasp) Suçu Avukatı Tavsiye

Ankara yağma (gasp) suçu davası avukatı tavsiye arayışına giren kişiler mağdur veya fail konumunda olabilmektedir. Mağdur ya da failin savunmaları uzman avukat tarafından yapılmalıdır. Avukatlar, müvekkillerini hukuki süreçler hakkında bilgilendirerek kişisel haklarını korumaktadır.

Ankara Yağma (Gasp) Suçu Davaları Ne Kadar Sürer?

Ankara yağma (gasp) suçu davası avukatı desteği ile görülen davaların iyi bir netice kazanması mümkündür. Bu hususta yağma suçunu gerçekleştiren olan fail, 6 ila 10 yıl arasında ceza alabilmektedir. Yağma suçlarında suçun unsurları gibi konular göz önüne alındığı için davanın süreleri farklılık gösterebilmektedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için Ankara yağma (gasp) suçu davası avukatı ile görüşme sağlayabilirsiniz.

Yağma (Gasp) Suçu Davalarında Avukat Tutmanın Önemi

Ankara uzman yağma (gasp) suçu davası avukatı, hukuki destek sağlamasının yanı sıra kişinin hürriyetini savunacak savunma stratejileri geliştirmektedir. Özellikle suçun faili olan kişinin muhakkak alanında uzman bir avukat ile çalışması gerekmektedir. Yağma suçları ciddi bir suç kategorisi altında değerlendirildiğinden, avukatın uzmanlığı önem arz etmektedir.

Ankara Yağma (Gasp) Suçu Davası Avukat Ücretleri

Ankara yağma (gasp) suçu davası avukatı ücretleri, oldukça merak edilen bir soru olarak geçmektedir. Kişiler avukatına vekaletini vermeden önce Ankara yağma (gasp) suçu davası avukatı ücretleri konusunda bilgi sahibi olmak istemektedir. 

Türkiye Barolar Birliği her sene asgari ücret tarifesine göre alt limit belirleyerek bilgilendirmektedir. Avukatlar bu alt limitin aşağısında olmayacak şekilde, Ankara yağma (gasp) suçu davası avukatı ücretleri konusunu belirlemektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ankara yağma (gasp) suçu davası avukatı Görkem Demircan’a sıkça sorulan sorular şu şekildedir: 

Yağma Suçunun Silahla işlenmesi

Ankara yağma (gasp) suçu davası avukatı tavsiye aramalarına başlayan kişiler alanında uzman bir avukata rastlamak istemektedir. Yağma suçunun silahla işlenmesi durumlarında, fail için 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmektedir.

Yağma Suçunun Kişinin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyması ile İşlenmesi

Yağma suçunun kişinin kendini tanımayacak bir hale koyması ile işlenmesi durumlarında ise failin cezasının artırılacağı yönünde hükümler bulunmaktadır.

Avukat Görkem Demircan ile Nasıl İletişim Kurabilirim?

Ankara yağma (gasp) suçu davası avukatı Görkem Demircan’a irtibat numarası veya e-mail üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Yağma Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından İşlenmesi

Yağma suçunun birden fazla kişi tarafından işlenmesi, ilgili kanun maddesinde nitelikli hal olarak kabul edilmiştir. 

Yağma Suçunun Gece Vakti İşlenmesi

Yağma suçunun gece vaktinde işlenmesi durumunda fail için 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istenmektedir.

Yağma Suçunun Yol Kesmek Suretiyle İşlenmesi

Suçun yol kesmek maksadıyla işlenmesi için, failin mağduru bekleyerek suçu gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Yağma ve Gasp Suçunun Cezası Kaç Yıl?

Yağma suçu işleyen failin alacağı ceza süresi 6 yıl ile 10 yıl, nitelikli işlemesi durumunda ise 10 yıl ile 15 yıla kadar hükmü verilebilmektedir.

Call Now Button