Evlilik Sözleşmesi – Mal Rejimi Sözleşmesi

Evlilik kutsallığı yanında boşanma konusu da bir o kadar olağan bir süreçtir. Buna bağlı olarak ta evlenecek olan çiftler arasında Evlilik Sözleşmesi – Mal Rejimi Sözleşmesi yapılır. Burada temel amaç herhangi bir anlaşmazlığa dayalı oluşabilecek boşanma durumunda gerekli her türlü paylaşımın uyuşmazlığa mahal vermeden olmasını sağlamaktır.  

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Boşanma davaları genel olarak hukuki anlamda en sancılı ve uzun süren davalardır.  Bunda mal ve çocukların paylaşımı başta olmak üzere bir çok ihtilafın neden olduğu sorunları saymak mümkündür. Eşlerin bunu düşünerek yaptığı, kurulacak ailede eşlerin birbiri için nasıl bir konumda olması gerektiği,  ailede düzen ve işleyişin nasıl olacağı, ayrılık durumunda mal ve çiftlere ait gelirlerin nasıl paylaşılması gibi konuları içeren sözleşme ise Evlilik Sözleşmesi olarak bilinir.  Türk Medeni Kanununun ’da ise bu Mal Rejimi Sözleşmesi olarak geçer.  

Evlilik Sözleşmesi-Mal Rejimi Sözleşmesi Neden Önemlidir? 

Evlilik Sözleşmesi – Mal Rejimi Sözleşmesi için ehemmiyet evlenme aşamasında ortaya çıkar. Bu nedenle her ne kadar toplum içinde yaygın olarak yapılmasa da boşanma oranlarının ne denli yüksek olduğu göz önüne alınırsa mal paylaşımı noktasında çiftlere büyük kolaylıklar sağlar. Bu sözleşme tutum ve davranışsal olarak taahhütname değil sadece mal varlıklarını düzenlemek ve ayrışmayı önlemek adına yapılan mühim bir anlaşmadır. Bu anlaşmada kanunların ayırdığı mal rejimi ise 4’tür. Bunlar;

Edinilen Mallara Katılma 

Türk Medeni Kanununda kabul gören yasal modeldir.  Bu mal rejiminde evlilik akdi yapılmadığı takdirde eşler edindiği mallara katıldığını yasalara göre kabul etmiş olurlar.  

Mal Ayrılığı 

TMK’da belirlenmiş yasalara uygun olarak eşler kendine ait malvarlıkları üzerinde yönetme ve yararlanma hakkına sahip olurlar. Yani mal kime aitse tasarrufu onundur.  Böylelikle boşanma durumunda da malın sahibi kimse devamında da hak onda kalır.  

Paylaşımlı Mal Ayrılığı 

Mal paylaşımında, rejim olarak özel olarak adlandırılan bu paylaşımda her iki tarafta kendine ait mallarda söz sahibidirler. Diğer rejimlerden ayrıldığı nokta ise belirli mallar üzerinde tasfiye söz konusu olabilmektedir. Böylelikle çiftler birbiri üzerinde bulunan mallarını geri alma şansına sahip olurlar. Maldan yarar elde ettiğini kanıtlayan taraf rejim bitişine müteakip hangi taraf pay alacaksa gerekli ödemeyi karşı tarafa yapar ve paylaşılacak mal üzerindeki tasarrufu kendi üzerine alır.  

Mal Ortaklığı

Bu mal rejimi eşler arasındaki ortak ve şahsi olan malların paylaşımını kapsar.  Yani kendine ait ya da ortada olan tüm mallar hakkında yasalar çerçevesinde iki tarafta hak sahibi olmuş olur.  

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır? 

Evlilik Sözleşmesi evlenileceği sırada nikah salonunda yapılacağı gibi daha sonrasında noter huzurunda da gerekli anlaşmalar neticesinde  yapılabilir.  Yani sözleşme için herhangi bir zaman kıstı bulunmaz. Günümüzde zorunluluğu olmayan bu sözleşmenin hiç yapılmadığı durumlarda ise eşler boşanma durumunda kanunların koyduğu yasal prosedürlere göre hareket ederek edinilen mallar üzerinden paylaşımını yapmayı kabul etmiş olurlar.  Herhangi bir tarafın ölümü ise anlaşmayı bozmaz ve paylaşım olağan haliyle yapılır.

Evlilik Sözleşmesinde Şart Bulunur mu ? 

Bu tür sözleşmeler boşanma sonrası oluşabilecek paylaşım sorunlarını önleme ve buna bağlı uzlaşı amacıyla yapılır. Bu nedenle şart bulunması söz konusu değildir.  

Evlilik Sözleşmesinde Nafaka Bulunur mu ? 

Türk Medeni Kanununda düzenlenen yasalarda mal rejimi sözleşmesi bir bedel değil paylaşım olarak düzenlenmiştir.  Dolayısıyla boşanma durumunda tarafların nafaka, velayet gibi durumlarını bu sözleşme üzerinden çözmek mümkün olmaz. Bu sözleşmede esas olan mal paylaşımıdır.  

Evlilik Sözleşmesi-Mal Rejimi Sözleşmesi Mirasta Etkili mi ? 

Evlilik Sözleşmesi-Mal Rejimi Sözleşmesi Mirasta Etkili mi ? sorusu için en net cevap direkt olmasa da dolaylı yollardan bir paylaşım söz konusu olduğu için miras üzerinde de etkisinin bulunduğudur.  Evlilik devam ederken edinilen malların varlığının artması ile eşler gerekli gördüğü durumlarda daha önce yaptıkları sözleşmeyi değiştirerek yeni mallar üzerinde de paylaşım ve hak sahibi olma hakkını elde edebilirler. Bu tamamen iki taraf arasındaki anlaşmaya ve yasalara göre uygunluğa göre hareket etmeye bağlıdır.  Ayrıca mal paylaşımında 3.cül şahısların da hakkı ve alacağı olduğu durumlarda da yasal prosedüre uygun şekilde hareket ederek mahkeme yoluyla sözleşme üzerinde bir takım değişiklikler olması da söz konusu olabilir.  

Evlilik Sözleşmesi Tek Taraflı Değiştirilir mi ? 

Her ne kadar ikili olarak sözleşme ve paylaşım yapılsa da, gerekli görüldüğü ve haklılık kanıtlandığı takdirde yasal yollara başvurmak kaydıyla çiftlerden herhangi biri sözleşmeyi değiştirme hakkına her daim sahiptir. Burada önemli olan başvuran ve değiştirmek isteyen tarafın geçerli bir nedeninin olabilmesidir.  

Evlilik Sözleşmesini Kimler Yapamaz? 

Evlilik Sözleşmesinde aranan en mühim şart çiftlerden her ikisinin de ayırt edebilme özelliğine sahip olabilmesidir. Yani kavrama ve olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kuramayan biri var ya da daha sonradan bir nedenden ötürü ayırt edebilme özelliğini kaybettiyse ve o güne kadar sözleşme yapılmadıysa o günden sonra da bu sözleşme yapılamaz. Yaş olarak küçük ya da sözleşme için kısıtı olan bir kişinin varlığı durumunda ise yasal yollar aracılığıyla temsilci nezdinde evlilik sözleşmesi yapılabilir.  

Türk Medeni Kanununda 206.maddede yer alan hüküm gereği evlilik sözleşmesi yapıldıktan sonra herhangi bir tarafın ayırt edebilme özelliğini kaybetmesi durumunda yasal başvuru yoluyla eşler mal ayrılığı başvurusunu temsilciler nezdiyle yapma hakkına sahip olurlar.  

Sıkça Sorulan Sorular 

Evlilik Sözleşmesi- Mal Rejimi Sözleşmesi Ne Kadar Tutar ? 

Evlilik Sözleşmesi- Mal Rejimi Sözleşmesi Ne Kadar Tutar ? sorusu da günümüzde en çok merak edilen sorular arasındadır. Buna binaen bir cevap vermek gerekirse nikah haricinde daha sonradan yapılan sözleşmelerde noter masrafları da olacağı için verilen para miktarı da artış gösterecektir.  Kullanılan kağıtlar ve malların çokluğu gibi durumlarda da bu miktar görece artar.  Ayrıca avukatların dahil edildiği akitlerde de avukat parası olabilir. Günümüz şartlarında güncel fiyatların sürekli olarak değiştiği göz önüne alındığında ise sözleşme için genel bir rakam söylemek mümkün olmaz. Ancak genelde makul rakamlar üzerinden yapılır ve bütçeye bir zorluğu yoktur.  

Evlilik Sözleşmesi Sözleşme Öncesini Etkiler mi ? 

Evlilik sözleşmelerinde esas alınan yapıldığı tarih üzerinedir. Yani hangi gün sözleşme yapıldı ise o günden sonraki ve anlaşmada yer alan malların paylaşımını esas alır.  Öncesinde var olan mallar için ise geçerli olmaz. Bu nedenle çiftlerin bu konuda dikkatli hareket etmesi sonrasında mağduriyet yaşanmaması adına son derece önem arz edecektir. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button