Ankara Aile Hukuku Avukatı

Ankara aile hukuku avukatı, boşanma, ayrılık ve eşler arası mal paylaşımı davaları ile ilgilenmektedir. Medeni kanunun en kapsamlı bölümü, aile hukukudur. Aile hukuku, evlilik hısımlık ve vesayet olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Aileye ilişkin konularla ilgilenen ve medeni hukukun kapsamı içerisinde bulunan bir hukuk dalıdır. 

Halk arasında aile hukuku avukatı, velayet avukatı, boşanma avukatı veya nafaka avukatı gibi tanımlamalar bulunmaktadır. Ancak hukuk alanında branşlaşma gibi bir söz konusu olmazken, bazı avukatlar belli hukuk dalları üzerinde uzmanlaşmayı seçmektedir. Yoğunluklu olarak aile hukukunu ilgilendiren davalarla ilgilendikleri için Ankara aile hukuku avukatı olarak adlandırılmaktadır.

Aile Hukuku Avukatı Nedir ve Ne İş Yapar?

Ailelerin meydana gelen sorunlarının çözümü noktasında, mahremiyet duygusunu da ön planda bulundurarak Ankara hukuku avukatı hizmet vermektedir. Aile hukukunun ilgi alanı içerisinde kadın hakları ve çocuk hakları da bulunmaktadır. 

Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanununda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenmiş olan konulara ilişkin uyuşmazlıklar, aile mahkemelerinde görülmektedir. Ankara aile hukuk avukatı bu davaların sonucu haklarınızın lehine olacak şekilde sonuçlanması için mücadele etmektedir.

Ankara’da Aile Hukuku Avukatlığı Hizmetini Avukat Görkem Demircan Nasıl Vermektedir?

Ankara’da aile hukuku avukatı olarak görev yapan Görkem Demircan, aile hukukunun kapsadığı tüm hukuki sorunlar konusunda avukatlık hizmeti sunmaktadır. Ankara Aile hukuk avukatı tavsiye arayışında olan kişiler uyum içerisinde çalışacakları bir avukat istemektedir. Bu kapsamda verilen avukatlık hizmeti şöyledir;

 • Nafaka ve tazminat davası,
 • Velayet davası,
 • Babalık davası,
 • Evliliğin iptali davaları,
 • Vasiyetname,
 • Evlilik öncesi mal paylaşımı için çiftler arası sözleşme ve anlaşmalar hazırlamak,
 • Evlilik sonrası boşanma işlemleri ve mal paylaşımı ile katkı payı alacağı davaları yürütmek,
 • Evlilik sonrası çocuklar için açılacak velayet ve velayetini değiştirilmesi davalarını yürütmek,
 • Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesine ilişkin dava ve yasal işlemlerin tamamlanması, 
 • Ailenin korunması ve kadına şiddetinin önlenmesi hakkında kanun çerçevesinde tedbir kararlarının uygulanması,
 • Soy bağının reddi davası. 

Aile Hukukunu İlgilendiren Davalarda Avukat Nasıl Seçilir?

Aile hukuku kapsamında ele alınan konular, günlük hayatı ilgilendiren alanları tam anlamıyla kapsar. Özellikle boşanma, nafaka ve velayet konularını ilgilendiren davalarda Ankara şehrinde Avukat ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ankara aile hukuku avukatı, hak kaybı yaşamamanız adına mücadele ederek, mümkün olan en iyi sonucu elde etmenize yardımcı olmaktadır. Aile hukuku avukatları, aile hukuku konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Avukat seçimi konusunda dikkat edilmesi gereken bir takım noktalar bulunmaktadır. Özellikle boşanma ile ilgili konular birtakım hassasiyet duygularını ortaya çıkarmaktadır bazı tartışmalar ve anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda arabuluculuk ile taraflar arasında anlaşmazlıkların giderilmesini sağlayabilmektedir.

İyi bir avukat seçerek, davanın lehinize olacak şekilde sonuçlanması ve sürecin iyi yönetimi mümkündür. Bu noktada ilk dikkat edilmesi gereken şey Ankara aile hukuku avukatı kendi alanında uzmanlaşmış olan bir avukat olması gerektiğidir. Ankara en iyi aile hukuku avukatı, dava tecrübesi ve aile hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukattır. 

Aile Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Ankara aile hukuku avukatı dahilinde yürütülen davalar, kendi içerisindeki dava türüne göre değişebilmektedir. Aile hukuku kapsamında görülen boşanma davaları, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası olarak görülebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları arada bir anlaşma durumu söz konusu olduğu için ortalama bir ay ile 3 ay arasında sonuçlanmaktadır. 

Çekişmeli boşanma davaları ise istinaf ve temyiz süreçlerini gerektirmektedir. Bu süreçler göz önüne alındığında arada bir anlaşmazlık durumu söz konusu olduğu için 3 ile 5 yıl arasında sonuçlanması mümkündür. Dava hukukunun bütün hatlarını içeren dava süreçlerinin olabildiğince hızlı yürütebilmesi adına bir avukat ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

Ankara uzman aile hukuk avukatı, pek çok farklı aile hukuku kapsamındaki konulara bakmaktadır. Dolayısıyla Ankara en iyi aile hukuku avukatı alanında uzmanlaşmış avukatlar en iyi hizmeti sağlamaktadır.

Ankara Aile Hukuku Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Aile hukuku, aile bireylerinin haklarını koruması ve boşanma sürecine doğru şekilde yürütülmesini düzenlemesi sebebiyle oldukça önemlidir. Bu anlamda aile hukuku alanında uzmanlaşmış Avukat Görkem Demircan, bu alanda görülen davalara bakmaktadır. 

Verilen hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Boşanma davalarının kapsamlı bir şekilde yürütülmesi,
 • Mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesini sağlamak, 
 • Taraftar arası protokol düzenlemesi ve bunun yürütülmesini sağlamak,
 • Mal varlığı sözleşmeleri için hukuku destek ve danışmanlık hizmetinin verilmesi,
 • Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat taleplerinin iletilmesi,
 • Çocukların velayeti ve nafakası taleplerinin iletilmesi,
 • Aile içi şiddet durumunda tedbir kararının istenmesini sağlamak,
 • Nişanlanmadan kaynaklanan ihtilafların çözülmüş olması,
 • Evlat edinmeden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi. 

Ankara Aile Hukuku Avukatı Tavsiye

Ankara aile hukuku avukatı tavsiye arayışına giren kişiler için pek çok farklı sonuç ortaya çıkmaktadır. Aile hukuku ve kişiler hukuku alanlarına pek çok farklı sirayet eden etkiler bulunmaktadır. Dolayısıyla bu alanda verilecek olan avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetinin birtakım iş etiği ve objektif ahlak anlayışıyla yürütülmesi gerekmektedir. 

Ankara aile hukuk avukatı ücretleri konusunda da bilgi sahibi olmak isteyen kişiler olmaktadır. Avukat Görkem Demircan hukuku kapsamında görülen davalarla ilgilenmektedir. Bu alanlarda çalışmalar yürüten uzman bir avukatın yardım alınması daima önerilmektedir. Ancak aile hukuku konusunda avukat tutmak gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

Ankara En İyi Aile Hukuku Avukatı

Ankara aile hukuku avukatı, hukuki bilgi ve tecrübesiyle gerekli olan tüm durumlarda talep halinde dava yoluna gitmeden aradaki meseleyi çözebilmektedir. Aile bireyleri, kendi içlerinde birtakım sorunlar yaşayabilir. Yaşadıkları bu sorunları ve hak arayışları için aile mahkemelerinde avukatlar aracılığıyla neticelendirmeleri mümkündür. 

Ankara uzman aile hukuku avukatı, müvekkiliyle daima iletişim halinde olarak bilgilendirmeleri yapmaktadır. Danışmanlık hizmeti de verdiği için ailesel problemleri iletişim halinde kalarak çözebilmektedir.

Ankara Aile Hukuku Arabulucu

Aile mahkemesinde yaşanmakta olan hukuki uyuşmazlıklar avukatsız ile de çözülebilmektedir. Ancak yaşanan bu anlaşmazlıkların dava yoluna gitmeden arabulucu ile çözümlenmesi mümkündür. Ankara aile hukuku avukatı, arabuluculuk hizmeti de vermektedir. 

Aile arabuluculuğu, ayrılma veya boşanma aşamasında olan tarafların kendi aralarındaki anlaşmaları gereken hususlarda arabulucu desteği sağlayarak ortak paydada buluşmalarını sağlamaktadır. Arabuluculuk desteği ile tarafların kendi aralarında mutabık kalmaları ve çözülmesi gereken meseleleri çözmeleri mümkündür. Ankara uzman aile hukuku avukatı eşler arasındaki meseleleri sulh arasında çözerek çözüme kavuşturmaktadır.

Aile Hukuku Uzmanı Avukatlarımızla Tanışın!

 Aile hukuku davaları, Ankara aile hukuku avukatı sayesinde sağlam bir neticeye ulaşabilmektedir. Avukat Görkem Demircan ailelerin yaşamış oldukları olumsuz deneyimler ve anlaşmazlıkları bilgi ve tecrübeleri ile değiştirmektedir. Bu kapsamda Ankara en iyi aile hukuku avukatı, görev açısından büyük önem arz etmektedir. 

Ankara Uzman Aile Hukuku Avukatı

Ankara uzman aile hukuku avukatı, aile hukuku konusundaki hukuki danışmanlık hizmetini müvekkillerine vermektedir. Aile hukuku avukatları davalarda temsil hizmetlerini sunan profesyoneller olarak geçmektedir. Ankara aile hukuku avukatı sayesinde çıkarların iyi bir şekilde gözetilerek dava sürecinin takibini yapmak mümkün olmaktadır.

Ankara Aile Hukuku Avukatı Ücretleri

Ankara Aile hukuk avukatı, aile ilişkilerini ve aile birliğini düzenleyen yasal düzenlemeleri de kapsar. Ankara en iyi aile hukuku avukatı görevleri bakımından evlat edinme, vesayet, boşanma, miras ve mal paylaşımı davaları ile de ilgilenmektedir. Boşanma davası masraflarına, avukatlık ücreti ve yargılama gideri olmak üzere iki şekilde saymak mümkündür. 

Ankara aile hukuku avukatı ücretleri, somut dosyaya göre farklılık göstermektedir. Avukatlık ücretleri Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenmiş olan avukatlık asgari ücret tarifesi ile belirlenmektedir. Ankara aile hukuku avukatı ücretleri belirtilen asgari ücretin altında olmayacak şekilde verilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Avukat Görkem Demircan Aile Hukuku Davalarında Müvekkilinin Haklarını Nasıl Korur?

Avukat Görkem Demircan, Ankara aile hukuku avukatı olarak müvekkillerinin lehine sonuçlanacak şekilde dava dosyasını takip etmektedir. Ayrıca müvekkilleri ile daima iletişim halinde olarak ailesel problemleri ve anlaşmazlıkları da taraftar arasında uzlaşmayı sağlayarak çözmektedir. Ankara aile hukuku tavsiye arayan kişiler, hukuki değerlendirmeleri iyi yapacak bir avukat ile çalışması gerekmektedir.

Ankara’da Aile Hukuku Davalarında Avukatlık Ücretleri Ne Kadar?

Ankara aile hukuku avukatı ücretleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından her sene düzenlenmektedir. Dolayısıyla avukatların belirlenmiş olan asgari tutarın altında bir rakam vermesi mümkün değildir. 

Ankara Aile Hukuku Avukatı Boşanma ve Velayet Süreçlerinde Nasıl Yardımcı Olur?

Ankara aile hukuku avukatı Görkem Demircan, aile hukuku kapsamındaki görülen davalarda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ankara Aile Hukuku Avukatları Hangi Hizmetleri Sunar?

Ankara uzman aile hukuku avukatı Görkem Demircan; nişanlanma, evlat edinme, evlenme, boşanma, mal rejimleri ve mal paylaşımı, aile konutu, çocuğun nafaka hakkı ve vesayet ve velayet davalarında hukuki hizmet vermektedir.

Ankara Aile Hukuku Avukatları ile Nasıl İletişim Kurabilirim?

Ankara Aile hukuku avukatı hizmeti almak için Avukat Görkem Demircan’ın ofisinin iletişim numarasını arayarak ulaşabilirsiniz. 

Call Now Button