Adli Para Cezası Günlük Ne Kadar? (2023)

Türk Ceza Kanunu’na göre işlenmiş bir suçun karşılığında adli para cezası ve hapis cezası olmak üzere iki çeşit ceza yaptırımı söz konusudur. Adli para cezası hukuki bakımdan en çok kullanılan yaptırımlardandır. Belli kanunlar kapsamında şekillendirilen adli para cezasının bir kaç türü vardır.

2023 yılı için Türk Ceza Kanunu’nda belirlenmiş günlük adli para cezasının alt limiti 20 TL, üst limiti ise 100 TL’dir. Ceza hukuku kapsamına giren adli para cezası günlük hesaplaması her yıl güncellenir.

Adli Para Cezası Nedir?

Adli para cezası bir suçun yaptırımı şeklinde yalnız mahkemeler tarafından verilen bir karardır. Diğer devlet kurumları tarafından verilen cezalar ise idari para cezalarıdır. Adli para cezalarının idari para cezalarından farkı ise cezanın ödenmemesi halinde hapis cezasıyla sonuçlanmasıdır. İdari para cezalarının ödenmemesi durumunda bir suç teşkil etmediği için hapis cezasına çevrilemez. Adli para cezası türleri şu şekildedir.

  • Doğrudan hükmedilen
  • Seçenek Yaptırım olarak
  • Hapis cezalarından çevrilerek
  • Hapis cezası ile birlikte hüküm edilen

Adli Para Cezası Nereye Ödenir?

Adli para cezalarında ilk aşama, tebligat gönderimidir. Bu tebligat sonucu infazı amacıyla Adliye içinde bulunan Cumhuriyet Savcılığının infaz Bürosu’na başvuru yapması gerekir. Adli para cezasını ödemek için yalnız bu bürodan başvuru yapılması kesinleşir. Yapılan başvuru sonucunda Vergi Dairesi’ne ulaştırılması için onaylı bir yazı alınır. Bu yazı ile ödeme yapılır.

Adli Para Cezası Miktarı Nasıl Belirlenir?

Türk Ceza Kanunu’nda, her suça karşılık bir cezası vardır. Bu cezaların alt ve üst sınırları kanunlarca belirlenir. Adli para cezalarında geçerli olan bu durum karşısında, bir suç işlenmiş ve bu suçun Türk Ceza Kanunu’nda herhangi bir alt ya da üst sınırı bulunmuyorsa, 5 ila 730 gün arasında alt ve üst sınır belirlenir. Adli para cezasında günlük miktar, 2023 yılı için 20 TL ila 100 TL arasında değişir. Adli para cezası miktarı; suçun derecesi, kişinin sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak, mahkeme tarafından miktar belirlenir. 

Adli Para Cezasına Çevrilebilen Cezalar

Cezanın derecesi, adli para cezasına çevrilmesinde büyük bir etkendir. Tüm bu kararlar Türk Ceza Kanunu tarafından belirlenmiş ve uygulanır.

  • Kasten işlenen tüm suçlarda, verilen hapis cezası bir yıl ve altında ise, adli para cezasına çevrilebilir.
  • Taksirle işlenen bir suç varsa, ceza miktarına dikkat edilmeksizin, bu ceza adli para cezasına çevrilebilir. Bu durum tamamen hakimin kararı ile ilgilidir.

Hapis cezasının para cezasına çevrilmesi durumda takdir hakkı hakimdedir. Bu sebeple hakimin kararına göre hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. Ayrıca bu tür cezalara hükümlünün itiraz hakkı da vardır. Miktarda değişiklik olabileceği gibi ceza da iptal edilebilir.

Adli Para Cezası Miktarı Hesaplaması

Türk Ceza Kanunu tüm cezaların gün adedi ile ilgili alt ve üst sınırı belirler. Bu tür sınır olmayan bir ceza söz konusu olduğunda alt sınır 5, üst sınır ise 730 gün olarak belirlenir. Ayrıca 2023 yılı için hakimin her bir güne verebileceği ceza miktarı en az 20 TL, en fazla da 100 TL olarak tespit edilir. Bu rakamlar dışında bir ceza verme hakkı bulunmaz. Ayrıca cezanın tam miktarının hesaplanmasında hakimin karar verir. Siz kendi hesaplamanızı yaparken alt ve üst sınıra göre bir hesaplama yapabilirsiniz. Bu hesaplama ile ilgili ceza hukuku avukatı yardımı alabilirsiniz.

Kanunda belirlenen bir alt ve üst sınır söz konusu değilse, bu rakam ile her bir gün için verilebilecek ceza miktarının çarpılması ile sonuca ulaşılır.

Örnek;

Kişi üst sınıra göre bir ceza almış ve cezasının gün adedi 700 gündür. Bu cezanın her bir günü için üst sınırdan 100 TL ceza hükmedildi ise kişiye toplam 70.000 TL adli para cezası belirlenmiş . Ancak, her durumda net miktarı hakim belirler.

Adli Para Cezası Ödenmediğinde Ne Olur?

Hapis cezasının adli para cezasına çevrilebildiği birbirinden farklı pek çok durum vardır. Ayrıca adli para cezasının ödenmemesi halinde, bu ceza hapis cezası olarak uygulanır. Ancak, idari para cezasın da durum böyle olmaz. Bu tip cezalar adli ceza olmadığı için hapis cezasına çevrilemez. Adli para cezasının bir miktarı ödenir bir miktarı ödenmezse, ödenmeyen kısım hapis cezasına çevrilir. Bu şekilde kişi cezasını ödemiş olur.

Türk Ceza Kanunu’ları tarafından belirlenen adli para ceza konuları bahsi geçen şekilde olsa da, ceza miktarı ile ilgili net sonuçlar söylemek pek mümkün değildir. Bu kararı hakim kendisi verir. Bu tür hukuki konularda bilgi almak isterseniz ceza hukuku avukatı desteği alabilir, süreci en iyi şekilde takip edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

2023 yılı günlük adli para cezası nedir?

Türk Ceza Kanunu’nda belirlenen cezalar içinde bir ceza söz konusu ise 2023 yılında günlük adli para cezasının alt limiti 20 TL, üst limiti ise 100 TL olarak belirlenmiştir.

Adli para cezaları ne sürede ödenir?

Ödeme emri tebliğ bildiriminden itibaren hükmedilen adli para cezasının 30 gün içinde ödenmesi gerekir. Ödeme emri tebliği alındıktan sonra Adliyede yer alan Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu’na başvurulması gerekir. Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu’ndan Vergi Dairesi’ni hitaben yazılmış bir yazı alınır.

Adli para cezaları ile ilgili avukat şart mı?

Adli para cezaları ile ilgili avukat şart olmasa da bir uzman yardımı almanız da yarar var. Ceza hukuku avukatı aracılığı ile dilekçe ile başvuru aşamasından sürenin netleşmesine kadar olan süreci en iyi şekilde takip edebilirsiniz.

Call Now Button