Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti 2023

2023 yılı için boşanma avukatı ücreti en az 9.200 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam üzerine %8 KDV uygulanır. Toplam tutar 2023 yılı için 9.936 TL olur. Boşanma avukat ücreti 2023 yılı için belirlenen en az ücret üzerinden her dava dosyası için özel olarak ve ayrıca belirlenir.

Boşanma avukatı müvekkilinin dosyasına harcayacağı emek ve zamana göre ücretini serbestçe belirleyebilir. Bu durumda davanın anlaşmalı boşanma mı yoksa çekişmeli boşanma mı olması belirleyicidir. Anlaşmalı boşanma davaları kısa sürede ve genellikle pürüzsüz bir şekilde sonuçlandığı için ücretler hemen hemen aynıdır. Avukatın ayrıca ve özel olarak belirleyeceği ücretlere uygulanacak bir takım kurallar vardır.

Türkiye’de ücretsiz olarak avukatlık yapılmaz. Bu sebeple de her sene Türkiye’deki tüm avukatların uygulaması gereken en az avukatlık ücreti, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir. Belirlenen bu ücretler Resmi Gazete’de de yayınlanır.

Her sene belirlenen bu rakamdan az olmamak şartı ile avukatlar bir de bağlı oldukları yerel baroların kendi tarifesinden yararlanarak ücretlerini belirler. İstanbul Barosu’na göre anlaşmalı boşanma davalarında boşanma avukatı ücretinin 35.000 TL, çekişmeli boşanma davalarında ise 52.000 TL tutarında olmasının uygun bulunması örnek olarak verilebilir. Bu rakamlar 2023 yılı için geçerlidir.

Boşanma Avukatı Vekalet Ücreti 

Boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma ücretini belirleyebilmek için müvekkilinin verdiği bilgiler doğrultusunda davanın kapsamını belirlemelidir. Müvekkili ile hukuki yol haritasını, davanın muhtemel zorlukları ve sonuçları müvekkiline aktarır. Hangi delilleri sunmaları gerektiği, delilleri nasıl toplayacağı, karşı taraftan gelecek iddia ve taleplere nasıl cevap vereceği de müvekkilinin bilgisi dahilinde olacaktır. Genellikle davaya hazırlık zorunlu olduğu için Boşanma avukatı danışma ücreti almaz. 

Anlaşmalı boşanma davası avukat ücreti vekaletnamenin verilmesiyle devreye girer. Müvekkil, avukata vekaletname verir ve böylece hukuki işlemler başlatılır. Avukat vekaletnamesiz olarak işlem yapamaz. Aynı zamanda müvekkil avukata yetki verirken avukatlık ücreti üzerinde de anlaşmış olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Her boşanma davası birbirinden farklı olarak ücretlendirilebilir. Avukat dosya ücreti belirlemeden önce dosyaya ne kadar zaman ayıracağı, davanın ne kadar süreceği, delillerin zor olup olmadığı, anlaşmalı değilse karşı tarafla çekişmeli olan konular gibi hususları belirler.

Anlaşmalı boşanma davasında avukat ile müvekkil arasında anlaşılacak olan 2023 yılı için belirlenen en az boşanma avukatı ücreti olan ücret olabilir. Türkiye Barolar Birliği’nin Resmi Gazete’de yayınladığı ücret, kanunen uyulması mecburi olan asgari tutarı kapsar. Bu tarifenin altında bir avukatlık vekalet ücreti üzerinden anlaşma yapmak kanunlar nezdinde yasaktır.

Bu ücretler tüm Türkiye’de açılacak anlaşmalı boşanma davaları için en az belirlenen miktardır. Ayrıca, bu ücretlerin altında kalmamak üzere, boşanma davasının görüleceği şehre göre yerel baroların yayınladığı ayrı ücret tarifeleri de avukatlar tarafından uygulanabilir. Boşanma avukatı hem TBB’nin, hem de bağlı oldukları yerel baronun ücretlerini dikkate alır. Dolayısı ile anlaşmalı boşanma davası masrafı, davanın görüleceği ile göre de değişebilir. Kısaca anlaşmalı boşanma dava ücreti hem Türkiye Barolar Birliği hem de yerel baroların ücret tarifelerine göre belirlenir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukat Ücretini Kim Öder?

Boşanma davalarında avukat ücreti ikiye ayrılır. Bunlar; müvekkil ile avukat arasında avukatlık ücreti ve avukat ile karşı taraf arasındaki karşı vekalet ücreti olarak iki şekilde belirlenmiştir. Avukatlık ücreti, müvekkil ile avukat arasında olacak şekilde Asgari Ücret Tarifesinin altında kalmamak şartı ile serbest olarak kararlaştırılır. Boşanma davası avukat ücreti, dava başında genellikle peşin olarak ödenir. Karşı vekalet ücreti ise davanın tamamlanmasıyla davayı kaybeden tarafın, diğer tarafın vekiline ödediği ücret olarak kararlaştırılmıştır. Bu iki ücret de birbirinden bağımsızdır. Karşı vekalet ücreti mahkeme talebi olarak verilebilir. Dava başında talep edilen durumlarda ise mahkeme davanın sonunda bu ücretin ne kadar ve kimin tarafından ödeneceği hakkında karar alabilir.

Anlaşmalı boşanma davasında avukat masraflarını kimin ödeyeceği sorusuna yanıt, avukat ücretinin özel vekalet ilişkisine mi yoksa karşı vekalet ücretine mi bağlı olacağına dair değişkenlik gösterir. Özel vekalet ilişkisinde, avukatlık ücretini müvekkil öder. Karşı vekalet ücretinde hakimin hükmettiği avukat masrafı davayı kaybeden kişi tarafından kazanan tarafın avukatına ödenir. Bu doğrultuda anlaşmalı boşanma dava ücretinin hesabı yapılırken davayı kaybetme ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatlık Ücret Sözleşmesi

Anlaşmalı boşanma davalarında avukat ücreti ilgili yıl için belirlenen en az tutar üzerinden değişkenlik gösterebilir. Anlaşmalı boşanma davası ücretleri, boşanma davası açma bedeli, boşanma davası harç ve masrafları davaların özelliklerine göre değişiklik gösterir. Boşanma davası avukatı ile müvekkil arasında dosyaya dair değerlendirme yaptıktan sonra boşanma davası avukat ücreti netleşir. Avukatlık ücreti sözleşme ile imza altına alınabilir. Bu sözleşme üzerinde toplam avukat ücreti ve ne şekilde ödeneceği yazılı olarak belirtilir.

Devlet Taraflara Boşanma Avukatı Tahsis Eder Mi?

Anlaşmalı olsa da boşanma avukatı ücretini karşılayamayan kişilere devlet avukat tahsis etmez. Boşanma avukatı ücretini karşılamakta zorlanan taraflar ve ödeme gücü olmayan kişiler, İstanbul Barosu Adli Yardım kapsamında avukat tahsis edebilir. Boşanma davasın avukat ücreti ve dosya masrafları da yerel barolar tarafından karşılanabilir. 

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davası avukat ücreti ne kadardır?

Boşanma davası avukatı ücreti 2023 için en az 9.200 TL ve üzerine KDV eklenen rakamdır. Bu tutarın altında avukat ücreti alınması yasaktır. Alınacak toplam ücreti 9.200 TL’den az olmamak üzere avukat dava detaylarına göre belirler.

Boşanma davası masrafları ne kadardır?

Boşanma davası masrafları belirlenen harçlardan oluşur. Bunlar; başvurma harcı, peşin harç, gider avansı olmak üzere toplam 1.135,70 TL’dir. Davada ziynet ve mehir gibi taleplere göre ek harç talep edilir.

Call Now Button