Boşanma Davasını İlk Kim Açmalıdır?

Boşanma davası birçok nedenden dolayı kişilerin evlilik kurumunu sonlandırmak üzere açılan davalardandır. Bu davayı kadın ya da erkek fark etmeksizin her iki taraftan biri açabilir. Aile mahkemesine yapılan başvurular neticesinde dava açılır. Boşanma davaları genellikle haklı tarafın açtığı davalar olarak düşünülür. Ancak, bu ifadenin tam olarak doğru olduğu söylenemez.

Boşanma taleplerinde öncelikle kişilerin davayı açma nedenleri sorgulanır. Daha sonra ise kişilerden gerekçelerine yönelik kanıtlar istenir. Davayı açan kişi eşinin kendisini aldattığını düşünüyorsa buna dair bazı kanıtlar sunması istenir. Bunlar; konuya yönelik video, resim, ses ya da birçok farklı türde olan belgelerden yararlanarak gösterdiği gerekçelerdir. Bir sonraki adımda davayı açan kişi değil gerekçelere bakıldığında haklı olan kişi davayı kazanır. Dolayısı ile davayı açan ilk kişinin kim olacağı hukuki açıdan önemli değildir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasında tarafların anlaşmalı boşanma davasıyla mı yoksa çekişmeli boşanma davasıyla mı boşanacağı tespit edilmelidir. Taraflardan her ikisi de boşanma talebinde hemfikirse, süreç çok daha kolay ve hızlı işler. Taraflar boşanma sürecine dair haklar ile ilgili anlaşmışlar ise anlaşmalı boşanma yolu ile boşanmak mümkündür. Taraflardan her ikisi de boşanma talebinde olsa da, boşanmanın maddi konularında anlaşmazlık yaşanıyorsa anlaşmalı boşanma mümkün değildir. Bu durumda çekişmeli boşanma davası yoluna gidilmesi gerekir.

Çekişmeli boşanma davası açmaya razı olan taraf, boşanma sebeplerini dayandırdığı iddiaları ve delilleri dava dilekçesine eklemelidir. Uzman bir aile hukuku avukatı ile süreci yürütmekte yarar vardır. Hukuki bilgisi olmayan bir kişi tarafından açılan dava, hak kaybına ve ileride geri dönülemez mağduriyetlere sebebiyet verebilir.

Boşanma Davası Süreci Nedir?

Boşanma davası, taraflar açısından özellikle psikolojik açıdan yıpratıcı bir süreçtir. Eğer anlaşma yoluna gidilmiyor ve dava çekişmeli görülecekse, dava 1 ya da 1,5 yıl sürebilir. Boşanma davasında ilk olarak dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilmelidir. Tebligatı teslim alan tarafın 2 hafta içinde yanıt vermesi gerekir. Cevap dilekçesi davacıya gönderilir ve cevaba cevap dilekçesi, ikinci cevap dilekçesi olarak dilekçeler aşaması tamamlanır.

Dilekçe aşaması tamamlandıktan sonra mahkeme duruşma gününü belirler. İlk duruşma ön inceleme duruşmasıdır. Ön inceleme duruşması mahkemenin usule aykırı bir durum olup olmadığını inceleyeceği aşamadır. Bu hususlarda bir eksiklik görülmüyorsa, tahkikat aşaması için mahkeme ertelenir. Ön incelemeden sonra tahkikat aşamasına geçilir ve delillerin mahkemeye celbi ile tanıkların dinlenmesi sağlanır. Toplanacak delil bulunmadığında hakim taraflara son sözlerini sorar ve dosya hakkında karar verir.

Boşanma Davası Duruşmasına Katılmak Zorunlu Mudur?

Davayı açan taraf açmış olduğu boşanma davasında temsilci tayin etmiş ise duruşmaya mutlaka katılmak zorundadır. Taraflardan biri duruşmaya katılmıyorsa, davayı takip etmediği için dosya müracaata kaldırılır. Davalı, duruşmaya katılmakla yükümlü değildir. Ancak, davada kendini savunmak ve taleplerini sunmak açısından duruşmada bulunması gerekir. Kendisi duruşmada bulunamıyorsa, aile hukuku avukatı ile kendisini temsil ettirmelidir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar duruşmaya katılmak zorundadır. Anlaşmalı boşanma davalarında temsilen avukat olsa da duruşmaya kendilerinin katılması gerekir. Taraflar duruşmaya katılmazsa, dava takip edilmediğinden boşanma gerçekleşmez.

Boşanma Davalarında Hangi Mahkeme Görevlidir?

Boşanma davasında görevli olan mahkeme Medeni Kanunda aile mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Boşanma davalarında görevli olmayan bir mahkemede dava açmak taraflara hem zaman hem de hak kaybı yaşatır. Aile mahkemesi olmayan yerlerde görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olarak belirlenmiştir.

Boşanma Davasında Hangi Mahkeme Yetkilidir?

Boşanma davası açmak isteyen taraf, eşlerden birinin ikametgahında boşanma davası açabilir. Taraflar boşanma davası açma tarihinden altı ay öncesine kadar olan süre içinde bulundukları ikametgahta boşanma davası açabilir. Bu mahkemelerden herhangi birinde dava açma hakkına sahiptir. İkametgahını başka bir şehre taşıyan taraflar, yaşadıkları şehirden de boşanma davası açabilir.

Boşanma Davası İçin Hangi Avukat İle Çalışmak Gerekir?

Boşanma davası birçok açıdan zorlu davalardan biridir. Özellikle müşterek çocuğu olan birbirine ekonomik bağlılıkları olan taraflar açısından daha zorlu bir süreçtir. Hukuki destek almadan bir davayı baştan sona hatasız takip etmek oldukça zorludur. Boşanma davası dilekçesinin hukuka uygun olarak yazılması en önemli noktalardan biridir. Ayrıca delillerin usul ve yasalara uygun olarak sunulması, duruşmalara katılarak beyanda bulunulması gibi birçok önemli detay da vardır. Dosyaya gelen giden evrakın kontrolü de uzmanlık gerektir. Birçok karmaşık aşamada yapılabilecek hatalar geri dönülmez sonuçlar doğurur. Bu durum da davadaki haklılığınızı etkiler. Dolayısı ile boşanma davası açan tarafın kim olduğu önemli olmaksızın bir aile hukuku avukatı aracılığı ile süreç yönetilmelidir.

Tarafların Boşanma Davasına İtiraz Hakkı Var Mıdır?

Boşanmaya ilişkin yasalar Türk Medeni Kanunu’nda tanımlanmıştır. Boşanma davasını açan davacı taraf, boşanmaya neden olan olaylarda ağır kusurluysa davalının davaya itiraz hakkı vardır. Davaya itiraz eden eş, diğer tarafın evlilik içerisinde yaşanan boşanmaya sebebiyet verici olaylarda daha ağır kusurlu olduğunu ispat etmesi gerekir. Bu konu içinde birçok ayrıntı barındırır dolayısı ile hukuki yardım almanız önerilir. Açılan boşanma davasına itiraz süresi davacının dava dilekçesini davalıya tebliğ etmesinden itibaren başlar. Bu süre, dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesinden itibaren iki haftadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davası türleri nelerdir?

Boşanma davası iki çeşide sahiptir. Bunlar anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davası en kısa sürede ve tek celsede sonlanan boşanma türüdür. Çekişmeli boşanma davası, daha uzun süren ve delil incelenmesi gerektiren bir boşanma davası türüdür.

Boşanma sebepleri nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’na göre şiddetli geçimsizlik ile evlilik birliğinin temelden sarsılması, aldatma, ortak yaşam alanını terk, kötü ya da onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz bir yaşam sürme boşanma sebeplerindendir.

Boşanma davasını ilk açacak taraf için avukat şart mı?

Davayı ilk açan taraf ya da diğer taraf fark etmeksizin bir uzmandan yardım almak önemlidir. Aile hukuku avukatı dava dilekçesinin hazırlanmasından sürecin sonlanmasına kadar olan aşamada tüm süreç hakkında sizi bilgilendirir.

Call Now Button