Nafakanın İndirilmesi(Nafaka Azaltma) Davası

Nafaka indirilmesi, nafaka yükümlüsü ya da alacaklısının maddi durumunda yaşanan değişiklik nedeni ile nafaka miktarının değiştirilmesi için açılan davadır. Boşanma davası sırasında ya da boşanma kesinleştikten sonra mahkeme, maddi açıdan sıkıntı yaşayacak eşe ya da varsa müşterek çocuklara sosyo ekonomik durumlarına göre nafaka bağlar. Hakim bağlanacak nafakaya karar verirken eşlerin maddi durumunu, çocukların giderlerini göz önünde bulundururken zamanın ekonomik ve sosyal koşullarını da dikkate alır.

Kişilerin sosyal ve ekonomik durumları her zaman aynı olmayabilir. Zaman içinde herkes farklı yaşam koşulları içinde olabilir. Hükmedilen nafaka çeşidine göre lehine nafaka hükmedilen kişi, o nafakaya olan ihtiyacının azalması ile karşı karşıya kalabilir. Nafakanın indirilmesi davaları her iki taraf için de karışık süreçlerden oluşur. Dolayısı ile haklarınız ile ilgili tam bilgi sahibi olabilmeniz için bir aile ve boşanma hukuku avukatı ile görüşebilirsiniz.

Nafaka İndirim Davası Nedir?

Boşanma davası ile beraber ya da daha sonra açılan bir dava, nafakaya hükmedilmiş olabilir. Böyle bir durumda değişen koşullar gereği nafaka borçlusu, nafakanın azaltılması gerektiği düşüncesi ile nafaka indirim davası açabilir. Yetkili mahkemenin belirlediği nafaka miktarı kesin hüküm teşkil eder. Yani nafaka miktarı değişen koşullara göre indirilebilir. Nafaka miktarının indirilmesi için nafaka indirim davası açılması gerekir. Nafaka indirim davası açılabilmesi için ortada önceden hükmedilmiş bir nafaka miktarının varlığı söz konusudur. Bir sonraki adımda ise nafaka indirimini talep eden tarafın bu talebini haklı gösterecek gerekçeler ileri sürmesine bakılır.

  • Nafaka borçlusu tarafından, zamanın ekonomik koşulların değiştiğinin öne sürülmesi,
  • Nafaka borçlusunun sosyal ve ekonomik durumu kötüleşirken, nafaka alacaklısının ekonomik durumunun iyileşmesi, nafakaya olan ihtiyacının azalması,
  • İştirak nafakası söz konusuysa müşterek çocukların giderlerinin azalması,
  • Nafaka yükümlüsünün maaşında düşme ya da nafaka yükümlüsünün emekli olması,
  • Nafaka yükümlüsünün bir başkası ile yeniden evlenmesi ve çocuk sahibi olması,
  • Hakkaniyet gereği nafakanın azaltılmasını gerekmesi,
  • Nafaka alacaklısının nafaka hakkını kötüye kullanarak ihtiyacından fazla nafaka alıyor olması

Davacının gösterdiği haklı gerekçeler ve bu gerekçelerin ispatlanması ile nafaka indirimi davası açılabilir.  Hakim tarafından yapılacak değerlendirme ile tarafların sosyal ve ekonomik durumları dikkate alınır. Böylece nafaka miktarının düşürülmesini gerekli olup olmayacağına karar verilir. Nafaka azaltılması gerekçelerinin haklı olduğu görülüyorsa, nafaka borçlusunun ve alacaklısının mali durumuna bakılır. Bu durum sonucunda gerekli gördüğü ölçüde nafaka indirimine karar verilir. İştirak nafakası ile nafaka alacaklısının maddi durumunda yaşanan olumlu gelişmeler nafaka borçlusuna nafaka indirim davası açma hakkı da vermez. İştirak nafakası ile önemli olan müşterek çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Nafaka borçlusu iştirak nafakasının indirilmesi talebinde bulunacaksa, gelirinde olumsuz yönde bir değişim olduğunu da mutlaka ispatlaması gerekir.

Nafaka İndirim Davası Nasıl Açılır?

İştirak nafakası ile ilgili durumda, nafaka alacaklısının maddi durumunun iyileşmesi nafakanın azaltılması için hukuki yarar oluşturur. İştirak nafakasında amaç çocukların üstün yararıdır. Çocukların giderlerine ekonomik gücü doğrultusunda katılmak da esastır. Dolayısı ile nafaka alacaklısının ekonomik durumunda olumlu yönde gelişme varsa, nafaka borçlusunun nafakanın azaltılması davasını açmasında hukuki yarar şartını sağlaması için yeterli olmaz. Nafaka indirim davaları nispi harca tabidir. Nafaka indirim davaları basit yargılama usulü uygulanan davalardır. Dolayısı ile hata kabul etmeyen davalar içinde yer alır. Nafaka indirim davası açarken, davaya cevap verirken ya da karşı dava açarken bir aile ve boşanma hukuku avukatı desteği almanızda yarar vardır.

Nafaka İndirim Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Aile mahkemesi, nafaka indirim davasına bakmakla görevli olan mahkemedir. Yetkili mahkeme ise nafaka alacaklısının yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi olarak belirlenir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatı ile nafaka indirim davasında görevlidir.

Nafakasının indirilmesi talebi ile açılan dava basit yargılama usulüne tabi olur. Basit yargılama usulü ile dava aşaması; dava dilekçesi ve cevap dilekçesi gibi iki önemli süreçten oluşur. Tarafların birer dilekçe sunma hakkı bulunur. Basit yargılama usulü, daha çabuk sonuçlanan ve kısa bir incelemeye ihtiyaç duyulan yargılama usulüdür.

Bu tür davalarda, mahkemenin delilleri ve beyanları yeterli görmesi ile duruşma yapmadan dosya üzerinden de karar verebilir. Dosya üzerinden karar verilemiyorsa, mahkeme duruşma yapar. Basit yargılama usulünde mahkeme, en fazla iki duruşma yapar. Böylece yargılama tamamlanır. Yapılacak duruşmalar arası en fazla bir aydır. Anlaşıldığı üzere nafakanın indirilmesi davası, boşanma davasından farklı bir usule tabidir. Hızlı ve daha çabuk karar verilen bir yargılama usulü uygulanır.

Nafaka İndirim Davasında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre

Nafaka indirim talebinde bulunmak için herhangi bir zamanaşımı ya da hak düşürücü süreden bahsedilmez. Nafaka demesi  ettikçe nafaka indirimini talep eden taraf değişen koşullar ve haklı gerekçelerin varlığı durumunda her zaman nafaka indirim davası açma hakkına sahiptir. Nafaka borçlusu ya da alacaklısının ekonomik durumunda olumlu ya da olumsuz değişikliğin bir dönem için geçerli olmaması, değişikliğin devam etmesi durumunda nafaka indirim talebi ile dava açılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Nafakanın indirilmesi(nafaka azaltma) davası nedir?

Boşanma davası ile birlikte ya da daha sonra açılan bir dava ile nafakaya hükmedilmediyse, değişen koşullardan dolayı nafaka borçlusu, nafakanın azaltılması gerektiği düşüncesi ile nafaka indirim davası açma hakkına sahiptir. Nafaka miktarı değişen koşullara göre mahkeme tarafından indirilebilir.

Nafakanın indirilmesi(nafaka azaltma) davası için avukat şart mı?

Nafakanın indirilmesi(nafaka azaltma) davası, taraflar için karışık süreçlerden oluşur. Bu süreçlerde herhangi bir hak kaybı yaşamamak için alanında uzman bir aile ve boşanma hukuku avukatı ile görüşmeniz tavsiye edilir.

Call Now Button