5 Yıl Ceza Alan Ne Kadar Yatar? (2024)

30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar kapsamında, 6 yıl ve daha az ceza hükmedilen kişiler, doğrudan tahliye olabilir. Bu hesaplama yapılırken İnfaz yatar hesaplaması yapılır. Böylece kesinleşmiş bir mahkeme kararı sonrasında hapis cezasına çarptırılan hükümlünün, cezaevinde ve denetimli serbestlik süresince geçireceği zamanın belirlenmesi için bu yöntemden yararlanılır. Bu yöntem halk dilinde yatar hesaplama olarak değerlendirilir.

İnfaz yatar hesaplamasında, hükümlünün cezaevinde kalacağı sürenin ne kadar olduğu da hesaplanır. Ceza hukuku konusu olan infaz hesapla için Ankara ceza avukatı yardımı alınabilir.

5 Yıl Hapis Cezası Alan Ne Kadar Yatar?

Hakkında hapis cezasına hükmedilen bir kişinin, cezaevinde ne kadar kalacağını belirlemek için infaz hesabına başvurulur. İnfaz hesaplama, hapis cezası verilen kişinin ceza infaz kurumunda ne kadar kalacağının belirlenmesi için yapılır. Halk arasında “yatar hesaplama” olarak da bilinen infaz hesaplama işlemi için bazı bilgilere ihtiyaç duyulur. Bu bilgiler şunlardır:

 • İşlenen suç,
 • Suç tarihi,
 • Failin doğum tarihi,
 • Ceza türü (süreli hapis cezası, müebbet hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası),
 • Tutukluluk veya hükümlülük süresi,
 • Tekerrüre esas sabıka kaydı,
 • Hükümlünün özel durumu (0-6 yaş aralığında çocuk sahibi kadın hükümlü, ağır hastalık, engellilik veya yaşlılık sebebiyle yaşamını yalnız sürdürebilme durumu bulunmayan hükümlü – sağlık kurulu yahut adli tıp kurumu raporuna gereklidir.),
 • Ceza miktarı.

Dolayısıyla hakkında beş yıl hapis cezasına karar verilen kişinin, cezaevinde ne kadar kalacağının hesaplanabilmesi için yukarıda sıralanan bilgilere vakıf olunması gerekir. Buradan hareketle ifade etmemiz gerekir ki infaz hesaplamada en doğru yaklaşımlardan biri, bu alanda uzmanlık sahibi bir ceza avukatında başvurmak ve infaz hesabı çerçevesinde hukuki danışmanlık almaktır.

İnfaz Yatar Hesaplama

İnfazın sözcük anlamı; yerine getirme, uygulamadır. Yargılama sonunda mahkemenin verdiği kararı işleme koyma ve uygulama niteliği taşır. İnfaz Yatar Hesaplama ise kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile hapis cezası almasına karar verilen hükümlünün, cezaevinde ve denetimli serbestlikte geçireceği sürenin belirlenmesi sağlanır. İnfaz yatar hesaplaması yapabilmek için bazı kriterlere ihtiyaç duyulur. Bunlar; suçun işlendiği tarih, suçun türü, hükümlünün yaşı, tutukluluk süresi, tekerrür durumu ve kesinleşen ceza miktarı gibi bilgileri içerir.

İnfaz yatar hesaplaması, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve 30 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren yeni infaz yasası değişikliklerine göre yapılır.

Yatar Hesaplama 2024

Cezaların infaz edilmesi kanunlarda açık bir şekilde ifade Suçun türü, kim tarafından işlendiği, hangi şartlar altında işlendiği gibi hallerin tespit edilmesinin ardından kanunlarda belirlenen uygulamalar geçerli olur. İnfaz sistemi bazı esaslar üzerine kurulur. Bu esaslar ise şu şekildedir.

Hükümlülerin merak ettiği konulardan biri de ceza infazı hesaplama işlemidir. Bu hesaplama işleminde dikkate alınması gereken önemli detaylar bulunur. Hesaplama işlemlerinde dikkate alınacak unsurların başında suçun işlendiği tarih gelir. İkinci önemli etken ise suçun çeşididir. Suç çeşitleri şu şekildedir.

 • Adi suç
 • Terör suçu
 • Kasten adam öldürme
 • Kasten adam yaralama
 • Cinsel içerikli suçlar
 • Uyuşturucu maddeye yönelik suçlar
 • Anayasaya karşı işlenen suçlar
 • Özel hayatın gizliliğine yönelik suçlar

Hesaplama işlemlerinde infaz rejimine göre hareket edilir. Suç işleyen kişi ile ilgili hükmedilecek cezalar kapalı ceza infaz kurumu ya da açık ceza infaz kurumunda kalmak sureti ile tamamlanır. Bunun yanında suçlu kişi denetimli serbestlik ya da şartlı tahliyeden de faydalanabilir.

İnfaz Yatar Hesaplama Şartları Nelerdir?

İnfaz Yatar Hesaplama Şartları ile hapis cezası alan kişinin cezaevinde ne kadar kalması gerektiği belirlenir. Buna göre;

 • Suçun işlendiği tarih,
 • Suçun niteliği ve ağırlığı,
 • Suçlunun yaşı, cinsiyeti ve çocuk durumu,
 • Suçun mükerrer olup olmaması,
 • Suçlunun tutukluluk veya hükümlülük süresi,
 • Suçlunun özel durumu (ağır hastalık, engellilik, yaşlılık vb.),
 • Suç tarihindeki mevcut infaz kanunu ve değişiklikleri

Tüm bu kriterler değerlendirildikten sonra hükümlü hakkında hapis yatma ile ilgili karar ortaya çıkar. 5 yıl ceza alan bir kişi için 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar kapsamında, 6 yıl ve daha az cezanın doğrudan tahliye olabilirliği değerlendirmeye alınır. Bunun için bir ceza hukuk avukatı yardımı almakta yarar vardır. Böylece tüm süreç daha sağlıklı bir şekilde takip edilebilir.

Koşullu Salıverilme Ne Demek?

Koşullu salıverilme, hapis cezası alan hükümlünün, kanunda belirlenen kısmını cezaevinde iyi halli olarak geçirmesi şartı ile hapis cezasının geriye kalan kısmını cezaevi dışında devam edeceği ifade edilir.

Koşullu salıverilme, şartlı tahliye olarak da ifade edilir. Hükümlünün topluma kazandırılması ve iyi halli olma durumunun devamını teşvik etmek maksadı ile uygulanan bu kanunlar kapsamındaki madde, bir infaz hukuku kurumudur.

Hükümlünün koşullu salıverilme kararından faydalanabilmesi için cezaevinde iyi halli olması, hükmedilen hapis cezasının bir kısmını infaz etmesi gerekir. Aynı zamanda mahkemenin koşullu salıverme kararı vermesi şartı da aranır. 

Koşullu salınan hükümlünün tahliye tarihine kadar yeni bir suç işlememesi ve yükümlülüklere uygun davranması kanuni olarak zorunlu tutulur. Aksi takdirde ise koşullu salıverilmenin geri alınması kararı, hükümlünün kalan cezasını cezaevinde infaz etmesini gerektirir.

Koşullu Salıverilme Şartları

Koşullu salıverilme, hapis cezası alan hükümlünün, kanunda belirlenen kadarını cezaevinde iyi halli olarak geçirmesi şartı ile hapis cezasının geriye kalan kısmını cezaevi dışında çekmesidir.

Koşullu salıverilme hakkından faydalanabilmek için hükümlünün şu şartları yerine getirmesi istenir.

 • Hükümlüye verilen hapis cezasının bir kısmını cezaevinde infaz etmesi şartı aranır. Hükümlünün cezaevinde kalacağı süre mahkum olduğu hapis cezasının niteliğine ve miktarına göre hesaplamaya alınır.
 • Hükümlünün cezaevinde iyi halli olması gerekirken, tüm cezasının infazında iyi halli olması ise şart olarak koşulmaz. Koşullu salıverilme kararı alınacağı tarihte iyi halli olması yeterli bulunur.
 • Mahkemenin hükümlü ile ilgili koşullu salıverme kararı vermesi şartı aranır. Hükümlünün uygun şartları sağlaması ile talep aranmaksızın da koşullu salıverilir.

Tekerrür Cezası Nedir?

İnfaza başlanmış ise tamamen infaz edilmesi sonrası kanunda 3 ve 5 senelik tekerrür süreleri ileri sürülür. Bu kapsamda 5 seneden uzun süreli hapis cezası alınması halinde tekerrür süresi önceki cezanın infaz edildiği tarihten itibaren 5 senedir.

5 seneden az süre ile verilen hapis cezası ve adli para cezası halinde ise tekerrür süresi, cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç sene olarak hesaplanır.

Sıkça Sorulan Sorular

5 Yıl ceza alan hükümlü ne kadar hapis yatar?

6 yıldan daha az ceza alan hükümlü, doğrudan tahliye olabilir.

8 Yıl 4 Ay ceza alan hükümlü ne kadar hapis yatar?

Somut olayın özelliklerine bağlı olsa da cezanın 1 ayını kapalı, kalan 1 yıl 1 ayını açık ceza evinde geçiren hükümlünün tahliye olması mümkündür.

İnfaz yatar hesaplama için avukat şart mı?

İnfaz yatar hesabında avukatın bilgilerinden yararlanılabilir. Ceza hukuku avukatı en doğru bilgilere ulaşmanızı sağlar.

Call Now Button