Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Evlilik toplumun devamlılığında etkisi çok büyük olan önemli bir kurumdur. Evliliklerin sürekliliği ve devamlılığı toplumların devamlılığı için büyük öneme sahiptir. Boşanmak temelde aile bireylerini etkilese de toplumu da etkileyen bir olaydır. Bu sebeple boşanma ile ilgili iş ve işlemler bir takım kurallara tabidir.

Boşanacak kişilerin bu talepleri için dava açmak zorundadır. Boşanma kararının ise bir hakim tarafından verilmesi gerekir. Boşanma çekişmeli ya da anlaşmalı şekilde olur. Çekişmeli davalar genellikle şiddetli geçimsizlik kapsamında genel sebeplere dayalı boşanmalardan oluşur Ancak, bunun dışında; zina, eşe karşı suç işleme, yüz kızartıcı suç işleme, akıl hastalığı, terk gibi özel sebeplerden de kaynaklanabilir.

Kısaca boşanma davaları, öne sürülecek boşanma sebebi, maddi ve manevi sonuçlarda uzlaşıp uzlaşmamaları ve Kanun’da belirtilmiş koşullara göre farklı şekilleri olabilir. Her durumda da boşanma için gerekli belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması gerekir. Boşanma dilekçesi ile başlayan dava süreci, dava sebebi ne olursa olsun davanın mahkemede kabul edilmesi için birtakım evraklar hazırlanması ile başlar.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası evrakları kolay ve azdır. Dava dilekçesi davayı açan kişi tarafından imzalı şekilde dava dosyasına eklenir. Eşlerden her iki tarafın da boşanma protokolünü imzalamış olması gerekir. Bir aile hukuku avukatı ile çalışıyorsanız; avukatınız sizin yerinize dava başvurusu yapabilir. Ancak, davayı siz açacaksanız, avukatın davayı takip etmesi için vekaletnamenizin olması gerekir. Vekaletnameniz bulunmuyorsa, bu eksikliği gidermeniz için bir hafta süre tanınır.

 • Harç ücreti ve masrafının ödenmesi
 • Mal paylaşımı ya da devir işlemlerini beyan eden evraklar
 • Varsa çocukların kimlik belgeleri
 • Anlaşma protokolü
 • Varsa protokole konu araç ruhsatı, ev ve arsa tapusu

Çekişmeli Boşanma Davası İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası için talep edilen evraklar anlaşmalı boşanma davasına göre daha kapsamlıdır. Dava dilekçesi davayı açan kişi tarafından imzalanmalıdır. Kimlik ya da pasaportun fotokopisi eklenmelidir.

Anlaşmalı boşanma davasından farklı olarak çekişmeli boşanma davalarında, boşanmaya sebep olan olayların ispatı için gerekli delillerin de bir dilekçe halinde mahkemeye sunulması gerekir. Bir aile hukuku avukatı ile çalışıyorsanız; avukatınız sizin yerinize davayı açabilir. Ancak, çekişmeli boşanma davasını siz açmak isteyebilirsiniz. Avukatınızın davanızı takip etmesi için vekaletnamenizin olması gerekir.

 • Delil listesi
 • Kredi kartı hesap dökümleri
 • Telefon operatörlerinden arama dökümleri
 • Telefon mesajları
 • Darp raporu (Varsa)
 • Eşler arasındaki adli bir vaka oluştuysa ifade tutanakları
 • Sosyal medya paylaşımları
 • Maddi ve manevi tazminat talepleri
 • Nafaka talepleri

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, evlilik birliğini mahkeme kararı ile sonlandırmak için açılır. Aile mahkemesinde açılan bir dava olan boşanma davalarında, kendi içinde anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki şekilde dava görülebilir. Bu konuda belirleyici olan hangi dava türünün tercih edildiğidir. Tercih edilen dava çeşidine göre mahkemeye sunulması gereken evraklar ve boşanma süreci değişir.

Boşanma davası açmak isteyen eşlerin, hangi dava türü olduğu fark etmeksizin aile mahkemesine başvuruda bulunması gerekir. Başvuruda ise boşanma dava dilekçesini eksiksiz doldurması gerekir. Her iki durumda da tek bir dilekçe davanın açılmasında yeterli bulunur. Davacı taraf eğer mümkünse diğer ek belgelerle birlikte son 6 aydır ikamet ettiği yerin aile mahkemesinde dava başvurusunda bulunmalıdır.

Boşanma davaları, tarafların noterde çıkardığı vekaletname sayesinde deneyimli aile hukuku avukatı tarafından da takip edilebilir. Böylece hukuki kayıplar önlenebilir ve davanın daha iyi kontrol edilmesi sağlanır.

Boşanma İçin Nereye Başvurulur? Boşanmayla İlgilenen Mahkemeler Hangileridir?

Boşanma davaları, tarafların yetkili aile mahkemelerine yazılı dilekçe ile başvurması sonucunda açılan davalardır. Bu başvuruyu taraflardan birinin yapması hukuken yeterli bulunur. Bu davayı açmak için yetkili mahkemelerden biri, taraflardan birinin ikamet ettiği yer mahkemesidir. Diğer yetkili mahkeme ise dava öncesi eşlerin birlikte yaşadığı yer mahkemesidir. Davacı taraf, kendi oturduğu yerin ya da müşterek olarak son 6 aydır ikamet ettiği yerin mahkemesine başvuruda bulunabilir. Boşanma davalarında görevli mahkeme aslen aile mahkemesidir. Ancak, ikamet yerinde aile mahkemesi olmayabilir. Böyle bir durumda asliye hukuk mahkemesine başvuru yapılması gerekir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise Türkiye’nin her yerindeki aile mahkemesine ya da asliye hukuk mahkemesine başvuru yapmak yeterlidir.

Boşanma Davalarının Süresi Nedir?

Boşanma davalarının süresi davanın türü ve niteliğine göre değişiklik gösterir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler arasında uyum söz konusu olduğu için süreç çok daha hızlı ve kolay gerçekleşir. Bu tür davalar genellikle tek celsede tamamlanır. Anlaşmalı davalar genellikle 1 ila 4 ay arasında karara bağlanır.

Çekişmeli boşanma davalarında ise dava süresi daha karmaşık ve uzundur. Tarafların haksızlık durumunun ispatı ve delillerin niteliği gibi unsurlar, dava süresini etkiler. Eşler arası çekişmenin olduğu çekişmeli davalarda; usulüne uygun tebligat, ön inceleme ve inceleme duruşması, karar duruşması gibi aşamalardan bahsetmek mümkündür. Bunun yanında boşanmayı etkileyen durumların incelenmesi için tanıkların dinlenmesi gerekir. Çeşitli belge ve evrakların incelenmesine ihtiyaç duyulabilir. Birçok ek araştırma sürecinin dahil edildiği çekişmeli boşanma davalarında süre ortalama 1 ila 3 yıldır.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davası nasıl açılır?

Boşanma davası tarafların bulunduğu bölgeye en yakın aile mahkemesinde açılır. Dilekçe ile açılan boşanma davasında ikamet edilen bölgede aile mahkemesi yoksa, asliye hukuk mahkemelerine başvuru yapılır.

Boşanmak için ne gerekir?

Anlaşmalı boşanma davası için, dava dilekçesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi yeterlidir. Ayrıca dava harçlarının yatırıldığına dair dekonta ihtiyaç duyulur.

Boşanma davasında avukat şart mı?

Boşanma davalarında avukat şart olmamakla birlikte sürecin çok daha sağlıklı takip edilebilmesi için aile hukuku avukatı bilgilerine ihtiyaç duyulur.

Call Now Button