Nafaka Artırım Davası

Nafaka artırım davası, ülkemizde sık açılan davalardan biridir. Aile ve boşanma hukuku kapsamında görülen bir davadır. Boşanma davası sonucunda karara bağlanan nafaka tutarı, değişen ekonomik ve sosyal şartlar, ihtiyaçlar doğrultusunda yeterli olmamaya başlayabilir. Mahkemenin hükmettiği nafaka miktarının yetmemesi halinde nafaka artırım davası açılabilir.  Mahkemenin geçmişte hükmettiği nafaka miktarının günün koşullarına göre az kalması halinde, yeniden değerlendirilmek üzere nafaka artırım davası düzenlenmiştir.

Nafaka Artırım Davası Nedir?

Nafaka artırım davası ile tarafların değişen ekonomik koşulları yeniden değerlendirilir. Nafaka alacaklısının, nafaka ödemekle yükümlü olan kişiden nafakanın artırılmasını talep ettiği dava, aile ve boşanma hukuku konusudur. Bu davada nafaka ödeyen tarafın maddi durumunun iyi yönde geliştiğini kanıtlayan belge talep edilir. Nafaka alan kişinin de haklı sebepler gösterip, nafaka artırım talebinde bulunması gerekir. Nafaka çeşitleri şu şekildedir;

 • Tedbir nafakası
 • Yoksulluk nafakası
 • İştirak nafakası
 • Yardım nafakası olacak şekilde 4 adet olarak belirlenmiştir.

Mahkeme tarafından hükmedilen nafaka sonrasında tarafların mali durumlarının değişmesi ya da hakkaniyetin oluştuğu durumlarda, taraflar irat şeklinde hükmedilen nafakanın arttırılmasını talep edebilir. Nafaka alacaklısı olan tarafın paranın alım gücü karşısında ihtiyaçlarını karşılamaması, hastalık, çocuğun eğitimi gibi değişim talebi olabilir. Bu nedenlerle mevcut nafakanın giderlerini karşılamadığını beyan eder. Buna ek olarak, nafaka borçlusunun gelirinde ve ödeme gücünde artış varsa, nafaka alacaklısı, nafaka arttırılması davasına başvurabilir. Bu davanın açılması ve sonuçlandırılmasında aile ve boşanma hukuku avukatı ile çalışılması gerekir.

Nafaka Artırım Davası Nasıl Açılır?

Nafaka artırımında bulunan nafaka alacaklısı taraf, ikamet ettiği yere bağlı olan Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunur. 

 • Nafaka artırım talebi dava dilekçesini ve beraberinde gerekli olan belgeleri ibraz eder
 • Nafaka artırımında gerekli olan harç tutarını mahkeme veznesine yatırır.
 • Mahkeme her iki tarafın ekonomik durumu araştırır ve hukuki delilleri değerlendirir.
 • Nafaka artımı isteğini destekleyecek delillerin mutlaka mahkemeye sunulması gerekir. Bunlar; müşterek çocuğun okul giderleri, sağlıkla ilgili masrafları ve diğer ihtiyaçlarını gösteren belgeler olabilir.

Nafaka Artırım Davası Şartları Nelerdir?

Çocuğun velayetine sahip olan nafaka alacaklısı taraf ona bakmak, onu beslemek ve barındırmakla yükümlüdür. Velayet sahibi olmayan taraf ise, müşterek çocuğun bakım ve eğitim giderlerine mali gücü oranında katkıda bulunur. (TMK 1282/2. madde) Eşlerin mali gücüne göre nafaka miktarı tayin edilir. Nafaka ödeyen kişinin maddi durumunda artış olması halinde nafaka alacaklısının maddi durumunun kötüleşmesi de söz konusu ise nafaka davası açılabilir. Nafaka artırım talebinin hakim tarafından değerlendirilebilmesinde bazı şartlar aranır.

 • Mahkeme nafaka alacaklısının ihtiyaçlarının artmasını değerlendirir.
 • Mevcut nafakanın giderleri karşılamaması araştırılır.
 • Nafaka ödeyen tarafın ekonomik gücünde önemli bir artış olması gerekir.
 • Nafaka artırım davası açacak taraf, mahkemeden nafaka miktarının ilerleyen yıllardaki artış oranının belirlenmesini de talep edebilir. Böyle bir durumda kişiler tekrar dava açmak durumunda kalmaz.

Nafaka Artışı Neye Göre Belirlenir?

Boşanma davasının kesinleşmesinin ardından mahkeme boşanma kararı ile beraber maddi anlamda sıkıntıya düşecek eşe ya da müşterek çocuklara ekonomik durumlarına göre nafaka bağlar. Mahkeme bağlanacak nafaka miktarı hükmünü verirken eşlerin maddi durumunu, çocukların giderlerini, ekonomik ve sosyal koşulları göz önünde bulundurur. Ancak, değişen koşullar sonucunda hükmedilen nafaka miktarı yeterli olmayabilir. Böyle bir durumda nafaka alan taraf nafaka ödeyen tarafa, nafaka artırım davası açabilir. Nafaka artırım isteği; ekonomik gelişmelere, paranın değerine, nafaka yükümlüsünün gelir artışına, nafaka alan tarafın yeni giderlerinin ortaya çıkması gibi haklı gerekçelere dayanması şartı aranır.

Nafaka Artış Oranı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Nafaka miktarı, nafaka hükmedilen tarafın ekonomik ihtiyaçlarına ve davalının maddi durumuna göre mahkeme tarafından belirlenir. Nafaka artış oranı mahkeme tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Üretici Fiyat Endeks oranlarına göre belirlenir. Nafaka alacaklısı ve nafaka ödemek hükümlü borçlusunun ekonomik hali farklılık göstereceği için mahkeme belirli nafaka artış oranı üzerinde bir nafaka artımı yapar.

Nafaka Artırım Davasına Hangi Avukat Bakar?

Nafaka artırım davası görevli ve yetkili mahkemede açılır. Bütün dava sürecinin etkin ve hızlı şekilde yürütülebilmesi için deneyimli bir aile ve boşanma hukuku avukatı ile çalışmak gerekir.

Nafaka miktarı eşler ve çocuklar için oldukça önemlidir. Nafaka alacak kişinin yaşadığı toplum içinde asgari geçim standartlarını yakalayabilmesi için mahkemece uygun görülen miktar hükmedilir. Nafaka artırım davası, kişi lehine ve olabildiğince hak kaybı yaşanmadan sonuçlandırılmalıdır. Bu nedenle aile ve boşanma hukuku avukatı ile sürecinizi sürdürmeniz menfaatinize olur.

Nafaka Artırım Davası Ücreti Nedir?

Nafaka artırım davası, para ile ölçülebilen davadır. Dava açan taraf artırılmasını talep ettiği miktar oranında dava açma harcı öder. Talep edilen nafakanın bir yıllık tutarına göre nispi esasa dayalı harç bedeli belirlenir. Bu bedel, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre nispi harç olarak görülür

Nafaka Artırımı Davası Süresi Nasıl Belirlenir?

Nafaka artırım davası için kanunlarda belli bir süre belirlenmemiştir. Nafaka artırım davası talebinde bulunmak için mevcut koşulların oluşması gerekir. Ayrıca bu durumun hakkaniyeti gerektirmesi yeterli görülür. Mahkeme tarafından nafaka hükmedilmesi ile beraber ekonomik şartların değişmesi ve nafaka alacaklısının değişen mali şartlar karşısında ihtiyaçlarını karşılayamıyor olduğunu beyan etmesi yeterlidir. Böyle bir durumun oluşması için belli bir süre geçmesine bakılmaz.

Sıkça Sorulan Sorular

Nafaka artırım davasında yetkili mahkeme hangisidir?

Nafaka artırım davasında yetkilendirilen mahkeme, nafaka alacaklısının ikamet ettiği yerdeki Aile Mahkemesidir. Kişiler nafaka aldıkları süre içinde nafaka artırım talebinde bulunmak üzere dava açabilir. Yardım nafakası alan tarafın nafaka süresi içinde nafaka artırım talebine ilişkin dava hakları saklı tutulur. Nafaka alacağına ilişkin yargılama sürecinde hakim, mevcut nafaka miktarını, nafaka artırımı için gösterilen sebepleri değerlendirir ve davayı karara bağlar.

Nafaka Artırım Davası için avukata ihtiyacım var mı? 

Nafaka artırım davası, kişi lehine ve olabildiğince hak kaybı yaşanmadan sonuçlanması gerekir. Bunun için aile ve boşanma hukuku avukatı ile süreci yürütmek oldukça önemlidir. Böylece açılan nafaka artırım davası, artırım talebinde bulunan taraf lehine sonuçlanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button