WhatsApp Yazışmaları Delil Olabilir Mi?

Her geçen gün teknolojinin gelişmesi ile birlikte birçok yeni mobil uygulamaya kullanılıyor. Kişiler arası mesajlaşma günlük yaşamamızın vazgeçilmez aktivitelerinden biridir. Özellikle akıllı telefonlar ile fotoğraf, video ve ses kayıtları saniyeler içerisinde diğer kişilerle paylaşılabiliyor. WhatsApp uygulaması da en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biridir.

Kurumsal çalışanlar ya da günlük yaşamda iletişim için WhatsApp kullananıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. WhatsApp’ın içindeki konuşmaların, mahkemede delil olarak sunulup sunulamayacağı da merak edilen konulardandır. WhatsApp yazışmaları çeşitli bilgiler içerebileceği için mahkemelerce delil olarak değerlendirilebiliyor.

WhatsApp Mesajları Mahkemede Delil Olur Mu?

WhatsApp mesajlar, içerebilecekleri potansiyel bilgiler sebebi ile mahkemeler için önem teşkil eder. Bu sohbetler vasıtası ile tehdit, hakaret ve bazı cinsel suçların kanıtlanması da daha kolaydır. WhatsApp yazışmaları delil olarak kullanılıp kullanılmayacağının en önemli olduğu dava türlerinden biri de boşanma davalarıdır.

Bu sohbetler; aldatma, kötü yaşam sürme gibi boşanma nedeni sayılan durumlarda, boşanmak isteyen tarafın ispatının güçlenmesini sağlar. Boşanma davasında aldatma delilleri olarak sunulabilecek WhatsApp konuşmaları oldukça fazla öneme sahiptir. Ancak, mahkemenin bunları birer delil olarak kabul edip etmeyeceği tamamen mahkemeye bağlıdır. Bazı durumlarda WhatsApp yazışmaları özel yaşamın gizliliği ihlali olarak görülür.

Boşanma Davasında Neler Delil Olarak Kabul Edilir?

Taraflar boşanmaya karar verdiği zaman mahkemeden boşanma yönünde bir karar verilmesi için dava açmaları gerekir. Açılan boşanma davasında lehine hüküm verilmesini talep eden taraflar karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat etmek zorundadır. Boşanma davasında kusurun ispatlanması için çeşitli delillere başvurulur. Boşanma davasında delil olarak değerlendirilen başlıklar şu şekildedir.

 • Telefon kayıtları
 • SMS kayıtları
 • Otel kayıtları
 • Sosyal medya paylaşımları
 • Fotoğraf
 • Video görüntüleri

Tarafların boşanmasına sebep olan durumlar sınırlı sayıda değildir. Bu sebeple kusurun ispatı konusunda başvurulacak deliller de sınırlı değildir. Ancak bu delillerin değerlendirilmesinde şu huşulara dikkat edilir.

 • Whatsapp yazışmaları kişisel veri ihlali teşkil etmemelidir.
 • Boşanma davalarında asılsız suçlamalar olmamalıdır.
 • Taraflar birbirlerinin onur ve haysiyetini zedelememelidir.
 • Deliller hukuka uygun şekilde toplanmalıdır.

Boşanma davasında delillerin neler olacağı kadar boşanma davasında delillerin ne zaman sunulacağına da dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde bir tarafın haklılığını ortaya çıkaran deliller, mahkeme tarafından incelenmeyebilir. Yargılama aşamasında her zaman delil sunulmaz. Bu konuda kanun koyucu bir sınırlama getirmiştir. Boşanma davasında deliller, ön incelemeden itibaren iki hafta içinde sunulmalıdır.

Boşanmada İzinsiz WhatsApp Ses Kaydı Ve Yazışmalar Delil Olur mu?

Bu kanıtların; ses kayıtlarının ya da yazışmaların hukuka uygun olarak elde edilmiş olup olmaması çok önemlidir. Deliller hukuk kurallarına uygun olacak şekilde ortaya çıkarılmışsa, bu paylaşım ve sohbetler, davalarda kanıt teşkil edebilir. Boşanmak isteyen eşlerden biri, karşı tarafın kendisine etmiş olduğu hakaret, aşağılama ya da tehditleri, kendine gönderilmediği sürece delil olarak sunamaz. Diğer eşin haberi olmadan telefonundan gizlice alınan sohbet görüntüleri ya da izinsiz olarak alınan ses kayıtları mahkemede delil olarak sunulamaz. Bunu yapan taraf için bir cezai yaptırım uygulanabilir.

Bir kişi karşı tarafın kendine gönderdiği ses kayıtlarını, hakaret içeren mesajları, tehdit unsurlarını mahkemeye delil olarak sunabilir.

Ekran Görüntüsü Delil Olur mu?

Taraflar WhatsApp mesajı ekran görüntüsü alarak mahkemeye delil olarak sunabilir. Ancak, mahkemeye sunulan delillerin hiçbiri tarafların kişisel verilerini içermemesi gerektiği unutulmamalıdır. Ne olursa olsun özel hayatın gizliliği ihlal edilemez.

Boşanma Davasında Hâkim Nelere Dikkat Eder?

Boşanma davası hâkimin takdir yetkisinin geniş olduğu davalardır. Hakim tarafların kusur derecelerine, nafakaya ve velayete ilişkin karar verir ve bu kararları verirken takdir yetkisini kullanır. Ancak, bu konuda hâkim şahsi düşüncesi ve isteği ile karar verir. Boşanma, nafaka ya da velayet ile ilgili sunulan deliller, tanık ifadeleri, taraf beyanları hâkimin karar verirken kararına esas aldığı unsurlardır.

Boşanma davasında hakim kendiliğinden delil toplayamaz. Aynı zamanda tarafların ileri sürmedikleri olaylara dayanan bir karar veremez. Bu nedenle tarafların haklılıklarını ortaya koyacak delilleri ileri sürmeleri gerekir. Bu delillere ilişkin hukuka uygun olanları sunmaları karşı taraf aleyhine kendi lehlerine bir hüküm kurulması açısından önemlidir.

Hakim boşanma davası ile ilgili karar verirken genel hatları ile şu hususları dikkate alır.

 • Dava şartlarının olup olmadığı,
 • Dilekçelerde hangi unsurlara yer verildiği,
 • Boşanmaya sebep olan olayların neler olduğu,
 • Bu olaya kimin sebep olduğu,
 • Müşterek çocukların olup olmadığı,
 • Tarafların hangisinin daha kusurlu olduğu,
 • Tarafların ekonomik durumunun nasıl olduğu,
 • Tarafların mahkemeye hangi delilleri sunduğu,
 • Sunulan delillerin iddialarının ispata yeterli olup olmadığı,
 • Tanık ifadelerinin hangi yönde olduğu,

Tüm bu ifadeler boşanma davasında hakim HMK’na tabi tutulur. HMK hukuk davalarında izlenmesi gereken usulleri kapsayan kuralları içerir. Hakim bu usullere uyulup uyulmadığını değerlendirir.

Mahkeme WhatsApp Kayıtlarını İsteyebilir mi?

WhatsApp yurtdışı merkezli bir şirket olduğu için ülkemizdeki hukuk sistemine göre adli istinabe denilen usul söz konusu olur. Devletlerarası istinabede istenen bilgi ve işlemler ilgili ülke mahkemesinin usul kuralları kapsamındadır. Devletlerarası istinabenin ilki, yabancı üye devlet makamlarının istinabesidir. İkinci istinabe ise davaya bakan hakimin delil alacağı diğer üye ülkeye gidip delilleri bu ülkede, bizzat o hakimin huzurunda toplanmasıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

WhatsApp yazışmaları delil niteliğinde midir?

WhatsApp’ın içindeki mesajlar, özellikle boşanma davalarında mahkemede delil teşkil eder. WhatsApp yazışmaları çeşitli bilgiler içerebilme ihtimali ile mahkemelerce delil olarak kabul edilir.

WhatsApp yazışmalarının mahkemeye sunulmasında avukat şart mı?

WhatsApp yazışmalarının mahkemeye delil olarak sunulmasında, alanında uzman bir aile ve boşanma hukuku avukatı ile görüşülmesinde yarar vardır. Böylece haklarınızı çok daha doğru şekilde öğrenebilirsiniz.

 

Call Now Button