Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Eşlerden birinin boşanma davası açmasının birbirinden farklı nedenleri olabilir. Aile birliğini sonlandırmak üzere açılan bu davalarda Aile Mahkemesi aracılığı ile işlemler yapılır. Boşanma davaları genellikle anlaşmalı olsa da çekişmeli olarak da görülebilir. Her iki dava da süreç birbirinden farklı işler. Anlaşmalı boşanma davası tarafların ortak kararı sayesinde kısa sürede sonuçlanır. Anlaşma yoluna gitmeyi tercih eden taraflar dava öncesi bir araya gelir ve asgari müştereklerde ortak karar alır. Bu kararlarını mahkemeye iletir ve tek celsede aile birliğini sonlandırabilirler.

Çekişmeli boşanma davasında ise taraflar daha zorlu bir süreç yaşar. Bu süreç genellikle uzun sürer. Anlaşmalı boşanma davası başvurusu sonrasında genellikle 40 gün içinde duruşma tarihi belirlenir ve duruşma günü her şey usule uygunsa mahkeme tek celsede anlaşmalı boşanma olarak hükmedilir. Buna ilişkin gerekçeli karar da 30 gün içerisinde yazılır.

Anlaşmalı Boşanma Kaç Günde Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davasının kaç günde sonuçlanacağı ilden ile göre değişir. Anlaşmalı boşanma davasının ne kadar süreceğini anlamak için anlaşmalı boşanma sürecini incelemek gerekir.

  • Anlaşmalı boşanma davası başvurusu tamamlandıktan sonra genellikle 40 gün içinde duruşma tarihi belirlenir.  Eşler mahkemenin belirlediği tarihte duruşmada hazır olur.
  • Duruşma günü her şey usulüne uygun hazırsa, mahkeme tek celsede anlaşmalı boşanma kararı alır.
  • Karar ilişkin gerekçeli karar, 30 gün içerisinde yazılır.
  • Bir sonraki dava sürecinde gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir. Bu sürecin de yaklaşık 1 hafta sürmesi tahmin edilir.
  • Eşlerin anlaşmalı tebligatı alması sonrası mahkemeye istinaftan feragat ettiklerine dair beyan sunmaları gerekir. Bunun dışında verilen 2 haftalık istinaf süresinde işlem yapılmazsa, anlaşma boşanma kararı kesinleşmiş olur.
  • Kesinleşme şerhini içeren gerekçeli karar Nüfus Müdürlüğüne bildirilir. Bu bildirim neticesinde tarafların nüfus bilgileri yeniden düzenlenir.

Tüm bu süreçler göz önünde bulundurulduğunda, anlaşmalı boşanma davası ortalama 2 ila 3 ay arasında sürebilir. İyi bir anlaşmalı aile hukuku avukatı bu süreci daha kısaltabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Anlaşmalı boşanma davasının kararının kesinleşmesi süreci içinde gerçekleştirilen tüm işlemler, kararın ne zaman kesinleşeceğinde etkin role sahiptir. Taraflardan biri anlaşma protokolü ve dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye başvuru yapar. Mahkeme dilekçe üzerinden tensip tutanağı hazırlar. Hazırlanan bu tutanak, taraflara tebliğ edilir. Böylece duruşma tarihi belirlenmiş olur. Gerekli işlemlerin yapılması sonrasında gerekçeli karar açıklanır. Gerekçeli karar da tebliğ edildikten sonra boşanma resmen tamamlanmış olur.

Dava sürecinde mahkemenin tebligatları zamanında ve usulüne uygun yapıp yapmadığı belirleyici olur. Duruşma tarihi, gerekçeli kararın ne zaman yazıldığı da süreci etkiler. Hükmün kanun yoluna götürülüp götürülmeyeceği de davanın kesinleşme tarihinde etkilidir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davasının açılmasından itibaren ne kadar sürede kesinleşeceğini baştan söylemek mümkün değildir. Davanın açılacağı mahkeme de anlaşmalı boşanma davasının kesinleşme tarihini etkiler.

Boşanma Davasında Hangi Karalar Alınır? 

Boşanma davaları Aile Mahkemeleri tarafından görülür. Boşanma davalarında öncelikle kısa bir karar verilir. Bu kısa karar sonrası bir de gerekçeli karar verilir. Mahkeme öncelikle kısa kararı verdikten sonra gerekçeli boşanma kararını hazırlar. Mahkeme tarafından verilen kısa karar sonrası bir aylık yasal süre içinde gerekçeli kararın, hazırlanması gerekir. Kısa karar ile gerekçeli karar tutarlı olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme ve Feragat

Anlaşmalı boşanma davasının sonuçlanması sonrası verilen kararın kesinleşmesi sürecine kadar taraflar anlaşmaktan vazgeçebilir. Bundan sonraki sürece ise çekişmeli boşanma davası olarak devam edebilirler. Anlaşmalı boşanma davasından vazgeçmek ve çekişmeli boşanma davasına dönmek, taleplerden feragat edildiği anlamına gelmez.

Ancak, boşanma davasından vazgeçilmesi halinde taraflar taleplerinden feragat etmiş olur. Boşanma davasının feragat dilekçesi açık, net ve şartsız olması gerekir. Dilekçede “boşanma davamdan feragat ediyorum” şeklinde beyanda bulunulması gerekir. Anlaşmalı boşanma davasından vazgeçme süresi kararın kesinleşmesine kadar olan süre içinde yapılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli Mahkeme

Boşanma davası anlaşmalı olarak gerçekleştirilemiyorsa, taraflar çekişmeli boşanma yoluna giderler. Boşanma davaları aile mahkemeleri tarafından görülür. Her şehir ve bazı ilçelerde aile mahkemeleri mutlaka yer alır. Boşanma davasının aile mahkemesi dışında açılması da söz konusu olabilir.

Böyle bir durumda boşanma davası görevsizlik hükmü ile ret olur. Ancak, boşanma davasında aile mahkemelerinin olmadığı durumlarda, asliye hukuk mahkemelerinde dava görülebilir. Anlaşmalı boşanma davası aile hukuku davaları içinde yet alır. Aile hukuku avukatı aracılığı ile dava süreci en doğru şekilde başlatılır ve dava titizlikle takip edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davası kararı ne zaman belli olur?

Boşanma davasında kararın tebliğ edilmesinden itibaren davanın tarafları iki haftalık istinaf başvuru yapmazsa, süre dolmuş olur. Yargıtay’ın kararı onaylamasından sonra boşanma davası kararı kesinleşir.

Boşanma davası en kısa ne zaman belli olur?

Gerekçeli kararın hazırlanması sonrası tarafların kimlik fotokopisi ile istinaf kanun yolundan feragat ettiği, kararın kesinleşmesini istediğini belirten dilekçe ile müracaat yapılır. Gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra tarafların verdiği dilekçelerin havale işlemi yapılır. Anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmiş örnekleri nüfus idaresine gönderilir ve nüfus kayıtlarında taraflarla ilgili gerekli değişiklikler gerçekleştirilir.

Anlaşmalı boşanma dava sürecini etkileten unsurlar nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davalarının süresi yetkili mahkeme, mahkemenin iş yoğunluğu, tarafların delilleri, karşı dava açılması ve davanın niteliği gibi etkenlere göre değişiklik gösterir.

Anlaşmalı boşanma davasında avukat şart mı?

Anlaşmalı boşanma davalarında her iki taraf da ortak müşterekte buluştuğu için süreç avukatsız da yönetilebilir. Boşanma sürecinin en iyi şekilde takip edilebilmesi için bir aile hukuku avukatı ile çalışmakta yarar vardır.

Call Now Button