Resmi Nikah Yapılmadan Dini Nikah Yapmanın Sonuçları Nelerdir?

Evlenmek isteyen insanlar hukuki olarak evli görünmeleri için resmi nikah kıymak zorundadır. Aynı zamanda İslam dinine göre kıyılması gereken diğer bir nikah çeşidi ise dini nikahtır. Her iki nikahta da çiftler birbirlerini eş olarak kabul eder. Ancak dini nikahın hukuki hiçbir yaptırımı yoktur.

Dini nikah işlemleri devlet memuru kontrolünde değil, din görevlisi ile yapılır. Dini nikah, din görevlisi tarafından yapılır. Bu sebeple hukuki bir belgesi bulunmaz. Ancak, resmi nikah bu durumdan çok daha farklı değerlendirilir. Resmi nikahta her şey hukukun gereklerine göre yerine getirilir. Resmi nikahta eşlere hukuki açıdan yasal olan bir cüzdan verilir.

Bu cüzdan ile bireyler kanun önünde evli sayılır. Ülkemizde dini nikah, resmi nikahtan önce kıyılırsa, önemli sonuçlar doğurabilir. Özellikle, sahtekar ve dolandırıcılar resmiyetle uğraşmadan dini nikaha yönelir. Bu işlem sonrası karşılarındaki kişiden her türlü talepte bulunabilir.

Dini nikah, resmiyet barındırmadığı için hukuki bir işlem gerektiği zaman evli olduğunu iddia eden kişilerin evli oldukları kanıtlanamaz. Bu sebeple böyle bir hataya düşmek maddi ve manevi zararlar doğurabilir. Eşlerin birbirlerine karşı yasal olarak sorumluluklarının olması için öncelikle resmi nikaha ihtiyaçları vardır.

Resmi Nikâh Yapmadan Dini Nikâh Yapan Kişiler Hangi Sonuçlar ile Karşılaşır?

Dini nikâh medeni kanun açısından geçerli olmadığı için resmi nikahtan önce yapıldığında bir takım sonuçlar doğurur. Bu sonuçlar şu şekildedir.

  • Daha çocuk denecek yaşta evlenen kişilerin sayısında artış olması; dini nikâhta evlilik için yalnızca buluğ çağına girmiş olmak yeterlidir. Bu sebeple çok ufak yaşlarda çocuklar bu nikâh sebebi ile gelin olabiliyor. Bu da evliliğin idame ettirmede ve kız çocukları gelişimleri bitmeden önce anne oldukları için önemli sağlık problemlerine sebebiyet verebiliyor.
  • Çok eşli olma; bu nikâhla kendini evli kabul eden erkek, gelenek ve inançları nezdinde yeniden aynı nikâhı kıyıp birden fazla kişi ile evlenebiliyor.
  • Mal paylaşımı konusunda kadının herhangi bir hakkı olmaz; dini nikâhın yasalar önünde bir geçerliliği olmadığı için kadınlar nafaka, tazminat ve miras benzeri haklarından mahrum kalıyor.

Resmi Nikah Olduğunda İmam Nikahı da Yapılmalı Mıdır?

İslam dininde, resmi nikah kıydıktan sonra dini nikah da kıyılır. Bu durum tamamen islami bir uygulamadır. Yasal olarak bir geçerliliği bulunmaz. Ancak, islam dinine mensup eşlerin resmi nikah sonrası böyle bir işlem yapmaları dini açıdan gerekli olarak görülür. Bu durumun herhangi bir zorunluluğu bulunmaz. İmam nikahınız olmasa da resmi nikahınızın olması yasalar kapsamında yeterlidir.

Resmi Nikah Olmadan Dini Nikah Yapılabilir Mi?

Dini nikah, medeni kanunlarda yer verilmeyen bir nikah çeşididir. İmamların, resmi nikahın belgesi olan evlilik cüzdanını görmeden bu işlemi yapmaları yasal değildir. Öncelikle resmi nikanın bulunup bulunmadığına bakmaları gerekir. Aksi durumda hiçbir imam dini nikah kıymaz. Ancak, bu nikah bazı din görevlileri tarafından gizli gizli yapılır. Özellikle kadınların bu duruma kanmamaları ve dikkatli davranmaları gerekir.

Resmi Nikah Olmadan Dini Nikah Yapmak Suç Mudur?

TCK’nın 237. Maddesine göre resmi nikahın olmaması halinde dini nikah yapılması suçtur. Kanunlara rağmen işlem yapan görevlilere ceza verilir. Dini nikahı olmadan birlikte yaşamak istemeyen çiftlerin bu ayrıntıya dikkat etmesi gerekir. Geçmiş yıllarda resmi belge olmadan da imam nikahı kıyılıyordu. Ancak, son yıllarda yaşanan olumsuzluklar, bu kanunun yürürlüğe girmesini sağlamıştır.

Resmi Nikah Olmadan Dini Nikah Kıyanlara Hangi Mahkemenin Hükümleri Uygulanır?

Resmi nikah olmadan dini nikah yapan kişilere ve bu nikahı kıyan görevlilere, Anayasa Mahkemesi tarafından 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilmesine hükmedilir. Aile ve boşanma hukuku avukatı ile bu süreç yürütülebilir.

Resmi Nikah Olmadan Dini Nikahın Yapılmasının Yasaklanmasının Nedenleri Nelerdir?

Taraflar evlenmek istediği zaman öncelikle resmi nikanı yapmalıdır. Aksi şekilde davranan din görevlileri cezalandırılır. Dini nikahın resmi nikah olmadan yapılmamasının yasaklanmasının nedenleri şu şekildedir.

Kadınların haklarını korumak,

Aile hayatının korumak,

Kadının hukuki olarak birtakım haklara sahip olması,

Çocukların haklarını korumak,

Kamu düzen ve yararını sağlamak amacı ile böyle bir karar alınmıştır. Türk vatandaşları bu karara uymak durumundadır. Aksi halde birtakım cezalar ile karşı karşıya kalırlar.

Resmi Nikah Yapmadan İmam Nikahı Yapmanın Cezası Nedir?

Bazı çiftler resmi nikahsız yaşar ve böyle bir durumda da kendilerini eş olarak gördüklerini ifade eder. Ancak, sözle yapılan bu ifade hukuki açıdan hiçbir anlam taşımaz. Resmi nikahsız imam nikahı yapan çiftlere ve din görevlilerine 2 ila 6 aya kadar hapis cezası verilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Resmi nikah olmadan imam nikahı kıymanın suçu var mıdır?

Resmi nikahı olmadan evli gibi davranmak isteyen çiftlerin imam nikahının yapılması TCK’nın 237. maddesine göre suç sayılmıştır. Bu suç kapsamında resmi nikah olmadan dini nikah kıyan ve kıydıranlar ceza alır.

Resmi nikahsız dini nikahın hukuki yaptırımı nedir?

Resmi nikahı olmayan çiftlerin dini nikah ile evlendirilmesi ya da evlenmesi durumunda 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası yaptırımı uygulanır.

Türk vatandaşlarının resmi nikah yapmaları zorunlu mudur?

Günümüzde çocuk ve kadın haklarının korunması için resmi nikah kıyılması zorunlu hale gelmiştir. Resmi nikah kıydıktan sonra isteyenler dini nikah da kıyabilir.

Evliyken başkası ile imam Nikahı yapmak suç mudur?

Evli olduğu halde başka biri ile imam nikahı kıyan kişi kanunlar nezdinde suç işlemiş sayılır. Bu konuda anayasa mahkemesi tarafından gerekli yaptırımlar uygulanır.

Türk Medeni Kanunu’na göre resmi nikah neden şarttır?

Kanunlara göre soy bağının kesinlik kazanması ve aile birliğinin korunması adına resmi nikah şarttır. Resmi nikahı olmayan biri yine kanunlar nezdinde dini nikah yapamaz.

Resmi Nikah Dini nikah Yerine Geçer mi?

Dini bir müessese olan nikâh, belirli şartlara sahiptir. Şayet bu şartlar resmi nikahta bulunuyorsa nikah, nikahtır. Fakat nikahın şartlarına ve esaslarına riayet edilmemesi halinde nikaha gölge düşebilir. Bu hususu şu şekilde izah edebiliriz:

  • Resmi nikahta taraflar, evlilik iradelerini açıkça beyan eder. Söz konusu irade beyanının kesinlik içermesi gerekir. Bir diğer deyişle tarafların irade beyanlarının, başka türlü bir yoruma açık olmaması icap eder.
  • Nikah şahitlerinin Müslüman olması ve şahitlerden birinin erkek olması gerekir. Fakat resmi nikahta, şahitlerin Müslüman olması şart olmayıp T.C. vatandaşı olması yeterli görülür.
  • Evlilik adayları süt kardeşi olmamalıdır. Ancak, resmi nikahta bu husus dikkate alınmaz ve nikah memuru tarafından da sorulmaz.
  • İslam Hukuku, Müslüman bir kadının gayri müslim bir erkekle evlenmesine müsaade etmez. Buna karşın yürürlükteki mevzuatta bu hususta bir engel mevcut değildir.

Resmi nikahta, yukarıda değinilen konular bakımından İslam Hukuku ile çelişen bir durum söz konusu değilse yalnızca resmi nikahla da İslami çerçevede nikah akdi kurulmuş olur. Zira İslam Hukuku bakımından nikahın rüknü, tarafların birbirlerini karı ve koca olarak kabul etmeleri ve bu iradelerinin iki şahit huzurunda beyan edilmesinden ibarettir.

Bu hususta hassasiyet sahibi tarafların, resmi nikahla birlikte bir de İslami ölçüler kapsamında nikah akdini yerine getirmeleri daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca tanıkların özellikleri ve diğer detaylar içinse İslam Hukuku’na müracaat etmek gerekir.

Dini Nikah Resmi Nikahtan Önce mi Olur?

Türk Medeni Kanunu m.143’te, “Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir. Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dinî töreni yapılamaz. Evlenmenin geçerli olması dinî törenin yapılmasına bağlı değildir.” düzenlemesi yer alır. Düzenlemede de açıkça belirtildiği üzere, yürürlükteki mevzuata göre aile cüzdanı gösterilmeden evliliğin dini töreni yapılamaz. Bu nedenle dini nikahtan önce resmi nikahın tamamlanması gerekir.

Call Now Button