Alkol Promil Sınırı Nedir?

Kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile trafik kuralları belirlenmiştir. Sürücüler ve yayalar bu trafik kurallarına uymak zorundadır. Türkiye’de 2918 sayılı yürürlükteki Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik kuralları düzenlenir. Bu kurallara göre alkollü araç kullanma davranışı da cezalandırılır. Alkollü olarak araç kullanmak kanun gereği yasak davranışlardan biridir.

Trafikte yasal düzenlemelere aykırı davranan kişiler hakkında idari para cezası verilir. Sürücü belgelerine de geçici olarak el konur. Yetkili kolluk kuvvetleri ve trafik polisleri kişinin alkollü araç kullandığını tespit ederse, kanunda yer verilen cezalara tabi olur. Sürücü yaptığı her trafik ihlali için 20 ceza puanı alır. Bir sene içinde 100 ceza puanına ulaşan sürücülerin ehliyetine belirli bir süre ile el konur.

Alkol oranı 0.50 promil ve bunun altında olan sürücülere herhangi bir ceza uygulanmaz. Alkol oranı 0.51-0.80 promil aralığında olan sürücülere ise 2023 yılı için 2.500 TL para cezası uygulanır. Sürücünün ehliyetine 6 ay süre ile “alkol oranı yüksek sürücü belgesi” koşulu eklenir.

Kanunda yer verilen alkol oranların üzerinde alkol bulunmuş kişiler haklarında tesis edilecek olan işlemlere karşında yargı yoluna başvurmaları da tanınmış olan yasal haklardan biridir. Bu süreçte bir Ankara ceza hukuku avukatı ile görüşebilirler. En önemli trafik kazası sebepleri içinde alkollü araç kullanma ilk sırada yer alır. Trafik kazalarını önlemek üzere çeşitli yaptırımların uygulanması kişilerin yaşam hakkını güven altına alır. Sürücü ve yayaların bu sayede can ve mal güvenliği korunabilir.

Alkollü araç kullanımına ilişkin öngörülen cezalara ilişkin cezai sürecin başladığı kişilerin deneyimli ve yetkin bir ceza hukuku avukatı yardımına başvurması oldukça önemlidir. Böylece hak ve menfaat kaybı yaşanmaması açısından kolaylık elde edebilirsiniz.

1 Kez Alkollü Araç Kullanma Cezasında Mahkeme Kararları 

Alkollü araç kullanma her durumda suç olarak kabul edilir. Alkollü araç kullanımına bağlı olarak kişilerin kendisi dışında üçüncü kişilerin de can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesi kanunlar tarafından ceza uygulanan davranışlar arasındadır. Kanunlar alkollü araç kullanımını kesin olarak yasak hale getirilmiştir.

Kanunlarda bahsi geçen bu yasak, mutlak bir yasaktır. Ancak, kişinin vücudunda yer alan alkol miktarı belirli bir oranın altında ise ceza verilmez. Kanunlarda yer verilen sınırların üzerinde vücutta alkol tespit edilmesi halinde idari yaptırımların uygulanması söz konusu olur. İlk kez alkollü araç kullanırken yakalanan kişi için 2023 yılında 1823 TL ceza belirlenir.

2 Kez Alkollü Araç Kullanma Cezasında Mahkeme Kararları 

Sürücülerin karayollarında alkollü araç kullanması kural itibari ile yasaktır. Kanun koyucuların mevzuatlarda yaptığı düzenlemeler kapsamında belli bir oranın altında alkole rastlanan sürücüler için ceza uygulamadığı görülür. Ancak, alkol ölçümü yapılacak olan sürücülerin kullandıkları araçlar da dikkate alınır.

Otomobiller türlerine göre ayrılır. Hususi araç sürücüleri ile ticari araç sürücüleri, alkollü olarak araç kullanımında farklı miktarlara tabidir. Kanun ve yönetmelik hükümlerinde tüm bu detaylara yer verilir.

Türkiye’de ticari araç sürücüleri ve kamu çalışanlarının alkollü araç kullanması kesinlikle yasaktır. Diğer sürücüler, yasal sınırlamalara göre değerlendirilir. 0.50 promil, yasal sınır olarak belirlenmiştir. Sürücü araç kullanırken alkollü olarak yakalanırsa ya da ölümlü, yaralanmalı bir kazaya karışırsa, verilen ceza bu hususlara göre belirlenir.

3 Kez Alkollü Araç Kullanma Cezasında Mahkeme Kararları 

Trafik tescile göre ticari faaliyette kullanılmayan ve hususi araç olarak kullanılan araçların sürücüleri için bir alkol kullanım oranı birbirinden farklıdır. Ticari amaçla kullanılan araçların sürücüleri için belirlenen alkol kullanım oranı diğer sürücülere göre farklıdır. Sürücü belirlenen oranların üzerinde alkol kullanmışsa kontroller sırasında idari para cezası ve yaptırıma maruz kalır.

Kişinin alkol kullanıp kullanmadığının tespitinde kolluk kuvvetleri devreye girer. Kolluk kuvvetleri çeşitli yöntemler ve teknik cihazlar aracılığı ile sürücünün vücudundaki alkol oranını ölçümler. Kişinin ölümlü ya da yaralamalı bir kazaya karışması halinde alkol ölçümü yapılması zorunludur. Bu hususlar kanunlara göre belirlenmiştir.

Ehliyetsiz ve Alkollüyken Araç Kullanma Cezası

Ehliyetsiz araç kullanmak ayrı bir kural ihlali, alkollü araç kullanmak ayrı bir kural ihlalidir. Sürücü her iki trafik ihlalini bir arada işlediğinde cezası katlanmadığı gibi her iki trafik kuralı ihlali için ayrı ayrı idari para cezasına tabi olur. Alkollü araç kullanma cezasında sürücünün promil sınırı değerlendirilir. Bunun yanı sıra sürücünün kaçıncı kez alkollü olarak yakalandığı da dikkate alınır.

İlk kez alkollü araç kullanan kişiye verilen cezaya ek olarak ehliyetsiz araç kullanma cezası da verilmesi gerekir. Buna ek olarak sınırın üstünde alkollü olarak yakalana sürücünün aracı trafikten menedilir. Trafikten men etme cezası için de kanunda ön görülen sürelere uyulur. 2023 yılı için ehliyetsiz ve alkollüyken araç kullanma cezası şu şekildedir.

Sürücü ilk kez alkollü araç kullanırken yakalandı ise 1823 TL ceza uygulanır. Sürücü buna ek olarak ehliyeti de bulunmuyorsa bu kez toplamda ödemesi gereken ceza ehliyetsiz araç kullanma cezası ile birlikte 5497 TL olur.

Sıkça Sorulan Sorular

Alkol oranı ceza sınırı nedir?

Alkol oranı 0.51-0.80 promil aralığında olan sürücülere verilen ceza, 2023 yılı için 2.500 TL para cezası belirlenmiştir. Sürücünün ehliyetine 6 ay süre ile el konur. Bu süreçte “alkol oranı yüksek sürücü belgesi” koşulu ehliyete eklenir.

Alkol oranı cezasında avukat şart mı?

Alkollü araç kullanımı ile cezai süreç başlatılan kişilerin deneyimli ve yetkin bir ceza hukuku avukatı yardımına başvurması tavsiye edilir. Hak ve menfaat kaybı yaşanmaması açısından alanında bir uzmanla çalışmak önemlidir.

Call Now Button