Ankara İfade Avukatı

Ankara ifade avukatı, ifade alma yönetmeliği doğrultusunda müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Yasal olarak ifade alma ve sorgu işlemleri gerçekleşmediği durumlarda, mahkeme nezdinde sorgunun veya ifadenin bir değeri olmayacaktır. Hakların korunabilmesi için ifadenin Ankara ifade avukatı eşliğinde alınması gerekmektedir. 

Kişi veya kişiler aklarında isnat edilen suçlardan kaynaklı ifade vermeleri gerekebilmektedir. Kolluk kuvvetleri ya da savcılık tarafından kişilerin ifade vermeleri gerekmektedir. Yasal haklar içerisinde ifade alma sürecinde, Ankara ifade avukatı nezaretinde yapma hakları bulunmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu m.154’e göre avukat dâhilinde ifade verme hakları bulunmaktadır.

Ankara İfade Avukatı Nedir ve Ne İş Yapar?

İfade avukatı, ifade verme süreçlerinde ve sorgulama aşamalarında, sanık veya şüpheli konumundaki kişilerin haklarını korumak için çalışmaktadır. Ankara ifade avukatı nezaretinde verilen bir ifade işlemi, hukuken usule uygun alındığına hükmolunur. Şüphelinin ifadeye çağrılması gereken durumlar söz konusu olabilmektedir. Bir şüphelinin ifadeye çağrılması, kolluk kuvvetleri veya Cumhuriyet savcılığı tarafından dinleneceği anlamına gelmektedir. 

Kişinin dinlenmesindeki asıl maksat soruşturma başlatılan bir suçtaki sorumluluğunu anlamak üzere olmaktadır. Şüphelinin hakları içerisinde Ankara ifade avukatı ile bu süreci yürütmek bulunmaktadır. Ceza muhakemeleri kanununun ikinci maddesinde de belirtildiği gibi, ifade alma işlemi, jandarma veya polis gibi kolluk görevlileri aracılığıyla dolaylı olarak veya doğrudan Cumhuriyet Savcılığı tarafından yerine getirilebilecektir. 

Ankara’da İfade Avukatlığı Hizmetini Avukat Görkem Demircan Nasıl Vermektedir?

Avukat Görkem Demircan, Ankara ifade avukatı kadrosu ile hizmet vermektedir. Kolluk kuvvetleri tarafından veya Cumhuriyet savcılığı tarafından alınan ifade işlemlerinde müvekkilinin yanında olan Ankara uzman ifade avukatı, kişinin haklarını korumak için çalışmaktadır. 

İfade verilirken hukuk dışı müdahalelerin yaşanmaması ve soruşturmaya konu suçun şüphelisinin hukuka aykırı eylemlere maruz kalmaması için avukatınız olarak hizmet sağlamaktayız. Meslek hayatında birbirinden farklı dava takibini yapan deneyimli avukatımız, Ankara ifade avukatı olarak hukuk desteği vermektedir.

İfade Avukatı Nasıl Seçilir?

Ankara ifade avukatı seçerken bazı hususlara dikkat etmede yarar bulunmaktadır. Öncelikli olarak yürütülen soruşturma aşamasında şüpheli konumunda ifadeye çağrılırsınız. Bu süreç içerisinde bir uzman avukat ile çalışmanız, hak kayıpları yaşamamanız adına önemlidir. Ankara ifade avukatı tavsiye arayışına giren kişiler uyum içerisinde çalışacakları bir avukat aramak istemektedir. 

Avukat seçimi konusunda uzmanlaşmış ve önceki dosyalarını referans olarak gösterebilecek bir avukata ihtiyaç duyarsınız. Avukatınızın dava süreci boyunca sizlere hukuki destek sağlamasının yanında iletişimin de kuvvetli olması gerekmektedir. Sizleri süreç hakkında bilgilendirerek, Ankara ifade avukatı olarak hukuki desteği sağlamalıdır.

İfade Avukatı Müvekkilin Cezasının Azalmasını Sağlar Mı?

Ankara İfade Avukatı, 5271 sayılı Kanun ve İfade Alma Yönetmeliği gereğince sanık olan kişilere nezaret etmekte olan ve ifade alma ile ilgili kanunlarda uzman ve ifade işlemlerinde tecrübeli olan kişiye denmektedir. İfade alma işlemleri esnasında müvekkillerinin yanında bulunarak, haksızlığa uğranmasına engel olmaktadır. Ankara uzman ifade avukatı, müvekkilinin cezasının ortadan kaldırılmasını ya da cezasının azalmasını vaat edememektedir. 

Dava dosyasının türü ve kişinin şüpheli veya sanık konumunda bulunmalarına göre süreçte değişiklik göstermektedir. İfade avukatları, sanık ve şüphelinin menfaatleri doğrultusunda ifadelerini hazırlamalarına yardımcı olmaktadırlar. Şüpheli veya sanığın, suçluluk durumlarında hafifletici nedenler var ise bu nedenlerin belirginleştirilerek cezayı düşünmek için emek harcamaktadır. 

Yargılamanın hukuka uygun olması için gereklilikleri yerine getiren Ankara en iyi ifade avukatı, dilekçeler yazarak dosyalar hazırlamaktadır. İfade avukatı, sorumluluklarını bilerek, suçlu olsa bile kişinin haklarını iyi bilerek, usulsüz baskılara karşı itirazlarda bulunabilmektedir. İfade verme süreçlerine iyi hazırlanarak, müvekkilinin haklarını korumaktadır.

İfade Alınırken Avukat Ne Yapar?

İfade terimi, 8197 sayılı Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma yönetmeliğinde açık biçimde belirtilmiştir. Bahsedilen kanunda ifadenin nasıl alınacağına dair detaylar da belirtilmiştir. Ankara ifade avukatı, ilgili yönetmelik ve diğer kanunlar dâhilinde, ifade alma esnasında müvekkilinin yanında bulunmaktadır. İfade avukatları, müvekkillerinin sorgulamalarının noksansız şekilde geçmesi için kendilerine eşlik etmektedir. 

Ankara uzman ifade avukatı, ifade değişikliği talepleri konusunda gerekli dilekçeleri yazabilmektedir. İfadesinin tekrar dinlenmesi için mahkemede talep oluşturarak, haklarının korunmasını sağlamaktadır. Tüm ifade alma işlemlerinde müvekkilinin yanında olan ifade avukatı, desteği ile müvekkiline güven ve cesaret vermektedir. Usulsüz alınabilecek ifadelerin önüne geçerek, menfaatlerini gözetmektedir.

Hangi Suçlarda İfade Avukatı Zorunludur?

İfade vermek için sanık veya şüpheli konumunda bulunan kişinin, bir avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak avukat istemeleri durumunda ise sorgunun muhakkak avukat nezaretinde yapılması gerekmektedir. Şüpheli veya sanık konumunda olan kişi, özgür iradesiyle avukat seçme ve vekâlet verme hakkı bulunmaktadır. Bazı hususlarda sanıkların ifade alma işlemleri hukuka aykırı biçimde gerçekleştirilebilir. 

Ankara avukatı, bu gibi sorunların önüne geçerek, kişilerin haklarını korumak adına ifade işlemi sırasında yanlarında bulunmaktadır. Ceza Muhakemeleri Kanunu bazı hususlarda sanıklar istemese dahi ifade alma işlemlerinde avukat bulundurma zorunluluğundan bahsetmektedir. Avukat bulundurma zorunluluğu şu şekilde geçmektedir:

  • CMK m.150/2’de değinildiği üzere 18 yaşından küçük olan ve kendisini savunamayacak durumda olan kişilerin ifadeleri alınmadan önce avukat bulundurması zorunludur. Ayrıca sağır ve dilsiz kişiler için de işaret dilini bilen uzmanların hazır bulundurulması gerekir. 
  • Alt sınırı en az 5 yıl olan ceza alması mümkün olan sanıkların ifadelerinde avukat bulundurmaları zorunlu görülmektedir.
  • CMK m.101/3’de de belirtildiği üzere savcı tarafından sanık hakkında tutuklama talebinde bulunulmuşsa, ifade işlemleri esnasında avukat bulundurulmalıdır. 
  • CMK m.250’ye göre sanık, Seri Muhakemeleri Usulü ile yargılanması durumunda ifade esnasında avukat bulundurmalıdır.

Ankara En İyi İfade Avukatı

Ankara en iyi ifade avukatı, gözaltına alınan kişilerin ifadelerini nezaret etmektedir. İfade avukatı, sanıkların ifadelerinin, özgür iradeleri eşliğinde verilmelerine yardımcı olmaktadır. Hak kayıplarının yaşanmaması adına müvekkilini iyi şekilde dinleyerek, suçlu olsa dahi kişi haklarını korumaktadır. 

Sorgu ve ifade verme işlemlerinde muhakkak Ankara ceza avukatı ile hazır bulunulmasında yarar bulunmaktadır. Kişi ya da kişilerin avukat tutacak maddi gelirleri yoksa talep etmeleri durumunda baro tarafından ücretsiz avukat verilecektir.

Ankara İfade Avukatı Müvekkilinin Haklarını Nasıl Korur?

Sanık veya şüpheli sıfatındaki kişilerin haklarını koruyan Ankara en iyi ifade avukatı, ifade verme süreçlerinde müvekkilinin yanında olmaktadır. İfade avukatları, sanık veya şüphelinin çıkarları doğrultusunda ifadelerini hazırlamalarına yardımcı olmaktadır. Avukat, ifade işlemleri esnasında sanığın hatalı verdiği ifadeye müdahale etmesi gerekmektedir. 

Ankara ifade avukatı ücretleri hakkında en çok araştırma yapılan konulardan birisidir. Bu konuda belli bir rakam verilmesi doğru olmayacağından, bizzat avukat ile iletişime geçilmesinde yarar bulunmaktadır. Avukatınız sizlere hukuki destek sağlayarak, merak ettiğiniz Ankara ifade avukatı ücretleri konusunda da bilgilendirme yapmaktadır.

İfade Ne Kadar Sürer?

İfade alma sureleri, suçlamanın veya olayın önem seviyesine göre değişiklik gösterir. Kolluk kuvvetleri tarafından alınan ifade işlemleri ortalama 1 saat içerisinde tamamlanmaktadır. İfade verme işlemleri en fazla 24 saati aşmayacak şekilde sona ermektedir.

İfade Alma ve Sorgu Nasıl Yapılır?

Ankara ifade avukatı tavsiye ve öneri arayışına giren kişiler olmaktadır. Gözaltına alınan kişiler, ifadelerini Ankara ifade avukatı nezaretinde vermektedir.

Ankara İfade Avukatı Ücretleri 2024

Ankara ifade avukatı ücretleri konusunda araştırma yapan kişiler kendilerine net bir cevap bulmak istemektedir. Türkiye Barolar Birliği her sene Asgari Ücret Tarifesine göre bir rakam belirlemektedir. Ankara ifade avukatı ücretleri bu rakamın altında olmayacak biçimde belirlenmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Avukat Görkem Demircan’a yöneltilen sıkça sorulan sorular şöyledir:

Müşteki Sıfatıyla İfade Vermek Ne Demek?

Müşteki ifadesi şikâyetçi anlamına gelerek, bir suçtan zarar gören veya mağdur olan kişinin şikâyet hakkını kullanarak ifade vermesi anlamına gelmektedir. Kendisinin mahkemede temsil edilmesini isteyen bir müşteki, Ankara uzman ifade avukatı tutabilmektedir.

Tanık Sıfatıyla İfade Vermek Ne Demek?

Birinin geçmişte yaşanan olaya şahitlik etmesi ile elde ettiği bilgi ve görüyü anlatarak ifade vermesine tanık denmektedir. 

Şüpheli Sıfatıyla İfade Vermek Ne Demek?

Kişi ya da kişiler haklarında isnat edilen suçla alakalı şüpheli konumunda, kolluk kuvvetlerine veya doğrudan savcılığa ifade vermektedir. Suçla ilgili bir olay gerçekleştiğinde, kolluk kuvvetlerine şikâyet sonucu, suçu işleme şüphesiyle şüpheli gözaltına alınmaktadır.

Polis Veya Savcılık Neden İfadeye Çağırır?

Ceza soruşturmasında, şüpheli olarak adlandırılan kişi ifadeye çağrılmaktadır. Şüphelinin ifadeye çağrılması, hakkında bir suç duyurusu bulunulduğu veya şikâyet edildiği anlamına gelmemektedir. Suçu işleyen kişi kolluk kuvvetleri tarafından suçüstü yakalanabilmektedir. İfade işlemleri şüphelinin talep ettiği durumlarda, Ankara ifade avukatı eşliğinde alınmaktadır.

Call Now Button