Nafaka Artırım Davası Reddi

Nafaka artırım davası; nafaka alan tarafın, değişen koşullar sebebi ile nafaka miktarının gözden geçirilmesini talep ettiği hukuki bir dava sürecidir. Bu taleplere genellikle nafaka ödeme yükümlüsünün maddi durumunun iyileştiği ya da nafaka alanın maddi ihtiyaçlarının arttığı durumlarda sıklıkla rastlanır. Boşanma sonrası hakimin belirlediği nafakanın artık güncel dönemin şartlarına uygun olmaması durumunda ödenen nafakanın artırılması ya da azaltılması gibi durumlar söz konusu olabilir. Nafaka alan kişinin işsiz kalması söz konusu olduğunda ya da nafaka alan kişinin sağlık durumu kötüleşip masrafları arttığı zaman nafaka artırım davası açılabilir.

Nafaka artırım davası, mahkeme kanalı ile gerçekleştirilebilir. Mahkeme, tarafların delillerini değerlendirir. Sonrasında mahkeme nafaka miktarını arttırma kararı verebilir. Bu karara göre; tarafların gelir, gider ve ihtiyaçlarına göre işlemler gerçekleştirilir. Mahkeme, nafaka artırım davasında adil bir çözüme ulaşabilmek amacı ile çeşitli faktörleri değerlendirir.

Nafaka, herhangi bir davaya gerek kalmaksızın nafaka yükümlüsü ve nafaka alan taraf arasında anlaşma sağlanarak da artırılabilir. Ancak, bu anlaşmanın hukuki açıdan bir uygunluğu olmadığı için mahkeme tarafından nafaka arttırılması kararı verilmesi doğru olur. Nafakanın kaldırılması durumları söz konusuyken, halihazırda nafaka ödemekle yükümlü olan taraf, nafaka ödemekte zorlanıyor ve geçim sıkıntısı çekiyorsa, nafaka artırım davası reddedilir.

Nafaka artırım davası sürecinde bir aile ve boşanma hukuku avukatı ile görüşülmesinde yarar vardır.

Nafaka Artırım Davası Nasıl Reddedilir?

Nafaka artırım talebi ile açılan davaya kabul ya da ret cevabı verilmesi, Türk Medeni Kanunu’nda hakkaniyet ilkesi gereğince ve kişilerin ekonomik durumlarının değerlendirilmesi sonucu verilir. Nafaka artırım davasına ret kararının verilmesi için aranan koşullar şu şekildedir.

  • Nafaka borçlusunun, nafakaya hükmedildiği halde maddi gücünü kaybetmesi halinde
  • Nafakanın artırımını talep eden nafaka alacaklısı, yoksulluk nafakasına hükmedildiği duruma göre yaşam şartlarının iyileşmesi söz konusu olduğunda

Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen nafakanın kaldırılma sebeplerinden biri olmuşsa nafaka artırımı reddedilir ve nafakanın kaldırılmasına karar verilir.

Nafaka Artırım Davası Kaybedilebilir Mi?

Günümüzde oldukça zor olan yaşam koşulları ve artan maddi ihtiyaçlar boşanma davasında hükmedilen nafakaların miktarını yetersiz hale getiriyor. Boşanma kararları ya da anlaşmalı boşanma protokolü nafakanın her yıl ÜFE oranında artırılmasına hükmeder. Nafaka alacaklısı boşanma kararı veren mahkemeden dava yolu ile nafaka artırım talebinde bulunabilir.

İştirak nafakası ile alakalı kararlar hakim tarafından re’sen verilir. Ancak, yoksulluk nafakasına hükmedilmesi taleple sağlanabilir. Bu iki nafakanın ödenmesi boşanma kararı ile hükmedildiği için her iki nafaka için dava açma hakkı verilir.

Nafaka artırım talebi hakimin takdir yetkisine bırakılmış bir karar olduğu için hakimce hakkaniyet ilkesi ışığında değerlendirme yapılır. Maddi gücü yeterli olmayan borçlu, zenginleşme amacı ile talep edilen nafaka değil sadece günümüz şartlarına göre nafaka borçlusunun gelirinde ciddi artıştan dolayı haklı olarak talep edilen artırımlar lehine karar hükmedilir.

Yargıtay, açılan davalarda, nafakanın kesilmesine ilişkin huşuların gerçekleşmemesi halinde, nafakaya hükmedilen boşanma kararının yerinde görülmesi durumlarında nafakayı ÜFE oranında artırır. Giderler terk tek ayrıntılı şekilde mahkemeye sunulduğunda artırım ihtimali artar. Ancak, kadının başka biri ile evlenmesi ya da resmi nikah olmadan evlilik yaşamı sürmesi, maddi olarak yoksulluk durumundan çıkması gibi durumlar söz konusu olabilir. Böyle durumlarda nafaka artırım talebi ret olur.

Nafaka Artırım Davasında Süre, Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nafaka artırım davasını açmak için taraflara herhangi bir süre belirlenmemiştir. Bu dava talebi haklı gerekçelere dayanmalıdır. Nafaka artırım davası aile mahkemesinde açılabilen bir davadır. Küçük ilçelerde aile mahkemesi bulunmadığı için asliye hukuk mahkemesi bu davalarda görevlidir. Nafaka artırım davası asliye hukuk mahkemesinde açıldığında bu mahkeme davayı aile mahkemesi sıfatı ile bakar. Nafaka artırım davası görevli olmayan bir mahkemede açılırsa mahkeme, davayı görevsizlik sebebi ile reddeder.

Nafaka artırım davasından görevli mahkeme alacaklısının yerleşim yeri olan mahkemedir. Bu dava lar nafaka alacaklısının yerleşim yerinde açılması gerekir. Dava, yetkili mahkemede açılmazsa, davalı taraf yetkisizlik itirazı yapabilir. Dava yetkisiz mahkemede açıldığı gerekçesi ile yargılama süreci uzar.

Nafaka Artırım Davası Nasıl Açılır?

Nafaka artırım davası diğer tüm davalarda olduğu gibi bir dilekçe ile açılır. Dava dilekçesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun eksiksiz yazılmış olması gerekir. HMK’nın aradığı şartları taşımayan dava dilekçeleri mahkemece usulden reddedilir. Dava dilekçesi, nafaka borçlusunun ve nafaka alacaklısının değişen şartları, ihtiyaçları, maddi durumdaki değişiklikleri dikkate alınarak açılır. Dava dilekçesinde iddialar ve delillere yer verilmelidir.

Nafaka Artırım Davasında Harç Ücreti

Nafaka artırım davasının harcı nispi harçtır. Nafakanın artırılması ya da azaltılması davası talep edilen nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden nispi harç olarak tahsil edilir. Buna göre nafakanın bir yıllık tutarı dava değeri olarak ifade edilir. Dava değerinin %11,38’inden ¼’ü davanın açılması ile ödenir. Dava değerinin geri kalan ¾ karar ile birlikte ödenir. Bu davanın reddi söz konusu olduğunda maktu harç mahsup edilir. Nispi harçtan arta kalan tutar ise iade edilir. Nafakanın kaldırılması davası içi maktu harç ödenir.

Sıkça Sorulan Sorular

Nafaka artırım davası reddi nedir?

Nafakanın kaldırılması durumları söz konusu olduğunda, halihazırda nafaka ödemekle yükümlü olan kişinin, nafaka ödemekte zorlanması ve geçim sıkıntısı çekmesi durumunda nafaka artırım davası reddedilir.

Nafaka artırım davası reddi için hangi mahkeme görevlidir?

Nafaka artırım davası ile aile mahkemesi ilgilenir. Aile mahkemesi bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

Nafaka artırım davası reddi için avukat şart mı?

Nafaka artırım davası reddi için bir aile ve boşanma hukuku avukatı ile çalışmanızda yarar var. Böylece herhangi bir hak kaybı yaşamazsınız.

Call Now Button