Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Nasıl Silinir?

Adli sicil kaydı diğer bilinen adı ile sabıka kaydıdır. Bu kayıtlar kişiler hakkında bir takım hukuki bilgileri içerir. Kişiler ile ilgili verilmiş olan kesinleşmiş cezalar, güvenlik tedbirleri kararları bu kayıtlar içinde yer alır. 

Adli sicil kaydı resmi bir belgedir. Adalet Bakanlığı’nın tuttuğu bu belgeler, Türk Mahkemeleri tarafından alınmış kararlara yer verir. Bunun dışında yabancı devletlerin yargı organlarında alınmış ceza ve mahkûmiyet kararlarına da yer verilir. Adli sicil yani sabıka kaydı ve arşiv kaydı koşulların sağlanması halinde silinebilir. Adli sicil kaydında yer alan bilgilerin silinmesin sonrası adli sicil arşiv kaydına aktarılır.

Adli sicil kaydı, kişinin yeniden toplumda yer edinmeye başladığı zaman ya da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istediği zaman büyük bir önem taşır. Kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde iş başvurusu sırasında adli sicil kaydı kişi ile ilgili talep edilen belgelerden biridir. Bu sebeple adli sicil kaydında bulunan bilgilerin koşulları sağladıktan sonra silinmesi önemlidir.

Adli sicil kaydına, memuriyet başvurusu sırasında ya da yeniden göreve dönme isteği ile ilgili olarak kişi hakkında yapılacak güvenlik soruşturması sırasında kullanılır. Arşiv kaydı da bu işlemler sırasında oldukça önemlidir. Güvenlik soruşturmasında temel amaç; kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacakları zaman devlete olan aidiyet duygusu ve sadakatleri hakkında bilgi almaktır.

İlgili kurum ve kuruluşlar mutlaka adli sicil kayıtları ve adli sicil arşiv kayıtlarına bakar. Adli sicil yani sabıka kaydı ve arşiv kaydına ilişkin hukuki tüm iş ve işlemlerde ceza hukuku avukatı ile çalışmak en doğru yaklaşım olur.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adli sicil kaydının silinmesi için bazı şartların sağlanması gerekir. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü başvuruları esnasında kişilerden bazı bilgiler talep edilir. Başvuru sahibinin bilgilerin yanı sıra belge sunması da sabıka kaydı silinmesi şartlarının sağlanmasıdır. Kişinin hakkında hapis cezası hükmedilmişse, adli sicil kaydının silinmesi için infazın yapılmış olması gerekir. Ayrıca cezanın tamamlanmış olması şartı da aranır.

İdari para cezası verilmiş olan kişilerin bu cezayı ödemiş olması gerekir. Ertelenen hapis cezalarında da erteleme süresinin dolmuş olması şartı aranır. Cezaların tamamlanmasından sonra kişinin adli sicil kaydı, adli sicil arşiv kaydına aktarılır. Adli sicil kaydının silinmesini talep eden kişiler, gerekli koşulları sağladıktan sonra bizzat ya da vekilleri aracılığı ile Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmalıdır.

  • Adli Sicil Yönetmeliğinde belirtilen sürelerin geçmesinden sonra adli sicil arşiv kaydı silinir.
  • Ceza ve güvenlik tedbirinin infazı tamamlandığı zaman adli sicil kaydı kendiliğinden silinir.
  • Şikâyetten vazgeçme ceza mahkumiyetini ortadan kaldıracağı için adli sicil kaydı silinir.
  • Etkin pişmanlık durumunda adli sicil kaydı silinir.
  • Ceza zamanaşımının dolması ile adli sicil kaydı silinir.
  • Genel af ya da kişinin ölümü neticesinde de adli sicil kaydı silinir.

Adli sicil kaydının silinmesinde ortaya çıkacak problemlerin çözümlenmesi hukuki destek alınması süreyi hızlandırır. Bu nedenle kişinin adli sicil kaydına yönelik mağduriyet yaşamaması için bir ceza hukuku avukatı ile görüşülmesinde yarar vardır. Aksi takdirde, hata ya da ihmal iş veya işlem sebebi ile telafisi güç sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için bir uzmandan yardım almak öneme sahiptir.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi İçin Başvuru Gerekli mi?

Adli sicil kaydının silinmesinde tüm koşulların gerçekleşmesi şartı aranır. Gerekli şartların sağlanması halinde adli sicil kaydında yer alan bilgiler silinir. Sonrasında ise adli sicil arşiv kaydına aktarılır. Uygulama esnasında karşılaşılabilecek aksaklıklar, yoğunluğa bağlı gecikmeler nedeni ile kayıtlar kendiliğinden silinmiyor olabilir. Bu ve benzeri hallerde bizzat ya da vekil vasıtası ile başvuruda bulunmak gerekir.

Kişi ile ilgili tutulan adli sicil kaydı bilgilerinin silinmesi istendiğinde, Ankara’da bulunan Adli Sicil İstatistik Kurumu’na bizzat başvuru yapılması gerekir. Bunun dışında yetkilendirdiği vekili aracılığı ile bu işlemleri de yapabilir.  Vekalet aracılığı ile yapılan başvurularda yetkilendirme açık bir şekilde ifade edilir. Bu hususta özel bir yetkilendirme bulunmuyorsa, vekalet aracılığı ile ilgili işlem yapılamaz.

Adli sicil kaydının silinmesi başvurusunda bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekir. Dilekçede yer alan bilgiler dışında, kişinin gerekli koşulları sağladığı ile ilgili ispat değerine sahip tüm belgelerin de dilekçeye eklenmesi gerekir.  Böylece adli sicil kaydı sildirme başvurusunda bulunulabilir. Kişinin yaşamını kaybetmesi halinde adli sicil kaydı kendiliğinden silinmiş olur.

Sıkça Sorulan Sorular

Adli sicil kaydı nedir?

Adli sicil kaydı kişi hakkında verilen çeşitli mahkeme kararlarını ifade eder. Mahkemenin vermiş olduğu mahkûmiyet kararı, güvenlik tedbirleri kesinleştiği zaman adli sicil kaydına işler.

Adli sicil kaydının tutulma sebebi nedir?

Kişi hakkında mahkeme kararlarını içeren adli sicil kaydı, kişinin herhangi bir suça karışıp karışmadığını gösteren resmi belgedir. Bu belge aynı zamanda suç sebebi ile ceza alıp almadığını da gösterir. Bu belge sabıka kaydı olarak adlandırılan hukuki nitelikte belgedir.

Adli sicil kaydına neler işlenmez?

Adli sicil kaydında bazı işlemlere yer verilmez. Bunlar; disiplin suçları başta olmak üzere askeri suçlara ilişkin mahkûmiyet kararı, disiplin tazyik hapsine ilişkin karar ve idari para cezasına yönelik olarak alınan kararlardır.

Adli sicil kaydı silinmesi için avukat şart mı?

Adli sicil arşiv kayıtlarına ilgili kurum ve kuruluşlar bakabilir. Adli sicil yani sabıka kaydı ve arşiv kaydına ilişkin hukuki işlemlerde hukukçu yardımından yararlanmak önemlidir. Bunun için alanında deneyimli ve yetkin bir ceza hukuku avukatı ile çalışmak yaralı olur.

Call Now Button