Kadın Boşanma Davası Açar Erkek Kabul Etmezse Ne Olur?

Kadın boşanma davası açtığında erkek boşanmayı kabul etmeyebilir. Böyle bir durumda dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Kadının boşanma davası açtığında erkek boşanmayı kabul ederse, bu dava anlaşmalı boşanma davası şeklinde devam eder. Kadın boşanma davası açtığında erkek kadının bu isteğini kabul etmezse kadının, erkeğin evlilikteki kusurlarını ispat etmek için mahkemeyi boşanma kararı vermeye ikna edecek hukuki nitelikte belgeler sunması gerekir.

Erkeğin boşanma davasını kabul etmemesi davanın reddedileceği sonucunu doğurmaz. Hakim dava sonucunda özel boşanma sebeplerinin gerçekleştiği ya da evlilik birliğinin devamının mümkün olamayacağı kararı verirse, erkek boşanmak istemese bile dava boşanma ile sonuçlanabilir.

Kadın Boşanmak İster Erkek İstemezse

Kadın boşanmak isterse bu talebini bir boşanma dilekçesi ile Aile Mahkemesi’ne bildirmesi gerekir. Boşanma davası dilekçe olmaksızın açılamaz. Bu konuda daha detaylı bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için aile ve boşanma hukuku avukatı ile görüşmeniz tavsiye edilir. Bir kadının boşanma davası açabilmesi için erkeğin boşanmayı istemesi şart değildir. Kadın boşanma sebeplerinin gerçekleştiğini inandırıcı deliller ile ispat ederse, erkek boşanmayı istemese de hakim boşanma kararı verebilir.

Boşanma Davasını Kadın Açtığında Ne Olur?  

Boşanma davasını kadın açtığında ve erkek de boşanmayı onaylıyorsa, bu konuda kadının açtığı boşanma davası kapatılabilir. Boşanma anlaşmalı şekilde boşanma şeklinde gerçekleşebilir. Erkek boşanmak istemiyorsa ya da boşanmayı istiyor ancak kadının şartları ile ilgili uzlaşma sağlayamamışsa, dava çekişmeli şekilde devam eder.

Bunun dışında davayı kadının açmış olması kadın ya da erkek lehine veya aleyhine bir sonuç doğurmaz.

Boşanma Davasını Kadın Açarsa Nafaka Alma Hakkı Var Mı?

Boşanma davasını açan tarafın diğer taraftan kazanacağı haklar bakımından açan taraf olmasının bir farkı bulunmaz. Boşanma davasını kadın açsa dahi hakim kadının kusurunun daha ağır olmaması şartı arar. Eğer kusuru daha ağır değilse kadın lehine nafaka kararı verebilir. Nafakaya hükmedilmesi ile ilgili boşanma davasını hangi tarafın açtığının de bir önemi yoktur. Kadının boşanma davasında hakları açıkça belirtilir.

Kadın Boşanma Davası Açtığında Erkek Nafaka Öder Mi?

Kadın ya da erkek boşanma davası açsa da hakim davayı açan lehine nafaka hükmedebilir. Hakim ilgili davada boşanma neticesinde kadının yoksulluğa düşeceği ve bunun yanında kadının boşanmada daha ağır kusurlu olmadığına karar verirse, kadın lehine nafaka hükmedebilir. Bu durumda erkek nafaka ödemek durumunda kalır.

Boşanma Davasını Önce Kimin Açtığının Önemli Var Mı?

Boşanma davasını kimin önce açtığı fark etmeksiniz boşanma davasında hangi tarafın boşanmaya sebep olan olaylarda ne kadar kusurlu olduğu önemsenir. Nafaka hususunda kusur değerlendirmesi yapılması olmazsa olmazdır. Boşanma davası sonucu ya da dava sonlanması sonrası verilecek yoksulluk nafakası kararında hakim hangi tarafın daha ağır kusurlu olduğu hakkında takdir yetkisini kullanır. Bu değerlendirmede kusuru daha ağır olan taraf lehine nafaka hükmedilir.

Boşanmayı İstemeyen Erkek Ne Yapabilir?

Boşanmayı istemeyen erkek, kadının boşanma davası talebini hakim tarafından kabul edilmemesini sağlamak için çabalar. Hakim, kanundaki boşanma sebepleri gerçekleşmemesi halinde boşanma davasını reddeder ve evliliğin devam etmesine karar verir. Erkek, kadının sebepsiz yere boşanma davası açtığını iddia ediyorsa, kadının boşanma sebeplerinin gerçekleşmediğini ispat edebilmek için hukuka uygun deliller sunmalıdır.

Erkek Boşanmak İstemediğinde Dava Uzar Mı?

Erkek boşanmak istemediğinde dava sırf erkek istemiyor diye uzamaz. Ancak, erkek de boşanmak istiyorsa dava süreci kısalabilir. Erkeğin boşanmayı istememesi halinde kadının boşanma sebeplerinin gerçekleştiğine dair inandırıcı hukuku niteliği olan delilleri sunması gerekir. Kadın delil ve kanıtlarla boşanma sebepleri ortaya çıktığını ispat edebilirse davanın uzamasına gerek kalmaz.

Boşanma Davasında Erkek Gelmezse

Boşanma davasına erkeğin gelmemesi davanın reddi ile sonuçlanmaz. Böyle bir durum hukukun kötüye kullanımı olarak değerlendirilebilir. Böyle bir durum boşanmak isteyen kadını zor duruma düşürebilir. Boşanma davasında taraflara usulüne uygun şekilde tebligat iletilir. Tebligat almasına karşın duruşmaya gelmeyen taraf yokken de davaya devam edilir. Tebligat gönderildiyse, erkek gelmese de boşanma kararı verilir.

Aldatan Erkek Boşanmak İstemediğinde Ne Olur?

Aldatan erkeğin boşanmak istememesi özellikle maddi kaygılardan kaynaklanır. Aldatan erkeğin zina yaptığı ispatlanmışsa, boşanma davasında normalden daha ağır maddi yaptırımlar uygulanır. Zina nedeni ile boşanmada erkek tam kusurlu görülür. Boşanma davasında mal paylaşımında aldatan erkeğin alacağı pay azaltılabilir ya da kaldırılabilir. Ayrıca boşanma ile kusurlu tarafın maddi ve manevi tazminat ödemesi durumu da söz konusu olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Eşlerden Biri Boşanmak İstemediğinde Ne olur?

Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin birlikte boşanma davası açması gerekir. Aynı şekilde bdirinin açtığı davayı diğerinin de kabul etmesi gerekir. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların boşanma davası kararları ile ilgili aynı fikirde olmaları gerekir. Anlaşmalı boşanma davasında eşlerden biri boşanmak istemiyorsa, dava çekişmeli boşanma davası olarak devam eder.

Sıkça Sorulan Sorular

Kadın boşanma davası açtığında erkek kabul etmezse ne olur?

Erkeğin boşanma davasını kabul etmemesi, davanın reddi değildir. Hakim dava sonucunda özel boşanma sebeplerinin gerçekleşmesi ya da evlilik birliğinin devamlılığının mümkün olmayacağı kanaatine varırsa, erkek boşanmak istemese bile dava boşanma ile neticelenebilir.

Kadın boşanma davası açtığında erkek istemezse dava uzar mı?

Erkek boşanmak istemediğinde, dava bu sebeple uzama. Ancak, Erkeğin boşanmayı istememesi durumunda kadının boşanma sebeplerinin gerçekleştiğini belgeleyecek inandırıcı hukuku niteliği olan deliller sunması gerekir.

Kadın boşanma davası açtığında erkek istemiyorsa avukat şart mı?

Kadın boşanma davası açtığında erkek istemiyorsa, dava çekişmeli davaya dönüşür ve hakların en iyi şekilde korunması için bir aile ve boşanma hukuku avukatı ile görüşmekte yarar vardır.

 

Call Now Button