Ankara Dolandırıcılık Suçu Davası Avukatı

Ankara dolandırıcılık suçu davası avukatı, ceza hukukunu ilgilendiren dolandırıcılık gibi suçlar konusundaki davalarla ilgilenmektedir. Ceza Kanunu’nda dolandırıcılık ile ilgili hükümler madde 157, 158 ve 159’da, malvarlığına karşı suçlar başlığının altında düzenlenmiştir. 

Fail, mağdur olan tarafın bilgisizliğinden, kendisinin veya bir başka kişinin yararına olacak şekilde faydalanmaktadır. Bu durum hukuki terim olarak dolandırıcılık suçu olarak geçmektedir. Ankara dolandırıcılık suçu davası avukatı, Türk Ceza Kanunu’nun mevzuat ve detaylarını hâkimdir. 

Dolandırıcılık suçu failin mağdur ettiği kişi bakımından gerçek konusunda aslı olmayan düşünceye sahip olmasını gerektirmektedir. Dolandırıcılık suçu davaları, Ankara uzman dolandırıcılık suçu davası avukatı ile iyi bir şekilde görülmektedir.

Dolandırıcılık Davalarına Hangi Avukat Bakar?

Türk Ceza Kanunu’nda malvarlığına karşı işlenmiş olan suçlar kısmında dolandırıcılık suçu bulunmaktadır. Günlük hayatta oldukça sık karşılaşılan bir durum olan dolandırıcılık suçu malvarlığına karşı işlenen suçlardan ayrılmaktadır. 

Failin hileli davranışlar kullanması sonucu karşı taraf zarar görmektedir. Bu durum sonucu yarar sağlayan fail suç işlemiş olmaktadır. Ankara dolandırıcılık suçu davası avukatı tavsiye arayışına giren kişiler bu suça karışmış fail veya suçun mağduru olabilmektedir. Ankara en iyi dolandırıcılık suçu davası avukatı, bu hususta görülen dosya takibini yapmaktadır.

Dolandırıcılık Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Dolandırıcılık suçunun ortaya çıkması durumlarında savcılık tarafından kamu davası açılmaktadır. Nitelikli dolandırıcılık suçu şikâyete bağlı bir suç olarak görülmemektedir. Ceza hukukunu ilgilendiren bir suç olan dolandırıcılık suçu, oldukça uzun sürede sonuçlanmaktadır. Suçun nitelikli olması durumlarında kanundaki düzenlemeler gereğince görevli olan mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi olarak geçmektedir. 

Ankara dolandırıcılık suçu davası avukatı, aslında ceza davalarına bakmakta olan ve ceza davalarında uzmanlaşmış bir avukattır. Ceza hukuku konusunda suç olarak nitelendirilen tüm suçlarla ilgili davalara hâkim olan meslek türüne denmektedir. Savcılığa bildirilmiş olan ihbar ve şikâyet üzerine savcılık re ‘sen soruşturma yürütmektedir. Yürütülen soruşturma kapsamında failin cezalandırılması hakkında dava açılmaktadır.

Dolandırıcılık Davaları Ne Kadar Sürer?

Adalet Bakanlığı tarafından yargıda hedef süreler hakkında ayrıntılı olarak süre bilgileri verilmiştir. Davaların süresi, davanın konusu ve niteliği tarafından belirlenmektedir. İstinaf ve Yargıtay aşamaları süre içerisinde değerlendirilememektedir. Dolandırıcılık suçu kapsamında görülen davalar, ortalama 300 ile 390 gün arasında sonuçlanmaktadır. 

Ceza hukuku kapsamında görülen bir dava olduğu için, davalardaki sürede, mahkemenin yoğunluğuna ve dosyanın kapsamı gibi unsurlara göre değişmektedir. Süreci etkileyen faktörler içerisinde tanıkların dinlenmesi, delillerin toplanması ve soruşturmanın tamamlanması da yer almaktadır. Ankara uzman dolandırıcılık suçu davası avukatı, ortaya çıkan suç sonucu mağdur olan veya başkasına veya kendine yarar sağlamak üzere suç işleyen kişiyi savunmaktadır.

Dolandırıcılık Suçu Avukatı Nasıl Seçilir?

Ankara dolandırıcılık suçu davası avukatı tavsiye ve referans arayışına giren kişiler araştırma yapmaktadır. Ankara dolandırıcılık suçu davası avukatı Görkem Demircan haklarınızın savunulması, hukuki danışmanlık hizmeti ve dosyanın en iyi şekilde incelenmesi konusunda hizmet vermektedir. Dolandırıcılık davası, karşı tarafı hileli davranışlarla aldatmak maksadıyla o kişiye zarar vermek ve kendisine ya da başkasına yarar sağlamak suretiyle ortaya çıkan suç konusunda görülen davalara denmektedir. 

Dolandırıcılık suçunun cezası 1 ile 5 yıl hapis cezası, beş bin güne kadar adli para cezası ile başlamaktadır. Ankara avukatı, ceza hukuku konusunda görülen davalara ve dosya takibine hâkim olan kişidir. Avukatın ceza hukuku konusundaki deneyimi ve tecrübesi son derece önemlidir. 

Ankara Dolandırıcılık Suçu Davası Avukatı Tavsiye

Dolandırıcılık suçu, günümüzde birçok insanın karşılaştığı bir durum olarak görülmektedir. Suçun faili veya suçun mağduru olan kimsenin haklarını Ankara ceza avukatı korumaktadır. 

Ankara dolandırıcılık suçu davası avukatı tavsiye arayışına giren kişiler, daha önce ceza hukuku konusunda referans gösterilmesini istemektedir. Ceza hukuku konusunda deneyim ve uzmanlık kazanmış olan avukatlar ceza hukuku mevzuatına oldukça hâkimdir.

Ankara En İyi Dolandırıcılık Suçu Davası Avukatı

Ankara en iyi dolandırıcılık suçu davası avukatı, duruşmalarda müvekkillerini profesyonel şekilde temsil etmektedir. En iyi hukuki destek ve danışmanlık hizmeti avukat tarafından verilmektedir. 

Müvekkillerinin haklarını ve çıkarlarını koruma konusunda hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanan Ankara dolandırıcılık suçu davası avukatı, dosya üzerinde savunma stratejilerini geliştirerek kullanmaktadır.

Avukat Görkem Demircan Dolandırıcılık Suçu Davalarında Avukatlık Hizmetini Nasıl Verir?

Ankara dolandırıcılık suçu davası avukatı Görkem Demircan, ceza hukuku davalarında uzmanlık kazanmıştır. Birçok suçlama ceza hukuku kapsamında görülmektedir. Mevzuat bakımından birçok bilgiyi ve ayrıntıya hâkim olmayı gerektiren bu hukuk dalı, alanda uzmanlığı istemektedir. 

Ankara en iyi dolandırıcılık suçu davası avukatı, dosyaların takibini yaparak her müvekkilin haklarını savunmaktadır. Hakları savunulacak olan kişi suçun faili veya suçun mağduru olabilmektedir.

Ankara Dolandırıcılık Suçu Davası Avukatı Müvekkilinin Haklarını Nasıl Korur?

Şikâyet dilekçesi ve eklerini hazırlayan Ankara uzman dolandırıcılık suçu davası avukatı, çeşitli suçlamalar ve ceza davaları konusunda savunma hazırlamaktadır. Duruşmalarda müvekkillerini profesyonel şekilde temsil eden Ankara dolandırıcılık suçu davası avukatı, hukuki destek hizmeti vermektedir. 

Kolluk kuvvetlerinde ve savcılık tarafından alınan ifade esnasında müvekkilin yanında bulunmakta avukatın görevleri arasındadır. Savcılık tarafından verilmekte olan koruma, tutuklama ve takipsizlik kararlarına itirazlar, Ankara dolandırıcılık suçu davası avukatı tarafından yapılmaktadır.

Dolandırıcılık Suçunda Zaman Aşımı Var mı?

Nitelikli dolandırıcılık suçunda ceza zamanaşımı süresi 20 yıl, nitelikli dolandırıcılık suçunda şikâyet dava zamanaşımı süresi ise 15 yıl olarak belirlenmiştir. 

Dolandırıcılık Suçunda Cezayı Arttıran Durumlar

Dolandırıcılık suçunda cezayı arttıran durumlar, Türk Ceza Kanunu madde 158/3’e göre, TCK madde 157 ve 158’de yer alan suçların, 3 veya daha fazla kişi tarafından işlenmesi durumunda verilecek olan ceza yarı oranında, suç işlemek maksadıyla teşkil edilmiş örgütün faaliyeti dâhilinde işlenmesi durumunda verilecek ceza bir kat artmaktadır. 

Ankara Dolandırıcılık Suçu Avukatı 2024 Ücretleri

Ankara dolandırıcılık suçu davası avukatı ücretleri üzerine araştırma yapılan bir konudur. Avukatlık ücretleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından her sene avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenmektedir. 

Ankara dolandırıcılık suçu davası avukatı ücretleri ise bu rakamın altında olmayacak biçimde belirlenmektedir. Ayrıntılı bilgi almak ve Ankara dolandırıcılık suçu davası avukatı ücretleri hakkında kafanıza takılan soruları sormak için, Avukat Görkem Demircan ile iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Ankara dolandırıcılık suçu davası avukatı Görkem Demircan’a yöneltilen sıkça sorulan sorular şöyledir: 

Dolandırıcılık Suçunun Unsurları Nelerdir?

Dolandırıcılık suçunun unsurları, failin hileli davranışlar ile hareket etmesi, eylemde hileli hareket ile karşı tarafı yanıltacak düzey ve yeterlilikte olması gerekmektedir. 

Dolandırıcılık Suçlarında Zaman Aşımı Var mıdır?

Dolandırıcılık suçlarında zamanaşımı süresi, failin öğrenildiği tarihten itibaren 8 yıl olarak geçmektedir. 

Hangi Suçlar Dolandırıcılığa Girer?

Dolandırıcılık suçunun gerçekleşmiş olması için hile ve aldatma gibi unsurların uygulanmış olması gerekmektedir. Hile ve aldatma fiilleri sonucu karşı taraf mağdur olmaktadır. Suçun faili de bu fiil sonucu yarar sağlamış sayılmaktadır. 

Avukat Görkem Demircan ile Nasıl İletişim Kurabilirim?

Ankara en iyi dolandırıcılık suçu davası avukatı olarak hizmet veren Görkem Demircan’a irtibat numarası üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Call Now Button