Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası eşlerin aile birliğini sonlandırmada bazı hususlarda anlaşamaması sonucu başvurduğu hukuk yoludur. Boşanmada mal paylaşımı, velayet, tazminat, nafaka gibi konularda anlaşmaması durumunda çekişmeli boşanma davası açılır. Taraflar boşanmada; mal paylaşımı, velayet ve nafaka gibi konularda çekişmeler yaşar. Bunun sonucunda mahkeme tarafından kendi lehlerine karar verilmesini hedefler.

Anlaşmalı boşanma davasında her iki taraf da boşanmak için başvuruda bulunabilir. Ancak, çekişmeli boşanma davasında tek taraflı dava açılabilir. Kadın boşanma davası açtığı zaman erkek kabul etmezse, yargılama çekişmeli boşanma davası olarak görülmeye devam eder. Çekişmeli boşanma davaları ortalama 1.5 yılda tamamlanır.

Çekişmeli Boşanma Davasının Süresi Nedir?

Çekişmeli boşanma davaları 8 ay ile 18 ay arasında değişik gösterir. Yani çekişmeli boşanma davalarının ortalama 1.5 yıl kadar sürdüğü söylenebilir. Bu süre ilk derece mahkemesi süresidir. Bu mahkemede davanın tamamlanmasından sonra tarafların başvurusu halinde istinaf aşaması başlar. İstinaf aşaması Bölge Adliye Mahkemesinde devam eder. Yaklaşık 1 sene kadar sürmesi beklenen bir süreç olduğu söylenebilir. Boşanma davasının istinaf mahkemesinden 2 sene sonra dönmesi de karşılaşılan durumlar arasında yer alır. Mahkemelerin iş yoğunluğuna bağlı olarak bu süre değişebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Celsede Sonlanır?

Çekişmeli boşama davasına celse sayısı olarak bakıldığında genellikle çekişmeli boşanma davaları 5 ila 6 celse kadar sürer. Celse süresi genellikle 3 ila 4 ay gibidir. Dolayısı ile ortalama dava süresinin 1.5 yıl olduğu söylenebilir. Ancak bu süreler kesin denemez. Bazı boşanma davalarının ikinci celse de bittiği de görülebilir. Zorlu süreçlerden oluşan çekişmeli boşanma davalarında mutlaka bir aile hukuku avukatı ile çalışılmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Yıl Sürer?

Çekişmeli boşanma davasının kaç yılda biteceği; dava dosyasındaki delillere, iddialara, taleplerin incelenmesine ve bilirkişi incelemesi gerekip gerekmediğine bağlı olarak değişir. Çekişmeli boşanma davalarında genellikle 1.5 sene kadar süren bir süreç söz konudur. İlk derece mahkemesinde 1.5 sene sürebilen çekişmeli boşanma davasının istinaf aşaması en az bir sene daha sürebilir. Dolayısı ile genel olarak çekişmeli boşanma davasının sonuçlanması 2.5 sene kadar sürebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Hangi Sebeple Açılabilir?

Çekişmeli boşanma davasından bahsedebilmek için kanunlarda düzenlenen boşanma sebeplerinden birinin bulunması gerekir. Bunlar özel boşanma sebepleri;

  • Zina,
  • Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış
  • Küçük Düşürücü Suç İşleme, Haysiyetsiz Hayat,
  • Terk, ve
  • Akıl Hastalığı veya

Genel boşanma sebepleri;

  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) ve
  • Fiili ayrılık sebepleridir. 

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası özel boşanma sebepleri ya da genel sebeplerin bir veya birkaçına dayalı olarak açılır. Karşı taraftan istenen tüm talepleri içeren yazılı bir dilekçe, boşanma sebebinin ispatı niteliğinde olan deliller ile birlikte mahkemeye sunulması gerekir.

Çekişmeli boşanma dilekçesi aile mahkemesine sunulur. Aile mahkemesinin olmadığı bölgelerde asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatı ile çekişmeli boşanma davasına bakar. Yer olarak yetkili mahkeme ise eşlerin son olarak birlikte yaşadığı bölge ya da davacının ikamet ettiği bölgedeki mahkemedir.

Dilekçenin sunulması sonrası ilgili harç ve masrafların vezneye yatırılması gerekir. Bunun için tahakkuk fişleri davacı tarafa verilir. Harç ve masrafların ödenmesi sonrası dosyaya bir esas numarası verilir. Böylece davanın hangi mahkemeye tevzi edildiği belirlenmiş olur. Çekişmeli boşanma dava dosyasının gönderildiği aile mahkemesi, bir tensip tutanağı düzenler. Davacıya ve davalıya tensip tutanağı tebliğ edilir. Söz konusu tensip tutanağı; tarafların dava ile ilgili yapmaları gereken cevap dilekçesi, avans yatırma, delil bildirme gibi işlemler ve ön inceleme duruşma gününü içerir.

Tutanakta taraflara yüklenen ödevler yerine getirildiği zaman duruşma hazır hale gelir. İlk olarak ön inceleme duruşması, sonrasında ise tahkikat duruşması yargılaması başlar.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Hangi Konulara Dikkat Eder?

Çekişmeli boşanma davasın sürecinde yargılama ile beraber tarafların gösterdikleri deliller toplanır. Tarafların iddiaları değerlendirilir. Hakim, tarafların talep ve iddialarını ve bunların hepsini destekleme niteliğindeki delilleri değerlendirir ve bir kanaate varır. Buna göre hakim, öncelikle tarafların talep ve iddialarını belirler. Talep ve savunmanın genişletilmesi yasağı ilkesine göre re’sen dikkate alınmaması gereken talep ve iddiaların zamanında yapılmaması durumunda talep ve iddiaya ilişkin karar verilemez.

Hakimin karar vermesinde deliller ve kanaat gerekçelerinin net olması gerekir. Aksi halde, gerekçesiz kararlar istinaf mahkemesi tarafından bozulur. Bu sebeple, mahkemede hiçbir karar gerekçesiz verilemeyeceği için hakim tüm talep ve iddiaların dayandırılacağı gerekçelerin makul derecede uygulanabilir deliller olup olmadığına bakar. Hakim tanık beyanlarını, delilleri ve celp edilmesi gereken delilleri bir araya toplar. Bilirkişi incelemesi gerekirse, tespit yapılması için dosyayı bilirkişiye gönderir. Son olarak alınan raporu değerlendirir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Görevli Mahkeme

Tüm mahkemelerin görevleri Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzda düzenlenmiştir. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri ile ilgili Kanun hükümleri kapsamında boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi olarak belirlenmiştir. Çekişmeli boşanma davası da aile hukuku davalarından olduğu için bu davalarda görevli mahkeme Aile mahkemesidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Çekişmeli boşanma davasını nerede açılır?

Çekişmeli boşanma davası eşlerin son defa altı ay birlikte oturdukları yer mahkemesinde ya da taraflardan birinin yerleşim yerinde bulunan aile mahkemede açılır. Bununla birlikte boşanma davalarında yetki kesin yetki niteliğinde değildir. Diğer tarafın yetki itirazında bulunmaması durumunda bu mahkeme dışında bir mahkemede de dava açılabilir.

Çekişmeli boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Çekişmeli boşanma davası aile mahkemesinde açılır. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise bu sıfatla Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Çekişmeli boşanma davasında avukat şart mı?

Çekişmeli boşanma davaları en zorlu aile hukuku davalarından biridir. Dolayısı ile bir aile hukuku avukatı ile çalışmakta yarar vardır.

Call Now Button