Bebek Evlat Edinmek İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Çocuk sahibi olamayan anne ve baba olmak isteyen ailelerin en büyük hayali bir çocuk sahibi olmaktır. Bu aileler evlat edinme yoluna başvurur. Böylece anne ve baba olmak isteyen aileler çocuk sahibi olma imkanı elde edebilir. Her ailenin evlat edinmesi kolay değildir. Ailelerin evlat edinebilmesi için bazı belli başlı şartlar vardır. Evlat edinilecek çocuğun bebek olması, yaşı gibi kriterler de çok önemlidir.

Bu aşamada izlenmesi gereken adımlar ve verilmesi gereken bazı belgeler vardır. Bir çocuğun evlat edinilebilmesi için günümüzde Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilgilidir. Evlat edinme koşullarını tam olarak sağlayan çiftlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile iletişime geçmesi gerekir. Bu kurumlara yazılı olarak evlat edinmek istediklerini beyan etmeliler. Çiftler evlat edinme durumu için uygun görülürlerse ilgili kurum kendilerine hangi adımları takip etmeleri gerektiğini gösterir. Kurum resmi işlemleri gerçekleştirmelerinde kendilerine yardımcı olur. 

Bebek Evlat Edinmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Bebeklerin evlat edinilebilmesi için evlat edinecek olan bebeğin canlı olarak doğmuş olması gerekir. Bebeğin ilk 6 hafta boyunca da yaşamaya devam etmiş olmasına bakılır. Bunun dışında, yeni doğmuş bebekler ile büyümüş çocukların evlat edinmesi arasında temek bir fark bulunmaz. Ayrıca, yeni doğmuş bebeğin ailesi evlat edinmede görüşmelere katılıyorsa, bebeğin yeni bir ailesi olması için rızasının olmasına bakılır. Evlat edinme şartları şu şekildedir.

 • Evlat edinecek olan eşlerin en az 5 yıl evli olmaları gerekir.
 • Annenin de babanın da 30 yaşını doldurmuş olmaları gerekir.
 • Bebeğin, varsa annesi ya da babasının rızası alınmalıdır.
 • Evlat edinecek olan aile ile evlatlık alınacak olan bebek arasında en az 18 yaş farkının olması gerekir.
 • Evlat edinecek olan bireylerin, en az ilkokuldan mezun olması gerekir.

Yeni Doğmuş Bebek Evlat Edinme

Evlat edinecek kişilerin yapması gerekenler içinde en önemli gerekli koşulları sağlamaları ve gerekli yerlere başvurmalarıdır.

Evlat edinmek isteyen anne-baba Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hizmetler İl Müdürlüğü’ne kendilerinden istenen evraklar ile başvuru yapmalıdır.

Yurt dışında yaşamını sürdüren Türk vatandaşları ya da yabancı ülkenin vatandaşları, bulundukları ülkedeki devletin merkezindeki ilgili makama başvurur.

Türkiye’de ikamet eden yabancı ülke vatandaşları bir yıldan fazla süre ile oturma iznine sahip olmalarına bakılır. Bu vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvuru yapabilir.

Yeni Doğmuş Bebek Evlat Edinme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeni doğmuş bebek evlat edinme için dilekçe ile şahsi olarak başvuru yapılmalıdır. Başvurmak için annenin ve babanın birlikte başvurusu aranır. Başvuru için çiftlerden çeşitli belgeler talep edilir. Bu aşamada süreci en iyi şekilde takip etmek için aile ve boşanma hukuku avukatı ile görüşmenizde yarar vardır.

Yeni Doğmuş Bebek Evlat Edinme Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yeni doğmuş bebek evlat edinme ya da daha büyük yaşta çocuk edinme için gerekli olan belgeler arasında bir far bulunmaz. Bu belgeler;

 • Nüfus Müdürlüğünce verilen nüfus kayıt örneği
 • Başvuran eşlerin ve birlikte yaşamış olduğu aile üyelerinin sabıka kayıtları
 • Mal varlığını ve gelirini, sosyal güvenlik durumunu gösteren belgeler
 • Yerleşim yeri belgesi
 • Eşlerin öğrenim durumunu gösteren belge
 • Sağlık raporu (eşlerin herhangi bir fiziksel, zihinsel ya da ruhsal engeli olmamalı, bakım halinde olmamalı, bulaşıcı hastalığı bulunmamalı, alkol ya da uyuşturucu gibi maddelerin bağımlısı olmamaları gerekir)

Bu belgelerin başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi gerekir. Aksi takdirde bu belgelerin işleme alınması mümkün değildir. Evlat edinme başvurusu evraklarının 2 ay içinde teslim edilmesi halinde başvuru süreci başlamış olur. Başvuru yapan aile ile en az 5 gün süren görüşmeler gerçekleştirilir. Bu görüşmelerde;

 • Ailenin çocuktan beklentileri,
 • Çevre ile olan ilişkileri,
 • Nasıl bir bebeğe sahip olmak istedikleri,
 • Evlat edinme ile ilgili düşünceleri gibi konular üzerinde konuşulur. Yapılan görüşmeler sonucunda ilgili raporlar belirlenir. Bu rapor yazılı bir belge ile ilgili aileye ulaştırılır.

Evlat Edinme Başvurusu Sonrası Neler Yapılır?

Öncelikle başvuru belgeleri incelenmeye alınır. Belgelerin eksiksiz olup olmadığına bakılır. Ailenin gerekli şartları taşıyıp taşımadığı detaylı bir şekilde incelenmelidir. Başvuru için yeterli koşulları sağlamayan ailelerin başvuruları reddedilir. Mazeret gösterilip eksik bir dosya bulunması halinde söz başvuru bir süre ile askıya alınır.

Başvuru yapan aileden kaynaklanan gecikmeler söz konusu ise başvuru işlemden alınır. Bu durum ilgili aileye yazılı olarak iletilir. Aile, bu durumu reddediyorsa, 15 gün içinde il müdürlüğü gözetiminde itiraz edebilir. Bu itiraz yetkililerce yeniden değerlendirmeye alınır. 1 ay içinde karar verilir. Verilen bu karar yazılı olarak aileye iletilir.

Evlat edinmesinin kabul edilmesi durumunda, bebeğin yerleştirilmesi yapılır. Bebeğin aileye yerleştirilmesi sonrası 1 yıl incelenme koşulu vardır. Ailenin bebeğe karşı olan tutumları takip edilir. Bebeğin büyütüldüğü ortamın büyük önemi vardır. Bebeğin gelişimi için hem sağlıklı hem de sevgi ile büyütülmesi çok önemlidir. Evlat edinen aile, ailesine yeni katılan üyeyi kendi çocuğuymuş gibi büyütmelidir. Artık bebek aileden biri olduğu için bu şekilde davranılması gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bebek evlat edinmenin diğer yaştaki çocuk evlat edinme arasında fark var mıdır?

Yeni doğan bebeğin 6 haftayı sağlıklı olarak doldurmuş olması dışında, prosedürde ya da evrak talebinde bir fark yoktur.

Bebek evlat edinmede avukat şart mı?

Bebek evlat edinmede gerek başvuru sürecinde gerek sonuçlanma aşamasında süreci en iyi şekilde takip etmek için aile ve boşanma hukuku avukatı ile görüşmenizde yarar vardır.

Call Now Button