Ankara Borç Alacak Avukatı

Ankara borç alacak avukatı, borç ve alacak kaynaklı hukuki uyuşmazlıkların çözümü noktasında destek sağlamaktadır. Borçlar hukuku avukatı, borçlar hukuku mevzuatını kapsayan dava ve işlerde müvekkillerinin vekilliğini üstlenmektedir. 

Sebepsiz zenginleşme, haksız fiil, sözleşmeler ve tazminat ilişkileri, Ankara borç alacak avukatı hukuki destekleri arasındadır. Borç ilişkisi en az iki kişi arasında kurulmaktadır. Ortaya çıkan bu borç ilişkisi ile taraflardan birinin diğer tarafa karşı belli bir davranışta bulunma yükümlülüğü doğmaktadır. 

Borç ilişkilerinde hukuk kurallarının ihlal edilmesi sebebiyle hukuki ve maddi kayıp yaşanabilmektedir. Bu durumlarda Ankara borç alacak avukatı yeteneklerini kullanarak kaybın hukuk zemininde giderilmesini talep etmektedir.

Borç Alacak Avukatı Nedir Hangi Davalara Bakar?

Borçlu ve alacaklar arasındaki ilişkiyi düzenleyen, sorunlarını gidermeyi amaçlayan bu hukuk dalı hukuki dayanağını ticarette borçlar hukukundan almaktadır. Ankara borç alacak avukatı, müvekkilinin savunmalarını bahsedilen hukuk dalının kanunlarına göre yapmaktadır. Uzman olduğu hukuk dalı deneyimi gereğince Ankara uzman borç alacak avukatı; maaş haczine yönelik davalar bir gün poliçelerle ilgili olan davalar, senet davaları, karşılıksız çek davaları ve hisse senedi davalarıyla ilgilenmektedir. 

Ankara borç alacak avukatı tavsiye aramak hakkında son derece titiz davranılmasında yarar bulunmaktadır. Hak kayıplarını yaşamamak için sözleşme ve tazminat konularında uzmanlaşmış ve tecrübesini pratikle kullanabilen avukata ihtiyacınız olmaktadır. Ankara borç alacak avukatı Görkem Demircan, borçlar hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda sizleri profesyonel olarak temsil etmektedir. Hukuki uyuşmazlıklarınızı, deneyimli borçlar hukuku avukatı ile çözüme kavuşturabilirsiniz.

Maaş Haczine Yönelik Davalar

Borçlu olan tarafa, icra tebligatı ve icraat takibi yapılmaktadır. Yapılan icat tebligatı ve icra takibine rağmen borcunu ödemediği durumlarda haciz işlemleri başlatılmaktadır. Mahkeme yoluyla alınabilen haciz kararı, ilamsız icra yoluyla da başlatılabilmektedir. 

Borçlar hukuku ve icra hukuku üzerine uzmanlaşan Ankara uzman borç alacak avukatı, bu konudaki davalarında hukuki destek sağlamaktadır. Borç ilişkileri sebebiyle uyuşmazlık yaşanması son derece muhtemeldir. Bu uyuşmazlıkların giderilmesi ve haklarımızın savunması için alanında uzman Ankara borç olacak avukatı ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır.

Karşılıksız Çek Davaları

Çek ve senet gibi kambiyo senetlerinde görülen uyuşmazlıklar sonucu davalar açılarak neticeye kavuşturulmaktadır. Ankara en iyi borç alacak avukatı ile kambiyo senetlerine yönelik davalar açılabilmektedir. Bir kişinin banka hesabında ki miktara göre çek senedi kullanılabilmektedir. Kişi almış olduğu hizmeti, vadeli veya vadesiz çek verebilir. 

Çeki veren kişinin hesabında, çek miktarını karşılayacak para bulunmuyor ise karşılıksız çek vermiş sayılmaktadır. Bilinçli bir şekilde karşılıksız çek verildiği durumlarda, alacaklı olan tarafın dava açma hakkı bulunmaktadır. Bu tür davaları alanında uzman, Ankara borç alacak avukatı aracılığı ile yapmak yararlı olmaktadır. 

Poliçelerle İlgili Olan Davalar

Kambiyo senetleri içerisinde değerlendirilen bir diğer dava konusu ise poliçelerle alakalı olanlardır. Sigorta şirketleri ile sigorta yaptıran kişiler arasındaki sözleşme niteliği taşıyan belgeye poliçeler denmektedir. Taraflar arasında imzalanan bu poliçeye, herhangi bir taraf uymadığı takdirde haksızlığa uğrayan taraf dava açma yoluna gidebilir. 

Senet Davaları

Kişi veya kurumlar tarafından yapmayı taahhüt ettiklerine borç denmektedir. Borç ilişkisinin tarafları, borçlu ve alacaklı olmak üzere iki şekilde incelenmektedir. Borçlar hukukuna hâkim uzman avukatlar, Ankara uzman borç alacak avukatı olarak hizmet vermektedir. Kambiyo senetlerinden olan senet, alacaklı ve borçlu arasındaki ticareti ifade etmektedir. Senet karşılığında bir malın satın alınması durumu söz konusu olabilmektedir. 

Malın senet karşılığı alınması durumunda, senesinin vadesi de olduğunda kişinin almış olduğu malın bedelini ödeme sözünde bulunmaktadır. Bu sözü tutmadığında alacaklı taraf, malı senet karşılığı alan tarafı mahkemeye verebilmektedir. Ankara borç alacak avukatı, senet davalarıyla yakından ilgilenerek yaşanan sorunları çözebilmektedir.  

Hisse Senedi Davaları

Hisse senedinin sahibi bilinmediği durumlarda, hisse senedi iptal davasının açılması gerekmektedir. Yaşanabilecek hisse senedi uyuşmazlıklarında ise miktarın net olarak belirlenmesi için istirdat davaları açılmaktadır.

Ankara’da Borç Alacak Avukatı Hizmetini Avukat Görkem Demircan Nasıl Vermektedir?

Ankara borç alacak avukatı Görkem Demircan, borçlu ve alacaklı olan tarafları bir arayı getirmektedir. Müvekkillerin noter onaylı vekâlet vermesi ile birlikte, Ankara en iyi borç alacak avukat olarak tüm borç ve alacak ilişkisine dayalı davaları takip etmektedir. Borçlu ile uzlaşma sağlanması ve böylelikle alacağın tahsilini kolaylıkla yapmaktadır. 

Hukuki temsilini üstlendiği kişi veya kurumun hakkını dava sona erene kadar iyi bir şekilde müdafaa eden Ankara hukuk bürosu, borçlu ile uzlaşma sağlanamaması durumunda, alacağın tahsili amacıyla icra müdürlüğü üzerinden icra takibi başlatmaktadır. 

Ankara En İyi Borç Alacak Avukatı

Ankara en iyi borç alacak avukatı olarak hukuki danışmanlık ve hukuki temsil hizmeti verilmektedir. Borç alacak avukatı, borç ve alacak uyuşmazlıkları karşısında etkin çözüm yolları üretme, sözlü ve yazılı iletişim kanallarını da iyi bir biçimde kullanan yeteneğe sahiptir. Borcun tahsili amacıyla borçlu ve alacaklı arasında arabuluculuk yapılmaktadır. Bu konudaki tüm hizmetleri Ankara uzman borç alacak avukatı vermektedir.

Borç Alacak Davası Nasıl Açılır?

Borcu olan kişiye, Ankara borç alacak avukatı yasal tebligat göndermektedir avukat kendi müvekkiline olan borcunu alacaklının ödemesini talep etmektedir. Borçlu olan taraf, yasal süre içerisinde borcunu ödemediği durumda ilamsız ve ilamlı icra işlemleri başlatılmaktadır. Borcun bu şekilde de tahsil edilemediği durumlarda haciz işlemleri başlatılmaktadır. 

Ankara en iyi borç alacak avukatı, borçlu olan tarafa borca itiraz davalarını açma konusunda yardımcı olmaktadır. Taraflara haksız olarak borç yüklendiği durumlarda ise, itiraz davası açarak borcun düşmesini sağlamaktadır.

Ankara Borç Alacak Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Avukatlık etiğine uygun biçimde davranan Ankara uzman borç alacak avukatı, borç ve alacak uyuşmazlıklarında hukuki yardım sağlamaktadır. İkna kabiliyeti sayesinde uyuşmazlıkların kısa sürede çözümlenmesi mümkün olmaktadır. 

Borç alacak avukatı olarak verilen hizmetler içerisinde, kredi ve finans sözleşmelerinden doğan alacakların takibi, karşılıksız çek davalarının takibi ve rehin ve ipoteğin satışı ile alacağını tahsili konusunda hizmetler verilmektedir. 

Ankara Borç Alacak Avukatı Ücretleri

Hakkında araştırması en çok yapılan konulardan birisi de Ankara borç alacak avukatı ücretleri konusunda olmaktadır. Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belirlenmektedir. 

Ankara borç alacak avukatı ücretleri de bu rakamın altında olmayacak biçimde belirlenmektedir. Ankara borç alacak avukatı ücretleri konusunda sorularınıza cevap bulmak için Avukat Görkem Demircan ile iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Ankara borç alacak avukatı Görkem Demircan’a yöneltilen sıkça sorulan sorular şöyledir: 

Ankara’da En İyi Borç Alacak Avukatını Nasıl Bulabilirim?

Ankara borç alacak avukatı tavsiye arayışına giren kişiler haklarının en iyi şekilde savunulmasını istemektedir. Avukatın tecrübesine ve borçlar hukuku mevzuatına ilişkin dava ve işlerde uzmanlaşmış bir avukat olmasına dikkat edilmelidir. Ankara uzman borç alacak avukatı, icra iflas hukuku ve borçlar hukuku üzerinde uzmanlaşmış ve kanunlar üzerinde yetkinlik sahibidir.

Borç Alacak Avukatı Davalarında Görevli Mahkeme Hangisidir?

Borç alacak davalarından görevli olan mahkeme Asliye Hukuk mahkemesi olarak geçmektedir. 

Avukat Görkem Demircan ile Nasıl İletişime Geçebilirim?

Ankara borç alacak avukatı Görkem Demircan’a web sitesinde bulunan irtibat numarası üzerinden ulaşılabilmektedir.

Call Now Button