Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma dava süreci davadan davaya değişiklik gösterir. Boşanma davalarında yargılamanın süresi davanın anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası olması ile doğrudan ilişkilidir. Bu süre boşanma sebebine göre de değişebilir. Anlaşmalı boşanma davaları ortalama 1 ile 3 ay arasında dava sonuçlanır. Çekişmeli boşanma davalarında ise istinaf ve temyiz süreçleri ile beraber bu süre ortalama 3 ile 5 yıl arasında değişir.

Eşlerden biri boşanmaya karar verdiklerinde bu sürecin bir an önce tamamlanmasını ister. Boşanma davaları eşler ve çocuklar için yorucu ve yıpratıcı olabilir. Boşanma davasının süresi hangi sebebe bağlı olarak boşanma davası açılmış olduğuna göre değişiklik gösterir. Mahkemelerin yoğunluğuna, hakimin değişip değişmemesine ve daha birçok hususa göre boşanma davasının süresi etkilenir.

Boşanma Dava Sürecini Etkileyen Unsurlar Nelerdir?

Boşanma davasının sonuçlanması hangi nedenlerle davanın açılmış olması ile ilgili olduğu gibi süreci etkileyen farklı birçok etken vardır.

Boşanma davası anlaşmalıysa, tarafların evlilik birliğinin temelden sarsıldığına dair ortak yargısı söz konusudur. Anlaşmalı boşanma davalarında, mahkemeye dava dilekçesinin yanında bir de anlaşmalı boşanma protokolü sunulur. Bu durumda anlaşmalı boşanma davalarının süresi çekişmeli boşanma davalarına göre çok daha hızlıdır.

Boşanma davası çekişmeliyse, ortada ortak bir karar yoktur. Çekişmeli boşanma davalarında taraflar mahkemeden kendi lehlerine bir hüküm verilmesini hedefler. Dolayısı ile anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun bir süreç söz konusudur.

Mahkemenin adli tatilde olması, boşanma davalarının da adli tatile tabi olmasına sebep olur. Yani boşanma davalarında adli tatilin bitiminden 1 hafta sonra dava işleme alınır. Boşanma davaları adli tatile tabi olsa bazı işlemler yine de devam eder. Bu işlemler şu şekildedir.

  • Geçici hukuki koruma talebi ve buna ek yapılacak itirazlar
  • Nafaka ve velayet davaları
  • Çocuk kaçırma davası
  • Keşifler ve çekişmesiz yargı işleri
  • Bir an önce yapılması gereken işler ve tebligat işlemleri
  • Boşanma davası açma
  • Karşı dava açma

Mahkemelerde iş yoğunluğu olması da boşanma davalarının sonuçlanmasını uzatabilir.

Boşanma Davalarında Hangi Mahkeme Görevlidir?

Boşanma davalarında Aile Mahkemesi görevlidir. Aile Mahkemesi’nin olmadığı yerlerde boşanma davasında Asliye Hukuk Mahkemesi görevli tayin edilmiştir. Aile Mahkemeleri konuları itibari ile çok yoğun bir çalışma alanına sahiptir. Bu durum da boşanma davası süresini uzatabilir.

Boşanma Davaları En Kısa Hangi Sürede Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle en kısa sürede sonuçlanan davalardır. Ortalama olarak 1 ile 3 aylık bir süre içinde boşanma davalarında sonuca varılır. Anlaşmalı boşanma davasında boşanma protokolü hazırlandıktan sonra dava dilekçesi nöbetçi aile mahkemesine sunulur. Gerekli harç ve masraf ödemeleri yapılır. Taraflar duruşma gününde mahkemede hazır olur. Duruşmaya katılacak taraflar, anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan hususları sözlü olarak da onayladıklarını hakim huzurunda bildirir. Ardından mahkeme tarafından anlaşmalı boşanma kararı verilir.

Boşanma Davaları En Fazla Ne Kadar Sürer?

Boşanma dava süreci dilekçe ile başlar. Dilekçe aşamasından sonra taraflara ön inceleme duruşması tarihi tebliğ edilir. Ön inceleme ile ilk duruşma aynı gün yapılır. Ön inceleme duruşmasının tamamlanmasının ardından en uzun aşama olan tahkikat aşamasına geçilir. Bu aşamada hâkim vakıaları inceler, delilleri değerlendirir, tanıkları dinler, gerek görmesi halinde bilirkişi desteği alır. Sonra bilirkişi raporları taraflara tebliğ edilir. Taraflar isterse bu raporlara itiraz edebilir. Karar duruşmasında hâkim ya boşanma davasının kabulüne ya da davanın reddine karar verir. Taraflar gerekçeleriyle başvuruda bulunabilir. İstinaf aşaması sonucu kararın netleşmesi en az 1 yıl sürer. Kesin bir süre verilmemekle birlikte yaklaşık 3 yıl içinde boşanma davaları kesin karara bağlanır.

Boşanma Dava Sürecinin Hızlandırılması İçin Neler Yapılabilir?

Boşanma davalarında sürecin en hızlı şekilde sonuçlanması için aile ve boşanma hukuku avukatı ile çalışılması tavsiye edilir. Boşanma davalarını hızlandırmak için duruşma gününün öne çekilmesini gerektirecek herhangi bir acil durum varsa, bu durum sözlü olarak bildirilebilir. Bu yeterli görülmezse talep dilekçesi hazırlanır ve talep dilekçesi ekinde aciliyet durumunu ispatlar nitelikte belgeler sunulabilir. Anlaşmalı boşanma davasının duruşmasının tamamlanmasının ardından gerekçeli karar yazılır. Gerekçeli kararın ardından mahkeme kalemine giderek gerekçeli kararın elden tebliği alınabilir. 

Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma davaları öncelikle bir dilekçe aşaması ile başlar. Dilekçe aşamasında davacı eş bir dava dilekçesi sunar. Sunulan bu dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir. Tebliği aşamasında karşı tarafın 14 günlük bir cevap verme süresi bulunur. Sonra ise 2. cevap dilekçeleri verilir. Bu dilekçelere ilişkin de aynı süreler uygulanır. Dilekçelerin taraflara tebliğ edilmesi için ise 30’ar günlük süreler öngörülür. Sonuç olarak, ortalama 120 gün dilekçe aşaması vardır.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma dava süreci mahkemenin iş yoğunluğuna, dosyadaki delillerin toplanılmasına ve tebligat sürecine göre değişiklik gösterir. Ancak, anlaşmalı boşanma davası 1 hafta ile 1 ay arasında sonuçlanır. Çekişmeli boşanma davası ise ortalama 1 ile 1,5 yıl kadar sürer.

Boşanma davasında davayı ilk açan avantajlı mıdır?

Boşanma davasını ilk açan kişinin daha avantajlı olduğu düşünülse de aslında taraflar için bir avantajı yoktur. Eşlerden biri dava açtığında, diğer eş de açılan davaya karşı dava açabilir.

Boşanma anlaşmalı olsa da avukat şart mıdır?

Tek celsede sonuçlanan bir boşanma davası, kolay nitelikte olduğu için anlaşmalı boşanma davası avukatsız açılabilir ve sonuçlanabilir. Ancak, çiftler evlilikten gelen haklarının neler olduğunu bilmeden dava açması sonrasında hak kaybına uğrarsa, pişmanlık duyar. Boşanma davası açacak olan taraflar, bir aile ve boşanma hukuku avukatı danışmanlık hizmetinden yararlanarak haklarının neler olduğunu öğrenebilir. Böylece hak kaybına uğrama riskini ortadan kaldırır.

Call Now Button