Kadın Boşanma Davası Açar Erkek Kabul Etmezse

Boşanma davalarında en sık karşılaşılan durumlardan biri de davanın iti tara arasında anlaşmazlıktan kaynaklı çekişmeli olmasıdır. Eşlerden birinin boşanmayı istememesinin hukuki açıdan bağlayıcılığı yaşanan duruma göre değişiklik gösterir. Boşanma talebinin sebebi, boşanma davası için gerekçeyi önemli kılar. Kadın boşanma davası açtığında erkek kabul etmezse, hukuki açıdan bu durumun bir bağlayıcılığı olmaz. Kadının, uygun gerekçeleri beyan etmesi halinde, dava mahkeme tarafından görülür. Erkeğin talebi hukuki açıdan boşanmanın gerçekleşmesine engel değildir. Aynı durum kadının boşanmayı talep ettiği durum için de geçerlidir.

Kadın Boşanmak İstediğinde Erkek İstemezse Ne Olur?

Kadın boşanmak istediğinde bu talebini belirtir ve bir dilekçe ile Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açabilir. Kadının boşanma davası açması için erkeğin de boşanmayı istemesi zorunluluğu bulunma. Kadın boşanma sebeplerinin gerçekleştiği durumlarda, inandırıcı deliller sunarsa, erkek boşanmayı istemiyor olsa da hakim boşanma kararı alabilir.

Boşanma Davasını Kadın Açtığında Ne Olur?  

Boşanma davasını kadın açtığı zaman erkek de boşanmak istiyorsa bu konuda kadının açtığı boşanma davasına diğer eş de katılmış olur. Boşanma sonuçlarında da uzlaşmaları halinde anlaşmalı şekilde boşanma gerçekleşir. Kadın boşanma davası açtığında erkek boşanmak istemiyorsa ya da boşanmayı istiyor ancak, şartları kabul etmiyorsa, dava çekişmeli şekilde devam eder.

Bunun dışında davayı kadının açmış olması ile erkeğin açmış olması arasında kadının ya da erkeğin lehine ya da aleyhine bir sonuç oluşmaz.

Kadın Boşanma Davası Açtığında Herhangi Bir Hak Talep Edebilir Mi?

Kadının boşanma davasını açan taraf olarak “kusurlu” bulunmaması gerekir. Kusurlu olduğunda maddi ve manevi kaybı sebebi ile bir tazminat talebinde bulunması mümkün değildir. Kadın kusurlu değilse her türlü talebini boşanma ile birlikte Mahkemeden isteyebilir. Geçerli olan mal rejimi açısından da maddi hakları bu duruma dahildir. Boşanma davasında kusursuz ya da erkeğe göre daha az kusurlu olan kadının boşanma davasını açılması ile bazı hakları söz konusudur. Bu haklar şu şekilde sıralanabilir.

  • Ortak çocukları varsa konutu çocuğuyla birlikte kendisine tahsis edilmesini talep edebilir.
  • Dava devam ettiği sürece tedbir nafakası ödenmesini talep edebilir.
  • Boşanmada kadın kusursuz ya da daha az kusurlu bulunduysa, maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir.
  • Boşanma kararının netleşmesi ile birlikte tarafların çocuğunun olup olmamasına göre iştirak, yoksulluk ve yardım nafakası talebinde bulunma hakları vardır.
  • Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi halinde nafaka ve mali haklar konusunda Anlaşma Protokolü hükümlerine göre hakim boşanma kararı alabilir. Bu anlaşmada hakim taraflar arasında menfaat dengesinin varlığına ve tarafların iradelerin boşanmaya uyumlu olup olmadığını inceler.
  • Boşanma sonrası evlilik birliğinde gerçekleşen Mal Rejimine göre evlilikte edinilen mallara göre kadının hakları doğar.

Kadının Açtığı Boşanma Davasının Süresi Nedir?

Kadının ya da erkeğin boşanma davası açması, yargılama süresi açısından bir farklılık yaratmaz. Boşanma davası, karşı tarafla evliliğinin devamını çekilmez hale geldiği kanısına varan ve kusurlu olmayan tarafın açması gerekir. Bu çekilmezlik durumu yaşamın birlikte devamı bakımından olmalıdır. Karşı tarafın da eylemlerinin bu yönde olması gerekir.

Kadın Boşanma Davasını Hangi Mahkemede Açmalıdır?

İlk derece mahkemesi olan Aile Mahkemesi’ne kadının dilekçe ile başvuru yapması gerekir. Çekişmeli boşanma davası genellikle 1 yıl ile azami 2 yıl arasında sürer. Bu süre dilekçe ve duruşma aşamaları ile beraberdir.

İlk derece mahkemesinde anlaşmalı boşanma, başvuru tarihinden itibaren Kanun’da öngörülen koşulların sağlanması halinde ve Anlaşma Protokolü Mahkemeye sunulduktan sonra en az 15 gün, en fazla 2 ayda sonuçlanması gerekir.

Kadının Açtığı Boşanma Davasında Erkeğin Mahkemeye Gelmemesi Nasıl Bir Sonuç Doğurur?

Kadının açtığı ve erkeğin istemediği çekişmeli boşanma davalarında, taraflardan herhangi birinin yapılan duruşmaya gelmemesi durumunda boşanma davasının süresi de belirsizdir. Davayı açan taraf gelmezse Mahkeme talep konusunda düşme kararı verir.

Ancak, aleyhine dava açılmış olan eş davaya gelmezse davanın uzaması ve eşe ulaşılması, dolayısı ile bir sonraki duruşmada hazır edilmesi bakımından sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Mahkeme bu konuda sadece davetiye çıkarır. Ancak, kişilerin zor kullanılması ile duruşmada hazır etme şeklinde de boşanma davası bakımından bir tedbir uygulanabilir. Boşanma hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Boşanmak isteyen kişinin dilekçelerinin sunulmasından sonra duruşma günü verilen tarihte hazır bulunması gerekir. Yargılamanın ancak, buna göre devam etmesi mümkündür. Anlaşmalı boşanmada, duruşmada her iki taraf da hazır bulunmalıdır. Boşanma taleplerini hakimin talebi üzerine açıklıkla ortaya koymaları gerekir.

Boşanma Davasını Kimin Önce Açtığının Bir Önemi Var Mıdır?

Boşanma davasını kimin önce açtığının hukuki açıdan bir önemi yoktur. Boşanma davasında asıl önemli olan boşanmayı açan tarafın boşanmaya sebep olan olaylarda kusurlu olma oranlarıdır. Mahkeme tarafından yapılan kusur değerlendirmesi de nafaka açısından önem taşır. Boşanma davası sonucu ya da sonrasında verilecek yoksulluk nafakası kararı, hakimin hangi tarafın daha ağır kusurlu olduğuna yönelik kararına bağlıdır. Bu değerlendirme ile birlikte kusuru daha ağır olan taraf için nafaka hükmü verilmez.

Sıkça sorulan sorular

Boşanma davasında hangi mahkeme yetkilidir?

Boşanma davalarında kimin davayı açtığının önemi olmaksızın görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesi tüm hukuki sonuçlar hakkında karar vermeye yetkilidir. Ancak bazı ilçelerde aile mahkemeleri yoktur. Bu tip durumlarda aile mahkemesi olmayan ilçelerde aile mahkemesi sıfatı ile asliye hukuk mahkemeleri görevli tayin edilmiştir.

Kadın boşanma davası açarken avukat şart mıdır?

Kadının ya da erkeğin açtığı boşanma davasında da avukat tutma mecburiyeti bulunmaz. Ancak, özellikle çekişmeli olan davaların bir avukat aracılığı ile yürütülmesi önem arz eder. Aile ve boşanma hukuku avukatının gözetiminde açılan davalarda mal ve hak kaybı yaşama riskine karşı önlem alınmış olur.

Call Now Button