Çocuğu Olmayan Kişinin Mirası Kime Kalır?

Çocuğu olmayan biri öldüğünde mirasının kime kalacağı medeni durumuna göre değerlendirilir. Çocuğu olmayan kişi evliyse, eş kanunlara göre yasal mirasçıdır. Ölen kişinin eşi ile birlikte diğer yasal mirasçılar da mirasından pay alma hakkına sahiptir. Eşlerden birinin vefat etmesi durumunda, mirasçılığa engel bir durum olmaması ile sağ kalan eş, ilgili zümre ile birlikte mirasçı olur. Sağ kalan eşin mirastan alabileceği pay kimlerle mirasçı olacağına bağlı olarak değişir. Miras bırakanın eşi 3 farklı zümre ile beraber mirasçı olabilir.  Buna göre;

 • Miras bırakanın anne-babası ve onların çocukları ile birlikte mirasçı kalırsa, mirasın yarısı eşe, diğer yarısı diğer mirasçılara kalır.
 • Miras bırakanın nine-dedesi ve onların çocukları ile birlikte mirasçı kalırsa, mirasın dörtte üçü eşe, kalan kısmı diğer mirasçılara kalır.
 • Miras bırakanın yukarıdaki derecede akrabası yoksa, mirasın tamamı eşe kalır.

Miras bırakan öldüğünde evli değilse ve çocuğu da bulunmuyorsa, mirası üstsoya geçer. Buna göre ölen kişinin mirasının ½ annesine, ½ babasına geçer. Anne ya da babası hayatta değilse, onların çocuklarına miras hakkı geçer. Bu durumda miras bırakanın öz ya da üvey kardeşleri mirastan pay alır. Çocuğu olmayan kişinin mirasının kime kalacağı ile ilgili tüm hakları öğrenmek için miras hukuku avukatı ile görüşmenizde yarar vardır.

Çocuğu Olmayanın Mirası

Çocuğu olmayan vefat eden kişinin vefat etmesi ya da gaipliği ardından mirası, eşine ve sağ iseler anne ve babasına kalır. Ancak, vefat eden ve mirası kalan her bireyin aile yapısı aynı değildir. Miras oranları bu konuya göre de birbirinden farklıdır.

Vefat olması ya da gaipliğin kabulü sonrası n yasal miras sahipleri 3 kategoriye ayrılır.

1.derece mirasçılar, vefat eden kişinin altsoyunun oluşturduğu gruptur. Bu mirasçılar arasında miras bırakanın çocukları, torunları, torunlarının çocukları ve bunlardan doğan çocuklar gösterilir.

2.derece mirasçılar, vefat eden kişinin eşi, annesi, babası ve kardeşleridir. Ancak 2. Derece mirasçıların mirastan haklarını talep edebilmeleri için vefat eden kişinin çocuğu bulunmaması gerekir. Çocuğu olmayanın mirası ancak bu koşul ile 2. Derece mirasçılara geçer.

3.derece mirasçılar ise vefat edenin büyükanne, büyükbaba, hala, dayı, teyze, amca, kuzen ve kuzeninin çocuklarının oluşturduğu kategoridir. Çocuğu olmayanın mirası ancak 1. Derece ve 2. Derece mirasçıların bulunmadığı durumlar da 3. Derece mirasçılara verilir.

Çocuğu Olmayanın Vefatı ile Mirası Kime Kalır?

Türk Medeni Kanunu çocuğu olmayanın mirası için şu şekilde açıklama yapmıştır.

Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre miras bırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:

 • Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,
 • Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,
 • Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü,
 • Bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.


Çocuğu Olmayan Eşlerden Biri Ölürse Miras Kime Kalır?

Çocuğu olmayan eşlerin vefat etmesi ile mirası Türk Medeni Kanunu’na göre düzenlenerek miras oranları belirlenmiştir. Çocuğu olmayan eşlerden birinin vefat etmesinin ardından kalan miras sağ olan eşe ve 2. Derece mirasçılar olan anne ve babasına kalır. Miras paylaşımı ise şu şekilde yapılır.

 • %50 oranda eşe,
 • %25 oranda annesi
 • %25 oranında babasına verilmektedir.

Çocuğu olmayan ölen kişinin mirası Türk Medeni Kanunu’na göre vefat eden kişinin anne ve babası sağ değil ise ikinci derece mirasçısı olmadığı için 3. Derece mirasçısı ve eşi ile paylaşılır. İlgili kanuna göre bu paylaşım mirasın %75 oranı eşe verilir. Geriye kalan %25 oranında kısım 3. Derece mirasçısı olan büyükanne, büyükbaba, hala, teyze, amca, dayı ve bunların çocuklarına kalır.

Kocası Ölen Kadının Çocuğu Yoksa Miras Ne Olur?

Eşi ölen kadının mirastan alacağı pay, diğer mirasçıların kimler olduğuna göre değişir. Buna göre;

 • Eğer kocanın çocuğu varsa, eşi ölen kadın mirasın 4’te 1’ini alır.
 • Eşi ölen kadının çocuğu yoksa, ama ana babası ve kardeşleri varsa, sağ kalan eş mirasın yarısını alır.
 • Kocanın nene dedesi ve amca, dayı, hala, teyzesi varsa, sağ kalan karısı mirasın 4’te 3’ünü alır.

Bu akrabaların hiçbiri yaşamıyorsa, eşi ölen kadın mirasın tamamını alma hakkına sahiptir.

Çocuğu Olmayan Kadın Ölürse Mirası Kime Kalır?

Çocuğu olmayan kadının vefat etmesiyle mirasının kime nasıl pay edileceği medeni durumuna göre değişir. Çocuğu olmayan kadının mirası, kadının evli olması halinde eşi ve diğer yakınlarına pay edilir. 1. Derece mirasçısı olmayan vefat eden kadının eşi ile beraber 2. Derece mirasçısı olan anne, baba ve kardeşleri mirastan pay alabilir. Çocuğu olmayan eş; vefat eden kadının anne, babası ve onların çocukları ile mirastan pay alabilir. Bu durumda mirasın yarısı eşin, diğer yarısı kalan mirasçıların olacak şekilde paylaştırılır.

Çocuğu olmayan vefat eden kadının anne ve babası yaşamıyorsa, sağ olan eş 3. Derece mirasçılar ile mirası paylaşması gerekir. Çocuğu olmayan bekar kadının vefat etmesi halinde ise miras; anne, baba ve kardeşlere pay edilir. Bu pay %50 oranında anneye, %50 oranında babaya verilir. Anne ve babası yaşamıyorsa, öz ya da üvey kardeşler mirastan pay alabilir.

Vefat eden kişinin yasal mirasçısı bulunmuyorsa, kanunlar bu durumu “Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer” ifadesi ile açıklar.

Sıkça Sorulan Sorular

Çocuğu olmayan kişinin mirası kime pay kalır?

Çocuğu olmayan birinin mirası, kişinin medeni durumuna göre değişir. Çocuğu olmayan kişi evliyse, eşi kanunlar önünde yasal mirasçıdır. Eş ile birlikte diğer yasal mirasçılar da ölen kişinin mirasından pay alma hakkına sahiptir. Çocuğu olmayan kişi bekarsa, mirası öncelikle 1. derece soybağı olanlara pay edilir.

Çocuğu olmayan kişinin mirası için avukat şart mı?

Çocuğu olmayan kişinin vefatı ile mirasından pay sahibi olan kişilerin yasal haklarını öğrenmesi için bir miras hukuku avukatı ile görüşmesi tavsiye edilir.

 

Call Now Button