Kadına Verilen Nafaka Ne Zaman Kesilir?

Nafakanın dört çeşide ayrılır. Bunlar; tedbir nafakası, iştirak nafakası, yardım nafakası ve yoksulluk nafakası olarak adlandırılır. Nafakalar içinde sadece tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası boşanma davalarında bağlanana nafaka çeşididir. Taraflar boşanma davası ile dava süresince nafaka talebinde bulunabilir. Boşanma davası sonucu kadın lehine maddi ve manevi tazminat hükmedilmiş olabilir. Bu karara, kadının aynı zamanda yoksulluk nafakası almasında engel teşkil etmez. 

Süresiz olarak yoksulluk nafakası, boşanma davası ile talep edilmişse, mahkemeye bu talep için ayrıca harç ödenmez. Yoksulluk nafakası boşanma davası ile talep edilmediğinde, hükmedilmeyen yoksulluk nafakası, boşanma davası sonrası 1 sene içinde talep edilebilir. Ayrı bir dava talebi ile bir yıllık zamanaşımı süresi zarfında nafaka talep edilmesi durumunda ise bu kez talep eden taraf, ayrı bir dava talep ettiği için Mahkemeye harç ödenmesi gerekir. Diğer yandan nafaka davalarında reddedilen kısım açısından; karşı taraf kendini avukat aracılığı ile temsil ettirmiş olsa da avukatlık ücretine hükmedilmez.

Kadına Verilen Nafaka Ne Zamana Kadar Ödenir?

Süresiz olarak kadın lehine hükmedilmiş yoksulluk nafakası, belirli şartların gerçekleşmesi ile son bulabilir. Nafaka alan kadının yeni bir evlilik yapması nafakanın kesilmesinin başlıca sebeplerindendir. Kadının vefat etmesi, ahlaka aykırı nitelikte haysiyetsiz bir yaşam sürmesi, boşanma sonrası düşmüş olduğu yoksulluk durumunun kalkmasını sağlayacak miktarda bir mirasa sahip olması, mal sahibi olması da nafakanın kesilmesine sebeptir. Kadının bir yakını tarafından kendisine maaş bağlanması gibi durumlarda da nafaka kesilebilir. Bu koşullardan bir kısmının gerçekleşmesi ile nafaka ödeme yükümü kendiliğinden son bulabilir. Nafaka yükümlüsü tarafından nafakanın azaltılması ya da ödenmemesi için açılacak bir dava ile iddiasını ispatlaması halinde de yoksulluk nafakasının son bulmasına Mahkeme karar verir. Bunun için bir aile ve boşanma hukuku avukatı ile görüşmekte yarar vardır.

Kadına ödenen yoksulluk nafakası ile ilgili yasal düzenlemeler yapılacağı uzun zamandır gündemde olsa da henüz yürürlüğe girmiş bir yasal düzenleme yoktur. Tedbir nafakası, tarafların müşterek çocuğu ya da çocukları için dava sonuna adar ödenmesini talep edecekleri nafaka çeşididir. İştirak davası ise boşanma davası sürerken çocuğun velayeti kendisine verilen tarafa, boşanma davası sonuçlanana kadar çocuklar için ödenecek nafaka çeşididir. Müşterek çocuğun 18 yaşını doldurması ile çocuk için hükmedilen iştirak nafakası da sonlanır. Reşit olmasına karşın eğitim hayatı devam eden müşterek çocuk için ‘’yardım nafakası’’ istenebilir.

Bir Kadın Kaç Yıl Nafaka Alır?

Taraflar arasındaki evliliğin boşanma kararı ile sonlanması halinde, boşanma kararı ile bazı hukuki sonuçlar ve yeni bir durum gelişir. Bazı sonuçlar boşanma kararı ile kendi kendine doğar. Bazı sonuçlar için ise Mahkeme karar vermelidir. Tarafların kişisel durumlarında değişiklik olabileceği gibi, bazı mali hukuki sonuçlar da gelişebilir.

Çekişmeli bir boşanma davası söz konusu ise dava sonuna kadar davacı kadın için varsa müşterek çocuk için tedbir nafakası hükmedilir. Tedbir nafakası dava sonuçlanması ile sonlanır. Bu durumda Mahkeme müşterek çocuk için; velayeti kendisinde olmayan tarafın iştirak nafakası ödenmesini kararlaştırır.

Kadının dava süresince ‘’tedbir nafakası’’ olarak aldığı nafaka, boşanma davası kararının kesinleşmesi sonrası bazı durumlarda devam eder. Bunlardan biri boşanma sebebi ile kadının yoksulluğa düşmesi, diğeri ise kadının geçimi için karşı tarafın mali gücü gibi durumlardır. Bu nafaka türü ise ‘’yoksulluk nafakası’’ olarak ifade edilir. Ancak, yoksulluk nafakası hükmedilebilmesi durumunda önemli birkaç nokta vardır. Bunlar; talepte bulunan tarafın boşanma sebebi ile yoksulluğa düşmesi, mahkemeden talep edilmesi ve talep eden tarafın boşanmada kusurunun karşı taraftan ya daha az olması ya da hiç kusurunun bulunmaması şartı aranır. Boşanma kendi ağır kusuru ile sebebi ile gerçekleşen taraf yoksulluk nafakası talep edemez.

Talep eden tarafın mutlaka boşanma davası esnasında bunu Mahkemeye iletmesi gerekir. Aksi takdirde Mahkeme kendiliğinden yoksulluk nafakasına hükmedemez.

Çalışmayan Kadına Nafaka Ne Süre İle Ödenir?

Boşanma davasının tarafların mali durumunda değişime sebep olacak birçok farklı neticesi olabilir. Boşanma davasında nafaka, maddi ve manevi tazminat da talep edilebilir. Mahkeme gerek dava sırasında gerek dava sonrası devam etmek üzere nafaka verilmesi kararı alabilir. Boşanma davası ile nafaka talep eden tarafa Mahkeme dava sonuçlanıp, boşanma kararı kesinleşinceye kadar devam edecek ‘’tedbir nafakası’’ hükmedebilir.

Bu nafaka, boşanmaya dair kararın kesinleşmesi ile son bulur. Boşanma hükmünün kesinleşmesiyle müşterek çocuk için Mahkeme iştirak nafakasına hükmedebilir. Talep halinde ise kadın için; boşanma davası ile yoksulluğa düşmesi durumunda süresiz nafaka olan “yoksulluk nafakası” hükmedilir. Yoksulluk nafakası hükmedilebilmesi için mutlaka Mahkemeden talepte bulunulması gerekir. Talep edilmemesi durumunda Mahkeme kendiliğinden yoksulluk nafakasına karar vermez.

Kadının çalışması, yoksulluk nafakası talebi açısından engel değildir. Nafaka miktarı belirlenirken dikkate alınacak bir durumdur. Aynı zamanda yoksulluk nafakası talep eden kadın, kendisinden kaynaklanan sebeple bilerek çalışmıyorsa, bu durumda hakkın kötüye kullanımı söz konusu olur. Mahkeme bu durumda yoksulluk nafakası talebini kabul etmez. Nafaka yükümlüsünün bu durumu ispat etmesi durumunda nafakanın kaldırılması davası açma hakkı verebilir.

Nafaka yükümlüsü çalışamayacak kadar engelli hale gelirse ya da hastalık söz konusu olursa, bu durumda çalışamaz hale gelir ise nafaka ödemeye devam etmez.

Sıkça Sorulan Sorular

Kadına verilen nafaka ne zaman kesilir?

Kadına verilen yoksulluk nafakası bazı özel durumlar dışında süresiz olarak verilir.

Kadına verilen nafaka ile ilgili açılan davada avukat şart mı?

Kadına verilen nafaka ile ilgili davalarda aile ve boşanma hukuku avukatı ile görüşmekte yarar vardır.

Call Now Button