Vasinin İzin Almadan Yapabileceği İşler Nelerdir?

Kısıtlı kişiler ve velayeti olmayan küçükler için vasi atanması gerekir. Atanan vasi bağımsız olarak hareket edemez. Hukuki bakımdan kısıtlı kişiler ya da velayet altındaki çocuklar için hakları korunması adına vasi ataması yapılır. Vasi mahkeme tarafından atanır. 1 yıl ve daha uzun süreyle hapsi cezası sebebi ile kısıtlanan kişi için de vasi ataması yapılır. Vesayet organı üyelerinden biri olan vasi, kişilik haklarını ve mal varlığı değerlerini korumak zorundadır. Türk Medeni Kanunu’na göre vesayet organları; vesayet daireleri, vasi ve kayyımdır.

Vasi Nedir?

Vasi olarak ifade edilen kişiler kısıtlı kişiler ya da velayet altında olmayan küçükler için atanır. Vasi, bu kişilerin mal varlığı değerlerini ve kişilik haklarını korumaya yönelik görevlendirilir. Vasi atamasını yapan mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Atanacak vasi sınırlı yetkileri olan bir görev üstlenmiş olur.

Vasi olarak atanacak kişinin hısım olup olmamasının hiç bir önemi yoktur. Vasi sorumluluğunu üstlendiği kişinin aleyhinde işlem yapamaz. Vesayet kurumuna hukuki sebeplerle gerek duyulur. Türk Medeni Kanunu 404. Maddedi kapsamında vasi şu koşullarda atanır.

  • Kişinin hastalık, madde bağımlılığı, akıl rahatsızlıkları gibi sebeplerle kısıtlı hale gelmesi,
  • 1 yıl ve daha uzun süreli hapis cezaları sebebi ile kişinin kısıtlanması,
  • Küçüğün velayet altında olmaması.

Vasinin İzin Almadan Yapamayacağı İşler Hangileridir?

Vasi, kısıtlı kişi ya da vesayet altında olan küçüğün mal varlığını ve kişilik haklarını korumakla yükümlü olan kişiye verilen addır. Vasi hukuki işlemlerde bu kişileri temsil edebilir. Vasi için izin almadan yapılabilecek işlemler, kanunlar kapsamında hiçbir şekilde yapılamayacak işlemler dışında tutulmuş olanlardır. Vasi kanunlar çerçevesinde aşağıdaki işlemleri kesinlikle yapamaz.

  • Vesayet altındaki kişi adına kefil olmak,
  • Vakıf kurmak,
  • Önemli bağışlar yapmak.

Vasi kanunlara göre göreve geldiği andan itibaren defter tutmalıdır. Yönetilmesi gereken mal varlığının defterinin tutulması şartı vardır. Kısıtlı kişinin yönetilecek bir malvarlığı olmaması halinde ise vasinin defter tutması istenmez. Vasinin görevi sonlanması ile birlikte kanunlar uyarınca mal varlığının yönetimine ilişkin kapsamlı bir rapor vermesi gerekir. Vasi görevinin sona ermesi itibari ile 15 gün içinde bu raporu ve ayrıntılı hesap dökümü mahkemeye iletmesi gerekir. Vasi atama ve vasi ile ilgili tüm sorularınızda bir aile ve boşanma hukuku avukatı ile görüşebilirsiniz.

Vasi Nasıl Atanır?

Vasi ataması mahkeme aracılığı ile yapılabilir. Sulh Hukuk Mahkemesi yapılan başvuru ile süreç başlar. Vasi olarak atanacak kişinin yerleşim yeri mahkemesi yetkili mahkeme olarak belirlenmiştir. Bu dava resen ya da talep üzerine açılan bir davadır. Vasi ataması iki sene için yapılır. İki senenim sonunda bu süre iki sene daha uzatılabilir. Dört yılın tamamlanması sonrası vasi olarak atanan kişi bu görevden kaçınma hakkından yararlanabilir.

Vasinin Görevleri Nelerdir?

Vesayet makamı üyesi vasi, kişilik hakları ve mal varlığı değerleri korunacağı zaman kısıtlı bireyler ve velayet altında olmayan küçükler ilgili çeşitli sorumluluklar alır. Tam bağımsız olarak görev yapma yetkisi olmayan vasi vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından atanabilir.

Vesayetle ilgili konular denetlenmesi gerekir. Bu aşamada denetim makamı devreye girer. Asliye Hukuk Mahkemesi denetim makamı olarak görevlendirilmiştir. Vasi kendisine hukuk kapsamında belirlenmiş olan çeşitli görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

  • Defter tutulması,
  • Değerli şeylerin saklanması,
  • Taşınır malların paraya çevrilmesi,
  • Paranın işletilmesi vasinin bazı görevleridir.

Vasi Tayininde Kimler Önceliklidir?

Vasi, Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tayin edilen bir sıfattır. Bu işlemin yapılmasında, göreve getirilecek kişiler arasında öncelikli olanlar kısıtlı kişinin eşi ve akrabalık bağı olan kişiler olarak belirlenmiştir. Kanunda sırlanana engellerin olmaması halinde, vasi tayin edilirken atanacak kişinin kısıtlı kişi ile yerleşim yerinin yakınlığına da bakılması gerekir. Aynı zamanda vesayet altına alınacak kişi ile vasi arasındaki bası durumlar göz önünde bulundurulur. Bunlar aralarındaki güven ilişkisi, vasinin empati becerisi, iti taraf arasında menfaat çatışmasının bulunup bulunmadığı değerlendirilir.

Vasinin Görev Süresi

Vasi 2 yıllığına atanır. Kanunlar kapsamında vasi kural olarak 2 yıllığına görev alır. Vasi, iki dönem üst üste görev yaptıktan sonra bir sonraki dönemde görevden kaçınma hakkını kullanabileceği gibi süreyi uzatılmayı talep etmesi de mümkündür.

Medeni Kanuna göre vasilik görevinin uzatılmaması halinde süre dolduğunda görev sonlanır. Vasi iki dönem üst üste görev yaptığında 4 yılın sonunda görevden kendi isteği ile ayrılma hakkına sahiptir. Vasi dilerse göreve devam etmek için yetkili makamlara talebini iletebilir.

Vasi Vesayet Makamından İzin Almadan İşlem Yaparsa Ne Olur?

Vasi, vesayet makamından izin almadan herhangi bir işlem yaparsa, hukuki açıdan vesayet altındaki kişi için bir borç ve mükellefiyet ortaya çıkamadığı görülür. Aynı zamanda vesayet altındaki kişi ile işlem yapan tarafın bu işlemle bağlı kalabilmesi de mümkündür. Vesayet altında olan kişi için doğan hak ve bazı alacak durumları, karşı tarafın mükellefiyetinde olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Vasi İzin Almadan Hangi İşleri yapamaz?

Vasi kendisine atanan görevler dışında, vesayet altındaki kişi adına kefil olma, vakıf kurmak ve önemli bağışlar yapma gibi durumlarda yetkili makamlardan izin almak zorundadır.

Vasi ataması hangi mahkeme tarafından yapılır?

Vasi ataması ancak, Sulh Hukuk Mahkemesi yapılan başvuru ile yapılabilir. Vasi atanacak kişinin yerleşim yeri mahkemesi yetkili mahkemedir.

Vasi ataması için avukat şart mı?

Vasi ataması genellikle boşanma davalarında yaşanan durumlardan biridir. Vasi atamasında herhangi bir hakkı yaşamamak ve süreci en doğru şekilde takip edebilmek için alanında uzman bir aile ve boşanma hukuku avukatı ile görüşmekte fayda vardır.

Call Now Button