Ankara Ceza ve Ağır Ceza Avukatı

Ankara ceza avukatı; kasten adam yaralama,  taksirle adam öldürme, göçmen kaçakçılığı, şantaj, tehdit, cinsel taciz, fuhuş, özel hayatın gizlilik ihlali ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi davalara bakmaktadır. 

Ağır ceza avukatı, ceza avukatlarına göre daha farklı türde görülen davalara bakabilmektedir. Bu sebeple ceza avukatından ziyade ağır ceza avukatları olarak anılmaktadırlar. Ankara ağır ceza avukatı tarafından bakılan dosyalar, Ağır Ceza Mahkemesinde görülmektedir.

Ceza Avukatı Nedir ve Ne İş Yapar?

Avukatlık mesleğinde herhangi bir hukuk dalı üzerinde branşlaşma gibi bir durum söz konusu değildir. Her avukat, lisansını hukuk fakültesinden mezun olarak tamamlamaktadır. Ancak bazı avukatlar bir hukuk dalı üzerinde branşlaşmaya gidebilmektedir. Ağır ceza davaları, bir kişinin hayatını önemli oranda etkileyecek derecede kararların alınabildiği yargılama sürecini gerektirmektedir. Dolayısıyla süreci iyi yönetecek, Ankara ceza avukatı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Özellikle ağır ceza davalarına özel ilgi ve ehemmiyet gösteren bir avukat seçmeniz gerekmektedir. 

Bu hukuk dalındaki davalar, uzmanlığın yanı sıra mesleki bilgi, cesaret ve ilgi gerektirir. Ankara uzman ağır ceza avukatı, dava sonucu hakkında bir neticeyi garanti edememektedir. Bu sebeple avukatın öngörüsüyle en doğru şekilde hareket edeceği unutulmamalıdır. Elde edilebilecek en iyi neticeyi kazanmak adına Ankara ceza avukatı, savunma stratejisi geliştirmektedir. 

Ankara ‘da Ceza ve Ağır Ceza Avukatlığı Hizmetini Avukat Görkem Demircan Nasıl Vermektedir?

Ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış olan Ankara ceza avukatı Görkem Demircan, müvekkilleri için en iyi savunma stratejisini hazırlamaktadır. Ceza hukuku mevzuatı kapsamında bulunan soruşturma ve kovuşturma aşamalarını kapsamlı şekilde ele almaktadır. Ceza hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılması muhtemel olan her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılamaktadır. 

Ankara ceza avukatı olarak vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmetini vermektedir. Dava vekilliği hizmetleri kapsamında Sulh Ceza, Asliye Ceza, Ağır Ceza, Askeri Ceza, İcra Ceza davaları ve duruşmalarında etkin rol oynamaktadır. Ankara uzman ağır ceza avukatı, müvekkilinin soruşturma aşamasında hazır bulunmakta, çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere etmektedir. 

Avukatınız aynı zamanda danışmanlık hizmetini de sizlere vermektedir. Bu kapsamda hukuki yardım, hal ve durumlarında temsil ve anında müdahale edebilmektedir. Fiil ve hareketlerin cezai bakımından incelenmesi ve çözümünü, Ankara ceza avukatı yapmaktadır. 

Ceza Davalarında Avukat Seçimi Nasıl Yapılır?

Ceza mahkemeleri kapsamında görülmekte olan davalar, kişinin hürriyeti üzerinde doğrudan etkili olabilmektedir. Söz konusu olan davalarda şikayetçi, şüpheli veya sanık konumunda olan kimsenin davasının takibini bir avukatın yapması gerekmektedir. Dava sürecinin ve dava dosyasının takibinin avukat ile yapılması son derece önemlidir. Ankara ceza avukatı, hak kaybının önüne geçilmesi için destek vermektedir. 

Ankara ceza avukatı seçerken, vekâlet verilecek avukatın uzmanlık alanı içerisinde ceza hukukunun bulunması gerekmektedir. Ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış olan avukat, bu alandaki davaların takibini iyi bir şekilde yapabilmektedir. Tecrübesini bilgi ve birikimi ile birleştiren Ankara en iyi ağır ceza avukatı, savunmasını da bu yönde yapmaktadır. Avukat seçimlerinde bir başka dikkat edilmesi gereken şey avukatın dava dosyasını inceledikten sonra bütün şeffaflığı ile sizlere bilgilendirmede bulunmasıdır. 

Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

Ankara ceza avukatı tavsiye arayışında bulunan kişiler hak kayıpları yaşamak istememektedir. Ağır Ceza davalarında dava süresinin yaklaşık olarak 1 ila 3 yıl arasında sürdüğü söylenebilmektedir. Bu noktada yargılamanın işleyiş süresini etkileyen birbirinden farklı faktörler bulunmaktadır. Dolayısıyla tahmin edilen sürenin daha altında veya daha uzun sürede neticelenmesi de ihtimal dahilindedir. 

Avukat Görkem Demircan’ın Ceza Avukatlığı Alanında Verdiği Hizmetler

Ceza hukukundaki süreçler genel hatlarıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz hukuku süreci şeklinde tanımlanmaktadır. Soruşturma aşamasından cezanın infazı aşamasına kadar olan süreçte yargılanan kişinin, mağdurun, şikâyetçi olan kişinin veya müdahilin savunmasını Ankara ceza avukatı yapmaktadır. 

Halk arasında ceza avukatı veya ağır ceza avukatı da denmektedir. Ankara avukatı Görkem Demircan, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek ceza yargılama sürecine dahil olan taraflara hukuki destek sağlamaktadır. Ağır Ceza mahkemelerinde görülen davalar; yağma, kamu görevlisinin resmi belgeden sahteciliği nitelikli dolandırıcılık, irtikâp, Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci bölümünde tanımlanan suçlar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar, müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar olarak sayılmaktadır. 

Ankara uzman ağır ceza avukatı olarak hizmet veren avukat Görkem Demircan, ceza yargılamalarında şüpheli ve sanık müdafi, mağdur açısından da katılan sıfatı ile yargılama sürecinde hukuki destek sağlamaktadır. Ceza avukatları, ceza yargılamalarında temsil ettikleri kişinin yasal haklarını korumak amacıyla çalışmaktadır. 

Bu süreçte hukuki prosedürün sağlıklı bir şekilde işletilmesine de yön vermektedir. Ceza yargılamaları neticesinde ağır ceza yaptırımları öngörülmektedir. Yargılamaya taraf olacak kişilerin Ankara ceza avukatı tarafından temsil olunması gerekmektedir. Kişinin hak ve menfaatlerine aykırı sonuç çıkmaması adına uzman avukatla çalışmak son derece önemlidir. 

Ankara Ceza Hukuku Avukatı

Ceza hukuku, hukuka aykırılık teşkil eden insan eylemlerinin hangilerinin suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, bu eylemlerin hangi şartlarda işlenmesi durumunda suç teşkil edeceğini ve suça sebep olan bu fiillerin işlenmesi durumunda nasıl bir yaptırım uygulanması icap ettiğini düzenleyen hukuk disiplinidir. Kısaca, suça sebebiyet veren eylemlerin ve uygulanacak yaptırımların düzenlendiği hukuki disipline, ceza hukuku denir.

Ceza hukuku avukatı ise ceza hukuku alanında uzmanlaşmış hukukçudur. Ceza avukatı, bu alanda deneyim kazanan ve bu deneyimini müvekkillerinin istifadesine sunmak suretiyle mesleğini ifa eden avukatlar için kullanılır. Bu kapsamda Ankara ceza hukuku avukatı; ceza hukuku kapsamında iş, işlem, dava takibi ve hukuk danışmanlığı faaliyetlerini yürütür.

Ankara Ceza Avukatı Tavsiye

Ankara ağır ceza avukatı tavsiye arayışındaysanız, iyi bir araştırmanın sizleri de beklediğini bilmeniz gerekmektedir. Ağır ceza avukatı, mevzuatta tanım itibarıyla bilinen bir avukatlık branşı değildir. Ağır ceza avukatı kavramı, halk arasında yaygınlaşarak bilinmektedir. Avukat Görkem Demircan, ağır ceza hukuku konusundaki davalara mesleki tecrübe ve bilgi birikimi ile yaklaşmaktadır. Uzmanlığı gereğince daha çok ceza hukuku alanında hukuki yardım sağlamaktadır. 

Ankara En İyi Ceza Avukatı

Ankara ağır ceza avukatı ücretleri konusunda araştırmalar sıklıkla yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili bilgiyi vekaletini verdiğiniz avukat ile görüşerek edinmeniz doğru olacaktır. Ankara ceza avukatı, ilgilendikleri dava konuları itibarıyla oldukça kapsamlı bir çalışma yürütmektedir. Direkt olarak müvekkillerinin hürriyetlerine kavuşması için uğraştıklarından, uzmanlaşmaları son derece önemlidir. Bu süreç içerisinde Ankara’da hizmet veren ağır ceza avukatı Görkem Demircan, müvekkilinin ifadesinin ve savunmasının alınması aşamalarında yanında durarak hukuki yardımlarda bulunmaktadır. 

Müvekkilinin etkili bir şekilde savunmasını yaparak, ayrıca hukuki olarak korumaktadır. Müvekkillerini hakları konusunda bilgilendiren Ankara en iyi ağır ceza avukatı, yakınlarına yapılacak yargılama süreci hakkında da bilgi vermektedir. Delilleri toplayarak ilgili makamlara beyanlarını sunarak, delillerin değerlendirilmesi aşamasında da Ankara uzman ağır ceza avukatı gerekli açıklamaları yapmaktadır.

Ağır Ceza Savunma Dilekçesi Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilir?

Ağır ceza savunma dilekçesi hazırlanırken ifade edilmek istenen hususun net bir şekilde anlaşılabilir olması gerekmektedir. Ayrıca karşılaşılan suç iddiasının, dosyanın hangi aşamada olduğu ve dosyadaki suç delillerinin neler olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Olaylar olabildiğince sade ve açık cümlelerle anlatılarak, kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır. Ankara ceza avukatı Görkem Demircan, savunma dilekçesi hazırlarken hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ankara Uzman Ceza Avukatı

Ankara ceza avukatı, hukuki yönden gerekli olan bilgi ve donanıma sahiptirler. Öte yandan sorumluluk sahibi olup, iletişim ve diksiyon konusunda da oldukça gelişmiş kişilerdir. Ağır ceza hukuku güncel gelişmeleri ve yüksek mahkeme kararlarında aktif olarak takibi gerektirmektedir. Ankara uzman ağır ceza avukatı alanında tecrübesi ile ve bilgisi ile ön plana çıkmaktadır. 

Ağır ceza avukatları, uzmanlıklarını yaptıkları hukuk dalı itibarıyla kapsamlı bir çalışmayla hizmet vermektedir. Ceza yargılaması müddetince yakalama, arama, el koyma, gözaltı ve tutuklama gibi çeşitli koruma tedbirleri görülebilmektedir. Ankara ceza avukatı, süreç boyunca üstlendikleri mağdurların veya müdafaa ettikleri sanıkların tüm haklarını korumak için ellerinden geleni yapmaktadır. 

Ankara Ceza Avukatı Ücretleri

Ankara ağır ceza avukatı ücretleri hakkında bilgi alınmak istenen bir konu olarak geçmektedir. Avukatlık ücretleri konusu, ilgili baro ve Asgari Ücret Tarifesi baz alınarak belirlenmektedir. Avukatların belirlenen asgari ücret altında bir ücret vermesi mümkün değildir. Dolayısıyla konuyla ilgili net bir cevap verilememektedir. 

Ankara ceza avukatı Görkem Demircan, danışmanlık hizmeti ve avukatlık konusunda merak ettiğiniz soruları cevaplamaktadır. Avukatlık ücretleri, dava dosyasının türü, avukatın dosyayı harcayacağı zaman ve efor ile ilgilidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Avukat Görkem Demircan’a, ağır ceza hukuku hakkında yöneltilen sıkça sorulan sorular şöyledir; 

Ankara Ceza Avukatı Müvekkilinin Haklarını Nasıl Korur?

Ankara ceza avukatı, mahkeme esnasında, sanık, şüpheli ya da mağdura yönelik değerlendirmeler yapılmasını sağlamaktadır. Ağır ceza hukuku, soruşturma, kavuşturma ve infaz süreçlerini içermektedir. Ankara ceza avukatı, müvekkilinin iyi bir şekilde temsil edilmesi için kanunlara göre hareket etmektedir. Ayrıca sürecin hukuk düzlemi üzerinde değerlendirilmesinde de önemli rol oynayan Ankara ağır ceza avukatı tutuklanma itiraz davalarına ve başvurularına da bakmaktadır. 

Ağır ceza hukuku alanında bakılan ve kanun maddelerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Ağır ceza avukatları, müvekkilinin mağdur, müşteki veya sanık konumunda olduğu durumlarda ceza kanunu maddelerinin gereğinin yerine getirilmesi için dava dosyasını iyi bir şekilde takip etmektedir. Avukatın yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde delil toplanması, dosya sunulması ve müvekkilin mahkemede temsil edilmesi oldukça önemlidir. 

Suçlunun ve suçsuzluğun ortaya çıkartılması konusunda profesyonel bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği için alanında uzman bir avukata ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda uzmanlaşmış Ankara en iyi ağır ceza avukatı, kişi veya kurumların ağır ceza mahkemesinde yanında olarak, sürecin takibini iyi bir şekilde yapmaktadır. Avukatın uzmanlık alanının ceza hukuku olması, bu alanda mevcut olan tecrübesi, bilgi ve birikimi de oldukça önemli görülmektedir. Özellikle en çok dikkat edilmesi gereken kısım tanınmış veya bilinen bir avukattan ziyade avukatın kendi deneyimi ve hukuk kurallarına hakim olan bir avukat olması gerektiğidir. 

Ağır ceza hukuku konusunda bir avukat arayışına giren kişiler, Ankara ağır ceza avukatı tavsiye ve öneri arayışına girmektedir. Ancak bu konuda talebiniz ve davanız ile alakalı sürekli iletişim halinde olabileceğiniz bir avukat seçmeniz gerekmektedir. Sizleri bilgilendiren bir avukatın vekil olarak tayin edilmesi mağduriyetin giderilmesi açısından son derece önemlidir.

Ankara’da Ceza Davalarında Avukatlık Ücretleri Ne Kadar?

Ankara ağır ceza avukatı ücretleri birtakım faktörler dahilinde belirlenerek kararlaştırılmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için Avukat Görkem Demircan ile görüşme talep edebilirsiniz. Bir bilgi verilecek olursa Türkiye Barolar Birliği her sene düzenli olarak avukat ücretleri konusunda asgari bir alt limit belirlemektedir. 

Bu sebeple belirlenmiş olan askeri alt limitin altında bir rakam avukatlar tarafından verilen emeklidir. Ankara ağır ceza avukatı ücretleri belirlenmiş olan asgari tutardan düşük olmamak koşuluyla belirlenmiş olmaktadır.

Ankara Ceza Avukatı Cezanın Hafiflemesinde Nasıl Yardımcı Olur?

Ankara ceza avukatı, savcılık tarafından verilen takipsiz kararlarına, tutuklama kararlarına ve el koyma kararlarına itiraz etmektedir. Ceza mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere iki tür mahkemeden oluşmaktadır. 

Sanık konumundaki kişinin, mahkemedeki yargılama süreci boyunca bir avukatın hukuki yardımından yararlanmayı talep etme hakkı bulunmaktadır. Ceza mahkemesi, yapacağı yargılama sonucu sanık hakkında adli para cezası, hapis cezası veya güvenlik tedbiri kararı verebilmektedir. Ankara ceza avukatı Görkem Demircan, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin edip, ceza yargılaması sürecine katılan taraflara hukuki yardım sunmaktadır. 

Cezası infaz edilen hükümlü, suçunun niteliğine göre bir takım şartlar yerine getirildiğinde, şartlı tahliye ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanarak cezaevinden tahliye edilebilmektedir. Dolayısıyla Ankara en iyi ağır ceza avukatı ile birlikte çalışmakta yarar bulunmaktadır.

Ankara Ceza Avukatları Hangi Hizmetleri Sunar?

Ankara ceza avukatı tarafından sunulan avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri şöyledir:

  • Kolluk birimlerinde ve savcılık sorgu işlemlerinde hazır bulunarak, avukatlık hizmetini sunmak,
  • Şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamak,
  • Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından tutukluluk talebiyle sevk edilen şüphelilerin müdafisi olmak,
  • Sulh Ceza Hakimliklerince verilen tutukluluk ve tedbir kararlarına itiraz ederek, takibini yapmak,
  • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi veya müşteki vekili olmak,
  • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi veya müşteki vekili olmak,
  • Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararına itiraz etmek,
  • Tutuklama kararına itiraz etmek,
  • El koyma kararlarına itiraz etmek,
  • Adli kontrol kararlarına karşı itiraz işlemleri yapmak. 

Ankara Ağır Ceza Avukatları ile Nasıl İletişim Kurabilirim?

Ankara ceza avukatı olarak hizmet veren Görkem Demircan, ceza yargılaması süresince hukuki yardım sunmaktadır. Web sitesinde bulunan irtibat numarası veya e-mail üzerinden kendisine ulaşarak, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Call Now Button