Ankara Nafaka Avukatı

Ankara nafaka avukatı, aile hukuku kapsamındaki konularda çalışan ve bu alanda uzmanlık kazanan kişilerdir. En temelde geçinmek anlamına gelen nafaka kelimesi, mahkeme kararıyla kişinin ekonomik yetersizliğinin giderilmesi amacıyla ön plana çıkmaktadır. TMK ve borçlar kanununda yeri olan kanunla Ankara nafaka avukatı, kişilerin müvekkilliğini gerçekleştirmektedir. 

Nafaka Avukatı Nedir ve Ne İş Yapar?

Ankara nafaka avukatı, yukarıda bahsedildiği gibi Türk Medeni Kanunu ve Borçlar kanunu alanında uzmanlaşmış avukatlardır. Çalışma alanını nafaka gibi hususlara yoğunlaştıran Ankara nafaka avukatı, nafaka davalarıyla ilgilenmiş ve deneyim kazanmış kişilerdir. Çalıştığı alan, uzmanlığı ve deneyimi göz önünde bulundurulduğunda Ankara en iyi nafaka avukatı yaptığı işler şu şekildedir;

 • Boşanma ve boşanma süreci gibi durumlarda davalarda görev alır. 
 • Danışmanlık hizmeti verir.
 • Anlaşmazlık durumlarında arabuluculuk hizmeti sağlar.
 • Mevcut olan nafaka kararlarının düzenlenmesini sağlar.
 • Müvekkil durumlarını değerlendirerek belge toplama, mahkeme sürecini yönetme gibi işlemleri gerçekleştirir. 
 • Nafaka hükümlerinin hukuka uygun şekilde belirlenmesi için çalışır. 

Ankara en iyi nafaka avukatı, tüm süreç boyunca müvekkillerine hizmet sağlayarak rehberlik etmektedir. Uzun ve karışık olabilen nafaka süreçlerinin en verimli şekilde yürütülmesine katkı sağlar. 

Nafaka Avukatı Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Nafaka davalarıyla ilgili merak edilen hususlar arasında, davalara hangi mahkemenin baktığı durumu gelmektedir. Nafaka davalarıyla görevli ve yetkili mahkeme Aile Mahkemesidir. Fakat Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ilgili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Asliye Hukuk Mahkemesi, tüm bu davalara Aile Mahkemesi sıfatı taşıyarak bakabilmektedir. 

Nafaka Davaları Ne Kadar Sürer?

Nafaka davaları süresi net olmamakla birlikte birçok faktöre göre değişkenlik göstermektedir. Bu faktörler davanın içeriği, tarafların anlaşma durumu ve mahkemenin yoğunluk durumlarıdır. Anlaşmalı nafaka davalarında süre daha az olurken çekişmeli davalarda bu süreler uzayabilmektedir. Tahsili mümkün olan nafaka borçlarında nafakanın icra takibi süresi ise genellikle 2-6 ay arasında değişkenlik göstermektedir. Ankara en iyi nafaka avukatı ile birlikte çalışmak, süreden verim almayı sağlamaktadır. 

Ankara Nafaka Avukatı Nasıl Seçilir?

Ankara nafaka avukatı seçerken birçok hususa dikkat etmek gerekir. Bu süreçte sizlere rehberlik edecek ve hukuki açıdan süreci yönetecek avukatın bilgi birikimi, tecrübesi ve yetkinliği oldukça önemlidir. Bu sebeple Ankara uzman nafaka avukatı seçerken yürüttüğü çalışmalara ve referanslarına bakarak seçim yapmanızda fayda vardır. Aynı şekilde iletişim becerileri iyi olan avukatı seçerek karmaşık olan tüm zamanlarda soru sormaktan çekinmeyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. İletişim becerileri yüksek olan Ankara nafaka avukatı, tüm süreç hakkında müvekkillerini aydınlatarak hukuki danışmanlık ve hizmet vermektedir. 

Avukat Görkem Demircan Nafaka Avukatlığı Hizmetini Nasıl Verir?

Avukat Görkem Demircan, Ankara nafaka avukatı olarak danışmanlık hizmeti ve dava süreci gibi konularda müvekkillerine hizmet vermeye devam etmektedir. Ankara nafaka avukatı, boşanma davalarında ekonomik açıdan güçlük çeken ve durumu kötü olan müvekkillerinin haklarını savunmaktadır. Müvekkillerinin tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakasından yararlanmasını sağlamaktadır. 

Tüm bunlarla birlikte nafaka ödemelerinin düzgün ve sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için haciz ve icra işlemlerinde aktif rol almaktadır. Yüksek iletişim becerilerine sahip Ankara uzman nafaka avukatı olarak taraflar arasında arabuluculuk sağlamaktadır. Nafaka ile ilgili tüm taleplerinizde Ankara nafaka avukatı Görkem Demircan ile iletişime geçebilir, hukuki destek alabilirsiniz. 

Ankara Nafaka Avukatı Tavsiye

Nafaka süreci, kişiler arasında rekabetçi ve zorlayıcı hal alabilmektedir. Bu sebeple nafaka işlemlerinde uzman kişilerden destek almak oldukça önemlidir. Ankara uzman nafaka avukatı, tüm bu süreç dahilinde müvekkillerine yol göstererek doğru adımlar atmasını sağlar. Boşanma davalarındaki nafaka talep ve işlemlerinde Ankara nafaka avukatı tavsiye edilmektedir. 

Ankara En İyi Nafaka Avukatı

Ankara en iyi nafaka avukatı, nafaka konuları, yasa ve yükümlülükler hakkında detaylı bilgi ve uzmanlığa erişmiş kişilerdir. Oldukça ciddi olan nafaka davalarında müvekkil savunmasını gerçekleştirerek işlemleri yakından takip etmektedir. Hak kaybına uğranmasını engelleyen Ankara en iyi nafaka avukatı, müvekkilinin lehine sonuçlar almak için gayret vermektedir.

Nafaka Davası Kimlere Açılabilir?

Nafaka davası, taraflardan birinin diğerine maddi anlamda destek sağlaması adına açılan dava çeşitlerindendir. Nafaka davası, durumu iyi olan tarafa karşı açılabilmektedir. Çocuğun velayetini alan kişi, maddi açıdan diğer taraftan nafaka talebinde bulunabilmektedir. Şiddet ve zorlayıcı nedenler bulunuyorsa, mağdur olan kişi diğer tarafa nafaka davası açabilmektedir. Nafaka davasının açılabilme durumu ve kimlere karşı açılabileceği hakkında, Ankara uzman nafaka avukatı ile iletişime geçebilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. 

Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

Nafaka çeşitleri 4 ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar tedbir, yoksulluk, iştirak ve yardım nafakasıdır. Tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakası boşanma davası ve evliliklerle ilgili durumları kapsamaktadır. Yardım nafakası ise alt ve üst soy kardeşler arasında olan çeşitlerdendir. Nafaka çeşitlerine hakim olan Ankara nafaka avukatı, tüm nafaka türlerine hakim olup hukuki destek sağlamaktadır. Nafaka çeşitleri ana hatlarıyla şu şekildedir;

Tedbir Nafakası 

Türk Medeni Kanunu’nda tedbir nafakasıyla ilgili detaylar ve düzenlemeler bulunmaktadır. 169. maddeye göre tedbir nafakasının dava açılmasından hemen sonra verileceği belirtilmektedir. Ekonomik güçsüzlüğü olan kişi yasalar çerçevesince korunmaktadır. Boşanma davası açılmadan öncesi ve açıldıktan sonrası olarak detaylı şekilde vurgulanmaktadır. Ankara nafaka avukatı yardımıyla tedbir nafakası süreçlerini yönetebilirsiniz. 

Yoksulluk Nafakası 

Boşanma gerçekleştiğinde yoksulluğa düşen tarafa maddi anlamda destek sağlanması yoksulluk nafakası olarak değerlendirilmektedir. Bu nafaka, hakim tarafından mal varlığı ve ekonomik güç gibi faktörlerin incelenmesi sonucu uygunluğa bağlı verilir. 

Yoksulluk nafakası şartları; nafaka talebi, talep sağlayan kişinin kusurunun daha ağır olması, talep sağlayan kişinin boşanmadan dolayı yoksullukla karşı karşıya kalması, nafakanın diğer tarafın maddi gücüyle orantılı şekilde olması ve yoksullukla karşı karşıya kalan tarafın erkek olması durumunda kadının mali gücüne uygun nafaka ödenmesi olarak belirlenmektedir. Alanında deneyimli ve tecrübeli olan Ankara uzman nafaka avukatı yardımıyla nafaka alma ihtimalinizi artırabilirsiniz. 

İştirak Nafakası 

Çocuk velayetine sahip kişi, çocuğun bakım ve ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Fakat velayet, ekonomik durumu zayıf olan birine verilmişse ekonomik açıdan iyi olan taraf da çocuğun giderlerine katkıda bulunmak zorundadır. İştirak nafakası bu durumlara katkı sağlayarak Ankara nafaka avukatı tarafından yapılan işler arasında yer alır. 

Yardım Nafakası  

Yardım nafakası, aile bireyinin yoksulluktan korunması amacıyla açılan nafaka türüdür. Yardım nafakası alt soy-üst soy ilişkisine göre incelenmektedir. Çocuklar başta olmak üzere torun, anne-baba, erkek-kız kardeş, büyükanne-büyükbaba sırası gözetilerek nafaka talep edilmektedir. Nafaka miktarında ekonomik koşul ve hak kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka

Anlaşmalı boşanma durumunda taraflar nafaka başta olmak üzere mal paylaşımı ve velayet gibi konularda anlaşmaya varmışlardır. Bu anlaşmada temel husus anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasıdır. Anlaşmalı boşanma davasında nafakanın alınabilmesi için sadece tarafların anlaşması yeterli olmayıp hakimin karara varması gerekmektedir. 

Anlaşmalı boşanma davasında nafaka talep edilmese bile mutlaka Ankara nafaka avukatı tarafından düzenleme sağlanmalıdır. İki tarafında nafaka talebi olmaması halinde protokolde bu durum belirtilmelidir. Bu yapılmazsa taraflar hak kayıplarına uğrayabilmektedir. Çocuk durumu mevcutsa ortak olarak çocuklar için talep edilen iştirak davası bu husustan ayrılmaktadır. Tarafların nafaka haklarını talep etmemesi iştirak nafakasını kapsamayıp daha sonradan da bu nafaka talep edilebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarındaki nafaka hususları için Ankara uzman nafaka avukatı danışmanlığından faydalanabilirsiniz. 

Çekişmeli Boşanma Davasında Nafaka

Çekişmeli boşanma davalarında nafaka konusu diğerlerinden farklıdır. Bu davalarda tarafların irade ve talepleri yeterli olmamaktadır. Taraflar arası doğruluğu çekişmeli olan hususlarda hukuka uygun şekilde deliller sağlanarak ispat olmalıdır. Bu davalarda dava boyunca tedbir nafakası, dava sonrasında ise iştirak ve yoksulluk nafakası uygulanabilmektedir. 

Nafakanın Arttırımı Davası

Nafakanın arttırımı davası, değişen ekonomik durumla birlikte nafakayı alanın nafaka veren kişiden nafakanın artırılmasını talep etmesiyle oluşmaktadır. Nafaka arttırımı davasında belli başlı şartlar aranmaktadır. Bunlar;

 • Nafakayı alan kişinin ihtiyaçlarının artması,
 • Mevcut olan nafakanın giderleri karşılayacak derecede olmaması,
 • Nafaka verenin maddi gücünde büyük artış olması,
 • Şartların mahkemede kanıtlanabilmesi,
 • Tarafların mali durumunda değişiklik olması,
 • Çeşitli sebeplerle nafaka miktarının yetersizliği.

Nafaka artırımı davası, Ankara nafaka avukatı tarafından müvekkillerine detaylı şekilde anlatılmasıyla netlik kazanabilmektedir. Bu sebeple bu davada Ankara uzman nafaka avukatı danışmanlığına başvurabilirsiniz. 

Nafakanın Ödenmemesi Halinde Nafaka Alacaklısının Hakları  

Nafakanın ödenmemesi halinde nafaka borçlusuna icra emri tebliğ edilmektedir. Bu tebliğ kişiye ulaştıktan sonra borçlu kişi 7 gün süre içerisinde ödeme yapmalıdır. Bu süre sonunda ödeme gerçekleşmemişse borçlu olan kişinin maaşının tamamına haciz konulabilmektedir. Maaş haczinin yetersiz olması durumunda borçlu kişinin malvarlığını haciz konulabilmektedir. 

Ankara Nafaka Davası Avukat Ücreti

Ankara nafaka avukatı ücretleri sabit olmayıp değişkenlik göstermektedir. Nafaka ücreti alabilmek için mutlaka uzman avukat desteğinden yararlanılmalıdır. Ücretler Türkiye Barolar Birliği tarifesine göre şekillenmektedir. Ankara nafaka avukatı ücretleri için avukat ile iletişime geçebilir, nafaka ücreti gibi konular hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Nafaka Nedir?

Nafaka, boşanma gibi durumlarda taraflardan birinin diğerine maddi destek sağlaması şeklinde açıklanmaktadır. Nafaka ücreti, talep ve nafaka davaları gibi hususlar nafaka konusunda ön plana çıkan detaylardır. 

Nafakanın Arttırılması Davası

Nafakanın arttırılması, nafaka alacaklısı kişi tarafından talep edilmektedir. Bu dava değişen ekonomik şartlar ve yetersizlik hususlarında hukuki ispat ve delillere dayalı gerçekleşmektedir. Bu davada nafaka ücreti konusunda değişiklikler meydana gelmektedir. 

Nafakanın Kaldırılması Davası

Nafakanın kaldırılması için müvekkili adına Ankara nafaka avukatı işlemleri yürütmektedir. Bu davayı açabilmek için gerekli olan ilk şart, ödenen bir nafakanın olmasıdır. Nafakanın kaldırılması davasıyla ilgili tüm detayları Ankara nafaka avukatı aracılığıyla öğrenebilirsiniz. 

Nafakanın Azaltılması Davası

Nafaka azaltım davasında nafakayla yükümlü kişinin geçerli sebeplerinin olması ve deliller sayesinde doğruluğa kavuşmasıyla gerçekleşmektedir. Nafaka azaltım davası için Ankara nafaka avukatı tarafından hazırlanan dava dilekçesiyle birlikte mahkemeye başvurabilirsiniz. 

Nafakanın Kaldırılmasının Sebepleri

Nafakanın kaldırılması sebepleri arasında nafaka alan kişinin yeni bir evlilik yapıyor olması, miras alması ve gelir gücünün artması bulunmaktadır. Genel olarak nafaka alan kişinin halihazırdaki nafaka ücreti üzerinde geliri bulunması ve yoksulluktan kurtulmuşa durumları sebepler arasındadır. 

Nafaka Neye Göre Belirlenir?

Nafaka ekonomik ve sosyal durum, boşanmada kusur, boşanma sonrası yoksulluk gibi durumlara göre belirlenmektedir. Ankara nafaka avukatı ile iletişime geçerek nafaka alabilme durumu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. 

Nafaka Ne Zaman Ödenir?

Nafaka ödemesi, protokol maddesinde yer alan nafakanın ödenmesi yönündeki talep bulunması halinde dava açma tarihiyle birlikte başlamaktadır. Nafaka ücreti gibi hususlar hakim tarafından netliğe kavuşturulur. 

Ankara nafaka avukatı tavsiye hususlarını değerlendirerek Ankara nafaka avukatı ile iletişime geçebilir, Ankara nafaka avukatı ücretleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. 

Call Now Button