Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Anneye Verilmez?

Velayet konusunda en temel noktalardan biri çocuğun üstün yararının gözetilmesidir. Boşanma davasında hakim çocuğun sağlık, güvenlik, eğitim, ve duygusal ihtiyaçlarını dikkate alır. Hangi ebeveynin çocuk için daha iyi şartlarda bu imkanları sağlayacağına göre velayet kararı verir. Boşanma davasında anne çocuğun velayetinin kendinde olmasına ısrar istese de, bazı durumlarda velayet anne değil de babaya verilebilir. Bunlar; annenin sağlık durumu ya da bulunduğu şartların bakıma elverişli olmaması gibi nedenler olabilir. Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek için aile ve boşanma hukuku avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Velayet Nedir?

Velayet, çocukların çıkarlarının korunması amacı ile hak ve sorumlulukların bir araya getirilmesidir. Türk Medeni Kanunu, ebeveynlerin çocuklarına özen gösterme ve temsil etme yükümlülüğünün olduğunu ve bu görevleri yerine getirebilmeleri için belli haklar tanımıştır. Velayet, bu sorumluluklar ve hakların tamamını kapsar.

 • Aile hukukumuzda velayetin verilme şartları şu şekildedir.
 • Anne ve baba evli değilse, velayet genellikle anneye verilir. Ancak, çocuğun çıkarları söz konusu ise evli olmayan babaya da velayet verilebilir.
 • Anne ve babalar başka birileri ile evliyse, ortak velayet uygulanır.
 • Ebeveynle hala evli ancak, bir arada yaşamıyorsa, velayet genellikle geçici olarak bir ebeveyne verilebilir.
 • Eşin ölümü halinde ise sağ kalan eş çocuğun velayetini alır.

Boşanma davası sonucunda ise, hakim çocuğun üstün yararını gözetir ve çocuğun velayetinin kime verilmesi gerektiğinde karar ver. Ancak, son yıllarda anlaşmalı boşanmalarda ortak velayet de uygulanır.

Velayet çocuk da ufak yaştaysa genellikle anneye verilir. Ancak, aile hakimi her şartta çocuğun üstün yararını gözetir ve çocuğun velayetini bazı durumlarda anneye vermeyebilir.

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kimde Kalır?

Boşanma sürecinde velayet hakkı, evlilik devam ederken ebeveynlerin ortak kullandığı bir haktır. Genellikle boşanmada taraflardan biri velayeti alır. Bu süreçte hakim, boşanma sebebini dikkate almaksızın, çocuğun velayetini tedbir amaçlı bir ebeveyne verir. Daha sonra boşanma kararının kesinleşmesi ile birlikte çocuğun velayeti bir tarafa verilir.

Hakim, velayeti kimin alacağına dair yetkilidir. Hakim karar verirken çocuğun üstün yararına göre hareket eder. Çocuğun fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimi velayet davalarında ön planda tutulur.

Önemli olan çocuğun hangi tarafta kalması ile daha iyi yetişeceği, eğitim ve öğreniminin daha iyi sağlanacağının doğru tespit edilmesidir. Bu nedenle;

 • Çocuğun cinsiyeti,
 • Doğum tarihi,
 • Eğitim durumu,
 • Hangi ebeveynle okumakta olduğu,
 • Velayet talep eden ebeveynin çocuğun eğitimiyle ne kadar ilgilendiği,
 • Sağlık durumu ve tedavi olanakları gibi özel durumu dikkate alınır.

Boşanma İle Çocuğun Velayetinin Anneye Verilmesi

Küçük yaşlı ve annenin şefkat ve bakımına ihtiyaç duyan çocukların velayeti genellikle anneye verilir. Çocuğun yaşı çok küçükse, taraflar aralarında anlaşmışsa, hakim çocuğun velayetini babaya verme konusunda taraflar anlaşmış olsa da çocuğun velayetini anneye verebilir. Bu durumda mahkeme çocuğun üstün yararını gözetir. Tarafların anlaşamaması sebebi ile anlaşmalı boşanma davası çekişmeli bir duruma dönebilir. Eşinizle velayet konusunda anlaşmış olsanız da davanın çekişmeli boşanma davasına dönüşebilme ihtimali üzerine dava açmadan önce aile ve boşanma hukuku avukatı danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Boşanmalarda Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Anneye Verilmez?

Velayet, kamu düzenini ilgilendiren bir konudur. Öncelik çocuğun sağlık, eğitim ve ahlaki bakımdan yararıdır. Çocuğun velayetinin annesine verilmesi; sağlığı, eğitimi ya da ahlaki değerlerine olumsuz etki yapacaksa, velayet anneye verilmez. Bu durumlar şu şekildedir;

 • Anne, çocuğu istemiyor ya da çocuğun bakımı ile ilgilenmek istemiyorsa, çocuğun velayeti anneye değil babaya verilir.
 • Çocuğun velayeti annedeyken, annenin yeniden evlenmesi ve yeni eşinin çocuğa fiziksel ya da psikolojik zarar verdiği ispatlanıyorsa, velayet değiştirme davası sonucu velayet babaya verilir.
 • Anne çocuğa bakamıyor ve çocuk fiziksel ya da psikolojik olarak zarar görüyorsa, annenin yaşamış olduğu psikolojik rahatsızlık, çocuğun bakımını olumsuz etkilediği için çocuğun velayeti anneye verilmez.
 • Annenin sağlık durumu iyi değilse, çocuğun velayeti yine babaya verilebilir.
 • Annenin kötü alışkanlıkları varsa, fiil ehliyeti yok ya da akıl hastalığına sahipse, hakim velayeti babaya verir.
 • Annenin çocuğun duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını, uygun yaşam koşullarını sağlayamaması, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı gibi sorunları varsa, velayet anne yerine babaya verilir
 • Annenin genel ahlak kurallarına aykırı bir yaşam tarzı sürmesi de velayet hakkı anneye verilmez.
 • Annenin kısıtlanması, tutuklanması ya da cezaevine girmesi halinde, çocuğun velayeti babaya verilir.
 • Anne, aldatma ya da güven sarsıcı hareketler sebebi ile eşine karşı sadakat yükümlülüğünü yerine getirmemiş ise, bu durum çocuğun velayet hakkını doğrudan etkilemiyor olsa da mahkemece olumsuz bir izlenim yarattığı için velayet anneye verilmez.

Hakim velayet hakkını kötüye kullanan tarafın velayetini geri alma yetkisine sahiptir. Mahkeme velayet kararı verirken, çocuğun bakımının hangi ebeveynin yanında daha iyi yapılacağını dikkate alır. Çocuğun henüz anne bakımına ihtiyacı olsa da, babası ile kalmasının psikolojik ve fiziksel açıdan daha iyi olacağı tespit edilirse, velayet mahkeme tarafından anneye verilmez.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma sonucu hangi durumlarda çocuk anneye verilmez?

Boşanma sonucu genellikle çocuğu velayeti anneye verilir. Velayet davalarında çocuğun kimde kalacağı çocuğun duygusal, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilen tarafa göre belirlenir. Anne eğer hukukun belirlediği çocuğun üstün menfaatini karşılayamayacak şartlara sahipse, velayet babaya verilebilir.

Boşanma davası sonucu velayet anneye verilmezse avukat şart mı?

Velayet anneye verilmesi ile ilgili tüm sorularınızda bir aile ve boşanma hukuku avukatı ile görüşebilirsiniz. Böylece boşanma süreci ile ilgili tüm haklarınızı detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

Call Now Button