Ankara Arabulucu Avukat

Ankara arabulucu avukat, tarafların iletişimini kolaylaştırmasının yanı sıra ortak paydada tutan bazı sistematik yöntemler uygulamaktadır. Tarafların kendi çözümlerini kendilerinin bulmalarına yardımcı olmaktadır. 

Arabuluculuk, taraftar arasında davaya konu olmuş ve oluşabilecek uyuşmazlık durumlarında bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere edilip, ortak çözüme kavuşturmaya çalıştıkları sürece denmektedir. Ankara arabulucu avukatı arayışına giren kişiler bu konuya ilişkin cevap aramaktadır. Arabuluculuk mesleği tarafsız ve bağımsız olmayı gerektirmektedir.

Arabulucu Avukat Nedir? Görevleri Nelerdir?

Tarafların arasındaki uyuşmazlıkları kendi çözümleriyle bulmalarını sağlayan Ankara arabulucu avukat, taraflara çözüm seçeneği sunmaz. Arabulucu konum itibariyle tarafsız ve bağımsız bir kişi olması gerektiğinden, taraflardan herhangi biriyle ciddi bir bağ olmaması gerekmektedir. 

Etik olarak taraflardan biri ile bir bağ olması durumunda arabuluculuğu yapmaması gerekmektedir. Tarafların istedikleri durumda arabuluculuğa başvurmadan dava açma hakları bulunmaktadır.

Ne Zaman Arabulucu Avukat Tutulmalıdır?

Türk hukuk sisteminde bulunan uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden birisi de arabulucu avukat şeklindedir. Arabulucu avukata özellikle özel hukuk uyuşmazlıklarında başvurulmaktadır. Uyuşmazlığa taraf olan kişilerin kendi iradeleriyle tercih etmiş oldukları arabulucu gözetiminde anlaşmazlığın çözünmesi maksadıyla işlemektedir. Ankara uzman arabulucu avukat arayışına, dava öncesinde ya da davanın açılmasıyla başvurulabilmektedir. 

Özel hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye taşınmadan hızlı ve kesin çözümü sağlandığı için ara bulucu avukat tercih edilmektedir. Kendi içerisinde zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk olmak üzere iki kola ayrılmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu gereği uyuşmazlığa konu fiilin suçu teşkil etmesi durumunda arabuluculuk yoluna gidilmemektedir. Uzlaşma-uzlaştırma yoluna gidilmesiyle, savcılık gözetiminde bulunan uzlaştırma büroları nezaretinde yürütülmektedir.

Avukat Görkem Demircan Arabulucu Avukat Hizmetini Nasıl Verir?

Ankara arabulucu avukat Görkem Demircan, bağımsız bir biçimde çalışarak hizmet vermektedir. Taraflara süreci olabildiğince şeffaf bir şekilde açıklayan Ankara arabulucu avukat, her iki tarafında avukata sayılmamaktadır. Bu konuyu basit bir örnekle açıklamak gerekirse anlaşma süresince rol oynayacak bir hakem görevinde sayılmaktadır. Ortak anlaşmaya varılması durumunda tarafların zarar görmesini engellemektedir. 

Arabuluculuk davaları, daha çok işçi işveren davaları, kira ve alacak verecek davaları ile tüketici memnuniyetsizliği alanları kapsamaktadır. Dava konuları dışında taraflardan biri diğer tarafa kasten zarar vermek suretiyle fiziki anlamda hasar bıraktıysa, olay arabuluculuk davasının dışına çıkmaktadır. Ankara uzman arabulucu avukat, parasal konularda zaman kaybı yaşatmamak adına olabildiğince iki tarafın çıkarlarını gözeterek çözüm sunmaktadır.

Zorunlu Arabuluculuk Nedir?

Usul hukuku kurumu olan arabuluculuğu, zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Zorunlu arabuluculuk, var olan uyuşmazlığın dava açılması suretiyle mahkemeye taşınmadan arabulucu faaliyetinin zorunlu olduğu ve dava şartı olduğu uyuşmazlıklarda ortaya çıkmaktadır. 

Zorunlu arabuluculuğun şart olduğu uyuşmazlıklarda, arabulucu faaliyetine başvurmadan dava yoluna gidilememektedir. Ankara hukuk bürosu, iki tarafın da haklarını koruyarak ortak yolu bulmaktadır. Zorunlu arabuluculuk dâhilinde değerlendirilen talepler; kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, maaş ve ihbar tazminatı şeklindedir.

İhtiyari Arabuluculuk Nedir?

İhtiyari arabuluculuk, dava şartı bakımından arabuluculuk faaliyetini zorunlu kılmayan uyuşmazlık konularında, mevcut uyuşmazlığın çözümü adına dava öncesinde tarafların hakeme başvurması şeklindedir. 

Ankara en iyi arabulucu avukat olarak hizmet veren, ara bulucu avukatlar, iletişim ve görüşme stratejilerinde uzmanlık eğitimi almış kişilerdir. Arabuluculuk mesleğini yapabilmek için hukuk fakültesinden mezun olunması ve en az 5 yıllık mesleki tecrübesi olması gerekmektedir. 

Arabulucuya Başvurulamayan Uyumsuzluklar Nelerdir?

Uyuşmazlığın arabulucuda elverişli olmadığının tespit edilmesi durumunda arabulucuya başvurulamamaktadır. Ayrıca tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi, tarafların uyuşmazlık konusu üzerinde anlaşmaya varması ve taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabulucu faaliyetinden çekildiğini bildirmesi durumunda arabuluculuk faaliyeti de sona ermiş sayılmaktadır. 

Taraflara danışılması halinde arabuluculuk konusunda daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi durumunda da arabulucuya başvurulmamaktadır. Ankara arabulucu avukat tavsiye arayışına giren kişiler bu konuyla ilgili detayları da bilmek istemektedir. Bahsedilen haller harici Ankara ceza avukatı ile çalışılması da mümkündür.

Ankara En İyi Arabulucu Avukat

Ankara arabulucu avukat ücretleri hakkında araştırması yapılan konulardan birisidir. Arabuluculuk faaliyeti, tarafların dava açmadan veya dava görülmesinin esnasında başvurmaları halinde anlaşmaya gidilebilmektedir. Mahkeme tarafından çıkan karar dahilinde arabulucuya başvurmak konusunda teşvik edilebilmektedir.

Ankara arabulucu avukat, süreç ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatmakta ve uyuşmazlığın çözülmesi halinde çıkarlarınızı hatırlatmaktadır. Arabuluculuk, başka bir usul kararlaştırılmadığı sürece taraftarca seçilmektedir. Seçilecek olan arabulucunun ise arabulucular sicilinde kayıtlı olması gerekmektedir.

Ankara Arabulucu Avukat Ücretleri

Her sene, Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlık mesleği için asgari ücret tarifesi bazında ücret belirlenmektedir. Ankara arabulucu avukat ücretleri de bu rakamın altında olmamak koşuluyla belirlenmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ankara arabulucu avukat Görkem Demircan’a, arabuluculuk faaliyeti hakkında yöneltilen sıkça sorulan sorular şöyledir:

Arabuluculuk Ne Demek ve Arabulucu Ne İş Yapar?

Arabuluculuk mesleği esasında dostane bir çözüm yolu sağlayarak, var olan ilişkilerin kötüye gitmesini engellemektedir. Bozulmuş ilişkilerin düzelmesini sağlayan Ankara uzman arabulucu avukat, ortak bir çözüm bulmaktadır. Yaşanan uyuşmazlıklar Ankara arabulucu avukat sayesinde kısa sürede çözülmektedir. 

Arabulucuya Ne Zaman Gidilmelidir?

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa göre arabuluculuğa yalnızca tarafların sulh olabileceği, hakkından vazgeçmesi ve iddiaları kabul etmesinin mümkün olduğu ve bir mahkeme kararının gerekmediği durumlarda başvurulabilecektir. Eşlerin birbirlerine şiddet uygulamaları, silahla yaralama ve ölüme neden olan suçlar sonucunda istenen tazminatlar için arabulucuya gidilememektedir. 

Kredi sözleşmeleri, alım satım sözleşmeleri, Eser sözleşmeleri, işçi alacakları, tüketici uyuşmazlıkları, Deniz ticareti ve sigorta uyuşmazlıkları, marka-patent uyuşmazlıkları, taksirle yaralama, silahsız kasten yaralama, hakaret, tehdit, boşanmadan sonraki mal paylaşım uyuşmazlıkları, konut dokunulmazlığının ihlali ve ticari sırrın açıklanması gibi şikâyete bağlı olan suçların işlenmesi sebebiyle istenecek tazminatlarda Ankara arabulucu avukat ile çalışılabilmektedir. Tarafların boşuna bilmesi ve çocuğun velayeti konusunda mahkeme kararı gerekmektedir. Bu gibi konular için Ankara en iyi arabulucu avukat ile olay çözümlenememektedir.

Arabuluculuk Ücretini Kim Öder?

Ankara arabulucu avukat ücretleri konusunda ücretin kim tarafından ödenmesi gerektiği akıllarda soru işaretleri bırakabilmektedir. Yalnızca işçi-işveren uyuşmazlıklarındaki dava şartı olan arabuluculuk görüşmelerinin 2 saat ücretini devlet karşılamaktadır. Ancak bu husus 2 saat görüşme sonrası anlaşmaya varılamaması halinde geçerlidir. Görüşme süresi 2 saati açtığında da tarafların kendisi ödemektedir. Dolayısıyla Ankara arabulucu avukat ücretleri konusunda ki net husus bu şekildedir.

Tüm Hukuki Talepler, Uyuşmazlıklar ve Davalarda Arabulucu Şart mıdır?

Rekabet yasağı, fikri mülkiyet, komisyon sözleşmesi, çek ve bono, yayın sözleşmesi, rehin karşılığı ödünçten kaynaklanan uyuşmazlıklar ve banka ve finans kurumları ile yaşanan uyuşmazlıklar ticari olarak, arabuluculuk kapsamına girmektedir. Dava esnasında tarafların kendi hür iradeleri ile kararlarını sunabilmelerine imkân sağlayan Ankara en iyi arabulucu avukat, doğru konular üzerinde tartışmalarını desteklemektedir. Tarafsız olma özelliği göstererek, esas uyuşmazlığı tanımlamak ve uzlaşma sağlanan noktaları tespit edip taraflara bu noktalarda çözüm önerileri sunmak Ankara arabulucu avukat görevleri arasında yer almaktadır. Öneri ve son karar aşamasında tarafsız olabilmek, Ankara uzman arabulucu avukat faaliyeti arasındadır.

Call Now Button