Adam Dövmenin Cezası Nedir?

Adam dövme kanunlarda basit yaralama olarak geçer. Bir kişiyi dövmek sureti ile kasten yaralamak basit yaralama olarak kabul edilir. Adam dövme suçunda sonuca bakılarak yaralamanın niteliği nedir karar verilir.

Adam dövme TCK kapsamında yaralamanın ağırlığına göre sınıflandırılır. Adam dövme suçunda kişinin üzerinde basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek oranda hafif etki söz konusu ise fail daha az ceza alır. Basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek büyüklükte bir yaralanma söz konusu ise TCK 86/1 maddesi uygulanır ve daha fazla ceza verilir. Adam dövme cezası hapis ya da adli para cezası şeklinde uygulanır.

Basit Yaralama Suçu Kapsamında Adam Dövme Cezası Nedir?

Adam dövme cezasının ne kadar olduğunu anlamak için somut olay hangi kapsamdadır ona bakılması gerekir. Suçun niteliğine bağlı olarak 3 farklı ceza miktarı öngörülür. Suçun işlenmesi sonucunda ortaya çıkan sonuç, basit yaralama cezası miktarının değişmesinde etkilidir.

 • Basit tıbbi müdahale ile giderilen adam dövme suçunda 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası,
 • Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyen adam dövme suçunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası,
 • Basit yaralama suçunun nitelikli hallerinden birinin işlenmesi halinde failin alacağı ceza ½ oranında artar.
 • Adam dövme suçu canavarca hisle işlenmişse, ceza 1 kat arttırılır.

Adam dövme suçunun yargılaması asliye ceza mahkemesi tarafından yapılır.

Adam Dövme Adli Para Cezası

Adam dövme suçunun mağdur üzerinde yarattığı etkinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde olması durumunda faile 4 aydan 1 seneye kadar hapis ya da adli para cezası verilir. Kanunlarda öngörülen basit yaralama adli para cezası “gün para cezası” niteliğine sahiptir. Bu adli para cezası, hapis cezasına seçenek yaptırımdır.

Cezanın belirlenmesinde öncelikli olarak gün sayısına karar verilir. Her gün için belirlenecek para cezası miktarı 20 ila 100 TL arasında değişir. Hâkim, sanığın sosyal ve ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak bu aralıkta günlük tutarı belirler. Buna göre adli para cezası; gün başına belirlenen para miktarı ile gün sayısı çarpılarak hesaplanır.

Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Yaralanmalar

Adam dövme suçunda, fiilin mağdur üzerinde bıraktığı travmanın etkilerinin basit tıbbi müdahaleler uygulaması ile daha kısa sürede giderilebildiği yaralanmalar, basit tıbbı müdahale yaralanmalarıdır.

İşlenen suçun niteliği ile ilgili karar verme yetkisi yargı merciinindir. Ancak, kılavuz olarak Adli Tıp Kurumu basit yaralamanın neler olabileceğini şu şekilde belirtmiştir. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalar;

 • Tokat atılması sonucunda yüzün kızarması
 • Yumruk atılması sebebiyle dudağın hafif kanaması
 • İtekleme nedeniyle duvara çarpan kolun çizilmesi 

Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek yaralanmalar;

 • Diş kırılması 
 • Dişin kaybedilmesi
 • Kişilerde kemik kırığı veya çıkığı
 • Kas tendon hasarı
 • Büyük damar ve sinir hasarı
 • İç organ yaralanması
 • Kulak kemiklerinde kemik zincir kopukluğu
 • Korneada perforasyon

Adam Dövme Şikâyete Tabi Mi?

Basit tıbbi müdahale ile giderilebilen adam dövme suçu şikâyete tabi suçlar içinde yer alır. TCK ilgili maddesinde şikâyet şartının açıkça arandığı belirtilmiştir. Söz konusu suçun yargılama konusu olması için adam dövme suçunun işlenmesinden itibaren 6 ay içinde şikâyet edilmesi şartı aranır.

Ancak, adam dövme suçunun nitelikli hallerinde şikâyete bakılmaz. Adam dövme suçunun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren polis ya da yargı makamı harekete geçer. Bu durumda savcılık re’ sen soruşturma başlatır.

Eşi dövmek sureti ile yaralama suçu re’ sen soruşturma ve kovuşturma konusu olan suçtur. Bu da eş şikayetçi olmasa da yargılama olacağını ifade eder. Suçun mağduru şikâyetten vazgeçse de yargılama süreci devam eder.

Adam dövme suçunda şikâyetten vazgeçme söz konusu olması için sadece basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralamalar söz konusu olmalıdır. Adam dövme suçunun temel halinde şikâyetten vazgeçilirse, mahkeme davanın düşmesine karar verebilir.

Adam Dövme Suçunda Uzlaşma Mümkün Mü?

Adam dövme suçunun temel şekli açısından uzlaştırma söz konusudur. Ancak, sadece nitelikli hallerin olmadığı basit bir adam dövme suçu olarak dava açılması için öncelikle uzlaştırma yolunun işletilmesi şartı aranır. Uzlaştırmaya başvurmadan yargılama yoluna gidilmesi halinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı ya da davanın düşmesi kararına hükmedilir.

Adam Dövme Suçunda Zamanaşımı

Adam dövme suçu bakımından öngörülen zamanaşımı süresi 8 yıldır. Bu süre suçun işlendiği tarihten itibaren geçerlidir. Bu süre zarfında dava açılmaz ya da açılan davada hüküm kurulamaz ise dava, zamanaşımının dolması sebebi ile düşer.

Adam Dövme Suçunda Görevli Mahkeme Hangisidir?

Adam dövme suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Söz konusu suçun yargılaması işlendiği yerde yer alan yetkili asliye ceza mahkemesi tarafından gerçekleştirilir. Adam dövme suçu ve dava sürecinde bir uzmandan yardım alınması tavsiye edilir. Alanında uzman bir Ankara ceza avukatı ile gerek dilekçe süreci gerek dava süreci en iyi şekilde takip edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Adam dövme suçu cezası nedir?

Adam dövme suçunda hapis ve para cezası verilir. 4 aydan 3 yıla kadar hapis ya da günlük olarak belirlenen miktarın gün sayı ile çarpılması sonucu elde edilen para cezası hükmedilir.

Adam dövme hangi kapsama girer?

Adam dövme suçu, basit yaralama kapsamında değerlendirilir. Ceza hukuku kapsamında ceza miktarı asliye ceza mahkemesi tarafından belirlenir.

Adam dövme suçunda avukat şart mı?

Adam dövme suçu, ceza hukuk konusudur. Avukat olmadan ceza yargılaması yürütülmesi geri dönüşü olmayan hak kayıpları ile sonuçlanabilir. Alanında uzman bir ceza hukuku avukatı hizmeti almak hem adam dövmede savunma açısından hem de mağdurun haklarının korunması açısından önem arz eder.

Call Now Button