Boşanan Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanan kadının hakları, Aile Hukuku hükümlerince kadın eşe tanınan hakları ifade eder. Boşanma davası aşamasında hemen hemen tüm kadın eşlerde geleceğe yönelik kaygılar görülür. Ülkemizin sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurulduğunda kadın eş, boşanma öncesinde bazı kaygılar yaşayabilir. Özellikle ekonomik özgürlüğüne sahip olmayan kadınlar için gelecek endişesi çok fazla yaşanır.

Özellikle ekonomik geleceğine dair kaygılar yaşayan kadınlar, haklı olarak panikler ve boşanma öncesinde sahip oldukları hakları öğrenmek ister. Aile hukuku avukatı aracılığı ile boşanma sırasında kadını ve çocuğu koruyucu hükümlerin varlığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Boşanan kadınların boşanma sonrası Medeni Kanunlar tarafından tanınan birçok hakkı vardır.

Kadının Ayrı Yaşama Hakkı

Eşler evli oldukları süre boyunca aile kurumunun kuralları gereği birlikte yaşar. Bunun için bir ortak konut belirlerler. İş, çalışma koşulları, tatil gibi rızaya dayalı ayrı yaşamalar dışında birlikte yaşarlar. Böylece evlilik birliğinin sahip olması gereken yükümlükleri birlikte üstlenirler. Eşlerden birinin ortak evden ayrılması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde diğer eş tarafından Terk Nedeniyle Boşanma Davası açılabilir.

Ortak Konutun Özgülenmesini Talep Etme Hakkı

Ayrı yaşama hakkına elde etmiş olan kadına yönelik diğer eş tarafından, intikam duygusuyla ya da boşanma sürecinde yıpratmak maksadı ile ortak konutu terketmeye zorlayıcı eylemler olabilir. Çocuğuyla birlikte kadının evden çıkmasını, baba evine göndermeye çabalanmasını örnek olarak gösterebiliriz. Bir aile hukuku avukatı ile boşanma davasında ortak konutun kadın ve çocuklara özgülenmesini talep etme hakkında talepte bulunulabilir. Böylece evlilik süresince yaşanan müşterek konutta kadın ve çocuklar kalmaya devam edebilir.

Kadının Çocuğun Teslim Edilmesini Talep Etme Hakkı

Eşlerden biri boşanma sürecinde çeşitli zorluklar çıkarabilir. Bu tip durumlarda çocuğun anne yanında kalması yaşamsal açıdan zorunluluk olabilir. Bu yaşamsal zorunluluğa rağmen müşterek çocuk baba tarafından alıkonuluyorsa, kadın “Çocuğun Kendisine Teslim Edilmesini” talebinde bulunabilir.

Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme Hakkı

Boşanma davasının açılmasından itibaren eşler ayrı yaşama hakkına sahip olur. Çocukların hangi ebeveynin yanında kalacağı “Tedbiren Velayet” kurumu ile çözülür. Dava boyunca çocuğun hangi eş ile yaşayacağı mahkemece “Tedbiren Velayet” ya da “Çocuk İçin Geçici Himaye Tedbiri” adı altında değerlendirilir.

Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma Hakkı

Çocuğun velayeti dava süresince tedbir amaçlı ya da dava sonrasında hükmen babaya verilmiş olabilir. Bu durumda kadın çocuk ile kişisel ilişki kurabilir. Böylece anne çocuklarını görebilir, çocuğuyla zaman geçirebilir ve etkileşimde bulunabilir.

Kadın İçin Tedbir Nafakası Hakkı

Boşanma davasında kadına tanınan haklardan “Kadın İçin Tedbir Nafakası“ en önemli haklardan biridir. Boşanma davasının açılması durumunda kadın,  barınma ve geçinme için diğer eşten kendisine nafaka verilmesi talebinde bulunabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kadının tedbir nafakasına ihtiyacı olup olmadığıdır.

Çocuk İçin Tedbir Nafakası Talep Etme Hakkı 

Müşterek çocuğun velayetini davanın devamı boyunca anne istiyorsa; çocuk için tedbir nafakası talebinde bulunabilir. “Çocuk İçin Tedbir Nafakası” velayete sahip olmayan eş tarafından dava boyunca çocuk için ödemek zorunda kaldığı nafakadır. Mahkeme hakimi müşterek çocuğunuzun velayetini dava süresince tedbiren size vermişse, müşterek çocuk için tedbir nafakası ödenmesi zorunludur.

Kadının, Çocuk İçin İştirak Nafakası Talep Etme Hakkı

İştirak nafakası, boşanma kararı kesinleştikten itibaren çocuk ergin olana kadar ödenmesi gereken bir nafakadır. İştirak nafakasını velayet sahibi olmayan eş ödemekle yükümlüdür. Yine kanunlara göre iştirak nafakasını hakim kendiliğinden karara bağlamalıdır.

Kadın İçin Yoksulluk Nafakası Hakkı

Boşanma davasında kadının en önemli haklarından biri de yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakasının boşanma neticesinde yoksulluğa düşme ihtimali olan eşe, diğer eş tarafından ödenmesi gerekir.

Kadının Velayet Hakkı

Kadının boşanma sürecinde en önemli haklarından biri de çocuğun velayetidir. Çocuğun velayet talebinde ilk aday kadın eş olsa da, velayet alabilmek için birçok kriter bulunur. Çocuğun yaşı, eğitim durumu, sağlık durumu, çocuğun üstün yararı ilkeleri velayetin kime verileceği konusunda belirleyici en önemli kriterlerdir.

Kadının Maddi Tazminat Hakkı

Kadının diğer eşin kusurlu davranışlarından dolayı Maddi Tazminat Talep Edebilme hakkı vardır. Maddi tazminat talebi için kadında boşanmaya sebebiyet veren olaylarda az kusurlu ya da kusursuz olması şartı aranır.

Kadın Eşin Manevi Tazminat Hakkı

Boşanmaya neden olan olaylarda kusursuz ya da az kusurlu olan kadın, diğer eşten manevi tazminat talep edebilir. Bunun için boşanma dilekçesinde istediği tazminat miktarını belirtmesi gerekir.

Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı

Boşanma davası harçlardan bağımsız olarak talep edilen ziynet eşyasına ilişkin nisbi nitelikli harcın ödenmesi zorunludur. Düğünde takılan ziynet eşyalarının, kendisinden alındığını ispatlayan kadın, ziynet eşyalarını ya da karşılığı olan bedeli talep etme hakkı vardır.

Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak ve Haklar

Eşlerin evlilikleri süresince sahip oldukları taşınır ya da taşınmaz mallar boşanma davası sonrasında mal rejiminin tasfiyesine konu olabilir. Boşanma davasının sonuçlanması ancak, mal rejimi söz konusudur.

Aile Konutu Şerhi Konulmasını İsteme Hakkı

Kadın, çeşitli mağduriyet sebepleri ile kocası adına kayıtlı olan ve aile konutu olarak kullanılan taşınmaza Aile Konutu Şerhi konulmasını talep edebilir.

Kadının Ücretsiz Avukat İsteme Hakkı

Dava masraflarını ve aile hukuku avukatı ücretini karşılayamayacak durumda olan kadınlar, bulunduğu il Barosuna müracaat edebilir ve kendisine Adli Yardım kapsamında ücretsiz bir avukat görevlendirilmesini talep edebilir.

Kadının Kendi Eşyalarını Talep Etme Hakkı

Taraflar evlendiklerinde ortak konuta getirdiği çeyiz eşyalarını iade talebinde bulunabilir. Uygulamada Eşya Alacağı davası şeklinde görülen bu dava ile kadın kendi getirdiği eşyaları geri alabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kadınlar haklarını nasıl koruyabilir?

Kadınların haklarını koruyabilmesinin ilk koşulu, haklarının neler olduğunu bilmesidir. Bu konuda bir uzmandan yardım alabilir, tüm hukuki haklarını öğrenebilir.

Boşanan kadının haklarını korumada avukat şart mı?

Özellikle çekişmeli boşanma davalarında aile hukuku avukatı ile çalışmak şarttır. Böylece zaten mağdur olan kadın haklarını çok daha iyi koruyabilir.

Call Now Button