Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Aile içi şiddet gibi yaşanan sorunları ortadan kaldırmak, şiddet mağduru kişilerin zarar görmemesi için Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında çeşitli tedbirler alınır. Şiddete uğramış olan ya da şiddete uğrama tehlikesi ile karşı karşıya olan aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduriyeti yaşayan kişiler koruyucu ve önleyici tedbirler alınması üzerine mahkemeye başvurabilir.

Ülkemizde sıklıkla karşılaşılan kadına şiddet sorunu ancak Aile ve boşanma hukuku kapsamında çözülebilir. Şiddet, ısrar gibi sorunlarla karşı karşıya olan kadınların en hızlı şekilde koruma tedbirleri için mahkemeye başvurması gerekir. Sadece aile bireyleri ve çocuklar için değil tek taraflı ısrarlı takibe maruz kalmış bireyler için de uzaklaştırma kararı alınması mümkündür.

Uzaklaştırma Kararı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Uzaklaştırma kararı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Cumhuriyet Başsavcılıkları, karakol ve Aile Mahkemesine başvuru ile alınan bir karardır. Uzaklaştırma talebinde bulunmak isteyen kişiler, başvurularını dilekçe ile yapabilir.

Uzaklaştırma Kararı Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Aile ve boşanma hukuku avukatı vasıtası ile hazırlanacak dilekçede; davacı, davalı, adres ve konu bilgilerine yer verilir. Dilekçede dava edilen tarafın nasıl bir şiddet uyguladığı açıkça yazılmalıdır. Yaşanan şiddetin ne süredir devam ettiği ve şiddette bulunan kişi belirtilerek dilekçe imzalanmalıdır. Uzaklaştırma kararı talebinde bulunan kişi, şiddeti baskı ve diğer durumları detaylı şekilde açıklamalıdır.

Şiddete maruz kalan kişiler, dilekçelerine sağlık raporunu da eklemelidir. Uzaklaştırma kararında sunulan sağlık raporu, durumun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koymada oldukça etkilidir.

Uzaklaştırma Kararı ile Hangi Önlemler Alınır?

Uzaklaştırma kararı ile alınacak önlemler, uygulanan şiddetin niteliğine göre değişiklik gösterir. Aile ve boşanma hukukuna göre alınabilecek önleyici bazı tedbirler şu şekildedir.

  • Mağdura yönelik gerçekleştirilen hakaret, tehdit, aşağılama ve küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunulması önlenir.
  • Birlikte yaşanan haneden derhal uzaklaştırılma sağlanır.
  • Şiddet ve baskı uygulayan kişi, mağdurun evine ve işyerine yaklaştırılmaz.
  • Korunan kişinin çocuklarına yaklaştırılmaz.
  • Uzaklaştırma kararı alınan kişi, silah taşıyorsa silahına el konulur.
  • Korunan kişi iletişim araçlarıyla rahatsız edilmez.

Uzaklaştırma Kararı Ne Kadar Zamanda Çıkar?

Uzaklaştırma kararı, başvuru sonrası 1 ile 4 gün arasında çıkar. Koruyucu tedbir kararları 6 ay süre ile verilebilir. Mağdurun yetkililerden uzaklaştırma talebinde bulunması karar için yeterli görülür. Fiziki şiddete ispat olmaksızın, koruma talep eden kişiler için koruma kararı kısa sürede çıkarılır.

Herhangi bir tanık veya delile gerek olmaksızın ücretsiz olarak herkes uzaklaştırma kararı talebinde bulunabilir. Şiddete maruz kalan kişilerin mutlaka ilk seferde talepte bulunması gerekir. Aksi takdirde şiddeti uygulamaya devam eden kişi daha kötü sonuçlar ile karşılaşılmasına sebep olabilir. Şiddet yalnız fiziksel olarak düşünülmemelidir. Psikolojik, ekonomik şiddet, duygusal şiddet gibi şiddet türlerinin varlığı da unutulmamalıdır.

Uzaklaştırma Kararı Kimler İçin Alınabilir?

Uzaklaştırma kararı, oldukça fazla öneme sahip olan önleyici koruma tedbiridir. Aile ve boşanma hukuku kapsamında koruyucu tedbirler; yaş, cinsiyet ve cinsel yönelim fark etmeksizin herkes için alınabilir. Evden uzaklaştırma kararı önleyici koruma tedbirlerinden biridir. Psikolojik, ekonomik ya da fiziki şiddete uğramış olan ya da uğrama tehlikesi içerisinde bulunan kişiler, bu önleyici koruma tedbirinden yararlanabilir.

Hakkında uzaklaştırma kararı alınan kişi, ortak konut ya da mağdur olan kişinin konutuna yaklaşamaz. Uzaklaştırma kararı sadece evden uzaklaştırma değildir. Bu kişilerin başka birtakım yükümlülükleri de bulunur. Bu yükümlülükler; konut, okul, işyerini, şiddet gören kişi ve yakınlarına yaklaşmama, iletişim kurmama gibi önemli sorumlulukları kapsar.

Evden Uzaklaştırma Kararını Hangi Merci Verebilir?

6284 Sayılı Kanun kapsamında alınabilecek önleyici ve koruyucu tedbir kararları, ancak mülki amir ya da hakim tarafından verilebilir. Koruyucu tedbirler, kanunlar kapsamında hakim veya mülki amir yani bulunulan yerin kaymakam veya valisi tarafından alınabilir. Önleyici tedbir alma kararı yalnız hakim tarafından verilen bir karardır. Evden uzaklaştırma kararı da önleyici bir tedbir karar olması nedeni ile sadece hakim tarafından verilebilir. Aile içi şiddet başvurusunda mercii Aile Mahkemesi’dir.

Ancak, bazı özel durumlarda Aile mahkemesi hakiminin vereceği koruma kararının alınmasında yüksek bir acil söz konusu ise bu kararı kolluk amiri de alabilir.

Uzaklaştırma Kararı Kimlere Verilir?

Uzaklaştırma kararı; şiddet gören ya da şiddet görme ihtimali olan kişilere verilir. Bu kişilerin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, cinsel yönelimi, din ve ırk ayrımı yapılmaz. Kadın, çocuk, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurları bu karardan yararlanabilir.

Uzaklaştırma Kararı Kişinin Siciline İşler Mi?

Uzaklaştırma önleyici bir tedbirdir. Dolayısı ile bu karar, cezai bir işlem sayılmaz. Sadece karşı tarafı korumak amacı ile uygulanan bir kanundur. Adli sicil kaydında suç veya kabahat işlenmesi sonucunda alınan cezalara yer verilir.

Bu sebeple de uzaklaştırma alan kişilerin siciline bu durum işlenmez. Sicile işlemese de alınan uzaklaştırma kararları, devlet kayıtlarına her zaman alınır.

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Uzaklaştırma kararı alan kişi, kararın alınmasından sonraki 2 hafta içinde itiraz etme hakkına sahiptir. Karara itiraz etmek için yazılı bir bildiri şarttır. Aile ve boşanma hukuku mahkemesi itirazı incelediğinde haksız bir durum olduğu kararı alınırsa, iptal işlemini hükmedebilir.

Bu durumun iptali, uzaklaştırma kararı veren mahkemenin konusu değildir. Bölgede ikinci bir Aile Mahkemesi var ise bu inceleme o mahkeme tarafından yapılır.

Uzaklaştırma Kararı Bittiğinde Ne Olur?

Uzaklaştırma kararının gün sınırı vardır. Bu süre bittikten sonra karar hükümsüzdür. Ancak, şiddet ve tehdit hala devam ediyorsa, kararın yeniden alınması ya da uzatılması için başvuruda bulunmak mümkündür. Uzatma başvurusu yapılmayan hükümler kendiliğinden ortadan kalkar.

Sık Sorulan Sorular

Uzaklaştırma hangi durumlarda verilir?

Uzaklaştırma kararı; cinsel, psikolojik ve fiziksel şiddet, şiddet tehdidi, aşağılama, hakaret, küçük düşürücü sözler gibi konular ile ortak mal ve konuta zarar verme halinde alınabilir.

Uzaklaştırma kararı ihlal edildiğinde ne olur?

Uzaklaştırma kararı ihlal edildiğinde tedbirin niteliği ile aykırılığın ağırlığına bakılır. Gerekli görülmesi durumunda 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis yaptırımı kararı alınabilir.

Uzaklaştırma kararı almak için avukat şart mı?

Uzaklaştırma kararı almak için Aile ve boşanma hukuku avukatı ile çalışmak önemlidir. Olası bir riski ortadan kaldırmak için bir uzmanın görüşlerine başvurulur.

Call Now Button