Boşanmada Mal Kaçırma

Boşanma davası, bazı durumlarda çok büyük karışıklıklar yaşanan bir dava haline dönüşebilir. Bunun en önemli sebebi de boşanmada mal paylaşımıdır. Boşanma davalarında mal paylaşımı, kanunun öngördüğü esaslara göre gerçekleşir. Ancak, bazı boşanma davalarında eşlerin mal kaçırması söz konusu olabilir. Hukuki sorunlardan olan eşlerden biri boşanmada mal kaçırırsa, diğer eş, kanunlar çerçevesine haklarından yararlanabilir.

Boşanma davasındaki haklarınız hakkında detaylı bilgiler almak için aile ve boşanma hukuku avukatı danışmanlığı almanız önerilir.

Boşanmada Mal Kaçırma Nedir?

Boşanma, evlilik birliğinin sonlanması olarak tanımlanır. Boşanmada mal paylaşımı, her iki taraf için yasal haklardandır. Eşler arasında mal varlığı bir çeşit ortaklıktır. Boşanma ile bu ortaklık mahkeme kararı ile son bulur. Eşler arasında mal paylaşımı yapılır. Boşanmada mal paylaşımı olacaksa eşlerden biri kötü niyetli olarak, mal kaçırma teşebbüsünde ya da tasarrufunda bulunabilir.

Eşlerden biri, evlilik süresince edinilen ortak malların mal paylaşımı içinde yer almaması için kayıtlı malları bir şekilde elinden çıkarabilir. Bu malları satabilir ya da saklayabilir. Bu kötü niyetli tasarruf, boşanmada mal kaçırma olarak ifade edilir. Bu durum başlı başına hukuki bir problem olarak değerlendirilir. Boşanma ile ilgili kanunlarda, boşanmada mal kaçırmanın engellenmesi için gerekli hususlar dair düzenlemelere yer verilir. Mal kaçırma olması ile beraber delillerin ortaya konulması ve geri almak kaydı ile boşanmada mal paylaşımı mümkün olabilir.

Boşanmada Mal Kaçırma Nasıl Yapılır?

Boşanma sebebinin ne olduğuna bakılmaksızın eşler arasında ortaya çıkan bazı anlaşmazlıkların bir sonucu olarak evlilik birliği sonlanır. Evlilik gibi doğal olan boşanma, anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma olarak iki şekilde gerçekleşebilir. Çiftler kendi aralarında boşanmak için anlaşabilir, anlaşamadıkları durumda ise boşanma davası açarak hukuki sürecin tamamlanması beklenir.

Ancak boşanma davaları, genellikle zorlu süreçlerdir. Boşanma davalarında bunun en büyük sebebi mal paylaşımı sorunları yaşanmasıdır.

Eşlerden boşanmada mal kaçırma durumları şunlar olabilir;

 • Boşanma davası açılmadan önce yani evlilik birlikteliği devam ederken mal kaçırmak için taşınır ya da taşınmaz mallar, başka bir kişiye ya da kişilere bağışlanabilir, satılabilir.
 • Eşler arası paylaşıma konu olan taşınır veya taşınmaz mallar, boşanma öncesi değerinden çok düşük bedel ile başka birine ya da birilerine devredilebilir.
 • Boşanma davası öncesi son 1 yıl için karşılıksız kazandırma yapılabilir.
 • Eşlerden biri sahte vekaletname ile eşinin malvarlığını başkasına devredebilir.
 • Ailenin yaşadığı ikamet konutunun, başka birine devri için eş adına başka birine imza attırılabilir.

Boşanma davasından önce, boşanma davası sırasında ya da sonrada da mal kaçırma yapılabilir.

 Boşanmada Mal Kaçırma Engellenebilir Mi?

Boşanmada mal kaçırmanın engellenmesi için bazı hukuki süreçler söz konusudur. Boşanmada eşten mal kaçırmaya engel olmak için hangi hukuki olanakların olduğu aile ve boşanma hukuku avukatı aracılığı ile öğrenilebilir.

 • Eşlerin yaşadığı konutun tapu kaydına “aile konutu” şerhi konulabilir.
 • Ortak konuta “aile konutu” şerhi konulmamışsa ve üzerinde konut bulunan eş, bu konutu eşinin rızası olmadan satmışsa, rızası alınmayan eş, bahse konu konutun satışının iptali için dava açabilir veya hukuki süreç başlatabilir.
 • Taşınır ya da taşınmaz mallara ilişkin anlaşmalı (muvazaalı) devir işlemleri yapılmışsa, bu işlemdeki hile ispatlanarak devrin iptali talep edilebilir.
 • Boşanma davası açıldığında aynı zamanda mal tasfiyesi davası da açılabilir.
 • Boşanma davası sonrası mal rejimi tasfiyesi başlatılarak, taşınır ya da taşınmaz malların devri önlenebilir.
 • Boşanma davası açılmadan 1 yıl önceye kadar mal ya da malların karşılıksız devri yapılmışsa, bu devirlerin iptali sağlanabilir.
 • Boşanma davası açılmadan önce geçmişe yönelik süre sınırı olmaksızın mal kaçırma amacı ile devir işlemi yapıldığı açıkça ortaya konulduğu takdirde bu devirlerin iptali sağlanabilir.
 • Yukarıdaki işlemlerin iptali ya da boşanmada mal kaçırmanın engellenmesi için hukuki destek almak gerekir.

Boşanmada Eşten Mal Kaçırma Davası

Boşanma davası, bazı durumlarda uzun yıllar sürebilir. Bunun en büyük sebebi, boşanmada eşlerin mal paylaşımı konusunda yaşadığı anlaşmazlıklardır. Boşanma davası öncesi, boşanma davası sırasında ya da boşanma davası sonrası gerçekleştirilen mal kaçırma teşebbüsleri, eşten mal kaçırma davası konusudur.

Mal paylaşımı davası, eşler tarafından boşanma davası süresi içinde herhangi bir zaman açılabilir. Böylece bu mallar ile ilgili ihtiyati tedbir talep edilir. Bu da eşten mal kaçırma eylemine engel olmak için bir önlemdir. Bunun belirli bir süresi bulunmaz. Malları kaçırma şüphesinin doğması ile acil olarak ihtiyati tedbir kararı alınabilir. Daha ise sonra boşanma davası açılır.

Bu konuda aile ve boşanma hukuku avukatı aracılığı ile nasıl hareket edilmesi gerektiği ile ilgili destek alınabilir.

Boşanma Davasında Mal Kaçırma Cezası

Boşanmada davanın taraflarına mal kaçırma cezası uygulanabilir. Sahte vekaletname ile malları devretme ya da resmi belgede sahtecilik cezası gibi cezalar gelişebilir. Eşi kandırmak ya da dolandırmak üzere malı kendisinin ya da başka birisinin üzerine geçirmek “dolandırıcılık” suçları kapsamında değerlendirilir. Eşten mal kaçırma amacı ile gerçekleşen şantaj, tehdit ya da şiddet gibi suçlar söz konusu ise mahkeme bu suça Türk Ceza Kanunları karşılığına göre ceza verebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanmada mal kaçırma ne demek?

Eşlerden biri, ortak mallarının mal paylaşımına tabi olmaması için üzerine kayıtlı malları bir şekilde elinden çıkarabilir. Bu malların satılması ya da saklanması yani bu kötü niyetli tasarruf, boşanmada mal kaçırmadır.

Boşanmada mal kaçırmada avukat şart mı?

Boşanmada mal kaçırma ile ilgili haklarınızı bilmek ve dava başvurunuzu en doğru şekilde gerçekleştirmek için aile ve boşanma hukuku avukatı ile görüşmenizde yarar var.

Call Now Button