En Kolay Boşanma Sebepleri Nelerdir?

En kolay boşanma sebepleri, tek celsede sonuçlanan boşanma davalarında gösterilen boşanma sebepleridir. Taraflar böylece hızlıca boşanabilir. Medeni kanuna göre boşanmak için belirli şartların gerçekleşmiş olması gerekir. Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası olarak iki farklı başlık altında görevli mahkemelerce incelenir. Bu süreçler içinde taraflar tüm hukuki sonuçları uzlaşarak ya da çekişmeli olarak da olsa noktalayabilir. Anlaşmalı boşanma davalarında mal paylaşımı ve velayet gibi tüm konularda ortak bir karar alınabilir. Anlaşmaya varılamaması durumunda ise çekişmeli boşanma davası devreye girer.

Boşanma talebinde bulunan tarafların tek celsede boşanabilmeleri için ilk olarak boşanmayı kabul etmeleri gerekir. En kolay boşanma sebepleri, aile birliğinin sarsılmasını her iki tarafında beyan etmesidir. Boşanma nedenleri ile ilgili aile hukuku avukatı ile görüşebilir, aklınıza takılan tüm sorular hakkında yanıtlar alabilirsiniz.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davaları haklı bir sebebe dayanıyorsa, dava değerlendirmeye alınır. Haklı bir sebebe dayanmayan boşanma davaları ilgili kişiler tarafından incelenir ve reddedilir. Boşanma davaları için sunulan gerekçeler genel ve özel boşanma sebepleri olarak iki farklı şekilde değerlendirilir.

Boşanma sebepleri içinde aile birliğinin sarsılması sebebi ile başvuruda bulunan ve her iki tarafında anlaştığı durumlarda dava genellikle tek celsede tamamlanır. Bazı durumlarda ise taraflardan biri boşanmak istiyor diğer ise istemiyor olabilir. Bu tip davalar daha uzun sürer. Taraflardan biri kendisi ile ilgili iddiaları kabul etmeyebilir. Bu davalar da özel sebeplere bağlı davalardır. Gerekli belgelerin ve şahitlerin dinlenmesi ile hakim boşanma kararı verebilir. Bu tip davalar da çekişmeli davalardır.

Özel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk medeni kanunu kapsamında özel boşanma sebepler farklı başlıklarda değerlendirilir. Bu başlıklardan birinin bile varlığı halinde açılacak olan boşanma davasında taraflardan birinin rızası olmasa da çekişmeli boşanma davası açılabilir. Özel boşanma davası sebebi ile davacı olan taraf ilgili maddeyi bir ispata dayandırmalıdır. Bunun için genel ve özel boşanma nedenleri kendi içerisinde farklılık gösterir. Genel boşanma davası sebepleri içinde davacı ve davalarının kusurlarına bakılır. Özel boşanma davası nedenleri şu şekilde sıralanabilir.

Akıl Hastalığı Sebebi ile Boşanma

Eşlerden birinin kalıcı bir akıl hastalığı varsa, bu durum boşanma nedeni olarak dava açılması için özel nedenlerdendir. Akıl hastalığı, Türk Medeni Kanunu’nda özel boşanma sebebi olarak görülür. Bu nedenle akıl hastalığının resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi gerekir. Akıl hastalığı sebebi ile boşanma davası açmak için bir diğer kriter de hastalığın evlilikten sonra ortaya çıkmasıdır. Evlilik öncesi akıl hastalığı olan kişiler için boşanma davası açmak yerine iptal davası açılır.

Hayata Kast Ve Onur Kırıcı Davranış Sebebi ile Boşanma

Bir eşin yaşamına kastetme, bir eşin diğerini öldürmeye çalışmasıdır. Eşi intihara teşebbüs eden diğer eş boşanma davası açabilir. Bu durumda hâkim boşanma sebeplerini inceler. Böylece hakim davayı daha kısa sürede kapatabilir. Taraflardan birinin bunu tekrar yaşamaması için birlikte yaşamaları beklenmesi mümkün değildir. Hayata kast sebebi ile açılan boşanma davası ile taraflarda amaçlanan işlem sonucunda kişiye zarar verme zorunluluğuna bakılmaz, kasıtlı yaşam davranışı varsa da dava açılır.

Onur kırıcı davranışta, diğer eşe hakaret, küfür, aşağılama gibi davranışları ifade edilir. Onursuz davranış sebebi ile taraflar birbirlerine boşanma davası açabilir. Bu aşamada, onur kırıcı davranış farklı şekillerde yaşanabilir. Eşinizi toplum içinde küçük düşürme, eşinize sürekli hakaret etme gibi davranışlarda bulunmak, boşanma davası açılmasının özel nedenlerindendir.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebi ile Boşanma

Haysiyetsiz bir yaşam sürme Türk Medeni Kanunu’nda açıkça düzenlenmiş özel boşanma nedenlerindendir. Eşlerden herhangi birinin evlilik dışı yaşam sürmesinin ispat etmesi ile mahkeme en kısa sürede tarafların ayrılması için gerekli işlemleri tamamlar. Suç işleme, taraflardan herhangi birinin kanunlara aykırı olarak işlediği bir suçtan kaynaklı ceza almasıdır. Ceza evine giren eş için açılan tek taraflı davalar sonucu boşanma kararı verilebilir.

Terk Etme Sebebi ile Boşanma

Terk etme sebebi ile boşanma davaları kanunlarda özel konular olarak açıkça düzenlenmiştir. Boşanma davası açmak için eşlerden birinin ortak hayatın getirmiş olduğu sorumlulukları yerine getirmemek üzere evi terk etmiş olması gerekir. Terk sebebi ile dava açmak için kanunda yer alan bazı özel nedenlere yer verilir. Bunlar;

  • Eşlerin eve geri dönmesi engellenmemelidir.
  • Terk etme durumu üzerinden minimum 6 ay geçmesi gerekir,
  • Terk etme üzerinden 4 ay geçtiğinde usule uygun olarak diğer eşe ihtar edilmesi gerekir.

Aldatma, Zina Nedeni ile Boşanma

Özel boşanmanın en yaygın nedenlerinden biri de aldatmadan kaynaklı açılan boşanma davalarıdır. Bu, eşlerden birinin zina davası açmak için karşı cinsle cinsel ilişkiye girdiğini gösteren bir durumdur. Burada bir eşin sadakatsizliği karşı cinsle gerçekleşmesi ya da eşcinsel bir eşle aldatma durumunda, boşanma nedeni aldatma değil, utanç verici bir hayat yaşama olacağı gibi iki önemli husus vardır.

Vurgulanması gereken bir diğer durum da aldatmadan söz etmek için cinsel ilişkinin gerekli bir koşul olmadığıdır. Yargıtay kararları kapsamında, aldatmaya teşebbüs aşamasında ya da zina izlenimi veren durumlarda da boşanma davası açılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

En kolay boşanma sebebi nedir?

En kolay boşanma sebebi, aile birliğinin sarsılmasını her iki tarafında beyan etmesi ve ortak kararla boşanmak istemesidir.

Tek celsede boşanma davalarında avukat şart mı?

Tek celsede boşanama davalarında avukat şart değildir. Ancak, aile hukuku avukatı dilekçe sürecinden dava sonuçlanıncaya kadar her detayla ilgileneceği için boşanmayı geciktirebilecek olası bir hata engellenmiş olur.

Call Now Button