Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar?

Çekişmeli boşanma davaları, tarafların evlilik akdini sonlandırmada mal paylaşımı gibi konularda ortak kararlar alamaması sebebi ile açılır. Bu tip davalar belli prosedürlerin tamamlanması ile sonuçlanan davalardır. Eşlerin evliliklerini sonlandırmak istemelerinin nedeni Medeni hukuk kapsamında değerlendirilir. Çekişmeli davalarda; hayata kast, akıl hastalığı, uygunsuz yaşam sürme, aldatma, hakaret ve gurur kırıcı hareketlerde bulunma gibi durumların varlığı incelenir. Taraflardan birinin evi terk etmesi gibi öncelikli durumlar göz önünde bulundurularak, hakim çeşitli sorular sorar.

Çekişmeli davalarda yalan protokol düzenlenmesi ile taraflardan tehdit altında kalan kişinin korunması, boşanma için yeterli nedenlerin görülmesi ve tarafların evlilik kurumuna zarar veren davranışlar sergilemesi dikkate alınır. Deliller, şahitler ve tarafların beyanları ile ilgili sorular sorulur. Tüm yöneltilen sorular sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesinde büyük bir role sahiptir.

Boşanma Davalarında Hakim İlk Duruşmada Neler Sorar?

Boşanma davasının ilk duruşmasında hakimin neler soracağı tarafların en çok merak ettiği konulardandır. Türk medeni hukuku kapsamında yürütülen boşanma davalarında özellikle hakim boşanmanın türüne göre taraflara sorularını yönlendirir. Çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olarak davanın görülebilmesi için tarafların evliliği sonlandırma sebeplerini beyan etmeleri istenir. Daha sonraki aşamada maddi ve manevi durumlar üzerine sorular sorulabilir. Çekişmeli boşanma davaları ile ilgili merak edilen tüm sorular hakkında bir aile hukuku avukatı ile görüşülebilir.

Boşanma Davalarında Hakim Nelere Dikkat eder?

Boşanma davasının sebepleri davanın sürecini etkiler. Hakim, evliliğin sonlandırılmasını uygun bulmak için tarafların emin olmasını ister. Aynı zamanda boşanma taleplerinin nedenlerini mahkemeye bildirmelerini ister. Bu durumda çelişki içinde kalmadıklarını da görmelidir. Çiftlerin boşandıktan sonra maddi ve manevi olarak kendilerini nasıl idame edeceği, çocuk varsa velayeti ve çocuğun bu durumdan nasıl etkilendiğini incelemek üzere özel sorular yöneltebilir.

Türk medeni kanunu çerçevesinde değerlendirilecek olan boşanma davalarında, tarafların talepleri ve sorumlulukları üzerinden neler yapacağı belirlenir. Aynı zamanda davanın aydınlatması bakımından eşlerin kusurlarının da mahkeme önünde söylemesi talep edilir. Tarafların manevi ve maddi tazminat talepleri, hak ve özgürlük talepleri de beyan edilmesi istenir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Hakim Neler Sorar?

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların ilk duruşmaya gelerek kendilerini bu boşanmada emin olduklarını göstermek zorunlulukları vardır. Tarafların herhangi bir zorlama ve tehdit altında olmaksızın bu kararı aldıklarını mahkemenin görmesi gerekir. Her iki tarafın da kendi rızasıyla boşanmak istediği mahkemeye net olarak bildirilmelidir.

Boşanma davasında hakim özgür iradeye dikkat eder. Bundan sonraki aşamada eşlerin boşanma protokolüne uygun olması gerekir. Boşanma sonrası tarafların kendi aralarında maddi ve manevi değerlendirmeleri yapmaları, kimsenin mağdur olmadan boşanmanın tamamlanacağından emin olunması gerekir. Bu sadece taraflar için değil aynı zamanda çocuk için de büyük öneme sahiptir.

Velayet, nafaka ve mal paylaşımında tarafların anlaştığı mahkemeye iletilir. Bu aşamada bir aile hukuku avukatı sizin adınıza tüm süreci takip edebilir.

Boşanma Davalarında Hakim Süreci Nasıl Değerlendirir?

Boşanma davalarında hakim eşlerin boşanma taleplerini medeni hukuk çerçevesinde değerlendirir. Örnekle açıklamak gerekirse; eşlerin evliliklerini sonlandırma nedeni sevgi ya da aşkın bitmesi gibi mazeretlerle olması halinde bu bir neden olarak değerlendirilmez. Medeni hukuk somut nedenleri ön planda tutmaz. Taraflar eskisi gibi huzurlu hissetmeme ya da sevginin kalmaması sebepleri ile boşanma talebinde bulunursa, buna karşın hakim süreci değerlendirmeye almayabilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında şiddetli geçimsizlik nedeni ile ortak evdeki yaşamın zarar görmesi doğru neden olarak görülür. Erkeğin ev işlerine ve eve yardımcı olmaması, çocukla ilgilenmemesi gibi durumlar anlaşmalı boşanma sebeplerine en iyi örneklerdir. Çekişmeli boşanma davaları ise daha farklı incelenir. Bu davalarda; hakaret, şiddet ve cinsel taciz sebepleri de göz önünde bulundurulur.

Boşanma Davalarında Hakim Çocuklarla Konuşur Mu?

Boşanma davalarında aile sadece eşleri değil aynı zamanda çocukları da ailenin bir parçası olarak değerlendirir. Mahkeme çocuklara da aynı ölçüde önem verir. Çocuğun konuşabilecek ve kendini ifade edebilecek yaşta olması halinde hakim çocuğa da sorular sorabilir. Bu sorular; çocuğun eğitimi, ruh sağlığı ve psikolojisine yönelik sorulardır. Çocuğun güvenliği, ebeveynlerinden hangisinde kalmak istediği aynı zamanda anne ve babasının ayrılması ile ilgili görüşleri de hakim tarafından değerlendirilen noktalar arasında yer alır.

Boşanma Davası Açarken Hangi Noktalara Dikkat Etmek Gerekir?

Boşanma davası açılırken protokole uyup uymadığı dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Tarafların çekişmeli ya da anlaşmalı olmak üzere boşanma davası açmak istemesinin nedenlerini belirtmesi oldukça önemlidir. Aynı zamanda hakimin sorularına verdikleri çelişkili ve tutarsız cevaplar da davanın seyrini değiştirebilir. Bu süreçte aile hukuku avukatı aracılığı ile hukuki danışmanlık almak süreci daha da kısaltabilir.

Çekişmeli boşanma davasında tehdit ve zorlama gibi durumlar söz konusu ise hakimle paylaşılmalıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında irade dışı karar vermek zorunda kalmalar da hakime iletilmelidir. Hukuki açıdan hak ve adaletin sağlanması için duruşma süreci büyük öneme sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular

Çekişmeli boşanma davalarında hâkim hangi soruları sorar?

Çekişmeli boşanma davalarında hakim; aldatmanın zamanı, aldatma olayının tek seferlik mi yoksa sürekli mi olduğu, aldatma ile ilgili kanıt olup olmadığı, kanıt bulunuyorsa, bunlara dair detaylı sorular ve tarafların talep ettiği hususları sorar.

Çekişmeli boşanma davalarında hakim nelere dikkat eder?

Çekişmeli boşanma davalarında hakim, tarafların maddi olarak yaşamlarını nasıl idame ettireceklerine, davalarda çocukların varlığına dikkat eder. Çocukların velayeti ve yaşam koşullarını da değerlendirir.

Çekişmeli boşanma davalarında avukat şart mı?

Çekişmeli boşanma davalarında avukat aracılığı ile davanın takip edilmesi büyük öneme sahiptir. Bu tip davalar özellikle mal paylaşımı ve velayet gibi konularda oldukça karışık geçebilir. Bu süreçte tarafların haklarını bilmesi ve bunları koruyabilmesi için bir aile hukuku avukatı ile çalışması gerekir.

Call Now Button